Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1894

I 130 Áthozat c) A második félévi tandíj egy negyede elengedtetett: Tausz Fülöp, Tomcsik Márton, Bozóky Mátyás, Sörösi Gyula, Vrchovszky Ottó és Irányi Géza joghallgatóknak = 30 frt ............................. d ) A tandíj egy havi részlete elengedtetett: Smilovics Leo fő­gymnasiumi tanulónak - 1 frt 80 kr................................................... A tandíj el engedések főösszege C) Tápdíjelengedések. I. Az első félévben elengedtetett a 31 frt félévi tápdíjból: a) 15 frt: Balczo Lajos, Thinschmidt Márton és Bendik János theolo- gusoknak 45 frt, Kovács Lajos joghallgatónak 15 frt és Bella István, Lajcsák János és Kázsley Béla főgymnasiumi tanulóknak 45 frt b) 10 frt: Alexy Gyula, Beyer Fülöp, Noszkó István, Sarudy Gyula és Okályi Viktor theologusoknak 50 frt, Vojtkó Miksa, Joób Árpád, Bajdik György és Kresz Jenő joghallgatóknak 40 frt, Rumann János, Gasperik János, Ostermann Ernő, Dianiska Albert, Lintner Tivadar és Romantsik János főgymn. tanulóknak 60 frt . . . . c) 5 frt: Algőver Andor és Liptai Lajos theologusoknak 10 frt, Bella Ede és Szlabeycziusz Samu joghallgatóknak 10 frt, Király Gyula, Mauritz Győző, Kübecher Tivadar, Nikléczy Gyula és Zsák Dezső főgymn. tanulóknak 25 frt....................................................... II. A második félévben elengedtetett a 31 frt félévi tápdíj­ból: a) 15 frt : Balczo Lajos, Thinschmidt Márton és Bendik János theologusoknak 45 frt, Kovács Lajos joghallgatónak 15 frt, Lintner Tivadar, Bella István, Kázsley Béla és Lajcsák János főgymn. tanu­lóknak 60 frt......................................................................................... b) 10 frt: Alexy Gyula, Beyer Fülöp, Noszkó István, Sarudy Gyula és Okályi Viktor hittanhallgatóknak 50 frt, Bajdik György, Kresz Jenő és Vojtkó Miksa joghallgatóknak 30 frt, Romancsik János, Dianiska Albert, Ostermann Ernő, Gasperik János és Rumann János főgymn. tanulóknak 50 frt..................................................................... c) 5 frt : Algőver Andor és Liptai Lajos theologusoknak 10 frt, Szlabeyczius Samu, Bella Ede, Micsátek Lajos és Liszka Nán­dor joghallgatóknak 20 frt, Fizély Béla, Mauritz Győző, Király Gyula és Kübecher Tivadar főgymn. tanulóknak 20 frt ... III. Végül kisebb-nagyobb részletek engedtettek el. Szűcs Endré­nek és Stépán Bélának 4 — 4 havi (3 frt 80 krjával - - 30 frt 40 kr.), Álmos Zoltánnak, Povázsay Máténak és Hucskó Mihálynak 1 — 1 havi (3 írt 80 krjával 11 frt 40 kr.), Liptai Lajosnak 3 havi (3 frt 80 krjával =? 11 frt 40 kr.) és Adamkovich Győzőnek, múlt évi, 4 havi 3 frt 80 krjával - 15 frt 20 kr.), összesen .................................. A tápdíjelengedésének főösszege mely összegbe a convictusi alkalmazottak: oeconomus, seniorok, kedvezményei benn nem foglaltattak. 618 37 30 — 1 80 650 17 105 ­150 — 45 — 120 — 130 — 50 ­68 40 668 40 portánsok

Next

/
Oldalképek
Tartalom