Új Dunántúli Napló, 2001. november (12. évfolyam, 298-326. szám)

2001-11-02 / 298. szám

(svájci óra) A világ, Magyarország és Baranya legfontosabb eseményei. Ha pontos információkra kíváncsi De egy órától nem tud meg semmit arról, hogy mi történik. www.dunantulinaplo.hu Dunántúli Ara: 59 Ft. Előfizetve: 45 Ft. Telefon: 72/505-000 2001. november 2., péntek KÖZÉLETI NAPILAP XII. évfolyam, 298. szám www.dunantulinaplo.hu Szavazzon Ön is: építsenek-e tornyot a Dzsámihoz? Pécs, DN Lapunk 2001. november S-én, azaz hétfőn délután 16 és 19 óra között ismét szavazásra hívja. A kérdés: jó ötletnek tartja-e Ön, hogy harangtorony kerüljön a pécsi Dzsámihoz? Amennyiben a toronyépítés­sel egyetért, hívja a fenti időben a 72/505-055-ös számot. Ha nem ért egyet a tervezettel, azt a 72/505-013-as telefonon jelez­heti. Véleményét a www.dnnan- tulinaplo.hu internetes honla­punkon is várjuk, ahol a tervek megtekinthetők. MA: HALOTTAK NAPJA. Tegnap, Mindenszentek napján, és ma rengetegen keresik fel a temetőket, hogy meglátogassák szeretteik nyughe- lyét. Képünk a pécsi köztmetőben készült.__________________________________________ ______________ fotó: tóth l. Eg yetemi oktatók a vádlottak padján Mások adatainak felhasználásával nagy értékű autókat hoztak be Magyarországra MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Folytatódnak a légicsapások. Ja­pán 1945 óta először vesz részt külföldi katonai akcióban. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Vizsgálódik az ombudsman. Nehéz a tanköteles fogyatékos gyermekek és szüleik helyzete. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Ha nincs út, leszakad az Ormán­ság. 2004-re elkészülhet a 67-es út meghosszabbítása. Sokan szorulnak művesekeze- lésre a megyében. (4. oldal) Ismét megpróbálkoznak a FEMA benépesítésével. Politikai viták a szigetvári testü­let előtt. Botrányt kavart a MIÉP szórólapja. (5. oldal) Szabadságvesztésre ítélte szerdán a Pécsi Városi Bíróság azt a két férfit, akik a vádirat szerint mások adatai­nak felhasználásával nagy értékű sze­mély- és tehergépkocsikat hoztak be Magyarországra 1995 és 1996 között. A nyomozás éveken keresztül tartott, a vádirat hetvenoldalas volt, és hu­szonnyolc vádlott állt a bíróság elé. Az ítélet nem jogerős. A két elítélt a Pécsi Tudományegyetemen is tanított. Pécs Csaknem három év is eltelt azóta, hogy a Vám- és Pénzügyőrség Nyomozó Hivatala hosszas nyomozás után nyilvánosságra hozott egy csempészügyet, amelyben kü­lönösen nagy értékű vámárura, üzletszerű­en, bűnszövetségben és folytatólagosan el­követett csempészet bűntette, adóbevételt nagyobb mértékben csökkentő adócsalás bűntette, valamint köz- és magánokirat-ha­misítás miatt folyt büntetőeljárás. Az ügyet a Pécsi Városi Bíróságon tárgyalták, ahol szerdán délután elsőfokú, nem jogerős íté­let született. A vádirat szerint két pécsi férfi (lapunk úgy tudja, két, a Pécsi Tudományegyetemen is oktató közgazdász) kihasználva az akkor még hatályos jogszabályok adta lehetőséget, 1995 és 1996 között mások nevében hozott be nagy értékű gépkocsikat Magyarországra, vámmentesen. A vádlottak közvetítőkön ke­resztül olyan magyar „külszolgálatosokat” kerestek fel, akik két év folyamatos külföldi munkavállalás után jogosulttá váltak arra, hogy vámmentesen hozzanak be személyen­ként egy-egy gépkocsit. Az itthoni körülmé­nyek között többnyire nehéz anyagi helyzet­ben élő munkások ötven-százezer forintért adták el a kedvezményeiket. A vádlottak saját pénzükön vásárolták meg az öt-tízmillió fo­rint vámértékű gépkocsikat, de a számlákon és az okmányokon a külszolgálatosokat tün­tették fel tulajdonosként, és így érték el, hogy a kocsikat a behozatalkor vámmentesen ke­zeljék. Miután az autókat itthon hivatalos úton forgalomba helyezték, a két férfi - akik egy belföldi autókereskedelemmel foglalkozó, pé­csi székhelyű, legálisan működő kft. vezetői - szerződést írattak a külszolgálatosokkal, amely arról szólt, hogy a dolgozók bizományi értékesítésre átadják a kft.-nek a kocsikat, amelyekhez valójában semmi közük nem volt. A kocsik értékesítésével, vám- és adóter­hek kikerülésével a vádlottak tíz hónap alatt mintegy harmincmilliós, az államot illető be­vételre tettek szert. A márkás személygépkocsik ára a hazai vi­szonyok között meglehetősen kedvező volt, így a vádlottak rövid időn belül igen nagy for­galmat bonyolítottak le. Az illegális üzletet a hatóság közbelépése szüntette meg. A Pécsi Városi Bíróság jelentős értékű várnámra, üz­letszerűen, bűnszövetségben és folytatólago­san elkövetett csempészet bűntette, valamint köz- és magánokirat-hamisítás miatt az első rendű vádlottat egy, a másodrendű vádlottat két év szabadságvesztésre ítélte. A közvetítők - végrehajtásában egy évre felfüggesztett, ma­ximum hat hónapos - szabadságvesztést, il­letve százhatvanötezer forintig terjedő pénz- büntetést kaptak, a külszolgálatosok pénz- büntetése hatvan-százhúszezer forint. A bí­róság elkobozta a lefoglalt gépkocsikat és a vádlottakat több mint tízmillió forint elkob­zás alá eső érték megfizetésére kötelezte. Az ítélet nem jogerős. __________s. o. SP ORT Euroliga: győzelemmel kezdte meg szereplését a MiZo-Pécsi VSK. (20. oldal) ZÁMBÓ KORNÉL FESTŐMŰVÉSZ kiállítása a Pécs Plazában november 2-16-ig. MEGNYITÓ november 2-án 18 órakor NYAKA SZABOLCS KOMMENTÁRJA Lefelé a lejtőn A pályázat szó egy ideje Magyar- országon gyakorlatilag a kánaánt jelöli. Lépten-nyomon hallható: ha sikerül a pályázat - felépül. A pályázat a mai magyar társadalom egyik mentsvá­ra lett, pozitívum, ami nél­kül nem is nagyon lehetne élni. Valóban nem. Ugyanis egy huszonöt-ötven száza­lékos önrész a községek­nek, városoknak az egyet­len lehetőség, hogy vi­szonylag kedvező áron csator­názzanak, iskolát újítsanak fel. Eddig ez működött is, aki össze tudott hozni egy programot, előbb- utóbb számíthatott arra, hogy va­lamilyen alap hozzátesz a nagy nehezen összekuporgatott házi milliókhoz. Mostanában pedig egyre-más- ra hallani, hogy már elnyert pá­lyázatokat kénytelenek a telepü­lések visszamondani, mert kide­rült, hogy az önrész mégiscsak Hiába vannak meg a milliók, ha hiányoznak hozzá a helyi százezrek hibádzik. Amikor még csak á programírás volt napirenden, még mindenki optimista volt és bizakodó, amikor megjött a jó hír a „győzelemről”, mindenki ör­vendezett - másnap jött a keserű kiábrándulás. Mégsem lesz csa­torna, iskola, mert nincs rá pénz. Hiába ad a központi alap millió­kat, ha nincs meg hozzá a szük­séges néhány százezer „házilag”. Persze, most lehetne hosszasan taglalni azt is, hogy az önkor­mányzatok felelőtlenül vágnak-e bele a pályázatok­ba, miért nem kalkulálnak előre. De talán nem is erről van szó. Meg lehet érteni azt a polgármestert, aki a falu érdekében úgy is bele­vág egy pályázatba, hogy tudja, most még nincs rá pénz. Hiszen közben talán lesz. Mostanra kiderült, hogy nincs, így esély sincs a fejlesztésre, a te­lepülések modernizációjára. A le­szakadás megállíthatatlan. Azt nem tudni, hogy ennek a számlá­ját állja-e majd valaki. Újraosztották... &n5. oldal Az Tetlen hivatalos oldal ■■HL mór az interneten! Részletes dal- és fotóarchívum Rózsi Dalok ^ Audio/Video Úidonsáqok Club Linkek Á Virtuális Demjén-fanclub Nyereményjáték Folyamatosan frissülő információk Letölthető dalok, dalszövegek wmv. « ' www.demjen.dunantulinaplo.hu < i ■ Az ingyenes sem ingyenes Amennyiben a behozni kívánt jármű európai ország autógyárának futószalagjáról került le, úgy vámot egyáltalán nem kell fizetni, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kocsi importja illetékmentes lenne. A fogyasztási adó a jármű értékének 20 százaléka, az ÁFA további 25 százalék, ehhez jön még a tíz-harmincezer forint környezetvédelmi díj. Ez összesen a jármű értékének 50-60 százalékát teszi ki. Annak nincs jelentősége, hogy cég vagy magánszemély az importőr. A kocsi értékének megállapításánál viszont a cégtől cégnek kiállított számlát általában nem bírálják felül a vámolásnál, a magánszemélyes behozatal­nál viszont könnyen beléphet a becsléses, illetve katalógusos módszer. A vámeljárás után kötelező az eredetiségvizsgálat, a műszaki vizsga. A jármű ezt követően helyezhető forga­lomba, az illetékes önkormányzatnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom