2. oldal, 160 találat (0,295 másodperc)

Találatok

101. 1957-08-04 / 182. szám
[...] Bala­tonon A többórás hajóúton Járóka Sándor és zenekara szórakoztatta a vendégeket [...] Törők magyar 800 pont 10 Szaniszló magyar 768 pont 14 Nagy [...]
102. 1974-06-08 / 155. szám
[...] szőlőszemek voltak láthatók 1696 januárjában Szaniszló Zsigmond Torda vá­ros Jegyzője észlelte [...] a nyári hónapok­ban történik Támadás Sándor r hadnagy a Baranya megyei [...]
103. 2000-06-02 / 150. szám
[...] sorozat 8 21 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 21 30 hol nem [...] 0 40 Táncoló parázs Kányádi Sándor portré 57 C m 2 [...] 30 Elixir 16 00 Nagy Sándor nyomában 17 05 Legendás szigetek [...]
104. 1976-10-06 / 276. szám
[...] Gyu­la Pólai József és Előd Szaniszló a MÉV amatőr barlangkutatók csoportjá­nak [...] Thöllman szocialista brigádja és De­meter Sándor a Kulturális Kapcsolatok Intézetének helyettes [...]
105. 1989-04-11 / 99. szám
[...] 11 i névnapjuk alkalmából LEÓ SZANISZLÓ KEDD nevű kedves olvasóinkat A [...] koncertezik Tagjai Papp Gábor Nagy Sándor Bényi Tibor Szerdán ugyanebben az [...]
106. 1965-11-13 / 268. szám
[...] akpcsola tok fejlődésének HÍREK NOVEMBER Szaniszló napja A Nap kél 6 [...] Boncz Ferenc Keller Györgyné Arnold Sándor Északi falnál Nikkel Lajos Sa­lamon [...]
107. 1977-02-02 / 32. szám
[...] testvér és kedves rokon SPRUZSINA SZANISZLÓ január 30 án elhunyt Temetése [...] hogy drága jó férjemet LADÁNYI SÁNDORT utolsó útjára elkísérték koszorúkkal virágokkal [...] kerület Te­rületi Igazgatóságára Pécs Doktor Sándor út 6 sz küldeni 226 [...]
108. 1994-10-19 / 288. szám
[...] az utolsó amolyan búcsúműsorok Len­gyel Szaniszló alias Ri bánszky László a [...] vezetése is bábáskodni kí­ván Friderikusz Sándor visszaté­rése is jól felfogott üzleti [...]
109. 1954-11-13 / 270. szám
[...] a következők kap­ták dr Faludi Sándor Mohács város közegészségügyi orvosa Horváth [...] 94 12 sz gvógyszertár Doktor Sándor utca 47 sz Telefon 13 53 NÉVNAP Szaniszló IDŐJÁRÁS JELENTÉS Várható időjárás szombat [...]
110. 2001-03-09 / 67. szám
[...] költeménye 2 1 Előadja Gáspár Sándor 14 55 Ábel Amerikában tévéfilm [...] 20 Alaphangok 23 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 24 00 TS Bajnokok [...] Multimilliomos 19 45 Gyerekszáj Fríderikusz Sándor műsora 20 00 Vad angyal [...]
111. 1949-11-13 / 264. szám
[...] Szűz Mária gyógyszer­ár Dole or Sándor u 1 T 25 79 [...] Men ha gyógy­szertáj Doki or Sándor u 47 T 13 53 [...] NÉV­NAPOK Róm lkat Diétákus ptroil Szaniszlö IDŐJÁRÁS Múzsákéit időnkén élénhebb északnyugati [...] mm er Erzsébet és Keseirü Sándor házasságot kötöi ek Minden külön [...]
112. 1997-01-17 / 16. szám
[...] Patrick Taylor Bill Travers Reisenbúchler Sándor 16 50 Márkás históriák 17 [...] 20 40 Varsó építészete A Szaniszló kor 3 1 21 00 [...] Családi tükör 9 35 Szénási Sándor műsora 10 05 Valahol valaki [...]
113. 1990-04-25 / 22. szám
[...] től 21 óráig Könyvtárvezető Kollár Szaniszló tanár Fotó Proksza László Új [...] 26 368 Ludas László u Sándor u Dugo­nics u által határolt [...]
114. 2001-08-24 / 230. szám
[...] 15 30 Századfordító magyarok Ferenczi Sándor 16 30 Katolikus krónika 17 [...] 40 Théma 22 55 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 25 Kora hajnali [...] 10 00 Századforditó magyarok Ferenczi Sándor 11 05 A Major 12 [...]
115. 1953-11-01 / 257. szám
[...] A ciszterciek pécsi gimnáziumában Kühn Szaniszló ig mondott lázító beszédet A [...] garázdálkodott Pé­csett is amely Asztalos Sándor pócspetrei plébánost fűtötte aki fellázította [...]
116. 1959-09-30 / 229. szám
[...] történt Az elhunyt ne­ve Mosonyi Szaniszló Nagy televízió vásár az Állami [...] lakásomat ha­sonló pécsiért Érdek­lődni Pécs Sándor u 3 236 Egy vagy [...]
117. 1990-04-20 / 17. szám
[...] pécsi osz­tálya egykori igazgatójuk Khün Szaniszló emlékére Ezt követően a Nagy [...] 11 SZONDI IBOLYA és NAGY SÁNDOR szeretettel értesitjük kedves ismerő­seinket hogy [...]
118. 2001-10-25 / 291. szám
[...] Tsz borából 17 00 Petőfi Sándor Művelődési Ház Ti­tánklub 17 00 [...] Esti Show i der Fábry Sándorral 22 10 Mercy Point Vészhelyzet [...] középiskolás fiú 21 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...]
119. 1997-04-04 / 92 szám
[...] Enikő Forgács Péter Ma kay Sándor 12 00 Déli harangszó Hírek [...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püspöke 13 30 [...] Jac­ques Bonnaffé 23 35 Márai Sándor Halotti beszéd Elmondja Bálint András [...]
120. 2001-02-23 / 53. szám
[...] Kötelező és ajánlott irodalom Petőfi Sándor János vitéz IV ének 14 [...] 50 Alaphangok 23 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 25 Ember vagy [...] 11 05 Kazo Film Szathmári Sándor íróról 11 50 Híradó 12 [...]
121. 2000-04-05 / 94. szám
[...] Unger Pálma és N Szabó Sándor rendezésében 15 00 IH Galéria [...] infor­mációs műsor 8 30 Pa­noráma Szaniszló Fe­renccel 9 00 A karmes­ter [...]
122. 2000-04-19 / 108. szám
[...] 00 12 00 ig Petőfi Sándor Művelődési Ház Kreatív Mozgásstúdió 16 [...] infor­mációs műsor 8 30 Pa­noráma Szaniszló Fe­renccel 9 00 Kobajasi és [...]
123. 1990-02-07 / 37. szám
[...] barátok és isme­rősök részvételét ORSÓS SÁNDOR temetésén A gyászoló család Köszönet [...] minden­kinek akik szeretett halottunk NAGY SÁNDOR búcsúztatásán részt vettek ko­szorúk virágok [...] ismerősöknek volt munkatársai­nak akik SOMOGYI SZANISZLÓT utolsó útjára elkísérték Külön kö­szönet [...] képesí­téssel rendelkező dolgozót Jelent­kezés Hajdú Sándor osztályvezető­nél Pécs Szalai út 15 [...]
124. 1986-08-28 / 236. szám
[...] mend Kossuth u 173 Banyó Sándor B alatonmárián Rákóczi u 150 [...] arambolos 1200 as La­da eladó Szaniszló András Boly Park u 13 [...] fordulatú villanymotor Harkány Körösi Cs Sándor u 37 Kovács Lajos 6 [...] meg hajlású utánfutó­val Pécs Bródy Sán­dor u 5 E ladó új [...]
125. 2000-09-08 / 247. szám
[...] 50 Alaphangok 23 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 30 Körhinta 3 [...] Szerencsekerék 19 30 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 19 40 Vad angyal [...] 20 00 Esti Showder Fábry Sándorral show műsor 21 35 Legyen [...]
126. 2000-06-07 / 155. szám
[...] könyvének bemutatója 18 00 Petőfi Sándor Művelődési Ház Díszítőművészeti szakkör 16 [...] 00 Naprakész 8 30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 9 00 Az MTV [...]
127. 1966-12-20 / 299. szám
[...] epeit Simon Má­ria és Előd Szaniszló tréfás székely népballadát adott elő [...] Zoltán Ligeti Tamás és Schönauer Sándor illetve Mi náry Olga és [...]
128. 1984-09-12 / 251. szám
[...] gyűjte­ményből eladók Pécs Dr Doktor Sándor u 8 Zsigorics Építkezők figyelem [...] kérem erre a címre Hoffercsik Sándor Pécs I Május 1 u [...] szomszédoknak akik felejthetetlen halottunk MATAKOVICS SZANISZLÓ temetésén megjelentek koszorúk és virágok [...]
129. 2000-10-17 / 286. szám
[...] dr Kiss Albin később Kühn Szaniszló igazgatása alatt már az ország [...] HOLNAP Riport Mindenki elismeri Friderikusz Sándorról hogy a meglepeté­sek embere sokféle [...]
130. 1964-11-13 / 266. szám
[...] szabad­polc kölcsönzése is sondnt HÍREK Szaniszló napja A Nap kél 6 [...] egyetem négy vég­zős hallgatójának Élő Sán­dornak Szakállas Csabának Jankó Gézának és [...]
131. 2001-08-01 / 208. szám
[...] Klub nagy­terme 19 00 Petőfi Sándor Művelődési Ház Trixi kreatív mozgásstúdió [...] 45 Théma 23 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 30 Az ígéret [...]
132. 2003-04-11 / 99. szám
[...] 28 Nyugta 3 52 LEÓ SZANISZLÓ napja Leó Latin eredetű név [...] iskolás tanulók részére ki­írt Weöres Sándor versmondó ver­seny és Kódexlap tervező [...]
133. 2003-04-15 / 103. szám
[...] Köz­ben Híradó 23 30 Pa­noráma Szaniszló Fe­renccel 24 00 A tetovált [...] násosát Kerekes Éva és Gáspár Sándor viszi szín­re Taub János rendező [...]
134. 1967-08-26 / 201. szám
[...] delné sz Foki Mária Markovics Szaniszló Kramer Henrikné sz Schuster Anna [...] I sz telepén Pécs Fürst Sándor u 48 sz alatt 91060 [...]
135. 1977-02-08 / 38. szám
[...] Cím Pécs I kerület Bródy Sándor u 19 Állattartásra kertészke­désre alkalmas [...] akik felejthetetlen drá­ga halottunk SPRUZSINA SZANISZLÓ temetésén részt vettek koszorúk vi­rágok [...]
136. 1969-03-07 / 55. szám
[...] Béla szerepelt akit sorrendben Előd Szaniszló Lantos István és Zsol­nai Gyula [...] Kerülőút Rick Nóra és Gácsi Sándor dokumentum játéka 24 00 Hírek [...]
137. 1997-01-31 / 30. szám
[...] rész Erzsébet feLugossy László A Szaniszló kor 4 40 Hírújság PÉCSI [...] Szőke András Regős János Badár Sándor 22 10 Tökéletes alibi amerikai [...]
138. 1981-11-06 / 305. szám
[...] Vizsgál dr Pszicho comb Romhányi Sándor és Szabó János mérnökkel és [...] Dráva menti Afész Sellye Hő­be Szaniszló áruforgalmi előadó Villány és Vidéke [...]
139. 2000-04-28 / 116. szám
[...] mesék A virágok szerelmese Priszter Szaniszló 20 30 Roswell amerikai film [...] pusztaiakat kell felkutatnia akik Rózsa Sándor szabadcsapatában szolgáltak az 1848 49 [...]
140. 2000-09-29 / 268. szám
[...] 50 Alaphangok 23 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 30 Mindennek ára [...] sorsolás 19 35 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 20 00 Vad angyal [...]
141. 1973-01-20 / 16. szám
[...] Ércb 10 pont 2 Előd Szaniszlo Pécsi Ércb 9 5 3 [...] közöttük van két ma­gyar Holczreiter Sándor és Földi Imre Holczreiter a [...] ESTÉLYI RUHA KIÁLLÍTÁS Megtekinthető DOKTOR SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEBRUAR 3 TÓL [...] Hangjáték 21 06 Déki Lakatos Sándor népi ze­nekara játszik 21 21 [...]
142. 2001-07-20 / 196. szám
[...] 2 15 30 Képeskönyv Petőfi Sándor A helység kalapácsa Fsz Bessenyei [...] 40 Théma 22 55 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 25 Nemsokára világvége [...]
143. 1970-01-21 / 17. szám
[...] délután fél hatkor a Doktor Sándor Művelődési Házban Horváth Ilona és [...] és oklevelet kapott A Dok­tor Sándor Művelődési Ház országos hírű Bóbita [...] és kedves rokonunk n VORZSAK SZANISZLÖ nyug­díjas főaknász életének 85 évé­ben [...]
144. 1967-10-19 / 247. szám
[...] Kisparaszt Szövetség főtitkár helyettesét Nagy Sándor a baranyai MÉSZÖV elnöke látja [...] az egyedül élő dós Bogadics Szaniszlónak í mindennapos házimunka el­végzésében Az [...]
145. 1959-05-26 / 121. szám
[...] Jónás 2 Nyers Horváth és Szaniszló ön A táblázatot a Kinizsi [...] Réder Fláding Szabó Edző Csordás Sándor Szünet utáni kiemelkedő jó játé­kával [...]
146. 1997-01-31 / 30. szám
[...] Thomas Magnum Tom Selleck Sörös Sándor Higgins John Hillerman Versényi László [...] lengyel rövidfilm 3 2 A Szaniszló kor 19 25 Héthatár Külpolitikai [...]
147. 1967-08-25 / 200. szám
[...] tagú szerkesztő bizottságot alakí­tottak Decsi Sándor tanár Schmidt József tsz elnök [...] sz telepén Pécs Fürst J Sándor u 48 sz alatt 91060 [...] a rokonokat hogy MAR KOVICS SZANISZLÖ 72 éves korában váratlanul elhunyt [...]
148. 1968-08-18 / 194. szám
[...] és Náve Ma­ria Luísa Tapaszd Sándor és Mozsgai Mária Beck Mátyás [...] Dezső és Klemm Erzsé­bet Molnár Szaniszlő és Xováts Eszter Csongor Győző [...] Pálné sz Bereciky Teréz Géczi Sándor Háromszéki Vilmosné sz König Erzsébet [...]
149. 1983-05-13 / 131. szám
[...] akik felejthetetlen drá­ga halottunk TÓTH SÁNDOR temetésén megjelenésükkel virágok koszorúk küldésével [...] akik felejthetetlen halottunk TISZA PÁLNÉ Szaniszló Erzsébet temetésén részt vettek koszorúkkal [...]
150. 1996-04-05 / 94. szám
[...] Körzeti híradók 13 20 Szent Szaniszló 14 00 Kabarécsütörtök 21 00 [...] Erotikus ábrándozások 0 30 Márai Sándor verse 5
151. 1995-10-24 / 290. szám
[...] az elsők között a Petőfi Sándor Művelődési Házban alakult meg a [...] okozott Ez év tavaszán Uherkovich Szaniszlóval a Shell cég képviselőjével megál­lapodtunk [...]
152. 1948-01-27 / 21. szám
[...] A lengyel küldöttség nevében Skrzorzewskj Szaníszló kultuszmi­niszter mondott köszönetét a fo­gadtatásért [...] 25 éve eséplögéptulojdonosok cs Isokonya Sándor napszámos mo­hácsszigeti lakosok ellen akik [...]
153. 1959-06-19 / 142. szám
[...] Főiskola 1959 Hajdú István Előd Szaniszlő Urán SC 1959 Du­nai Ferenc [...] Samu János Sámson Mihály Sza­bó Sándor Tóth Dezső Mohácsi VSK 1959 Gálák Sándor Gersi Károly Kun József Nagy [...]
154. 1993-11-13 / 310. szám
[...] kedvelőt jelent Ma ünnepelnek a Szaniszlók is Ez a név szláv [...] Attila Művelő­dési Házban Előadó Nyirő Sándor a párt alelnöke A ren­dezvény [...]
155. 2001-09-21 / 258. szám
[...] Igó Éva 21 50 Panoráma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándorral 22 15 Mercy Point Vészhelyzet [...]
156. 2001-10-19 / 286. szám
[...] Cicely Tyson 21 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándorral 22 10 Mercy Point Vészhelyzet [...]
157. 2001-11-16 / 312. szám
[...] Rácz Aladár 21 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándorral 22 45 Híradó Késő esti [...]
158. 1984-08-23 / 231. szám
[...] PETŐFI RÁDIÓ 8 05 Burka Sándor klarinétozik 8 20 Tíz perc [...] férjem drága Laci pa­Pank MATAKOVICS SZANISZLÓ pécsi lakos életének 79 évében [...]
159. 1983-05-25 / 143. szám
[...] 1200 négyszögöl te­rülettel Érdeklődni Ró­zsa Sándornál Pécstől 20 km re családi [...] tudatjuk hogy szere­tett bátyánk KUNDAR SZANISZLÓ április 15 én váratlanul elhunyt [...]
160. 1970-01-27 / 22. szám
[...] tárgyalásokat folytat az idei exportról Sándor József a Beremendi Cementgyár igaz­gatója [...] mindazoknak akik szeretett ha­lottunk DVORZSAK SZANISZLO temetésén részt vettek koszo­rúk virágok [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind