Új Dunántúli Napló, 2001. augusztus (12. évfolyam, 208-237. szám)

2001-08-01 / 208. szám

12. OLDAL 0 L VASÓSZOLGÁLAT 2001. Augusztus 1., szerda Oldalszerkesztő: Postabontás Dunántúli Napló Pécs Vízállás Országos előrejelzés i E-mail-címünk: toroke@dunantulinaplo.hu 7601 Török £wz A Nap kél 5.22 nyugszik 20.18 órakor Hírszerkesztő: Csuti János Hírügyeletes 16-tól 19 óráig az 505-000-ás számon: Wald Kata Ferencesek u. 1. alatt közérdekű ügyekben fogad, a 06-80-200-088-as számon 8.30-10.30-ig díj mentesen hívható: Török Éva Névnap, évforduló Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából BOGLÁRKA nevű kedves olvasóinkat. A név újmagyar eredetű. A virágnévből származik. E napon született 1881-ben Rose Macaulay angol regényíró. TI Mobil hívószámunk: 5 06-30/247-0001 Tervezhető a vízi biztonság Az elmúlt évben tanúja voltam egy esetnek, amikor kiderült, hogy egy kislány eltűnt a vízibicikliről. A rémült apa, kamerát, mobiltele­font elhajítva ugrott a vízbe, a nem látható gyermek után. Szerencsé­re a kislány a bicikli túlsó végén felbukkant a víz alól, de ez csak a szerencsén múlott: se a szülők, se mi, de az éppen közelben tartóz­kodó rendőr se tudott volna segíteni, ha a gyermek elmerül az átlát­hatatlan vízben. Még javában tart a nyár és egyre többen szállnak vízre. Sajnos tra­gédiákról is hallani, ami igen szomorú, mert elkerülhetők lettek vol­na. Foglalkozásomból eredően vannak tapasztalataim, ezeket szeret­ném megosztani azokkal, akik úgy gondolják, őket nem érheti baj. Előírás szerint minden csónakban, vitorlásban, hajóban kell men­tőmellényt tartani. Nagyon fontos, hogy mindenki a saját testalkatá­nak megfelelő mentőmellényt viseljen. Gyakori eset, hogy gyermek­re nagyméretű mellényt adnak, ami igen veszélyes: kicsúszhat belő­le, vagy a gyermek alsó testét megemelve, pont a feje kerül vízbe, ami végzetes lehet. Sok szülőtől hallom: nem veszünk a gyereknek mellényt, hisz jövőre úgyis kinövi, egyébként is arra az egy-két hét­re kellene csak. Igaz, valóban csak arra a pár alkalomra kell, amikor veszély van, de akkor nagyon fontos. Még nagyobb az ellenállás a mentőmellényekkel szemben a felnőt­tek között. „Tudok én úszni”, „elég, ha a gyereknek van mentőmellé­nye, értem már nem kár” felelőtlen kijelentéseket hallok. Szerencsére tényleg sokan tudnak úszni, de más dolog nyugodt körülmények kö­zött lubickolni, és egészen más tajtékzó vízben, méteres hullámokkal küzdeni, vagy vízi baleset esetén esetleg sérülten „úszni”. Erőltetett úszás közben a víz feletti vízpárából annyi víz kerülhet a tüdőbe, ami akár fulladást is okozhat! Ez nem úszni tudás kérdése! Sokszor elgondolkodtam, miért ez az ellenállás, sokan miért csak „rendőrriasztónak” vásárolnak mentőmellényt. Nyugati országok­ban oly természetes a viselése, hogy nélküle nem is hajlandók vízre szállni. Sajnos, nálunk még nincs ilyen hagyománya. Sokszor a sza­bályok merev értelmezése is passzív ellenállást szül. A Balatonon, térdig érő