Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1861

29 Jozéffy György. Farkas Vilmos. Hudák Lajos. Murin István. 65. Hucsko Mihály. Nagy József. Kövér István. Lippóczy Miksa. Potaczek András. 70. Pallaghy József. Kaveczky Géza. Kudlimay József. Bródi Bernát. Markus Orbán. 75. Arvay Sándor. Braun Lipót. Knöpfler Ignác. Czipfelmájer István. Vihrabali József. 80. Knöpfler Isidor. Czigler Hermann. Keczeli Mór. Mózer Sándor. Krank Frigyes. 85. Menyhárt József. Róth Pál. Bozóky István. Papp József. E szerint a bejegyzett 482 nyilvános tanulók közöl az év végén bizonyítványt kapott: 444 iljú, és pedig a VIII. osztályban kitűnő első rendűt 5, első rendűt 26, bizonyitvány nélkül maradt 2; — a VII. oszt. kt. e. r. 7, e. r. 30, másod rendűt 12, b. n. m. 3; — a VI. oszt. kt. e. r. 9, e. r. 44, m. r. 5, b. n. m. 6 ; — az V. oszt. kt. e. r. 11, e. r. 37, m. r. 12, b. n. m. 3; — a IV. oszt. kt. e. r. 15, e. r. 38, b. n. m. 3; — a III. oszt. kt. e. r. 12, e. r. 28, b. n. m. 5 ; — a II. oszt. kt. e. r. 16, e. r. 48, m. r. 1, b. n. m. 5; — az I. oszt. kt. e. r. 19, e. r. 55, m. r. 14, b. n. m. 11. — Összesen kt. e. r. 94; — e. r. 306; — m. r. 44; — b. n. m. 38. — A rendkívüli tantárgyakban a második félévén át magokat gyakorolták, névszerint a francia nyelvben 29; — az ékesirásban 246 ; —a rajzolásban 40 ; — az ének­lésben 95; — a gymnastikában 216; — az úszásban 30. — Vallásra nézve voltak: rom. kath. 402; — gör. kath. 10; — ágostai vall. 1; — izraelita 31. — Nemzetiségre nézve : magyar 399; — német 21; — szláv 24. — Össze­sen 444. — így az ifjúság száma ez évben növekedett huszonegygyei. — Magántanuló volt 8. A gymiiasiumba járt ösztöndíjasok és jntalinazotíak, Handler-dijasok 2 ft. 84 krral osztr. ért. Barna Ferenc 6. oszt. Gregorovics Ferdinand 5. o. Hamza Pál 3. o. Gallasz Károly 2. o. Bárdos Bertalan 1. o. Fuchs-dijasok 16 ft. 80 krral o. é. Németh József, Udvarhelyi Gyula 6. o. Bodó Pál, Zay László 5. o. Breznay Kálmán, Farkas Vilmos, Gál János, Veszély János 4. o. Bognár Gábor, Schwertsik Antal 3. o. Cseh Bertalan 2. o. Csák Imre 1. o. R aj n e r-díjasok 68 ft. 25 krral o. é. Vavrik Antal 8. o. Babócsay Sándor 7. o. — 47 ft. 15 krral o. é. Hann Pál 6. o. Dósa József 5. o. — 42 fttal Ragány Károly 4. o. Szilágyi Gyula 3. o. L o s á n-dijasok 84 o. é. fttal Daubrova Károly 6. o. Vizslovszky Mihály 5. o. Budai Mária-Theré z-alapitványi r e n d e s-dijasok 120 o. é. ittál Pongrácz László 7. o. Rigó Lajos 6. o. Kol- czonay Ernő 5. o. Fábry István 4. o. Nagyfejeő Miklós, Lakner János 3. o. Borovicsényi László 2. o. Váczi Mária-Theré z-alapítványi rende s-dijas 150 fttal Rudics Sándor 8. o. Kincstári Mária-Theré z-alapitványi rende s-dijasok 120 fttal Dulovics Béla 7. o. Frank Károly 5. o. F e r d in a n d-alapitványi rende s-dijas 120 fttal Morvay-Danielik Ákos 4. o. P á z m á n-alapitványi r e n d e s-dijasok 120 fttal Csák György 7. o. Türk Konstant 4. o. L i p p a y-alapitványi rende s-dijas 120 fttal Évva Gyula 5. o. Pénzügyőrségi alapítványi díjas 100 fttal Kautnik Sándor 3. o. Christen-dijas 124 fttal Törschmidt Tivadar 3. o. M a dar a s sy-dijas 177 ft. 17 krral Ivády Gyula 5. o. Raj n er-jutalmazottak 6 db. cs. aranynyal: Szalay Miklós 8. o. Potoczky Dezső 7. o. Elek János 6. o. Kandra Jakab 5. o. Icsu Jakab 4. o. Rapaics Rudolf 3. o. Ferenczy Bernát 2. o. Wolf Károly 1. o. Csomortány i-jutalmazottak 4 ft. 20 krral; Kövér Kálmán 8. o. Nagy László 7. o. Hámán András 6. o. Macsatta Gyula 5. o. Pallér Gáspár 4. o. Drechsler Ignác 3. o. Csáky János 2. o. Szentpétery Béla 1. o. Nm. B artak o vics Béla egri érsek ö excellentiájától a következő gymnasiumi növendékek nyertek állandó segélyezést: 100 o. é. ftot Kösztler József 5. o. — 50 o. é. ftot Juhász János 6. o. Györgyik Lajos 5. o. — 40 o. é. ftot Strompf Sándor 7. o. Hann Pál, Okváth Ferenc 6. o. Bartalos János 4. o. Kiss Mátyás 3. o. Borbás Vince 2. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom