Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1938

II ker. I. évf. tanuló kapta. Gref Endre 20 P-s adománya Nováki Gyula VIII. B. o. t.-nak jutott. Mihalik Ferenc 25 P-s adomá­nyából Vésey Géza II. A. o. t. 15 P-t és Pálfi Béla ker. I. évf. tanuló 10 P-t, a Kölcsönös Segélyző Egyesület 20 P-s és Ábra­hám András 30 P-s adományát Marsi Gyula VII. B. o. t. kapta. Bánszki Tamás tanár 80 P-s adományát egy szegény tanuló tandíjának kifizetésére fordítottuk. A Közszolgálati Alkalmazot­tak Nemzeti Szövetségének 20 P-s adományát Mátrai Imre VI. A. o. tanuló kapta. Az Árvaszék 60 P-s adományából Bán Géza III. A. o. t. és Kin Tibor ker. I. évf. tanulók részesedtek 30—30 P összegben. N. N. 20 P-s adományából 5—5 P-t Ferenczfalvi Kálmán VII. A. és Kékesi Nándor VII. B. o. t., Klencs János VII. A. o. t., Sasvári Renée VIII. B. o. tanulók kaptak a testgyakorlás terén elért eredményeikért. Zempléni Kor­nél VII. B. o. t. a szentmiséken való orgonálásért 100 P-t kapott. Szarukán N. 25.82 filléres adományát Vajay István VIII. B. o. t. beírási költségeire fordítottuk. A Szent István Társulat 40 P értékű és Antalfy József könyvkereskedő 12.80 P értékű könyvajándékát jeles előmenetelű tanulóink jutalmazására for­dítottuk. Springer Ferenc könyv- és papírkereskedő két darab 6X9-es Agfa fényképezőgépét Nyitrai Károly VII. B. o. t. és Molnár Pál VII. A. o. t.-k kapták. Az önképzőkör hármashegyi népművelődési kirándulásának 50 P-s költségét dr. Lindenber­ger János apostoli kormányzó úr fedezte. Ajándékok a cserkészcsapatnak. Németh Nándorné 20 P-t, dr. Mihalovits Jenő 45.98 P-t, Piarista Diák­szövetség 250 P-t, N. N. 27 P-t adtak. Ajándékok az Ifjúsági Segítő Egyesület­nek. A Szent István Társulat 212 P értékű írószert adott sze­gény tanulóink segélyezésére. Tőkés Barnáné nagy mennyiségű írószerrel és füzettel segítette tanulóinkat (kb. 215 P értékben). Ugyancsak a Segítő Egyesület nemes munkáját segítették azok a tanulók, akik kb. 60 P értékben iskolai tankönyveiket adták át az Egyesületnek. Felülfizetések ifjúsági ünnepélyeinken. Az 1939 jan. 22-én megtartott „Magyar a magyarért" jótékony­célú hangversenyen 10 P-t: Bagi István, 8 P-t: dr. Gájási János, 5—5 P-t: Czáró Fogarassy István, dr. Preininger Tamás, Krall János, dr. Melles Simon, vitéz Boross Gábor, Mihalik Fe­renc, 4—4 P-t: dr. Lindenberger János, Ábahám András, Fejér Kálmán. 3—3 P-t: Weszelovszky Gábor, Laczkó Géza, Bozóky György, Koronkay Károly. 2.50 P-t: özv. Parády Béláné. 2—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom