Új Dunántúli Napló, 2003. április (14. évfolyam, 89-117. szám)

2003-04-15 / 103. szám

a 2003. ÁPRILIS 15., KEDD S Z O L G Á L T A T Á S 13. OLDAL .DL Horoszkóp www.astronet.hu __ Ma_________ Na pkelte 5.55 - Nyugta 19.34 Holdelte 17.49 - Nyugta 5.39 ANASZTÁZIA, TAS napja Anasztázia. A görög eredetű Anasztáz (jelentése: feltámadott) férfinév női párja. Védőszentje: Szent Anasztázia pannóniai vér­tanú. Virága: a fehér orchidea. A Ferencesek u. 1. alatt közérde­kű ügyekben fogad, a 06-80-200- °°S-as számon 8.30-10.30-ig díj­mentesen hívható: Török Éva. Hírszerkesztő: Somlai Adrienn, ^ügyeletes 16.00-tól 19.00 “fáig az 505-000-ás számon: Csikós Klaudia. Vízállások, vízhőfokok a Du­nén és a Dráván: Mohács 277 Cm> áradó, 9,2 fok, Őrtilos -91 Ctn> apadó, 9,0 fok, Barcs -129 áradó, 9,2 fok, Drávasza- bolcs 10 cm, apadó, 11,9 fok. B Mobil hívószámunk: 06-30/247-0001 KOS Ilii. 2HV. 20.). 06-90-230-351. Az érzelmi kitöréseket nehézen tud­ja elkerülni. A viharok azonban gyorsan elvonulnak és elfelejthe­ti az egészet. Ötletszerűen vásá­rol, szerencsére ez nem jár jelen­tős költekezéssel. BIKA (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. Egy gyorsan támadt vonzódásnak nem lesz hosszú folytatása. Emi­att azonban nem kell bánkódnia, mert nem volt megfelelő partner a tartós kapcsolat kialakításához. IKREK IV. 21—VI. 21.1, 06-90-230-353. Egyelőre ne vágjon bele túl nagy változtatásba semmilyen téren, örüljön a kis léptekkel való hala­dásnak. Szélesítse kapcsolatait, szórakozzon és érezze jól magát. RÁK (VI. 22-VII. 22.1, 06-90-230-354. A számtalan jó ötlete közül most éppen egy lakásfelújítást igyek­szik megvalósítani. Kemény, hosszadalmas és igen költséges munkára számítson. Szerencsére Ön a pénzt régen félretette erre a célra. OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23.1,0690-230-355. Gyermekei felcseperedtek, s már nem vágynak az Ón anyáskodá­sára. Bármennyire rosszul esik ez Önnek, be kell látnia, hogy önálló életet élnek. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.1,0696230-356. So­kat foglalkoztatja a jövő, a közös Európa. Sokat akar elérni, nagy célokat tűz ki maga elé. Szemé­lyisége sokat fejlődik, s ez nem utolsósorban a merész problé­makezelésnek köszönhető. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.1,0696236357. Jó formában van. Kitűnően végzi feladatait, remek tempóban ha­lad. Ha tartani tudja ezt az ira­mot, megalapozhatja a jövőjét. Talál időt a szórakozásra is. SKORPIÓ IX. 24—XI. 22.1,0696236^58. Egy véletlen alkalmi esemény nagyszerű és szórakoztató. A forró szenvedélyt nem mindig kell megmagyarázni, tudomásul venni azonban annál inkább le­het. Ideje lenne szakítani azzal, akivel csak vesztegetné az idejét. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1,0696236359. Ön szereti a változatosságot, ezért különös vonzerőt gyakorol most Önre egy szokatlan és ki­csit bizarr személyiség. Azonban belátja, hogy új ismerőse a szex­re gondol, nem a szerelemre. BAK (XII. 22-1.20.1,0696236360. A bolygók kedveznek új vállalkozá­soknak és új kapcsolatok létesíté­sének. Igaz, elég fáradtnak érzi magát, mégse engedje kicsúszni markából a lehetőségeket. VÍZÖNTŐ (1.2Hl. 20.1,0696236361. Nagy terveket forgat a fejében, amelyeket sorra meg akar olda­ni. Fogadja el, ha valaki segítsé­get ajánl, mert hamarabb és könnyebben eléri, amit akar. Egyúttal barátokra is talál. HALAK III. 21-111.20.1,0696236362. A legjobb szándéka ellenére sem tudja bizonyítani saját igazát. Jobb, ha ezt most nem is erőlte­ti. Törjön ki a taposómalomból, menjen el uszodába, csináltas­son előnyös, új frizurát. KARAKTERES VÉLEMÉNYEK VARüUK A VÉLEMÉNYÉT! "ű- C”.; A W Ágija, mint J. Lo- P& Emberek, itt senkinek nincs szeme és füle?! Majka meg egy- p Bobby Brown, Oki meg Jairies Hetfield, nem? Kész röhej! •’Csaíc szülő": 122-nek. Vajon ott- b°n mit kell megtanítani a gyere­keknek? Szerintem például azt, llpgy a pad melyik részére kell le- alni. De már óvodáskorban! ••világtalan": A kulcsszervizes Jehér furgon sofőrjének: bocs, hogy a Bálicsi út kereszteződésé­in nem vettem észre a botodat, Pűr elsőbbségem volt, menj csak. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2003. április 15 _ ÉK TV 0 00-19.00 ÉKújság (Nem csak képújság). Benne: közérdekű információk, színházak, kulturális intézmények napi programjai, kultu- ; rélis rendezvények, horoszkóp a „gono- szkóp’’, recept, 19.00 ÉKestÉK: A Magyar köztársaság külpolitikai prioritásai 2. rész, 20.00 ÉKeskedő - Kulturális Magazin a város fontosabb eseményeinek összefoglalójával (Benne: római kori leletek a Várostörténeti Múzeumban, kiállítások a Művészetek Házá­vá Könyvespolc, D. I. M. az Egyetemi napo­kon, Teve-klip), 20.30 Egyetemes percek - Az Univ TV műsora, 21.00 ÉrtÉKeink... Dr. Lába- dy Tamás, 21.30 Lokátor a Zengőn? 22.00 Schubert-est a Művészetek Házában, ÉKújság PÉCSI RÁDIÓ 5 30-22.30 a 873 kHz középhullámon, 5.30-tól 9.00-ig és 18.30-tól 21.00-ig a 71,81 MHz URH sávon. 5.30-9.00-ig Hajnaltól - Ragéiig. (Benne: 6.00,7.00 Kossuth krónika, “•15, 7.15 Dél-dunántúli krónika, 6.23, 7.23 Regionális lapszemle, 6.30,7.30 A nagyvilág okéi, 6.38,7.38 Közlekedés, sport, 6.45,7.45 A régió hírei, 6.52, 7.52 A nap témája, 8.00 BBC Világhíradó, 8.10 Riportok, interjúk Dél- punántúlról és Észak-Bácskából, Sziréna - körzeti bűnügyi magazin), 9.00-22.30-ig ; osak a 873 kHz-es középhullámú adón. 9.00-10.30 Horvát nyelvű, 10.30-12.00 né- [Oet nyelvű nemzetiségi műsor. 12.00-13.00 Kossuth déli krónika és regionális esemény- °sszefoglaló. 13.05-14.00 Szerb nyelvű ze- oodélután. 14.05-18.00 Magyarországról jö- v°k - másként, és Kirakat. 18.00-18.30 Kos- Sufh krónika. 18.30-22.30-ig „Estidőben" - Magyar nyelven az FM 101,7 MHz-en ^REMÉNY RÁDIÓ ^yamatos adás a nap 24 órájában az FM 4,6 MHz-én. Félóránként hírek, időjárás, ozlekedés. 