Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1893

107 Áthozat 177 — b) Az első félévi tandíj fele elengedtetett : Bajdik György, Bella Ede, Gabona Lajos, Bazár Dezső, Vojtkó Miksa, Simonidesz Gyula, Singer Hermann, Bereznay Ferencz, I.aukó Dezső, Liska Mihály joghallgatóknak ioo frt, Springer Zoltán, Steinauer János, Blaufeld Henrik, Fraenkl Bernát és Keszler Ervin főgymnasiumi tanulóknak 22 frt 50 kr, összesen............................................................................ 122 50 c) Az első félévi tandíj negyedrésze elengedtetett: Kreszjenő, Gefferth Elek és Joób Árpád joghallgatóknak 15 frt, összesen . 15 — II. a) A második félévi tandíj egyészben elengedtetett: Koncsek László, Krmann Lajos, Frenyo Lajos, Balczo Lajos, Thinschmidt Márton, Vallentinyi Aladár, Alexy Gyula, Beyer Fülöp, Bendik János theologusoknak 47 frt 25 kr., Fischgrund Salamon, Einzig Miklós, Bella István, Dianiska Albert, Weisz Ignácz, Vozárik Gyula, Király Gyula, Ostermann Ernő, Joób Imre, Rumann János, Steinauer Ernő, Richtmann Adolf, Kazsley Béla és Korcsek Andor főgymnasiumi tanulóknak 126 frt, összesen .................................................................. 173 25 b) A második félévi tandíj felében elengedtetett: Noszko István theologusnak 2 frt 63 kr., Kresz Jenő, Szlabeyczius Samu, Bajdik György, Bella Ede, Gabona Lajos, Králik Dániel, Pazár Dezső, Simonidesz Gyula, Singer Herman, Bereznay János, Joób Árpád, Laukó Dezső, Vojtkó Miksa joghallgatóknak 130 forint, Blaufeld Henrik, Steinauer János, Janisch Lajos és Springer Zoltán főgymna­siumi tanulóknak 18 frt, összesen........................................................ 150 63 c) A második félévi tandíj negyedrésze elengedtetett: Adamkovích Gyula, Bozóky Mátyás, Horváth János, Sör ősi Gyula, Vrchovszky Ottó és Gefferth Elek joghallgatóknak 30 frt, összesen ......................... 30 — A tandíjelengedések főösszege . . 668 38 C) Tápdíjelengedések. A) Az első félévben elengedtetett a tápdíjból: aj 15 frt: Frenyo Lajos, Ondrejovics Sándor és Thinschmidt Márton theologusoknak 45 frt, Vojtkó Miksa joghallgatónak 15 frt, Vozárik Gyula, Bella István, Kazsley Béla és Lajcsák János főgymnasiumi tanulóknak 60 frt, összesen.......................................................................... 120 — b) 10 frt: Vallentinyi Aladár, Krmann Lajos, Beyer Fülöp, Balczo Lajos, Bendik János, Alexy Gyula theologusoknak 60 frt, Bajdik György, Pazár Dezső, Simonidesz Gyula, Joób Árpád és Bella Ede joghallgatóknak 50 frt, Gasperik János, Ostermann Ernő, Adamis Gusztáv, Rumann János és Dianiska Albert főgymnasiumi tanulóknak 50 frt, összesen ....................................................... 160 — c ) 5 frt: Hajsó Gusztáv theologusnak 5 frt, Király Gyula, Scholtz János és Fizély János főgymn. tanulóknak 15 frt, összesen 20 — Átvitel 300 —­14*

Next

/
Oldalképek
Tartalom