Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1878

95 VIII. Osztály. A tanuló neve, hitvallása; ösztöndíjas-, v. ismétlö-e ? K Ö t e e Z e t t [Nemkötelezett Magaviselet t a n u i m á n y 0 k Vallástan j Latin nyelv ; í Görög nyelv Magyar ny. Kémet n y. Mennyist, f öldr. Történelem Mennyiségtan < £ ! CJ ; N 1 02 'C2 S o EH Bölcsészet \ Testgyakorl. Francia ny. ; Gyorsírás ; Szabad rajz É nek Bal ogh Zoltán, em. k i 1 , e P e t t. Bartáky György, em. elg. elg. elg. elg. Óig­elg. elg. JO elg. elg. — — — JO Bauer Soma, móz. 10 elg.elg. elg. jó •jó elg. elg. elg. elg. — jó ­jel.— szb. Beliczky Béla, em. k i 1 é P e t t. 5. Bobok Rudolf, em. fo .jo .jó elg. elg. .jö elg. elg. .jó jó — — — jö Boros Pál, em. jel. elg. elg. jó JO jo .jó elg. elg­jó — — — — .íö Bozóky János, em. jól­jo jó .jö •jó jó jel. elg. jó jel. — — — — .íö Csáky Alajos jel. elg. JO jó elg. jel. jo jó jel. jó elg. — — JÓ Ozapáry Józs. László, er. jel. jo JO jo elg. jel. JO jel. jel. jó — jó jó — — jó 1O.Dassievicz Gy.Eus.mr. jel­jó JO elg. jo elg. jel. jó elg. elg. — — — — — Jó Elek Árpád jo jo elg. elír. elg. .Íö JO elg.elg. jó jel­— — jó •jó Énekes Imre, ö. jel­jel. jel. jel. jól. jel­jel jel­jel. jel. elg. —,— — — jó Fekete Kálmán, em. k i 1 ft P e t t. Fischer Ede, móz. jel. jó jo jel. jel. •jó jó elg. jo elg. elg. —,— — — JO 15. Fischer Ignác, móz. k i 1 ft p e t t. Fodor Józs. Ignác, cr. jel. jó jó .jel­jel­jel. jel. jel­jel. jel. — jel. jó .jó Gallovies János, em. jel­elg. JO •‘lg. elg. JO jel.elg.elg. jel. — — JÓ Gescheit József, móz. jo elg. elg. elg.elg. elg. elg.elg. elg. elg. elg. — ' szb. Glasner Sámuel, móz. jel. jó jel. jó jel. jel. jó jo jel. jel. elg. — — jó 20. Gyurkovics László jel­jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel­jel. elg. ——-jó ]0 Hattyár Endre, em. jö jó elg. jel. JÓ •jel­jó jó jó jel. — .íö Hegedűs Antal elg. elg. jó JO jo jel. jó JO jó jó jel. _1__ 1 J Ó Hoóz Bálint elg. elg. elg. elg. elg. jó elg. elg. jó jó elg. jel­-jó szb. Kalocsay Gyűl. Alán, cr. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel-jó — Jó 25. Kassa Endre jö elg. jó jo .jó jó .jó elg. jo jeliéig. jel. jó-jó szb. Kiss István, i. jo elg. elg. jo elg. .jó .jö jó elg. elg.elg. —— — jó jö Kovács Gáb. Demjén, cr. JO JO jel. jel. jel. jel. jel. jel. jel. jó __ j el. jó —j— •JÓ Kovács József jel. JO jo jel. jel. jel. jo .fo jö .jó elg.--1--­jó Kozma Endre jel. jó jel. jel. jó jo jó elg. jó jó ;eig. — — jó 30. Kubik János, em. elg. elg. elg.elg. elg. elg. jo elg.elg. elg. —-- -­jó Lipták Ján. Kelem. mr. elg. élt. elg. elg. elgéelg. elg. .)ö élt.elg. — — szb. Mazányi Kálmán jel. elg. jo elg.elg. JO elg. elg. elg. elg. elg. i jó Neumann Zsigm. móz. jó elg.elg. elg.elg. JO .jö elg. elg. elg. elg. jel- — ! ! szb. Novák Károly, em. elg. jó elg. elg. elg. jö .jo elg. elg. elg. — — — jó 35.Paszternák Hen. móz. k i 1 é P e t t. :Petrik János, ö. elg. jó jó jó elg. Ljö elg. elg. elg. elg. elg.--1--­j el. jó szb. Piros Ján. Barnabás, cr. jó .jö JO jel. jó jel. jel. JO JO jó .jó .jó 1 JO

Next

/
Oldalképek
Tartalom