5.30 Napköszöntő - reggeli hír- o igazin (Benne: 6.30 BBC hírszolgálat), ■00 Reggeli muzsika, 9.00 Bemutatjuk - a IV|I szervezetek műsora, 10.00 Verbunk 's(nJ, 10.30 Helyi erő, 11.00 Keresztény ;.uJ«k magazinja, 12.30 Zene a javából..., 400 Munkaügyi Központ, 15.00 Zene a ja- 4öól..., 16.00 Széchenyi tér - hangképek a rés életéből (Benne: sport, napösszegző, “ÖC hírszolgálat), 18.05 Diákóra, 19.00 Ap- ef?ka, 19.30 Esti muzsika, 20.00 Hittel, éberként, 21.00 Zenés éjszakai turmix kedd - Televízió-műsor www.tvrhet.hu TV2 RTL KLUB m1 5.50 Faluvilág 6.00 Se­gíts magadon! 6.35 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája 8.55 Latin szerelem (argentin so­rozat - 60.) 9.45 Villa Acapulco (5.) 10.40 Teleshop 11.25 A da- dus (amerikai vígjáték­sorozat) Ti .35 Vad an­gyal (argentin sorozat) j 12.25 Palomino (ameri- í kai romantikus film, 1991) 14.15 Kapcsol­tam 14.40 Providence (amerikai sorozat -14.) 15.40 Betty, a csúnya lány (44.) 16.40 Jakup- csek 1730 Claudia­show 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub (ism.) 9.15 Terra Nostra (48.) 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő Benne: 12.00 Híradó. Déli kiadás 13.10 Fó­kusz Portré (ism.) 13.40 Játékzóna. Játék 14.30 Recept Klub 14.40 Já­tékzóna 14.55 Disney- rajzfilm A kis hableány 15.20 Csak egy szavad­ba kerül! 15.25 Az el­nök emberei (3.) 16.25 Testpercek Fitnesz Nor­bival 16.30 Harmadik műszak (17.) 17.25 Mó­nika 18.30 Híradó. Esti kiadás 19.05 Fókusz 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.00 Fekete gyöngy 9.50 Telenyerő 10.05 Szuperbuli (2/1.) 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad (56.) 12.00 Híradó délben 13.05 Baywatch (18.) 14.00 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Ecranul nostru 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 „Ércnél maradandóbb..." Ber- celly Attila öntvénygyűj­teménye 16.50 Maradj velünk! Találkozás Jé­zussal 17.00 Katolikus krónika'17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.30 Tények. 19.05 Aktiv. Magazin 19.40 Big Brother 20.50 Szeret, nem sze­ret (napi komédia) 21.15 Az elveszett já­rat foglyai (amerikai akciófilm, 2002) 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt (magyar sorozat) 21.35 Vészhelyzet (amerikai kórházso­rozat) A sors fintora 22.35 BeleValóVilág Valóságshow 18.05 Dallas (38.) 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó este 20.05 Önök kérték! Kí­vánságműsor 20.55 .Nézz le rám, ó Istenem’ Zámbó Jimmy emlékkoncert 23.00 Jó estét, Magyar- ország! 23.45 Helló, itt Brother! 0.20 Aero- magazin 0.50 Szemét­domb 2.50 Aktív (ism.) 22.55 XXI. század 23.30 Találkozások - este 23.45 Az ordító egér (an-! goi vígjáték) 1.15 Híradó i 1.20 Sportklub 22.45 Kedd este Köz­ben: Híradó 23.30 Pa­noráma. Szaniszló Fe­renccel 24.00 A tetovált asszony (svéd tévéfilm) m2 8.00 Közvetítés a par­lament üléséről Az or­szággyűlés elnöke: Szi­li Katalin 16.00 NAP­NYUGTA 18.35 Emlék­szel még?... Operett­összeállítás 19.10 Kis­vasutak 19.40 Esti me­se 20.05 Híradó este Sporthírek. Időjárás 20.40 ABLAK - Prakti­kus 21.05 Kalandozás elfeledett szigetek kö­zött (fr. útifilm-sorozat - 6/4.) 22.00 A bosz- szú ára (amerikai bűn­ügyi film, 1993) Fsz.: Dean Stockwell, Michael Gross 23.30 Záróra HBO 6.30 Ötösfogat 8.10 Mindent a szépségért 10.00 A halál árnyéká­ban 11.40 Botrány a bi­rodalomban 13.25 Mo­zi! Mozi! Mozi! 13.50 Vi­har után 15.35 Vad lo­vak 17.30 Ötösfogat 19.05 Emlékezz a titá­nokra! 21.00 A rejtélyek háza (amerikai akció­film) 22.45 Rossz ál­mok DUNA TV 15.25 „Jövőnk záloga a család” (4.) 15.55 A Selyemút (11.) 16.45 Ötórai zene 16.50 Bű­völet (27.) 17.45 Hej, helyes beszéd! 17.50 Az én Európám 18.00 Híradó 18.30 Égtájak 19.00 Mesefilm 19.10 Emlékezés a holo- kausztra 19.15 Beszél­getés a holokausztról 19.35 Helyszínkere­sés Riportfilm Koltai Lajos rendezővel 19.45 Korczak 21.45 Híradó 22.15 A Berlini Zsidó Múzeum 22.40 „A tanítás az élet kapuja...” SPEKTRUM 17.30 Drágakőláz (2.) 18.35 A megérzés ter­mészete 19.40 Kétéltű­ek (5.) 20.15 Ökológiai fejtörő (12.) 20.45 Rán- dulj ki Rickkel! Vancou­ver (22.) 21.15 Művé­szek, helyszínek, hangu­latok (12.) 21.50 Euró­pai Parlament (1.) 22.10 Európa Tanács (1.) 22.30 Mi történt a jövő­ben? (1.) Régi próféciák Viasat3 _______ Filmmúzeum Hír T V Nickelodeon 14.05 Fraser és a farkas (27.) 14.55 J. J. Hooker (36.) 15.50 Starsky és Hutch (75.) 16.45 Z-akták (14.) 17.10 Fekete Szépség kalandjai (33.) 1735 Sabrina, a tinédzser boszorkány (24.) 18.05 Star Trekk (132.) 19105 Egy rém rendes család (244.) 19.30 Sze­retünk, Raymond! (4.) 20.00 Murder one (2.) 20.50 A helyszínelők (14.) 21.40 Wolf Lake (ism.) 12.15 Aranykor 12.45 Kopaszkutya (magyar zenés film) 14.30 Privátfilm­múzeum 14.45 A papa kedvence (amerikai film) FF 16.15 Diafilmmúze­um 16.30 A kis lord (amerikai film) 18.15 A harag napja (magyar film) 19.45 Popeye 20.00 A buszon (an­gol sorozat - 16.) 20.30 Láthatatlan kísértet (amerikai film) (Feliratos!) 21.30 Halálos rémület (amerikai film) 15.00 Híradó délután 15.30 Ketten ism. 16.00 Dunakorzó - Kul­turális magazin 17.00 Híradó este 20.00 A Nap 21.00 Lapzárta 22.00 Ketten - Borbás Mária és Rákay Philip beszélgetése 22.30 Ké­ső esti híradó 12.25 Hódító hódok; Roc- ko, 13.15 Unokatestvé­rem, Skeeter, 13.40 Allen Strange utazása, 14.05 A titkos templom legendái, 14.30 Kenan és Kel, 15.00 Jaj, a szörnyek! 15.25 Rocko, 15.50 Roc­ket Power, 16.15 Macseb, 16.40 Hódító hódok EUROSPORT 12.00 Labdarúgás Libertadores-kupa (ism.) 12.30 Eurogólok (ism.) 14.00 Súlyemelö-Eb, Görögország Élő közvetítés 15.30 Ökölvívás 16.30 Súlyemelő-Eb 18.00 Szumótorna (ismétlés) 19.00 Súlyemelő-Eb Élő közvetítés 21.00 Ökölvívás 23.00 Hírek SPORT1 13.30 Labdarúgás, angol öf. (ism.) i 4.30 Labdarúgás, Chelsea - Bolton (ism.) 16.15 Televíziós vásárlás 16.30 Karatéka 17.00 NBA (ism.) 17.30 Labdarúgás, Debrecen - MTK (élő) 19.45 Jégkorong, Magyarország - Hollandia (élő) 22.30 Sakk 22.45 Labdarúgás, Watford - Southampton A mfccr és a karié» Időpont változtatásának log« minden tévéadó fennteiía, s Mért lapunk feW&sséget nem vétel. Postabontás Dunántúli Napló Pécs E-mail-címünk: waldk@dunantulinaplo.hu 7601 Lehet álmodozni Mostanában lehet álmodozni. Álmodhatom azt, hogy az EU-ban, mint megbecsült európai polgár, ötezer eurót keresek, több nyelven beszé­lek, gyerekeim külföldön tanulnak, családi házban élek. De ez nekünk, pécsieknek, nem új. Álmodhatunk a Nádor-szállóról, a szafariparkról, munkahelyekről. Mi, kertvárosiak tavaly áprilistól mindennap álmod­hatunk. A Tildy utcábari szabadidőpark fog épülni, a kihelyezett táblák szerint. Lesz nyári bobpálya is. Behunyom a szemem, s azt álmodom hogy nyár van, nem esik a hó, és én siklok lefelé a bobpályán. Csak ne­hogy arra ébredjek: küyukadt a nadrágom. M. ]., Pécs A rovatunkban megjelentetett írások nem feltétlenül azonosak szerkesztőségünk álláspontjával. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Ml LESZ MA? - RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Film Turmix Pécs, Uránia: Visszafordíthatatlan (15.30, 20.30), Kapj el, ha tudsz! (18.00) , Szörnyek keringője (22.00). Cinema City, Pécs Plaza: A zongo­rista (14.00,17.00,20.00), Daredevil - A fenegyerek (13.30, 15.45, 18.00, 20.15) , Johnny Englisch (szinkr. 13.45.15.45.17.45.19.45) , Még egy kis pánik (15.30), Frida (13.00,17.30, 20.00) , Taxi 3. (14.00, 16.00, 18.00, 20.00) , Két hét múlva örökké (14.15, 16.15.18.15.20.15) , Dzsungel köny­ve 2. (13.00, 15.00, 17.00), Solaris (felír. 20.30), Bazi nagy görög lagzi (18.30), Chicago (13.30,15.45,18.00, 20.15) , A tökös, a török, az őr, meg a nő (15.30), A kör (13.15, 17.30, 19.45) , Chihiro szellemországban (14.00) , Az órák (1745,20.00). Mohács, Kossuth: 28 nappal ké­sőbb (19.00) - 16 éven felülieknek! Színház Pécs, Nemzeti Színház: Szöktetés a szerájból (15.00 órakor Bakos-bér­let, 19.00 órakor Berzsenyi-bérlet). Kamaraszínház: Hamlet, Dánia hercege (18.30), József A/B.-bérlet. Harmadik Színház: Pinokkió (15.00). Komolyzene Pécs, Zsinagóga: Vamus Xavér kon­certje (19.30). Könnyűzene Komló, Színház: Veled leélném az életem... Balázs Pali lemezbemutató koncertje (19.00). Kiállítás Pécs, Római Galéria (Jókai u. 11.): Gera Katalin szobrász és Kovács Fe­renc festőművész kiállításnak meg­nyitója 17.00 órakor. Civil Közösségek Háza, Gebauer Ga­lériája (Szent I. tér 17): Pécsi épületek, szobrok és hangu­latok. Kardos István grafikáinak kiállítá­sa. A kiállítás meg­tekinthető május 5- ig, hétfőtől péntekig 9.00- től 19.00 óráig, szombaton 9.00-től 12.00- ig. Szivárvány Gyer­mekház: Húsvéti papírszalvéta-kiál­lítás. Megtekinthe­tő április 22-ig. Baranya Galéria (József A. u. 10.): Ifj. Ficzek Ferenc kiállítása. A kiállí­tás megtekinthető április 23-ig, hétfő­től csütörtökig 9.00-16.00, pénteken 9.00- 12.00 óra között. BARANYA Komló, Városi Helytörténeti Mú­zeum (Városháztér 1.): Az 1848/49- es szabadságharc hősei című kiállí­tás. Megtekinthető április 18-ig. Pécsvárad, Városi Könyvtár (Pécsi u. 2.): Nemes Nágel Emlékszoba. Platthy György festőművész kiállítá­sa. Nemes Endre festőművész em­lékszobája. László Károly Bali-szige- ü szobor- és grafikagyűjteménye. Nyitva: naponta 10.00-12.00 és 13.00- 17.00 óra között. Szombat, va­sárnap szünnap. Zengővárkony, Míves Tojás Múze­um (Kossuth L 6.): A tojásdíszítés művészete. Nyitva: naponta 10.00- től 15.00 óráig. Pécs, Művészetek Háza, Fiilep Lajos Terem: William Mastrosimone: A pu­lóvergyűjtő. A Budapesti Komédium Színház vendégjátéka 19.00-kor. Színház tén Húsvétvárás. Kézmű­ves kirakodóvásár és tojásírók be­mutatói 10.00-18.00 óráig. Domini­kánus Ház (Színház tér 2.): Vilá­gunk arcai... A dolgokról máskép­pen. Szellemi műhelysorozat. „Az egészségügy problémái. Meghívott előadó: Novák Júlia (18.00). Szivárvány Gyermekház: Az „Or­szág gyöngye, aranya - Maros me­gye, Baranya” című nemzetközi ve­télkedősorozat harmadik felkészítő előadása a megyei fordulóba jutott csapatok részére. Előadó: Tillai Gá­bor muzeológus (14.30). - Pályavá­lasztási szakkön Látogatás a Művé­szed Szakközépiskolában 14.30-kor. Civil Közösségek Háza (Szent Ist­ván tér 17): Diavetítéses előadás - a PTE Földrajztudományi Intézet munkatársának előadása (18.30- 21.00 óráig). - Spanyol nyelvklub (16.30). - Baranya-Steiermark Bará­ti Társaság összejövetele (1730). Testvérvárosok Terei Ált. Isk. (Testvérvárosok tér 1.): Iskola- és vá- rostprténeti nap és a zenetagozat estje. Délelőtt: Nagy Erzsébet régész előadása, belvárosi séta, vetélkedők, 15.30: kerekasztal-beszélgetés volt diákokkal, 18.00: Az ének-zene ta­gozat estje. Az iskola énekkarainak hangversenye, a volt tanítványok­kal, akik közül ketten karnagyként is bemutatkoznak. Elhangzik Tillai Aurélnak az iskolai kórus számára írt műve. 20.30: Táncház. Vasutas Művelődési Ház: Népdal­kor (15.00-1700), Rejtvényfejtők klubja (15.00-19.00), NAC-közös- ség (18.00-19.00), Pannónia tánc­csoport próbája (18.00-21.00). EH (Nagy Lajos király útja 13.): Pécsi diákszínházak találkozója 10.00 órá­tól. Részt vevő iskolák: Leőwey Gimn. (olasz tag.), Babits Gimn., Leőwey Gimn. (francia tag.), Széche­nyi Gimn. és Szakközép Isk., Leőwey Gimn. (német tag.). 15.00 órától Leő­wey Gimn. Labirintus Színpada, Kertvárosi Diákszínház, Leőwey Gimn. (angol tag.), Kodály Gimn. (olasz tag.), Mecsekalja Oktatási Köz­pont (TASI), gálaműsor, disco. Kővágószőlős, művelődési ház: Hi­mes ünnep. Népi kézműves játszó­ház, tojásfestés. Közben a Tárogató népzenekar játszik (16.00). _______Buli, parti_______ Pé cs, Rák (Ipar u. 7): Buli. Stunczorgó (Lyceum u. 4.): John­nie The Good Night. TK (Jakabhegyi u. 8.): Egyetemi bu­li Dj Magyarival. Ajánló; A pulóvergyüjtö A télből lassan sikerül ki­kecmeregnünk, egy estére mégis érdemes napirend­re tűzni a pulóver-problé­mát: a budapesti Komé­dium Színház vendégjáté­ka ugyanis e ruhadarab felől vezet be minket férfi és nő kapcsolatának rej­telmeibe. A kortárs ame­rikai drámaíró, William Mastrosimone egyfelvo- násosát Kerekes Éva és Gáspár Sándor viszi szín­re Taub János rendező elképzeléseinek megfele­lően. Ruhatár használata kötelező! Bóta B. ___________ MŰVÉSZETEK HÁZA, FÜLEP UUOS TEREMI 19.00 V

Next

/
Oldalképek
Tartalom