Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1939

37 pott. Mihalovits Jenő 50 P adományát Klencs János VIII. A. o. t., Nagy­bákay Antal 40 P-s adományából 25 P-t Héjjá László VII. B. o. t., 15 P-t Borbás József I. ker. o. t., 10 éves érettségi találkozók 100 P-s adomá­nyából Lenchés. György és Patonay József VII. A. oszt. tanulók 50—50 P-t kaptak. A Kölcsönös Segélyző Egylet 20 P-s adományát Héjjá László VII. B., dr. Böszörményi Béla 20 P-s adományát Wallisch Oszkár II. ker. o. t., Ábrahám András 20 P-s adományát Szentandrássy Tibor VI. o. t., Pauka József érettségi kormányképviselő 10 P-s adományát Vajay Tibor VI. o. t., Erőss Árpád 10 P-s adományát Farkasházy Artúr III. A. o t., Görey Pál 10 P-s adományát Borbás József I. ker. o. t., egy ismeretlen 10 P-s adományát Kiss Kálmán V. o. t. kapta. A KANSz Rák Imre I. ker. o. t.-nak 10 P-t, Lukács Pál VI. o. t.-nak 10 P-t és Mátray Imre VII. A. o. t.-nak 15 P ösztöndíjat adományozott. Az Árvaszék Kiss Kálmán IV. o., Vései László V. o., Bessenyei József I. ker. tanulónak 30—30 P, Patonay József VII. A. oszt. tanulónak 40 P-t adományozott. Zempléni Kornél a szentmiséken való orgonálás.ért 100 P-t kapott. A Szent István Társulat, Antalfy József könyvkereskedő és Springer József könyvkereskedő érté­kes könyvajándékait kitűnő és jeles tanulóink között osztottuk szét. A m. kir. pénzügyminisztérium 150 P-s ösztöndíját Németh Dénes V. oszt. tanuló nyerte el. Bánszki Tamás tanár úr 80 P-s adományát egy szegénysorsú ta­nuló tandíjának fedezésére fordítottuk. Ajándékok az Ifjúsági Segítő Egyesület részére: Tőkés Barnáné úrasszony nagymennyiségű írószerrel és füzettel segí­tette tanulóinkat. A Segítő Egyesület munkáját elősegítették azok a ta­nulók is, akik iskolai könyveiket adták át az Egyesületnek. A Piarista Diákszövetség az Önképzőkörnek pályatételek jutalmazá­sára 100 P-t adott. Felülfizetések ifjúsági ünnepélyeinken. A cserkészcsapat dec. 6-i és jún. 9-i ünnepélyén felülfizettek: Ábrahám András, Turányi Miklós esperes 10 P-t, dr. Tóth Kálmán 7 P-t, dr. Milleker Rezső egyetemi tanár 6 P-t, Somlyai József bankigazgató és Fejér Pál 5 P-t, Kamarás Gyula 4.50 P-t, dr. Beöthy György 3.50 P-t, Bánszky Tamás, Bozóky Györgyné, Ferenczi Lóránd, Gyires Béla, Hangrád József, Kiss Lajos, dr. Kováts Jenő, dr. Melles Simon, Mirgay László, dr. Rassovszky Kálmán, Szopos Csaba, Timár József 2—2 P-t, Garancsy István, Horváth L„ Oláh Andrásné, Tóth Ottóné, dr. Unger József 1.50—1.50 P-t, Csuka La­josné, Gál Gyuláné, Germarz Győzőné, Jakabffy Ernő, Kormos József, Mohácsy Jenő, Nováki Gyula, dr. Nyika Béla, Papp Imre, v. Szántó Mi­hály, Szpiridonov Szpiridon 1—1 P-t, névtelen adakozók 19 P-t, összesen 103.50 P-t. A csapat táborozásához hozzájárult Németh Nándorné 15, Fejér Kálmán 20, dr. Mihalovits Jenő 34.06, Ábrahám András, dr. Ras­sovszky Kálmán és dr. Unger József 10—10, összesen 99.06 P-vel és a Piarista Diákszövetség 250 P-vel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom