Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1934

V. A fanári £es£üle£ működési köre. Hatóságok Az iskola fenntartója: a debreceni róm. kath. egyházközség, illetve annak felügyeletében lévő Svetits-alapítvány, Egyházi főhatóság : Dr. Lindenberger János apostoli kormányzó. Igazgatótanács : Elnökök: Dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó és dr. Láng Nándor nyug. egyetemi tanár. Tagjai : Bohuss Károly m. kir. postahivatali igazgató, dr. Bozóky Ferenc egyetemi nyilv. r. tanár, Düppong M. Wilhelmine r. tanár, dr. Kari János kegyesrendi házfőnök, igazgató, Kovács Sándor hittanár, Mellau Márton igazgató, dr. Ruszka István ügyvéd, dr. Szabó Dezső egyetemi nyilv. r. tanár, Szőnyi M. Paulina intézeti házfőnök, dr. Verzár Gyula egyetemi rendk. tanár, dr. Veverán György takarékpénztári vezérigazgató, Vidoni János gyáros, dr. Zalai János reáliskolai igazgató, Wílhelms Emil, a M. N. Bank volt főnöke. Világi hatóságok : Hóman Bálint vallás- és közokt. miniszter, dr. Szily Kálmán államtitkár, dr. Vajdinger Gyula. min. tanácsos, a középiskolai osztály főnöke, Ady Lajos tankerületi kir- főigazgató. 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom