Új Dunántúli Napló, 2000. június (11. évfolyam, 149-177. szám)

2000-06-07 / 155. szám

14. oldal - Új Dunántúli Napló OLVASÓSZOLGÁLAT 2000. Június 7., szerda Oldalszerkesztő: Török Éva A Nap kél 4.48 nyugszik 20.39 órakor Hírszerkesztő: Schneider Gábor Hírügyeletes 16-tól 19 óráig az 505-000-es számon: Schneider Gábor A Ferencesek u. 1. alatt közérdekű ügyekben fogad, a 06-80-200-088-as számon 8.30-10.30-ig díjmentesen hívható: Török Éva Névnap, évforduló Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából RÓBERT nevű kedves olvasóinkat A név germán eredetű Jelentése: dicsőségben ragyogó. E napon született 1897-ben Csinszka (Boncza Berta), Ady Endre felesége. Wesiel Mobil hívószámunk: 06-30/247-0001 Postabontás Dtinántúli Napló Pécs Vízállás E-mail-címünk: toroke@dunantulinaplo.hu 7601 Reagálás írásunkra Megint kukát kell vásárolni? A Dunántúli Napló május 27-i számában Szemétszállítás: növekvő díjak címmel megjelent írás egyik mondatához kötődik a vélemé­nyem, ezért ezt a mondatot idézem: „Ha valóban az ürítési gyakori­sághoz kötik majd a díjat, akkor a szabványedényzet beszerzését feltételezhetően kötelezővé teszi az önkormányzat, ám addig taná­csos várni a kukavásárlással.” Elolvasás után nem láttam a méregtől. Itt áll az udvarunkban a velünk már tavaly megvetetett kuka. Pont egy évvel ezelőtt, 1999 májusában a Tettyére ment az egész környék, köztük sok idős ember. Cipeltük haza a szeméttároló edé­nyeket, melyek megvásárlását kötelezővé tették számunkra. A tör­vényeket, előírásokat tisztelő emberek elfogadták, hogy ezekre szükség van, elmentek a kukákért. Azóta porosodnak a megvásá­rolt tárolók, mert a szemetet a régi szállítási rend szerint viszik el. Több ezer forintért vettük ezeket a szeméttároló tartályokat, ha úgy tetszik a pénzünk porosodik most az udvaron. Ezek után döbbene­tes hatású „élmény” volt számomra azt olvasni, hogy tanácsos vár­ni a kukavásárlással. Hát ne bosszankodjon az ember? Geresdy Lászlóné, Pécs Járda nélkül egyre * veszélyesebb a közlekedés! Néhány évvel ezelőtt még fel sem tűnt, ám most, hogy egyre töb­ben lakunk ezen a környéken és nő a forgalom, járda hiányában sokunknak komoly gondot okoz a közlekedés. Ha leszállunk a 25-ös vagy a 26-os buszról a második megállója után, és Patacs felé indulunk, akkor két rossz megoldás közül vá­laszthatunk. Az egyik, hogy maradunk az útnak ezen az oldalán és az úttesten gyalogolunk, vagy átmegyünk a másik oldalra, ahol ugyan van gyalogjáró, de már nagyon ráférne egy alapos javítás. Körülbelül egy küométernyi szakaszon kellene járdát építeni ah­hoz, hogy az úttest mindkét oldalán biztonságosan gyalogolhassa­nak a környék lakói. H.I., Pécs-Rácváros A rovatunkban megjelentetett írások nem feltétlenül azonosak szerkesztőségünk álláspontjával. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vízállások és hőfokok a Dunán és a Dráván: Mohács 454 cm, áradó, 19,1 fok, Őrtilos 46 cm, apadó, 16,5 fok, Barcs 90 cm, ára­dó, 19,8 fok, Drávaszabolcs 125 cm, áradó, 18,2 fok. Orvosmeteorológia A kánikulát kevésbé kedvelők számára jó hír, hogy rövid időre ugyan, de változik az időjárá­sunk. A hidegfront hatására azonban feszültebbnek érezhet­jük magunkat, a pulzusszá­munk emelkedhet. A frontra érzékenyeknél, el­sősorban az idősebbek eseté­ben, ízületi panaszok, reumás fájdalmak alakulhatnak ki, me­lyek a front betörése körüli idő­ben, egy-két órán keresztül tart­hatnak. Országos előrejelzés Mai időjárás Hidegfront vonul át felet­tünk. Eleinte erősen fel­hős lesz az ég, délutántól nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Az északnyu­gati szél gyakran megerő­södik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között lesz. Vízhőmérséklet Duna Tisza Balaton Velencei-tó Tisía-tó Adriai-tenger Égei-tenger Földközi-tengeri 8-23 Fekete-tenger 18-23 17-19°C 21- 23°C 22 °C 23 °C 23 °C 22- 23 °C 21 -23 ° C 'C 'C Távolabbi kilátások Péntek 26° Szombat 30° (^3 Egészségügyi ellátás Baranyában Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belgyógyászati betegek részére: Siklós, Sellye város és vá­roskörnyék, Pécs városkörnyék progresszív ellátásban a megye terü­lete: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti be­tegek részére páratlan napokon: PTE ÁOK Gyermekklinika, páros na­pokon: a Megyei Gyermekkórház látja el Pécs és Baranya megye egész területéről érkező betegeket. Pécs felnőttjeinek belgyógyá­szat, sebészet: PTE ÁOK I. sz. Sebé­szeti és Belgyógyászati Klinika. Bal­eseti sebészet: Honvéd Kórház. Érsebészet: állandó felvételes ügyelet: Baranya Megyei Kórház - PTE ÁOK III. sz. sebészeti tanszéke - Rákóczi út 2. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agy­sérültek: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek neurológiai be­tegeinek felvételét a Neurológiai Kli­nika, pszichiátriai betegek felvételét a Pszichiátriai Klinika látja el. Min­dennapos akut urológiai ellátás és felvételes ügyelet: PTE ÁOK Urológi­ai Klinika. Szemészeti betegek ügyeleti ellátása 17 órától: PTE AOK Szemészeti Klinika. Felnőtt fül-orr- gégészet: PTE ÁOK Fül-Orr- Gégeklinika. Bőrgyógyászati bete­gek sürgősségi ügyeleti ellátása 18 órától a PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinikán. Éjszakai körzeti orvosi ügyelet Pécs város és városkörnyék fel­nőtt lakossága részére a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügyeleti helyiségeiben minden este 7-től másnap reggel 7-ig. Tel.: 214-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklinikán, Pécs, József A. u„ délután 5 órától más­nap reggel 7 óráig. Tel.: 310-938. Éjszakai ügyeletes gyógyszertárak Pécs: Őrangyal, Király u. 81., Fő­nix, Köztársaság tér 8., 44., Bóly: Panacea, Ady E. u. 8., Komló Kökönyös, Petőfi tér 2., Mohács Szentháromság, Szentháromság u 2„ Pécsvárad: Szent István, Kossuth L. u. 8., Sásd: Szt. György, Szent I. út 19., Sellye: Arany Sas, Erdélyi u. 2., Siklós: Kígyó, Dózsa Gy. u. 2/A, Szentlőrinc: Fehér Kereszt, Kossuth L. u. 1., Szigetvár: Boróka, Szent Ist­ván ltp. A Máltai rendelés ingyenes or­vosi és tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe ve­hető Pécs, Janus Pannonius u. 6. sz. alatt. 9.30-11.30-ig és 12.00-16.00-ig belgyógyászat, 9.30-11.30-ig ultra­hang, 16.00-17.00-ig kardiológia, 17.00-18.00-ig reumatológia. SOS-ÉLET telefonszolgálat díj­mentesen hívható a 06-80-505-390- es telefonszámon, este 7 órától más­nap reggel 7 óráig. Ml LESZ MA? - RENDEZVÉNYEK - PROGRAMOK BARANYA Komló, Közösségek Háza: Kispöndöly Néptánccsoport (15.00) , Kung-fu (16.00), Önis­mereti Klub (16.00), Életerőklub (16.15). Komlói Színház: A felsőszilvási általános iskola műsora (17.00). Siklós, Művelődési Központ: Ka­nizsai Dorottya Nyugdíjasklub Népdalköre (15.00), Kanizsai Do­rottya Nyugdíjasklub (16.00), Prí­ma Tornaklub (17.00), Alkoholel­lenes klub (18.00). Harkány, Muskátlis Csárda: Sváb party. Fellép: a Babarci Né­met Nemzetiségi Tánccsoport (20.00) . PÉCS Művészetek Háza, Breuer Mar­cell Terem: Házimozi. Emir Kusturica: Undergrund (színes, feliratos, francia-magyar-német film) (18.00). IH-Billentyű Kultúrkocsma: Boda Lajos és barátai (21.00). Civil Közösségek Háza: Egyete­mi Fotó-vizuális Baráti Kör (18.00). Pécs Plaza, Alexandra Könyv­áruház: Nagy Bandó András de­dikálja a Családi szókincstár cím­mel megjelent könyvét (17.00). Bagolyfészek könyvesbolt (Fe­rencesek u. 27.): Zalán Tibor író új könyvének bemutatója (18.00). Petőfi Sándor Művelődési Ház: Díszítőművészeti szakkör (16.00-18.00), Trixi Kreatív Moz­gásstúdió (16.00-20.00). Misina Természet- és Állatvédő Egyesület: Bérlovaglás előzetes bejelentkezés alapján egyénileg és csoportosan (10.00-15.00). HOLNAPI ELŐZETES PÉCS Pécsi Galéria: Millenniumi prog­ram keretében „Plakátok 2000” kiállítás megnyitója (17.00). Megyeháza Díszterme (Papnö­velde u. 5.): Az Ifjúsági Ház Vo­nószenekarának bemutatkozó koncertje (19.00). Művészetek Háza, Fülep Lajos Terem: Fiatal Művészek Pódiu­ma (19.00). Lenau-ház: Valóban biztosítja-e a NATO Magyarország védelmét? Nemzetközi fórum (17.00). ANK: az ANK Művészeti Iskola tanulóinak koncertje (17.00). Várkonyi Nándor Könyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Felnőtteknek írtam címmel az ünnepi könyv­hét rendezvénye. Vendég: Janikovszky Éva író (18.00). FILM PÉCS Uránia: Star Wars 1. - Baljós ár­nyak (15.30), Lány a hídon (17.30), Egy sorozatgyilkos nyara (21.00). Cinema City, Pécs Plaza: Stuart Little, kisegér (szinkr. 14.30), Amerikai pite (szinkr. 16.30, 18.30, 20.30), Minden héten há­ború (felír. 14.30, 17.30, 20.30), Gladiátor (felír. 14.30, 17.30, 20.30), Hulla, hó, telizsák (felír. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00), Női vonalak (felír. 14.15, 16.15, 18.15, 20.15), Tök alsó (felír. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00), Toy Story 2. - Játékháború (szinkr. 13.30), A bűnös (szinkr. 15.30, 17.45, 20.00), Sikoly 3. (felír. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Pitch Black (felír. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Érin Brockovich, Zűrös természet (felír. 15.00,17.30, 20.00). MOHÁCS Kossuth: A csontember (20.00). PÉCSI RÁDIÓ 5.55- 22.30 a 873 kHz középhullá­mon, 5.55-től 9.00-ig és 18.30-tól 21.00-ig a 71,81 MHz URH sávon 5.55- 9.00-ig HAJNALTÓL REGGE­LIG - zenés hírmagazin. Benne: 6.00, 7.00 Kossuth krónika, 6.15, 7.15 Dél-dunántúli krónika, 6.23, 7.23 Regionális lapszemle, 6.30, 7.30 A nagyvilág hírei, országos lapszemle. 6.38, 7.38 Közlekedési információk, sport, reklám. 6.45, 7.45 A régió hírei. 6.52, 7.52 A nap témája. 8.00 BBC Világhíradó. 8.10 Riportok, interjúk Dél-Dunántúl- ról és Észak-Bácskából. Benne: Zöldövezet - háttérműsor a kör­nyezetünkről. 9.00-22.30-ig ma­gyar nyelven csak a 873 kHz-es középhullámú adón. 9.00-10.30 Horvát nyelvű, 10.30-12.00 német nyelvű nemzetiségi műsor. 12.00- 13.00 Kossuth déli krónika és regionális esemény-összefogla­ló. 13.05-14.00 Szerb nyelvű zene délután. 14.05-18.00 Magyaror­szágról jövök - másként, és Kira­kat: zenés életmódműsor. 18.00- 18.30 Kossuth krónika. 18.30-22.30-ig magyar nyelven: Estidőben - a 101,7 MHz-en, nem­zetiségi műsorok több nyelven’ - középhullámon. FORDÁN RÁDIÓ 5.30 Műsorkezdés. 5.45-9.00 Éb­resztő - A Fordan-Zengő Rádió reggeli zenés információs műsora. Benne: 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Köz­lekedési információk. 6.00, 7.00, 8.00 Hírek. 6.05, 8.05 Hétköznapi Fontos. 6.20, 7.20, 8.20 Időjárás. 6.25 Jegyzet. 6.30, 7.30 Rövid hí­rek. 6.35 Miért fontos a mai nap? 6.40 Horoszkóp. 6.45, 7.45, 8.15, 8.45 Hírkerék - közéleti közeliét. 7.05 Kamarai hírek. 7.15 Jó reggelt! 7.25 Lapszemle. 7.55 A Pécs TV műsorajánlata. 8.10 Naptár. 8.25 Névnapköszöntő. 8.35 Sporthírek. 9.00-19.00 Óránként hírek, időjá­rás, közlekedés. 9.00 Oldies óra. 9.30, 14.50, 16.30 Programajánló. 10.05 Kamarai Magazin. 11.00 Életmódmagazin. 11.30, 14.45 Tőzsdei információk. 13.00 „Csak a zene van” (Egy óra színtiszta ze­ne). 14.30,17.30 Sporthírek. 15.00 Nagyító. 17.00 Szolgáltatóház. 18.00 Városlakók magazinja. 19.00 Műsorzárás. Tévéműsor-ajánlat m1 5.42 Hajnali gondola­tok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész (infor­mációs műsor), 8.30 A bestia (brazil sorozat), 9.00 Csak ma! (szóra­koztató délelőtti maga­zin), 9.20 Prága város panoptikuma (sorozat 9.), 10,30 Míndentasze- relemért (brazil sorozat), 12.00 Híradó délben, 13.00 Hrvatska krónika (horvát nyelvű magazin), 13.25 Ecranul nostru (román nyelvű magazin), 13.58 Hírek. Időjárás, 14.00 Készült 1933- ban, 14.10 Filmhíradók 1933-ból, 14.25 Rákó- czi-induló (magyar-né- met-osztrák film. Fsz.: Csortos Gyula, Dajka Margit, Kiss Ferenc, Já­vor Pál, Halmay Tibor), 16.00 English 4U, 16.30 Útmutató, 16.55 TS, 18.00 Híradó hatkor 18.50 Alaphangok 19.00 Koffer (kedvcsi­náló kul(t)-túrák külföldön) 19.30 Híradó 20.00 Nem jogerős 20.30 Önök kérték! 21.25 Szembesítés 22.10 Aktuális 22.30 Alaphangok 23.35 Magyar Szalon 23.05 Vigília (újzélandi film.) RTL KLUB 6.00 Top Shop, 6.30 Reggeli (telefon: 382- 8394), 9.00 Recept Klub, 9.10 Barátok közt (magyar sorozat, ismét­lés), 9.40 Esmeralda (sorozat), 10.35 Top Shop, 11.30 Delelő (vi­dám show - ebédidő­ben. Benne: Mire gon­dolok?), 13.00 Hírek, 13.30 Kavalkád, 13.35 Celeste (argentin soro­zat), 14.25 Helene és a fiúk (francia sorozat 57. Fsz.: Helene Roiles), 14.50 A farm, ahol élünk (amerikai sorozat 194.), 15.45 Senora (mexikói sorozat), 16.35 Mire gondolok? (telefonos vil­lámjáték), 16.40 Tiltott szerelem (venezuelai so­rozat. Fsz.: Carolina Te- jera, Juan Carlos Vivas), 17.30 Mire gondolok? 17.35 Fejvadász (ameri­kai sorozat) 18.30 Híradó _______ 18 .50 Fókusz______ 19 .20 Üzenet_______ 19 .25 Barátok közt 19.55 Harmadik műszak (amerikai sorozat) 20.45 Szupermozi: A specialista (amerikai akció- filml________ 22 .45 Este 23.05 Pont hu______ 23 .35 Antenna TV2 5.45 Faluvilág, 6.00 Reggeli kiadás, 6,30 Jó reggelt, Magyarország! (színes hírmagazin), 8.30 A vipera (ism.), 8.55 Vad angyal (ism.), 9.40 Csupa-csupa élet, 10.05 Egy titokzatos hölgy (olasz sorozat), 11.00 Közvetlen ajánlat, 11.15 TV2 Klinika, 11.30 Magyarország holnap, 12.10 Airport, 12.35 Ri­viéra (európai koproduk- ciós sorozat), 13.00 Gaz­dagok és szépek (ameri­kai sorozat), 13.25 Mindörökké Júlia (olasz film), 15.10 MacGyver (sorozat. Fsz.: Richard Dean Anderson), 16.00 Sunset Beach (sorozat), 16.45 Szerelmes álmo­dozók (sorozat), 17.10 Vad angyal (sorozat), T8.00 Camila (sorozat), 18.30 Tények, 19.00 Szerencsekerék 19.30 Vipera (mexikói sorozat) ______ 20 .00 Forró nyomon (megoldások magazinja) 20.45 Gyilkosság villa- nófénvben (krimi) 22.35 Jó estét, Magyarország! 