Állami főreáliskola, Debrecen, 1885

67 368. Lamartine Alfonz. Heloise és Abélard. Ford. Erhardt V. Budapest, 1880. Franklin t. 213. Lamb Károly-Mária. Shakespeare-mesék. Ford. Mihály I. Budapest, 1880. Franklin t. 2 kötet. 354. Macaulay B. I. Milton. B. P. Budapest, 1876. Franklin t. 233. Smiles-Tótk K. Illem. 1. köt. Budapest, 1874. Légrády t. 60. Szana Tamás. Csokonai életrajza. 2. kiadás Debreczen, 1871. Csátliy K. 34. U. az. 404 Szász Károly. Az Odüsszeia. Budapest, 1880. Orsz. tanártest. 283. Sziklay János. A magyar népszínmű története. Budapest, 1884. I. rész Szigligetiig. 137. Toldy Ferencz összegyűjtött munkái. Magyar állam férfiak és írók. 2 kötet. 138. Magyar költők élete 2 kötet. 139. Irodalmi be­szédek 2 köt. 140. Irodalmi arczképek. 141. Kritikai berek- Budapest, 1868 — 74. 8 kötet. 268. Magyar Helikon. Jeles magyar irók életrajz-gyűjteménye. Pozsony Budapest, 1883. Stampfel K. I. oszt. 1. 2. 3. köt. II. oszt. 1. 2. kötet, idáig 5 kötet. Történelem, életrajzok. 74. 318. 319. 323. 340. 341. 342. 343. 346. 356. 146. 382. 217. 95 143. 239. 395. Áldor Imre. Mohammed élete. Budapest, 1874. Franklin t. „ „ II. Endre magyar király. Budapest, 1879. Franklin t. „ „ II. Lajos és kora. Budapest, 1880. Franklin t. „ „ Magyar nemzeti vértanuk. Budapest, 1886. Franklin t. „ „ Columbus Kristóf. Budapest, 1876. Franklin t. „ „ Széchenyi István gróf. Budapest, 1876. Franklin t. „ „ Kossuth Lajos. Budapest, 1878. Franklin t. „ „ Deák Ferencz élete. Budapest, 1878. Franklin t. „ „ Attila. Budapest, 1876. Franklin t. „ „ Hunyady János. Budapest, 1876. Franklin, t. Boccardo Jeromos. A föld fokozatos meghódítása. Ford. Dunyov I. Pest. 1872. Atheneum t. Bozóky Alajos. Római világ. Budapest, 1884. Ráth M. 2 kötet. Cox György. A mythologia kézikönyve. Ford. Simonyi Zs. Budapest, 1877. Franklin t. , Cox György. Görög regék. Ford. Komáromy L. Budapest, 1877. Franklin t. 3 füzet. Csengery Antal. Deák Ferencz emlékezete. Budapest, 1877. Franki. Deák Ferencz beszédei, 1829—1847. Gyűjt. Kónyi M. Budapest, 1882. Franklin t. De Wittné. A keresztes hadak története. Ford. — Budapest, 1885. Eggenberger. ■ 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom