Angolkisasszonyok intézete, Eger, 1917

Elischer-Fröhlich szótára Homérosz két eposzához 5'28 Cserép: Római régiségek ...............................4'62 L effler: Római irodalomtörténet .... 2'98 Sebestyén Károly: Római irodalomtörténet . . 2'98 Lateinische Unterrichtsbriefe für das Selbststudium von dr. Christian Roese . . . . 47'52 Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára . 88'— Cato bölcs mondásai. Ford.: Némethy Géza . . 1 '32 Catullus versei. Magy. Csengeri János . . . 2'86 Cicero Brutusa. Magy. Tosch Árpád . . . 6 60 » A kötelességekről. Magy. Csengeri János . 2 20 ». A legfőbb jóról és rosszról. Magy. Némethy Géza............................................................5'50 Ga ius római jogi institutióinak négy könyve. Magy. Bozóky Alajos dr. . . . . . 660 Horatius ódái. Ford.: ifj. Szász Béla . . . 4'40 Incze József. Római naptár ..... —'22 Ó-kori Lexicon. Pecz Vilmos dr. 1 — 2 kötet. . 79'20 Paterculus C. Velleius Róma történetéről írt két könyve. Magy. Szölgyémy Fér. . . . 3'30 Platon, Állama: Magy. Simon József Sándor . . 11'— Propertius elégiái. Magy. Csengeri János . . 6'60 Quintilianus M. Fabius szónoklattana 12 könyvben. Ford. Prácser Albert . . . 6'60 Sallustius Crispus összes munkái: Magy. Cserép János dr. ...... . 8'80 Sárffy Aladár. A klasszikusok retorikája . . 2'20 Seneca, Lucius Annaeus. Erkölcsi - levelek. Magy. Barcza József . . . . . 22.— Suetonius. Császárok életrajzai. Magy. Székely Ist­ván dr. ....... 8'80 Vergilius Maró Aeneise. Magy. Barna Ignác dr. . 4 40 Vergilius Eclogái. Magy. Vietorisz József dr. . L32 Homeros Jliasa. Ford. Ponori Thewrewk Emil . ’ 3'30 Homeros Iliasa. Eredeti versmértékben ford. Kempf József ........ 660 Cicero, Orationes. Dávid J.-tól Ed. II. . . 2'42 Cserép József. Pro Sulla ..... —'78 » » Pro Sestio ..... 1'— Köpesdy: InL. Sergium Catilinam orationes quattuor L54 Zsámboky: De imperio Gnaei Pompei ad Quirites L54 Láng-Szőke: Cicero in Verrem .... 1'98 Jánosi: Cicero I. II. és XIV. Philippikája 1'22

Next

/
Oldalképek
Tartalom