23.10 A pszichozsaru (sorozat) ______ 24 .00 Esküdt ellensé­gek (sorozat) m2 5.42 Hajnali gondolatok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész, 8.30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel, 9.00 Az MTV archívumá­ból: Hangverseny, 9.55 Az eltűnt írók nyomában, 10.45 Nóták, 11.05 Mennyit ér egy nő? 12.05 Kaliforniai álom (sorozat), 12.45 Nemzeti értékeink, 13.00 Híradó délben, 14.00 Aranyfüst - avagy: Mit üzen a múlt? 15.45 Popzenei válogatás, 16.00 Iskola utca: Szó-köz, 17.30 Sorstársak, 18.00 TS, 19.40 Esti mese, 20.00 Híradó 20.30 Eov pesti angol úr 21.15 Vízi zsaruk (sorozat)______ 22 .05 Elképesztő övezet(sorozat) 22.50 Záróra HBO 7.30 Nehézfiúk, 9.10 Éjki­rálynő nappal, 10.45 23, 13.45 Alul semmi, 15.15 A nyomkövető, 16.45 Gyerekek és banditák, 18.25 Szorít az idő, 20.00 Ponyvarománc, 21.40 Angyalok városa, 23.35 Bűnben égve, 1.25 A múmia legendája, 3.10 Játékosok klubja, 4.45 Amerikai bérgyil­kosnő Magyar ATV 5.50 Nap-kelte, 18.00 Nap-nyugta, 19.00 Ripor­ter kerestetik! 20.00 Miss Universe, 21.00 Érted!?/lrányjelző, 22.00 ATV-híradó/HQ 2000, 22.45 Autósvilág, 23.30 Színházi látcső A műsor és a kezdési időpont vál­toztatásának jogát minden tévé­adó fenntartja, s ezért lapunk fele­lősséget nem vállal. DUNA TV 4.10 Virradóra, 9.10 Gaz­dakör, 10.10 Táncpercek, 10.15 Banktisztviselők, 12.00 Lapozó, 12.20 Pop-sa-rock(ism.), 1280 Forrásvidék, 13,20 (kis) Mamaklub, 13.55 Az Al- tamira-barlang, 14.50 Föld körül az Equator vi­torlással, 15.20 Amiről a kövek mesélnek, 15.40 Ami igaz, az igaz, 16.00 Az özönvíz, avagy Atlan­tisz nyomában, 16.50 Szóbazár, 17.35 Mese, 18.00 Napóra, 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 19.00 Régiók, 19.30 Eu­rópai kaleidoszkóp, 19.45 Irány a túlsó part 20.35 Tudósítás a Fold­ról__________ 22.00 Időóra _______ 22 .50 A Föld világa 23.40 A Nobel-díj száz éve PÉCS TV 6.00. 7.00.9.00.10.00, .12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.20 Híróra, 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 8.05 Popeye, 8.30 Thalassa - A ten­ger sorozata, 11.05 Ős- erdei patika, 13.05 Takarazuka, 13.45 Kép­újság, 15.05 Thalassa - A tenger sorozata, 15.35 Olimpikonok - hí­res pécsi sportolók: Rapp Imre, 17.05 CV - dr. Kéri István, 17,20 Csapó 19., 17.40 Öku- mené - Katolikus, 19.00 Cégrabló - tele­fonos játék, 19.15 Sport-szerda, 19.55 Parag-rafusok(k) 31/1. ism., 20.00 Az amerikai űrkutatás története 3., 20.35 Csapó 19., 20,55 Sziréna 22. ism., 21.10 Bon-bon. Női Ma­gazin 11. ism., 21.40 Universitas TV 40. ism. ___________EUROSPORT___________ 8. 30 Labdarúgó EB-magazin (ismétlés), 9.30 Öttusa-vk, Darmstadt (felvételről), 10.30 Hegyikerékpár, Olaszország, 11.00 Mare Nostra hosszútávú úszás, Róma, 12.00 Tenisz (negyeddöntők), 19.30 Kart sorozat: Milwaukee, 20.30 Nemzetkö­zi atlétikai verseny, Kassel, 22.00 Út a labdarúgó EB-ig, 23.00 Tenisz, 24.00 Lab­darúgó EB legendák, 1.00 Labdarúgás: álomcsapat k ) i Á 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom