Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1938

113 Tyll Attila, Zsíros Gyula. — VII. A. osztály: Qerda Tibor, Ko­csár Imre, Lunacsek Zoltán, Némethy István, Ripszky István, Varsányi Lajos. — VII. B. osztály: Becher János, Biroscsuk­Kónya István, Marsi Gyula, Pencz György, Tóth Ernő. — VIII. A. osztály: Bacsó Barna, Rákos Zoltán, Reményi Ferenc. — I. keresk.: Falusi Bertalan, Kardos Zsigmond, Kiss György, Ko­váts Jenő, Nagy Sándor, Padits István, Ramminger Károly, Schaff Gyula, Szabó Gyula, Szipál Márton, Varga Antal. Ösz­szesen: 76. 3. Francia társalgás. V. osztály. Kezdők: Ábrahám András jeles, Barts Jenő jó, Farkas Ferenc jeles, Ferenczy Lóránd jeles, Hunyady Lajos jeles, Medgyesi Tibor jó, Mónus Aladár jeles, Nagy Géza jó, Németh Dénes jó, Tóth Kálmán jeles, Tóth Mik­lós jó. 4. Olasz társalgás. Az olasz társalgási órákra jelentkezett növendékeink száma ebben a tanévben csekély volt, de a jelent­kezettek kitartása és ernyedetlen szorgalma, valamint szép elő­menetele sok örömet szerzett tanárnak és tanítványnak egy­aránt. Olasz társalgási órákra jártak: Milvius István, Kiss Mik­lós VIII. A., Galamb Ferenc, Ferenez László VII. B., Hutai Jó­zsef, Fábián Sándor V., Czabán László, Kiss Kálmán, Vései László IV. A., Szabó György IV. B., Ferenez Kálmán, Oláh András, Pausz József, Wallisch Oszkár Kereskedelmi I. év­folyam. 5. Művészi rajzot tanultak jeles eredménnyel : Győr József, Szentandrássy Tibor és Trásy András V. Szabó Miklós VI. A., Nagy János VI. B., Sasvári René és Zeke László VIII. B. osztályú tanulók. Jó eredménnyel: Molnár Gábor és Szász Géza V. osztályú tanulók. 6. Vívás. Tőrcsoportban: Ábrahám A. V. (1), Bácsy I. IV. A. (1), Czáro Fogarassy Gy. IV. A. (2), Fejér P. II. A. (1), Gorove L. II. A. (1), Kamarás Gy. IV. B. (1), Kopócsy L. V. (1), Lénárd A. II. A. (1), Majtényi Gy. IV. A. (2), Makk K. III. A. (1), Padits I. ker. (1), Padits P. III. A. (1). Kardcsoportban: Bozóky Gy. IV. A. (1), Csatth I. V. (1), Czabán N. IV. A. (1), Erős Gy. IV. B. (2), Forbát P. IV. B. (2), Gájásy G. IV. A. (1), Hunyady L. V. (1), Kúrián Z. VI. B. (l), Révay I. V. (1), Sarkady R. IV. A. (1). — Haladócsoportban: Baimóczy E. VII. B. (2), Er­hardt T. IV. A. (1), Farkas F. V. (2), Frank A. IV. B. (1), Mátrai I. VI. A. (1), Nagy J. VII. A. (1), Nováki Gy. VII. B. (1), Som­lyai G. VII. A. (1), Toroczkai O. V. (l), Wesselowszky L. VI. A. (1).

Next

/
Oldalképek
Tartalom