Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1940

22 Találkozóra a multévi Évkönyv megjelenése ófa ezek az évfolya­mok jöttek meg: 1940. június 29-én a 30 évesek (1910 —1940): Altorjay György m. kir. alezredes (Kecskemét), Darányi János esperes, plébános (Kenézlő), dr. Dómé József miniszteri o. tanácsos (Budapest), Erdőssy Gyula esperes, plébános (Erdőtelek), Farkas Dezső csendőr-alezredes (Debrecen), dr. Flegmann Imre igazgató (Budapest), Harfay Henrik m. kir. erdőtaná­csos (Budapest), nemes Hoczmann V. Ágost esperes, plébános (Perény), dr. Kiss Péter esperes, plébános (Polgár), vitéz Márkus Béla oki. mérnök (Eger), Medgyesy Imre lelkész (Szendrő), Meilinger Dezső tanár, festőművész (Miskolc), Monosfory Adorján apát, plébános (Gyöngyös), Nagy Antal esperes, plébános (Balmazújváros), dr. Peíhes Antal földbirtokos, ügyvéd (Jászapáti), dr. Péczeli Pál Máv. osztály­főnök (Budapest), dr. Schwartz Elemér egyet. ny. r. tanár (Budapest), Simkovics Endre oki. gépészmérnök, ip. tan. tanár (Nyíregyháza), Sümeghy István oki. gépészmérnök, r. t. ü. v. igazgató (Budapest), Urbánfy Ignác érseki főerdőtanácsos (Felnémet). 1940. június 16-án a 25 évesek (1915—1940): Bacskay István tanító (Eger), Bánhegyi László Ganz-gyári műsz. fan. (Budapest), dr. Bérezés J. Paymund áll. gimn. tanár (Budapest), Bodnár György körjegyző (Hejőkeresztúr), dr. Braun Béla szőlőbirtokos (Eger), Buella Balázs közs. főjegyző (Tiszapalkonya), dr. Erhardt Tivadar közs. orvos (Egyek), Farkas Károly egyet, könyvtáros (Budapest), Gaál Ignác v. adótiszt (Eger), dr. Gibás Imre p. ü. titkár (Eger), dr. Kozma Sándor ügyvéd (Eger), Korponay István m. kir. tűzérszázados (Nagynémetegyház), Losonczy Gyula főkáníor (Mezőkövesd), dr. Margittai Sándor orvos (Budapest), Meixner Jenő bankigazgató (Füzesabony), Mikus Lajos közig, irattárnok (Eger), dr. Rusvay Kálmán m. kir. főállatorvos (Kis­kunfélegyháza), Sallay Béla cégvezető (Budapest), vitéz Suba Pál plé­bános (Szentisfván), dr. Szabó Gyula körorvos (Besenyőtelek), dr. Székely László internátusi igazgató (Eger), Vágner József építészmérnök (Eger), Vendrey József m. kir. rendőrkapitány (Szeged). 1940. június 2-án a 20 évesek (1920—1940): dr. Báthory László törvényszéki jegyző (Eger), dr. Bajzáth László ügyvéd (Eger), Bozóky János plébános (Csernely), Csiffáry Sándor s. lelkész (Kápolna), dr. Fáji-Fáy Tibor postatakarékpénztári titkár (Budapest), dr. Gajzágó István ügyvéd, tb. vm.-i tiszti főügyész (Szolnok), dr. Gulyás József, orvos (Heves), Gaál Lajos p. ü. számellenőr (Budapest), dr. Hallay Imre főorvos (Eger), Havasy Sándor oki. gépészmérnök (Diósgyőr), dr. Heyme István banktisztviselő (Szirmabesenyő), dr. István László ügyvéd (Budapest), Keszthelyi Ödön m. kir. állampénztári főtiszt (Eger), dr. Kádár László tb. vm. árvaszéki ülnök, szolgabíró (Eger), dr. Léderer Emil főorvos (Budapest), dr. Maksa János plébános (Szúr-

Next

/
Oldalképek
Tartalom