Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1917

A Debreczeni Kegyes-Tanitórendi Róm. Kath. Főgimnázium Értesítője qpfiff — 1917—1918. iskolai évről. Közzéteszi : Dr. Lóky Béla igazgató. •u BBBEBB Debreowani Ujeég nyomdái*. OBOBOB

Next

/
Oldalképek
Tartalom