Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1877

88 VII. Osztály. A tanuló neve, hitvallása; ösztöndíjas-, v. ismétlö-e ? K Ö e 1 e Z e t t Nem kötelezett Magaviselet a n u i m á n y k Vallástan Latin nyelv Görög nyelv Magyar ny. Német ny. Történelem Mennyiségtan Természettan1 Bölcsészet Testgyakorl. Francia ny. Gyorsírás Szabad rajz < D <1> Ö 03 csa Balogh Zoltán, em. jel. elg. elg jó elg. elg. elg. jó elg. jó Bauer Soma, móz. Jó elg. elg. Tó jó elg. elg. elg. elg. JO JO — jel. jel. szb. Bátor Mátyás, em. JŐ elg. jő .ió jó jó elg. .fó elg. — — — — — — .Jó Beliczky Béla, em. jel. jel. .jó jel. jel. jó jó jel. jel. .Íó Bobok Rudolf, em. ,]0 jó jó .1° jel. jó elg. .fő ,ió .ió Boros Pál, em. elg. elg. elg. JO .íó elg. elg. elg. .Íó jó Bozóky János, em. jó jó .Íó jó jel. jó elg. .jó jel. jó Breuer Soma, móz. .JÓ .|ó jó élt. jel. elg. elg. jó jo .|ó ksz. Csáky Alajos jel. ló jó jó jel. jel. .jó jel. ,ió .ió Jó DassieviczGy.Eus.mr. .ió ,]ó .fó jó jel. jel. jó jó .ió) Jó Deutsch Pál, móz. Jó JÓ jó elg. jel. elg. elg. elg. jő .ió ksz. Eisenmann Domokos élt. élt élt. elg. elg. élt. élt. élt. élt,. elg. — — élt. — ksz. Elek Árpád, i. jó elg. elg. elg. elg. Tó elg. elg. elg. jel. — — — — szb. Énekes Imre, ö. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. — — jo Fekete Kálmán, em. elg. elg. elg. jel. jó jó élt. jó elg. — — — — jó Fischer Ede, móz. jel. jó jó jő jel. elg. ,ió .1« jó elg. — — _­— jó 1 Gallovich János, em. .fő .ió elg­.fó .íó jel. elg. jo .jó — — — _ — . Íó Gellhofl Ervin, em. jel. jel. jel. jel. jel­jel. jel. jel. jel. JO Gescheit József, móz. jel. elg. elg. elg. jel. elg. elg. jó elg. elg. — — jel. szb. Glasner Sámuel, móz. jel. jó jel. .íó jel. jó jó jo jel. jó — — jo _ — jó G oics Endre, gk. i. .jó elg. elg. élt. elg. elg. elg. elg. élt. jel. — —­jel. — ksz. Hattyár Endre, em. jel. elg. elg. elg. jel. jel. .Íó jó .ió — — — _ — jó H egedűs Antal élt. jó jó jó jó .Íó elg. jó elg. jel. — — — szb. Homonnay Szilárd élt. élt. elg. elg. J° elg. élt. elg. eit. .ió — — jel. — ksz. Hooz Bálint elg. elg elg. elg. elg. jel. elg. jó elg. JO .Íó — — jó jó szb. Kassa Endre, éf. jó .jó JŐ jó jó .Jó Jó jel. elg. jó jó jel. — .jó elg Jó Kecskés József, gk. élt. elg. elg. jó jó elg. elg. elg. jó jel. — — — — — jó Kelemen Ernő élt. .jó jó élt. jel. élt. élt. elg. elg. jel. — — — jel. — szb. Kiszely István élt. elg. elg. elg. .1° elg. elg. elg. eit. jel. szb. Kmeth Pál, em. m e g h a 1 t. Kovács József, em. jel. jel. jel. jel. jel. jel. .jó jel. .Íó JO Kozma Endre elg. .jó jel. jel. ,ió .Íó íó jel. ,ió jő — — — jó — jó Kubik János, em. elg. jó elg. elg. jel. jó elg. elg. jo jó LichtensteinMór, méz. jel. élt. élt. élt. ió élt. eit. élt. elg. elg. — — — — — szb. LiptákJán.Kelem.mr. jó elg. 1 elg. jó elg. .jó elg. elg. jó . jó íi*

Next

/
Oldalképek
Tartalom