vízben csónakázva, ott kell lennie mentőmellényeknek a csónakban. Ha mindent előírás szerint beraknak a csónakba, a csó­nakázó szinte bele se fér. Ugyanakkor a Dunán kajakozva nem köte­lező a mentőmellény viselése, még akkor sem, ha áradó víznél a kő­gát felett átbukó örvénylő vizen hajózik valaki. Ugyancsak nem kötelező a mentőmellény viselése a vízibiciklin. Ez is a furcsa szabályok közé tartozik, hiszen ezeket általában vízi­jártassággal nem rendelkezők bérlik, napoznak, ugrálnak, egymás fejére is és kérdés, hogy mindenki feljön-e a víz színére?! Vönöczky András, Pécs A rovatunkban megjelentetett írások nem feltétlenül azonosak szerkesztőségünk álláspontjával. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vízállások és hőfokok a Dunán és a Dráván: Mohács 471 cm, apadó, 20,8 fok Őrtilos -120 cm, apadó, 21,5 fok, Barcs 11 cm, áradó, 21,3 fok, Drávaszabolcs 109 cm, áradó, 19,8 fok. Orvosmeteorológia Ma tovább melegszik az idő. Többnyire zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb délután képződik kevés gomolyfelhő, csapadék azonban nem várható. Jelentős fronthatástól nem kell tartanunk. A kánikulában bá­gyadtnak, álmosnak érezzük ma­gunkat, ezen még a frissítők is csak átmenetileg segítenek. A légszennyezettség tovább növek­szik, a levegőminőségi határér­ték 20-60 százalékát éri el. A por­koncentráció is emelkedik. Mai időjárás Az észak felöl érkező hi­degfront komolyabb vál­tozást nem okoz időjárá­sunkban. Az ország nagy részén csak időnként za­varja felhősödés a napsü­tést. Északkeleten viszont több lesz a felhő, itt zápo­rok, zivatarok is várhatók. Vízhőmérsékiet Duna Tisza Balaton Velencei-tó Tisza-tó Fekete-tenger Adriai-tenger Égei-tenger Földközi-tenger 20,8°C 20-23°C 25°C 24°C 24°C 26-28°C 24-26°C 26-27-C 22-29°C Távolabbi kilátások Csütörtök 29° Péntek 32° ‘'Ö'' Szombat 33° “Ö'­EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS BARANYÁBAN Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belgyógyászati betegek ré­szére: Siklós, Sellye város és város- környék, Pécs városkörnyék prog­resszív ellátásban a megye területe: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti be­tegek részére páratlan napokon: PTE ÁOK Gyermekklinika; páros na­pokon: a Megyei Gyermekkórház látja el a Pécsről és Baranya megye egész területéről érkező betegeket. Pécs város felnőtt lakossága ré­szére belgyógyászat: PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, sebészet: PTE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika. | Baleseti sebészet: Honvéd Kórház. i Érsebészet: állandó felvételes ügyelet: Baranya Megyei Kórház - PTE ÁOK Sebészeti Tanszéke - Rá­kóczi út 2. Koponya- és agysérülések: Ideg­sebészet. Pécs város és a csatolt köz­ségek neurológiai betegeinek felvé­telét a Neurológiai Klinika; pszichi­átriai betegek felvételét a Pszichiátri­ai Klinika látja el. Fül-orr-gégészet: PTE ÁOK Fül- Orr-Gégeklinika. Mindennapos akut urológiai el­látás és felvételes ügyelet: PTE ÁOK Urológiai Klinika. Szemészeti betegek ügyeleti el­látása 17 órától: PTE ÁOK Szemé­szeti Klinika. Bőrgyógyászati betegek sürgős­ségi ügyeleti ellátása 18 órától: PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika (Ko­dály Z. u. 20.). Éjszakai körzeti orvosi ügyelet Pécs város és városkörnyék fel­nőtt lakossága részére a Lánc utcai rendelőintézet ügyeleti helyiségei­ben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Tel.: 214-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklinikán, Pécs Jó­zsef A. u. délután 5 órától másnap reggel 7 óráig: Tel.: 535-974. Éjszakai ügyeletes gyógyszertárak Pécs: Zsolnay, Zsolnay V. út 8., Arany Kehely, Citrom u. 10., Boly: Pa­nacea, Ady E. u. 8., Komló: Kökönyös, Petőfi tér 2., Mohács: Szent Ferenc, Kóssuth L. u. 66., Pécs- várad: Szent István, Kossuth L. u. 8., Sásd: Szent György, Szent Imre út 19., Sellye: Arany Sas, Erdélyi u. 2., Sik­lós: Kígyó, Dózsa Gy. u. 2/A., Szentlő- rinc: Fehér Kereszt, Kossuth L. u. 1., Szigetvár: Boróka, Szent István ltp. A Máltai rendelés ingyenes or­vosi és jogi tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe vehető Pécs, Janus Pannonius u. 6. sz. alatt: 8.00-9.00-ig ideggyó­gyászat, 17.00-18.00-ig reumatológia. SOS-élet telefonszolgálat díj­mentesen hívható a 06-80-505-390- es számon, este 7 órától másnap reg­gel 7 óráig. Ml LESZ MA? - RENDEZVÉNYEK - PROGRAMOK Tévéműsor-ajánlat BARANYA Komló, Városi Helytörténeti Múzeum (Városház tér 1.): Feje­zetek Komló múltjából. Nyitva: hétfő-kedd-csütörtök: 9.00­16.00, szerda: 9.00-18.00, péntek 9.00- 13.00 óráig. Mohács, Kossuth Filmszínház, Körgaléria: Feketekerámia Mo­hácson, Mohács festője: Kolbe Mihály, Mohács népei, mohácsi busóálarcok. Nyitva: kedd-vasár- nap: 10.00-18.00. Előzetes beje­lentéssel csoportosan látogatható augusztus 2-től. Szigetvár, várdzsámi: Nyitva na­ponta: 9.00-15.00 óráig. Állandó kiállítás: Vártörténeti kiállítás. Harkány, Muskátlis csárda: Babarci Német Nemzetiségi Táncegyüttes (20.00). PÉCS Színház tér: Táncházak a belvá­rosban 2001. Macedón táncház. Zene: Vízin zenekar - Pécs. Eső­helyszín: Helyőrségi Klub nagy­terme (19.00). Petőfi Sándor Művelődési Ház: Trixi kreatív mozgásstúdió (9.00-12.00). Állatkert: Nyitva minden nap 9.00- 19 óráig. Érdekességek: Bennett kenguruk, barát papagá­jok, tevecsikó, cerkóf- és pávián majomkölykök. Akvárium-Terrárium: Nyitva tartás 9-19 óráig. Pécsi Kisgaléria: (Szent István tér 4.) Joao Machado (Porto) pla­káttervező grafikusművész kiállí­tása. Megtekinthető augusztus 19-ig naponta 12.00-18.00, szom­baton 10.00-18.00 óra között. Pécsi Egyházmegye Alapítványi Székháza: (Janus Pannonius u. 11.) Tillai Gábor ablakok, keresz­tek, templomok című fotókiállítá­sa. Megtekinthető augusztus 5-ig keddtől-szombatig 10.00-16.00 óra között. Arthus Galéria: Krizsán György Ausztriában élő grafikusművész kiállítása. Megtekinthető: augusz­tus 14-ig. Várostörténeti Múzeum: A Bóbi­ta 40 éve című kiállítás. Megte­kinthető augusztus 31-ig. Lenau Ház: Lantos Miklós fotó­művész kiállítása. Megtekinthető augusztus 31-ig. Pécsi Galéria: Mai japán és ma­gyar grafika. Megtekinthető au­gusztus 12-ig. Gyöngyszem Galéria: Szűcs Kál­mán festményeinek kiállítása. Megtekinthető augusztus 30-ig, hétfőtől-pénteking 9.00-17.00 óra között. Műhelygaléria: Csóti Gábor kép­zőművész kiállítása. A tárlat meg­tekinthető augusztus 5-ig, kedd- től-péntekig 10.00-17.00, szom­baton 9.00-13.00 óra között. HOLNAPI ELŐZETES Pécs, Planet: Zene: Harold 22.00 órától. FILM PÉCS Uránia: Rossz álmok (18.30), Hannibal (20.30). Cinema City, Pécs Plaza: Vad ka­nok (felír. 13.15, 17.45 - 18 éven felülieknek!), Érzéki csalódás (felír. 15.30, 20.00 - 16 éven felü­lieknek!), Shrek (szinkr. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Evolúció (szinkr. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00- 14 éven aluliaknak nem aján­lott!), 102 kiskutya (szinkr. 13.30), Csábítás elmélete (felír. 15.30,17.45,20.00 - 14 éven aluli­aknak nem ajánlott!), A leselkedő (felír. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 - 18 éven felülieknek!), A pók háló­jában (felír. 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 - 16 éven felülieknek!), A múmia visszatér (szinkr. 17.30), Hannibal (felír. 14.00, 20.00 - 18 éven felülieknek!), Lara Croft: Tomb Raider (szinkr. 14.15,16.15, 18.15, 20.15), Reszkess, Amerika! (szinkr. 14.15, 16.15, 18.15, 20.15- 14 éven aluliaknak nem aján­lott!), Eszeveszett birodalom (szinkr. 13.45, 15.45), A mexikói (felír. 18.00, 20.15 - 16 éven felü­lieknek!). MOHÁCS Kossuth: Farkasok szövetsége (20.00). PÉCSI RÁDIÓ 5.55-22.30 az FM 101,7 MHz és a 873 kHz középhullámon, 5.55-től 9.00- ig és 18.30-tól 21.00-ig a 71,81 MHz URH sávon 5.55-9.00- ig HAJNALTÓL REGGELIG - ze­nés hírmagazin. Benne 6.00, 7.00 Kossuth krónika, 6.15, 7.15 Dél­dunántúli krónika, 6.23, 7.23 Re­gionális lapszemle, 6.38, 7.38 Közlekedési információk, sport, reklám. 6.45, 7.45 A régió hírei. 6.52,7.52 A nap témája. 8.00 BBC Világhiradó. 8.10 Riportok, inter­júk Dél-Dunántúlról és Észak- Bácskából - Zöldövezet - háttér­műsor a környezetünkről. 9.00- 22.30-ig csak a 873 kHz-es középhullámú adón. 9.00-10.30 Horvát nyelvű, 10.30-12.00 né­met nyelvű nemzetiségi műsor. 12.00- 13.00 Kossuth déli krónika és regionális esemény-összefogla­ló. 13.05-14.00 Szerb nyelvű ze­nedélután. 14.05-18.00 Magyar- országról jövök - másként, és Ki­rakat: zenés életmódműsor. 18.00- 18.30 Kossuth krónika. 18.30-22.30-ig „Estidőben” - ma­gyar nyelven és nemzetiségi mű­sorok több nyelven. REMÉNY RÁDIÓ Folyamatos műsor a nap 24.00 órájában a FM 94,6 MHz-en. 6.00 Napköszöntő - reggeli zenés hír­magazin, 8.30-12.30 Zenés dél­előtt - sok információval, 12.00- 12.30 Delelő - déli hírma­gazin, 12.30-13.00 Déli muzsika, 13.00- 17.30 Zenés délután - sok információval, 17.30-18.00 Nap* összegző, 18.30-19.00 Aprócska, 19.00- 24.00 Esti muzsika - min­denkinek, majd azt követően éj­szakai zenés turmix másnap reg­gel hat óráig. TV2 RTL KLUB m1 m2 DUNA TV — 6.00 Jó reggelt, Ma­gyarország! Benne: Fa­luvilág 9.00 Milady (102.) 9.25 Egy puha fé­szek 10.10 Segíts maga­don! 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40 Reggeli gondolatok 11.45 Ma­gyar történelmi arckép- csarnok 11.50 Szeren­csekerék 12.20 Riviéra 12.45 A dumagép 13,15 Ifjú Pardaillan 14.50 Marimar (73.) 15.20 A Dél-tenger kincse 16.05 Pénzbetyár (játék) 16.10 Sebzett szívek (97.) 16.35 Pénzbetyár 16.40 Fiorella (119.) 17.30 Pénzbetyár 17.35 Luce- cita (3.) 18.00 Acapulco szépe (154-155.) 18.30 Tények 19.00 Most vagy soha! - Muftimillio­mos 19.45 Vad angyal 20.20 Poénbomba Min­den percben nagy dur­ranás 21.20 Minden(ki)- derül Afrika-koktél (an­gol vígj.) 23.05 Jó estét, Magyarország! 23.35 Végtelen határok 0.25. Esküdt ellenségek 1.15 Háló@Világ - Nyár 2.05 Jó estét, Magyarország! 2.40 Vers éjfél után 6.30 Reggeli 8.55 Jo­ker 9.05 Receptklub (ism.) 9.20 Tiltott szere­lem! (106.) 9.45 Senora (36.) 10.35 Top Shop 11.30 Delelő Benne: Ünnepnaptár Joker 12.30 Receptklub 12.55 Joker 13.00 Hír­adó 13.20 Kavalkád 13.40 Helen és a fiúk (241.) 14.10 Babylon 5 (amerikai sci-fi sor. - 42.) Nincs menedék 14.55 Titkok és szerel­mek (146.) 15.40 Joker 15.45 Terra Nostra (179-180.) 16.35 Jo­ker 16.40 Milggros (47.) 17,35 Híresek és gazda­gok (171-172.) 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Fedőneve: Puma (8.) A kis tolvaj 20.15 Tűzmadár akció (am. akciófilm) 21.50 Kend a portásra! (angol-ameri­kai vígj.) 23.10 Az elnök emberei (5.) Bolondok napja 24.00 Sportvonal (játék) 0.05 Híradó 0.25 Antenna Euro- atlanti magazin 0.55 Pont hu (multimédia­magazin) 1.25 Fókusz (ism.) 1.55 Divatklip 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 6.30; 8.00 Körze­ti híradók 8.35 Kék Ég Légitársaság (40/30.) A helyes döntés 9.25 Nap­rakész magazin 12.00 Híradó délben 12.10 Kör­zeti híradók 13.00 Hrvatska krónika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Millenniumi filmtár Ké­szült 1945-ben 14.05 Millenniumi filmtár A ta­nítónő (magyar film) 15.30 Iskola utca - Szó­köz 16.00 English 4U Jilly Viktor tanít 16.30 Útmutató A természet: Isten ajándéka 1700 Egy legenda nyomában (2/1.) 1730 Egérfogó 18.00 Híradó hatkor Kör­zeti híradók 18.10 Zene­percek 18.25 Vízi zsaruk (83/50.) 19.15 Világhír­adó 19.30 Híradó este 20.05 Hajdú Split - Fe­rencváros Bajnokok Li­gája labdarúgó-mérkő­zés 22.15 Híradó este 22.25 Aktuális 22.45 Théma 23.00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23.30 Az ígéret földje (lengyel film-2/2.) 74' 8.35 Millenniumi mesék 9.00 Barangolás Borne- ón 9.30 Benyovszky Móric és a malgasok földje (6/2.) 10.00 Isko­la utca 11.00 Máté Péter dalai 12.00 Vízi zsaruk (83/49.) 13.00 Híradó délben 14.00 Inter- operett Gála 15.00 A bi­rodalom romjai 15.30 Naprakész magazin 18.05 TS 19.40 Esti mese 20.00 Világhiradó 20.15 Híradó este. Sport 20.45 Századfor- dftó magyarok - Vas Ist­ván 21.35 TS - Junior öttusa-vb 22.00 Chica­gói taxi (amerikai film) HBO 6.30 Férjfogó 8.05 Mo­zi! Mozi! Mozi! 8.30 Bri­liáns csapda (amerikai thriller) 10.20 After Sex 11.55 A James Bond- sztori 12.50 Betti néni 14.35 Kecskeakció 16.10 Carla új élete 18.15 A három évszak 20.00 Csapatcsere 21.30 A második leg­jobb dolog 23.15 Ha szeretsz, meghalsz 13.40 Egér-úti kalandok 14.05 Csodahegy: Sár­kány tüsszent 14.15 Nyelvőrzö (ism.) 14.35 Vivát Benyovszky! 15.35 Őseink útján (3/2.) 16.10 Színinövendékek 16.35 Csellengők 1700 Kalendárium 17.50 Ez­redforduló 18.00 Híradó, sport 18.30 Mesefilmek 18.55 Hej, helyes be­széd! 19.05 TER-ERŐ 19.35 Egyiptom sivatagi ösvényein (4/1.) 20.00 Tűzzel-vassal (4/1.) 21.00 Híradó. 21.35 A szellem órája 22.20 klub.dunatv.hu 22.50 Roncstelep a Föld körül SPEKTRUM 15.15 Csodák világa (35.) 15.45 Mi kerül az asztalra? (3.) 16.20 Liba­non ízei (7.) 16.55 Két duci hölgy (13.) 17.35 Az ezredfordulón túl (120.) 18.05 Találkozás az ősökkel (14.) 18.45 Ha­jók, tengerek, csaták (4.) 19.45 A tabletta 20.45 Földért, vízért, levegőért (15.) 21.40 A Karib-ten- ger vonzásában (11-12.) Viasat3 Satelit Magyar ATV RTL 11.45 Bár (3.) 12.10 Rajzfilmek 13.25 Hazai pályán (44.) 13.50 Egy rém rendes család (ism.) 14.15 Perla (ism.) 15.00 Al­facsapat - Életmentők a műtőben (ism.) 15.50 Perla (158.) 16.35 Rajzfilmek ­17.50 Hazai pályán (55.) 18.15 Bár (3.) 19.35 Egy rém rendes család (58.) 20,00 Fraser és a Farkas (44.) 20.50 Candy Club (6.) 21.40 Valódi szex 22.35 Egy rém rendes család (ism.) 8.10 Celeste (87-88.) 10.00 Zajlik az élet 11,15 Gigabyte (ism.) 11.55 Csúcs 15 (ism.) 12.50 Nap mint nap 15.10 Stílusok 16.05 Mit szól hozzá? (ism.) 17.00 Beatles-antológia (6/1.) 18.00 Zajlik az élet 19.05 Mese 19.25 Ingat­lanbefektetés 20.00 Esti Mérleg 20.20 A bushido kard (am. kaland­film) 22.00 Mit szól hozzá? 23.00 Pár­beszéd 23.10 Mű-terem (ismétlés) 5.50 Nap-kelte. 15.30 Vendég: TV11. 17.10 Ügetőfutam. 17.15 Rozet- ta. 1745 Ügetőfutam. 17.50 Új mezőgazdasági magazin. 18.20 Ügetőfu­tam. 18.30 Nap-nyugta. 19.00 ATV-híradó. 19.30 Nap-nyugta. 20.00 Sajtó­klub extra. 15.00 A leggyengébb re­pül, 16.00 Barkácsbaj- nok, 17.00 A dada, 17.30 Egymásközt, 18.00 Vidé­ki magazin, 18.30 Sztár­magazin, 18.45 Híradó, 19.10 Robbanékony, 19.40 Jó idők, rossz idők, 20.15 Dr. Stefan Frank, 21.15 Reptéri klinika. ____________SAT1________________________SPORT 1___________ 15 .00 Barbara Salesch bírónő (sor.), 16.00 Star Trek - Az új nem- j 17.30 Labdarúgás, Visszajátszás 18.30 Motorsport, Formula-3 zedék (sor.), 1700 Kvíztűz, 17.30 Vidéki magazin, 18.00 Kvízshow, német bajnokság, hockenheími futam (ism.) 19.30 Labdarúgás, 19.00 Villám - bulvármagazin, 19.40 Kvízshow, 20.15 Rex felügye- j spanyol bajnoki idényösszefoglaló, 2. rész 21.00 Labdarúgás, lő (sor.), 21.15 Turbó (sor.), 23.15 Hírek, 23.20 A bűn városa Manchester United-Celtic előkészületi mérkőzés, élő közvetítés A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom