Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1937

61 a magyar ifjúságra váró feladatokban különleges megbízatás jut a cserkészetnek. Jaj neki, ha nem felel meg hivatásának. Május 15-én csapatunk is résztvett az országos cserkész­versenyben; több jó helyezés mellett sikerült az első osztá­lyúak versenyzésében az első helyezést elnyerni. A hagyományos táborhelykeresést május első napjaiban végezte el a parancsnok három cserkésszel. A tervnek meg­felelően — nem ismert szép vidék, lehetőleg nem túlságosan messze Esztergomtól — Börzsöny hg.-ben találtunk alkalmas helyet. Május hó végén megrendeztük a szokásos évvégi csapat­kirándulásunkat, hogy meggyőződjünk, vájjon ősszel vállalt honvédelmi munkánknak elméleti és gyakorlati részében meny­nyire haladtunk. Az őrsök a kitűzött feladatokat aránylag nagyon jól megoldották. A legjobb eredményt felmutató örs vándordíjként megkapta az erre az alkalomra készített szép kivitelű versenyzászlót. A zászló készítőjének, dr. Barts Jenő­né nagyságos asszonynak ezúton is hálás köszönetünket fe­jezzük ki. A csapat az év folyamán társadalmi összejövetelek, jóté­konysági és gimnáziumi ünnepélyek, felvonulások, fogadtatások és az Eucharisztikus kongresszus alkalmával díszőrségi, ren­dezői és mentőbiztosi szolgálatot végzett. Nyári programunk: június 14—17-ig próbatábor Pácon és a Monostori erdőben, június 19-től július 9-ig nagytábor Kis Qotás pusztán, Mária-Boton és Nagybörzsöny községek között. Ünnepélyeinken felülfizettek: Antal Antalné 3.50 P, dr. Aczél Jenő 1.50 P, dr. Ábrahám András 5 P, Bakóczi Istvánné 1.50 P, Boros Béla 2 P, Bozóky Qyörgy 3 P, Ferenczy Viktor 1.50 P, Frank Izidor 1 P, Grassl Hugó 1 P, Pusztai Józseíné 1 P, Szent István Társulat 2.50 P, dr. Somlyai József 5 P, 663. sz. csapat 5 P, N. N. 7.50 P. A csapat táborozásához hozzájárultak: Bánszki Tamás 30 P, az intézet (sportköri díjak 10%-a) 193.44 P, id. dr. Mí­halovits Jenő 47.32 P, Piarista Diákszövetség 1 drb. B. típusú sátor 298 P értékben. A csapat munkáját önzetlen támogatásukkal elősegítették: Qalamb Ferenc. Kamarás Gyula, Kaszanyitzky Ede, Koronkay Károly, Szipál Károly. A felülfizetésekért és minden más segítségért ezúton is hálás köszönetet mondunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom