Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1859

30 IV. osztály. Búly Dezsöv Dombrády Ágoston. Hann Pál. Rigó Lajos. 5 Galambos László Daubrova Károly. Nánásy Ignác. Vurmpek Dezső. Szenczy Ödön. 10 Vrasich Ödön. Javorek Kálmán. Kolossváry József. Pócs Endre. Kromek Sándor. 15 Szabó József. Simánszky Ignác. Kikeli Aurél. Altorjay László. Virág István. 20 Andrássy Lajos. Udvarhelyi Gyula. Bodó Gyula. Köporossy József. Halmay József. 25 Virág Endre. Braun Kálmán. Ferdlicska Rudolf. Gallasy Gyula. Bendik János. 30 Muszenics Béla. Mlinko Pál. Csima Gyula. Burik Béla. Barna Ferenc. 35 Matbia Károly. Szabó Mihály. Hollay Antal. Lukács Flóri. Almásy János. 40 Dermár György. Balogh Alajos. Zbisko Béla. Pócs János. V. osztály. Foltin Pongrác. Rajeczky Ferenc. Bartha Ferenc. Babócsay Sándor. 5 Goth Lajos. Garcsar István. Nagy Alajos. Csák György. Faustka Károly. 10 Keller József. Péchy Imre. Rácz Mihály. Ficzere Sándor. Potóczky Dezső 15 Balázs Géza. Farkas László. Csépány Pál. Strompf Sándor. Berzeviczy Dániel. 20 Zsendovics Endre. Kagy László. Répásy János. Pongrácz László Csernátonyi Gyula. 25 Balogh Pál. Orenstein Jakab. Sátor Jenő. Schürger János. Harsányi Menyhért. 30 Török György. Bárány Károly. Kékus József. Hegedűs László. Kühnel Gyula. 35 Szőke István. Cserha János. Korponay Vince. Koháry Lajos. Teper Lajos. 40 Daubrova Ádám. Rottenstain József. Berkó Aladár. Schönberg Samu. Bory Kálmán. 45 Adamovics István. Moravcsik György. Kádas Elek. Borhy Gyula. Kosa Miklós. 50 Schindler Dénes. Zay Barnabás. Pédery Gyula. Brajdsver Benj Madarassy Ferenc. 55 Nagy Imre. Truskovszky Alf. Uborka Károly. Czyek Kálmán. Hurik Bertalan. 60 Helfer Béla. Fráter Károly. Zboray Béla. Okolicsányi Béla. Nagy Ágoston. VI. osztály. Kozma János. Vass Károly. Neumayer Mihály. Vavrik Antal. 5 Csömör Gyula. Nyárády Lajos. Hanák Jenő. Charbula Emil. Párvy János. 10 Káplány Géza. Micskey János. Szalay Miklós. Kövér Kálmán. Bozsik Imre. 15 Bach Ferenc. Fekete Sándor. Menyhárt Mihály. Jagicza Endre. Csák Gyula. 20 Hajdú Mihály Puchlin Kázmér. Galambos Ferenc. Dósa Mihály. Strihó Gyula, 25 Kerekes Arvéd. Kanovics László. Csomós Ferenc. Csák Károly. Burghardt Pál. 30 Szalay László. Dobóezky Dezső. Facskó Sándor. .Ragályi Aladár. Csóhány László. 35 Rajzinger Gábor. Bártosik Pál. Kiszely Sándor. Skopecz Gyula. Toronyi István. 40 Szerdahelyi János. Kempelen Géza. Gulyás Sándor. Leitner Elek. Muhoray János. 45 Marssó Imre. Pallér István. Kiss László. Kassay Bertalan. Timkó Ignác. 50 Demkó-Belánszky. M. Bendik József Paray Imre Grossmann Samu. Eisenhut Ferenc. 55 Gulyás János. VII. VII. osztály. Pruzsin szky Henrik. Verböczy István. Pajor Ágoston. Pajor Gáspár. 5 Rucska Lambert. Atlasz János. Sárfy Konstant. Löwy Ede. Máriássy Miklós. 10 Szorál József. Pertics Mihály. Kohn Zsigmond. B. Pongrácz Emil. Kardoss János. 15 Tapossy Márton. König Kálmán. Agócs János. Nagy Pál. Takács Norbert. 20 Király János. Roth Márk. Zay Gedeon. Schindler Ödön. Ferenczy Emil. 25 Gáhy József. Tarnay Károly. Tóth Endre. Homonnay Ferenc. Anvarder Sándor. 30 Reisz József. Sass István. Matekovits Sándor. Bartányi Béla. Vili. osztály. Farszky Ferenc. Kósa Kálmán. Edlinger Titus. Mészáros Ámand. 5 Bozóky Antal. Pácz Flórián. Szele Endre. Tamko Bertalan. Károly Gottfried. 10 Pallér Kelemen. Horváth Gyula. Sütő Piacid. Kollárcsik Mihály. Angyal József 15 Sass László. Borhy László. Liszkay Ferdinand. Marusinszky Tam. Sebe Alajos. 20 Pallaghy Béla. Tóth István. Czigler István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom