Új Dunántúli Napló, 2001. július (12. évfolyam, 177-207. szám)

2001-07-01 / 177. szám

Mit nyer Ön a Fiat Punto-val? ' száz év tapasztalat kincsét > vezető típust a kompakt autók kategóriájában > divatot teremtő külső, belső megjelenést > háromajtós dinamikus és agresszív, ötajtós elegáns és kényelmes modellt • két üzemmódban működő elektromos kormányt , ****-os töréstesztű autót Stott BSt. Pécs. Dfco-Srf űrt 49 T*L: 517-552 Csak akkor nyerhet, ha előfizető! Most egy FIAT Puntót sorsolunk kit Azok között, akiknek július, augusztus és szeptember hónapokra érvényes előfizetésük van, illetve akik szeptember 10-ig legalább három hónapra előfizetnek, egy FIAT Puntót sorsolunk ki! Sorsolás: 2001. szeptember 12-én VASARNAP VASÁRNAPI 9*770865 91 3074 0 1 1 7 7 IV. évfolyam, 177. szám 2001. július 1. Drágán öltöztetik a halottakat ✓ a Megvertek a Kispal es a Borz együttes két tagját Esztergomban mai szélsőbalt azért nem szidom, mert buta, öreg, harmad- osztályú politikusokból áll. Jóval tehetségesebbek vannak a másik oldalon, akik sokkal veszélyesebbek. Nem akarok pártkatona lenni, semmilyen ideológia győzelméért nem harcolok. Remélem, eljön az az időszak, amikor teljesen normálisan válthatják egymást jobb- és baloldali kormányok, legföljebb gazdaságfilozófiában fognak különbözni egymástól, és nem osztják meg ezt a nagyon pici országot. @ A kórházban elhunyt beteg hozzátartozóit oly­kor kellemetlen meglepetésként éri, amikor ki­derül, hogy az intézményen belül működő vál­lalkozások pénzt követelnek tőlük a halott gondozásáért. Már az a tény is meglepő sokak számára, hogy egy kórház vagy klinika falain belül nyereségérdekeit magán- vállalkozók tevékenykedhet­nek. Tekintettel arra, hogy ez a terület teljesen szabályozat­lan, intézményenként más és más az eljárási rend. Egy nyugalmazott siófo­ki gépkocsivezető, Tóth Ferenc felesége a pécsi II. számú Belklinikán hunyt el közel nyolc hétig tartó haldoklás után. A professzortól az ápolónőkig minden­ki a tőle telhető maxi­mumot nyújtotta, állít­ja a férj, de a betegség visszafordíthatatlan­nak bizonyult. Amikor a hamvasztáshoz háló­inget kértek, a „bizton­ság kedvéért” egy ezrest is tett a ruhadarab mellé. A döbbenet erejével hatott ezek után a temetkezési vállalkozó gépkocsivezetőjének telefonhívása, aki közölte, ötezer forintot kö­vetel tőle az a vállalkozó, aki a klinikán a hálóinget a holttestre rá­adta - ennyi eme művelet ára -, ellenke­ző esetben a tetemet nem ad­ja ki. Harmadannyi katona Taszáron Átszervezik az amerikai hadsereg balkáni kontingensét, s ez érinti a taszári bázist is. A létszámcsökkentő átszervezés ma kezdő­dik, a változások pedig egy hónap múlva lépnek életbe. Mindez érintheti a katonai repülőtér polgárivá alakításának ügyét, s egyben a pogányi repülőtér fejlesztését is. Taszár rövidesen tartalékbázis lesz, a tuzlai irányítóközponthoz tartozik majd, augusztus­tól pedig közveüenül a boszniai taktikai támo­gató központba vezénylik a Németországból érkező amerikai katonákat. Keith W. Mines, az amerikai nagykövetség másodtitkára szerint továbbra is fontos lesz azonban az észrevehe­tő katonai jelenlét Taszáron, az eddigi logiszti­kai bázison. Az egyenruhás állomány ugyan a harmadára, hetvenöt főre csökken, de félszáz amerikai polgári alkalmazottal egészül ki. A kormány idén májusban hozta meg azt a határozatát, amely többek között arról szólt, hogy néhány katonai repülőtér kettős hasznosí­tású lesz, a szolnoki és a taszári repülőtéren pol­gári terminál létesíthető. Lapunknak ko­rábban Robert Salis ezredes, a NATO ka­tonai bizottságának brüsszeli elnöke is megerősítette azt az információt, misze­rint a vegyes használatú repterek meg­szokott dolognak számítanak szerte Eu­rópában. A pécsi városvezetés azonban ma már nem foglalkozik a két reptér ügyével, kizárólag csak Pogányéval, mondja Papp Béla pécsi alpolgármester (képünkön), ugyanis a taszári egészen más ka­tegóriába tartozik. Ott viszonylag kevés pénzből megoldható lenne a polgári repülőtér kialakítá­sa, bár a délszláv politikai helyzet bizonytalansá­ga miatt Papp Béla szerint kockázatosnak tűnik. Pogány eleve kisebb gépek fogadására alkalmas rövidebb kifutópályával, amelyet egy-két év alatt kell létrehozni. Elkészült már az előterjesztés a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumban, ame­lyet ha a kormány elfogad, a területfej­lesztési pénzek segítségével elkezdhe- tők lennének a munkálatok. A pécsi politikus úgy véli, a taszári változások akkor válnak biztossá, ami­kor már a konkrét lépésekre is sor ke­rül, hiszen az elmúlt egy évben már a sokadik verzió lát napvilágot.- A taszári polgári repülőtér léte Po- gánynak nem jelentene konkurenciát - mondta Papp Béla - mint teherszállítmányok fogadására alkalmas reptér, mert onnan eléggé körülményes a közutakon való áruszállítás. (Háttér: urww.dunantulinaplo.hu) Cseri László VÁSÁRLÓINKAT VÁRJUK AZ EXPO STANDUNKNÁL! ilési Központ aulájában SZŐNYEG • PVC • PARKETT Pécs, Megyeri út 66. Tel.: 72/315-898, 525-297, 525-298 Nyitva: b-p: 9-19.00, szo-v: 10-14.00 VASÁRNAP IS NYITVA! WjlpaSÍtS Hírek • Hírek • Hírek Emelkedik a nyugdíj. Júliusban már a 3,5 százalékkal megemelt ellátást kapják meg azok, akik öregségi nyugdíjban va^ más nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. A kormány április elején döntött arról, hogy júliustól 3,5 százalékkal emelkednek az említett ellátások, januárig visszamenőleg. Ennek megfelelően azérintettekjúnius- ban kapták meg az első hat hónapra szóló különbözetet, júliustól pedig mára ma­gasabb összeget folyósítják számukra. Az emelés az öregségi nyugdíj mellett érin­ti a rokkantsági, az özvegyi, a baleseti-rokkantsági, a szülői, a baleseti hozzátarto­zói nyugdíjat, az árvaellátást a baleseti járadékot és a politikai rehabilitáció címén járó kiegészítést Az emelés az idén megállapított nyugdíjakra nem vonatkozik. Mától 12 százalékkal drágább a gáz. A fogyasztói földgázárak a Gazdaság Minisztéri­um tavaly decemberi rendeletének megfelelően mától átlagosan 12 százalékkal nőnek. A Mól Rt ugyanakkor mintegy 14 százalékkal emelheti nagykereskedelmi árait ami annak tudható be, hogy az emelést forintban határozták meg, és a nagy­kereskedelmi árak alacsonyabbak a fogyasztóinál. A földgázárak alapján az erő­művek által értékesített hő termelői ára átlagosan 1 százalékkal nő. A villamos énerga fogyasztói ára ugyanakkor nem változik. Öttel túl a százon. Pécelen ma köszöntik az ország egyik legidősebb emberét a 105 éves Nagy Andrásnét Nagy Andrásné Tóth Julianna 1896. július 1-jén Pécelen született s három esztendeje él az Egymást Segítő Egyesület keretében működő otthonban. Tóth Julianna mindig a gödöllői dombsághoz tartozó településen élt többször is megözvegyült Elmondása szerint a hosszú élet titka a derűs, kiegyen­súlyozott lelkiállapot amita református vallási hit teremtett meg számára. Emellett fontos az állandó fizikai munka és a napi egy pohár vörösbor. Elárverezték ■ + a tér Mm Am 5 Praia? sí..'1! írói eltűnt barai Hilf*) i falut ü 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom