Református főgimnázium, Debrecen, 1926

49 7. Dr. Dóczi Imre-alapítványból: b) Kovács László VII. o. 4— P. 8. Mácsai Sándor-alapítványból: Oláh Emil VIII. o. 10— pengő, Márton László IV. a) 10— P, Zsadon Béla II. a) 5-— P. 9. Márk Endre-alapítványból: Buchwald Béla VII. o. 10— P, Kiss Albert V. o. 10— P. 10. Reíchmann Ármin-alapítványból: Bévész József VI. o. 8— P. 11. Ideálok kultusza c. alapítványból: Major Sándor VIII. o. 4-50 P. 12. Szabó—Bethleni alapítványból : Tóth Béla VIII. o. 50— P b) Idegen alapítványokból és ösztöndíjakhói ; 1. A városi Diákjóléti Bizottság útján a városi tanács segélyé­ből összesen 731— pengőt a következő tanulóknak : I. a) : Majerszky Marcell 60— P ; I. b) : Kacsó Zoltán 20— P ; II. a) : Bécsi Ferenc 32— P. Inczédy Márton 40— P ; III. b) : Bozóky László 20— P, Erdős Jenő 48"— P ; V. o. : Fekete Béla 40— P ; VI. o. : Paragh László 52— P, Seri András 20— P. Zsadon László 60— P ; VII. o. : Keresztes Sándor 40— P, Kiss Géza 20— P, Kiss József 57— P, a. Kovács László 57'— P, Somogyi Sándor 25— P ; VIII. o. : Füsti Lajos 25— P, Tóth Béla 65— P, Varga Jenő 25— P, Vetéssy Géza 25— P. 2. Scháfer Ferdinánd és neje Legányi Juliánna-alapítvány­ból: Nagy Balázs IV. a) o. 140— P. 3. Tanárok Nevelőháza Alapja segélyéből: Majerszky Mar­cell I. a) 80— P, Barcza Gedeon VI. o. 40— P, Szabó László VI. o. 80— P, Szeremley György VIII. o. 40— P. 4. Patronage-egyesiilettöl: Hegyi Tibor III. a) 8—- P, Melegh Dániel IV. a) 8— P, Nagy Iván V. o. 8— P, Osváth István V. o. 8— P. B) Könyvjutalmak. I. a) : Jóna János, Kardos Géza, Majerszky Marcell; I. b) : Sándor Lajos, Seri István; II. a) : Gacsárdi Zoltán, Zsadon Béla ; II. b) : Fehér Miklós, Geiger Ferenc ; III. a) : Kölcsey Antal, Nyáry Tibor, Szűcs Sándor ; III. b) : Bozóky László, U. Nagy László ; IV. a) Kardos László, Serly Sándor; IV. b) : Szabó Béla, Szűcs Miklós ; V. o. : Kiss Albert, Tóth Kálmán, Zöld János ; VI. o. : Paragh László, Révész József, Zsadon László ; VII. o. : Engel István, Kiss József, Somogyi Sándor; VIII. o. : Czakó Zoltán, Ember Ernő, Gavallér Lajos, Tóth Béla. Adományaikkal hozzájárultak : dr. Kölcsey Sándor ügyvéd 50 P, Madarassy István főszolgabíró 6 pengővel. Az Főgimnáziumi értesítő. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom