Református főgimnázium, Debrecen, 1930

XII. rv. a) o. : Papp Ferenc 60 P ; IV. b) o. : Osváth Jenő 30 P ; V. a) o. Májerszky Marcell 40 P. 3. Közszolgálati Alkalmazottak Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából: VII. a) o.: Bozóky László; VIII. o. : Herpay Csombor 400—400 P. B) Könyvjutalmak. Az intézet részéről az évvégi vizsgálatok alkalmával a következő tanulók részesültek könyvjutalmakban: I. a) o. : Csethe Huba, Újfalussy József ; I. b) o. : Ádor Zoltán, Kovács Ferenc ; I. c) o. : Fekete Géza, Giday Kálmán, Széli György ; II. a) o. : Egyed Miklós, Kardos György, Medveczky István, Varga Zsigmond ; II. b) o. : Nagy István, Szőke Andor ; — III. a) o. : Szele Tibor, Varga Zsigmond, Vásáry István ; III. b) o. : Münnich Iván, Szép György; IV. a) o. : Bartha József, Cseke György, Varga Ferenc; IV. b) o. : Gyöngyössy Andor, Király Mózes, Urbán László; V. a) o. : Jóna János, Kardos Géza, Kovács Andor, Szilágyi Dezső ; V. b) o. : Sándor Lajos, Seri István, Sinka Endre; VI. a) o. : Balogh Kálmán, Bécsi Ferenc, É. Kiss Sándor, Zsadon Béla ; VI. b) o. : Bereg­szászi Nagy Lajos, Botos István, Weszprémy Zoltán; VII. a) o. : Bozóky László, Gönczy Sándor, S. Nagy Sándor; VII. b) o. : Kecskés István, Kölcsey Antal, Poszler Jenő, Szűcs Sándor ; VIII. o. ; Csáthy Ferenc, Harsányi András, Herpay Zsombor, Lipcsey Árpád, Sebők Alajos, Serly Sándor, Szabó Béla, Szűcs Miklós. A könyvjutalmak beszerzéséhez és bekötéséhez adomá­nyaikkal hozzájárultak : dr. Kölcsey Sándor ügyvédi kamarai elnök 50 P, a református kollégium gimnáziumának inspektori pénztára 57 P. A könyvjutalmakat adományaikkal gyarapí­tották : vitéz dr. Bessenyei Lajos igazgató 3 darab, dr. Nagy Jenő gimn. tanár 1 darab, dr. Nagy Sándor gimn. tanár 2 darab, dr. Zsigmond Ferenc gimn. tanár 1 darab, dr. Herpay Gábor vármegyei főlevéltárnok 3 darab, m. kir. áll. 12. földmérési felügyelőség 1 darab könyvvel. Az adakozók fogadják iskolánk hálás köszönetét. C) Iskolai jótékony intézmények útján. a) Tandíjkedvezmény. Teljes tandíjmentességre felvétetett 65 tanuló, továbbá a debreceni kollégiumi tanárok és tiszt­viselők gyermekei, számszerint 4; háromnegyed tandíjmentes­ségre 48 ; féltandíjmentességre 126 tanuló. Áz évi tandíj pro­testáns tanulóknak 50 P, más vallásúaknak kétszerese.

Next

/
Oldalképek
Tartalom