Magyarok Nagyasszonyáról nevezett római katolikus leánylíceum, Debrecen, 1936

V11L Segélyek, könyvjutalmak. A Svetits-Szövets égtől nyújtott 100 P segélyből részesedtek: Alber Júlia 20 P, Szemerédy Klára 15 P, Szabó Etel 15 P, Gavallér Márta 20 P, Seress Irén 15 P, Fésűs Margit 15 P. Debrecen szab. kir. város diáksegély címén 108 P-t juttatott intézetünknek. Ebből kaptak : Lugossy Irén 12 P, Gavallér Márta 22 P, Fésűs Margit 10 P, Pokorny Lili 10 P, Tudóssy Júlia 10 P, Murányi Magda 20 P, Takács Viola 10 P, Alber Júlia 14 P. Segítőegylettől Bátorfy Klára kapott 30 P-t. Debreceni Kölcsönsegélyző Egylettől 10 P-t kapott Rácz Lud­milla IV. oszt. tan. Segélyek összege 233.— P, Könyvjutalmak: A Szent István Társulat könyvkereskedése 14 darab könyvet, Antalffy József könyvkereskedése 5 darab köny­vet ajándékozott. Ezekből jutalmat nyertek : I. oszt. ból: Széky Éva, Tuza Klára. II. oszt.-ból: Strobach Ilona és Tóth Hona. III.oszt.­ból: Aba Mária és Madacsay Katalin. IV. oszt.-ból : György Ilona, Kerékgyártó Lili, Veres Mária. V. oszt-ból: Csuka Magda, Szíjgyártó Petronella VI. oszt-ból: Gavallér Márta, Kolling Margit, Schmidt Edit, Tudóssy Marcit, Vll oszt-ból: Károssá Jelma, Zányi Etel. VII. oszt.­ból: Bozóky Eva és Ortutay Katalin. Mindazoknak, akik növendékeink segélyezéséhez, vagy megjutal­mazásához bármiképpen hozzájárultak, a tanári kar e helyen is hálás köszönetét nyilvánítja. 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom