Budapesti Tanítóképző Intézet, 1929

Egyéb jutalmak: Az V. évesek közül még kitűnt a tanítási gyakorlatokban Bubenik Ernő, aki megkapta a Kiss József jászberényi gyak. iskolai tanító által adományozott 5 pengőt. A IV. évfolyamban Kriskó Mihály lett a mestertanító. Ö kapta meg a W. Lajos Mária dr. által adományozott 15 pengőt. Özv. Quint józsefné 10 pengőt adományozott annak a II. éves növendéknek, aki a növénytanban a legkiválóbb. A jutalmat Merreider János kapta. Pisztel Róbert és Taliga Miklós takarékossági pályamunkáikkal díjat nyertek. Az Országos Takarékossági Bizottságtól 10—10 pengőt kaptak. Lázár József könyvkereskedő a következő jutalom-köny­veket adományozta az intézetnek: 1. Torna István: Élet és iro­dalom. Kapta: Zsohár Zoltán I. é. növ. 2. Petőfi Sándor összes költeményei. Kapta: Borsovitz Gábor II. é. növ. 3. Blos Vilmos: A francia forradalom. Kapta: Szánti László III. é. növ. 4. Bozóky Dezső: Két év Kelet-Ázsiában. Kapta: Chmel József IV. é. növ. 5. Madách: Az ember tragédiája. Kapta: Tőke Gyula V. é. növ. Egy magát megnevezni nem akaró tanítóképző-intézeti gya­korlóiskolai tanítónő, aki Drozdy Gyula gyakorlóiskolájában több alkalommal hospitált, 50 P-t juttatott el Drozdy Gyula tanárhoz azzal a kérelemmel, hogy azzal karácsonykor könnye­ket szárítson fel. Az összeget Völgyi Zoltán IV. éves növendék kapta. ' A hála megható jeleit mutatták az intézetnek 40 évvel ezelőtt végzett növendékei (Szőcs József, Bárány Zsigmond, Simon Miklós, Kökény Péter és Pogány József), akik 140 P-t adtak át az igazgatóságnak azzal, hogy a tanári testület belátása szerint ossza ki szegény növendékeknek, de elsősorban az életbe lépők közül a rászorultak segíttessenek. 5 végzett tanító kapott 20-20 P-t (Durnyi György, Forgó István, Horváth Ernő, Marx Viktor és Szilágyi Károly), Szánti László III. é. növ. pedig 40 pengőt. Legutoljára hagytuk nagy igazgatónk Quint József főigaz­gató özvegyének 3000 P-ős alapítványáról való megemlékezést. Quint Józseftől nemcsak szellemi javakat kaptunk, hanem az ő intenciói szerint cselekvő özvegyétől anyagi támogatásban is részesülünk. A 3000 P-ős alapítvány kamata 188.49 P. Ebből 30—30 P-t kapnak a következő évi beiratkozás alkalmával Mol­nár János (V. é.), Kiss Lajos (IV. é.), Zsohár Gyula (IV. é.) és Horváth István (II. é.). A fennmaradó 68.40 P-t a jövő év­ben osztjuk ki. VII—Vili. Nevelés. Fegyelem. Minden tevékenységünk arra irányult, hogy tanítványaink­ból vallásos, erkölcsös, művelt, jómodorú úriembereket és lelki- ismeretes tanítókat neveljünk. Reméljük, hogy majd az élet ne­héz küzdelmeiben is keményen, becsületesen és lelkiismerete­47

Next

/
Oldalképek
Tartalom