Új Dunántúli Napló, 2000. április (11. évfolyam, 90-118. szám)

2000-04-19 / 108. szám

14. oldal - Új Dunántúli Napló OLVASOSZOLG A LAT 2000. ÁPRILIS 19., SZERDA Oldalszerkesztö: Török Éva Postabontás Dunántúli Napló Pécs Vízállás E-mail-címünk: toroke@dunantulinaplo.hu 7601 A Nap kél 5.48 nyugszik 19.39 órakor Hírszerkesztő: Csuti János Hírügyeletes 16-tól 19 óráig az 505-000-es számon: Máté Balázs A Ferencesek u. 1. alatt közérdekű ügyekben fogad, a 06-80-200-088-as számon 8.30-10.30-ig díj mentesen hívható: Török Éva Névnap, évforduló Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából • EMMA nevű kedves olvasóinkat A név germán eredetű Jelentése: az erő istenéhez tartozó. £ napon született 1885-ben Gózon Gyula színész. I Mobil hívószámunk: 06-30/247-0001 Felháborító hangvétel Április 13-án, szerdán délután egy csoportba verődve öten akar­tunk felszállni a szigetvári vasútállomáson a vonatra. Szentdénesre utaztunk. A vonatnak, amit vártunk, 13.04-kor lett volna az indulási ideje, de késett, 13.15-kor érkezett az állomásra. Az ajtóknál mindenki igyekezett a le- és felszállással, egymást is zavarták, akadályozták az utasok. Mi is azt néztük, hol lehet a leggyorsabban és a legkönnyebben feljutni a vonatra, mivel két kisbaba is volt velünk, babakocsival együtt. Falumbéli fiatal- asszonyok utaztak velük haza, segítettünk nekik. Másodosztályra szólt a jegyünk, oda is álltunk az ajtóhoz, hogy felszállunk, de ott nagyon sokan voltak, hát átmentünk az első osztályú kocsi ajta­jához. Ekkor harsant fel a mozdonyvezető hangja, aki - megszólításként - az édesanyánkat káromkodva emlegette és közölte, hogy másik ajtón is fel lehet ám jutni a vonatra! Mindenki megdöbbent a kifejezéstől és a hangvételtől, nekem is beletellett egy kis időbe, amíg vissza tudtam szólni, hogy még egy hang, és kiemelem a fülkéjéből. A peronon álló - a barcsi vonatra váró - utasok bólogattak, integettek, hogy helyes, ne tűrjük ezt a stílust. Valószínű, hogy ennyiben is maradt volna a dolog, ha Szentdénesen nincs folytatás. Az egyik babakocsit már leemeltük, a másik még a levegőben volt - benne a gyermekkel -, amikor elin­dult a vonat. A mozdonyvezető bizonyára észrevette, hogy hol tar­tunk, mert megállt. Ez volt az a pillanat, amikor mindannyian úgy éreztük - a két kismama, Baricsné Nagy Anna és Jenei Róbertné is - hogy egy ilyen eset mellett mégsem lehet szó nélkül elmenni. Pöttendi Lajos, Szentdénes A vizsgálatot lezárták A Dunántúli Napló 1999. december 28-i számában olvasói levelet je­lentettünk meg Hajnali hűvösség a távfűtött lakásban címmel. A le­vélíró arról számolt be, hogy távfűtött lakásukban a hajnali órákban rendszeresen tizennyolc fok körül van a hőmérséklet, ami nem felel meg a lakók jogos elvárásainak. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ügyben hivatalból vizsgálatot folytatott. Dr. Gönczöl Katalin napokban érkezett levelé­ben arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az olvasói jelzést bi- zonyíthatatlanság hiányában érdemi vizsgálat nélkül lezárta. A rovatunkban megjelentetett írások nem feltétlenül azonosak szerkesztőségünk álláspontjával. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vízállások, vízhőfokok a Dunán és a Dráván: Mohács 599 cm, apadó, 12,0 fok, Őrtilos -8 cm, apadó, 11,7 fok, Barcs 10 cm, ára­dó, 13,5 fok, Drávaszabolcs 99 cm, változatlan, 12,3 fok. Orvosmeteorológia A hirtelen jött meleg kissé meg­visel bennünket. Fáradékonyak, álmosak vagyunk, nehezen len­dítjük túl magunkat ezen a köz­érzeten. Több folyadék fogyasz­tásával - tea, gyümölcslé - azért sikerülhet. A húsz fok körüli hőmérsék­let mellett munkavégző képes­ségünk jó. Akik egész nap sza­badban dolgoznak, jó ha sapká­val, kalappal, pólóval védik ma­gukat a déli, kora délutáni órák erőteljes napsugaraitól. Országos előrejelzés Mai időjárás Kora nyárias időben lesz részünk ma is. Sok nap­sütés ígérkezik, az időn­ként erősebben meg­növekvő felhőzetből csak néhol alakulhat ki futó zá­por vagy nyárias zivatar. A hómérsékleti csúcs 24 és 28 fok között várható. Vízhömérséklet Duna 11-12°C Tisza 9-12 "C Balaton 11 "C Velencei-tó 14 "C Tisza-tó 11 ° C Adriai-tenger 13-15°C Égei-tenger 15-17 °C Földközi-tenger14-18°C Fekete-tenger 9-11 °C Távolabbi kilátások Csütörtök 25° Péntek 25° :-Q: Szombat 25° tOc Egészségügyi ellátás Baranyában Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belgyógyászati betegek ré­szére: Siklós, Sellye város és város­környék, Pécs városkörnyék prog­resszív ellátásban a megye területe: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti be­tegek részére páratlan napokon: PTE ÁOK Gyermekklinika; páros na­pokon: a Megyei Gyermekkórház látja el, Pécs és Baranya megye egész területéről érkező betegeket. Pécs város felnőtt lakossága ré­szére belgyógyászat, sebészet: PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati, I. sz. Se­bészeti Klinika. Baleseti sebészet: Honvéd Kórház. Érsebészet: állandó felvételes ügyelet: Baranya Megyei Kórház - PTE ÁOK III. sz. sebészeti tanszéke - Rákóczi út 1. Koponya- és agysérülések: Ideg­sebészet. Pécs város és a csatolt köz­ségek neurológiai betegeinek felvé­telét a Neurológiai Klinika; a pszi­chiátriai betegek felvételét a Pszichi­átriai Klinika látja el. Mindennapos akut urológiai el­látás és felvételes ügyelet: PTE ÁOK Urológiai Klinika. Szemészeti betegek ügyeleti el­látása 17 órától: PTE ÁOK Szemé­szeti Klinika. Bőrgyógyászati betegek sürgős­ségi ügyeleti ellátása 18 órától: PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika (Ko­dály Z. u. 20.). Éjszakai körzeti orvosi ügyelet Pécs város és városkörnyék fel­nőtt lakossága részére a Lánc utcai rendelőintézet ügyeleti helyiségei­ben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Tel.: 214-347. Gyermeklakosság részére egy he­lyen, a Gyermekklinikán, Pécs Jó­zsef A. u. délután 5 órától másnap reggel 7 óráig: Tel.: 310-938. Éjszakai ügyeletes gyógyszertárak Pécs: Zsolnay, Lánc u. 20., Főnix, Köztársaság tér 8., Bóly: Panacea, Ady E. u. 8., Komló: Kenderföld, Tompa M. u. 10., Mohács: Belvárosi, Szabadság u. 26., Pécsvárad: Szentháromság, Szentháromság tér 9., Sásd: Szt. György, Szent I. út 19., Sellye: Arany Sas, Erdélyi u. 2., Sik­lós: Hollós, Baross G. u. 7., Szentlőrinc: Szent Lőrinc, Erzsébet u. 3., Szigetvár: Oroszlán, Zrínyi tér 2. SOS-ÉLET telefonszolgálat díj­mentesen hívható a 06-80-505-390- es számon, este 7 órától másnap reg­gel 7 óráig. A Máltai rendelés ingyenes or­vosi és tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe ve­hető Pécs, Janus Pannonius u. 6. sz. alatt. 8.00-9.00 ideggyógyászat, 12.00-14.00-ig és 15.00-16.00-ig belgyógyászat, 16.00-17.00-ig kar­diológia, 17.00-18.00-ig rheumatoló­gia­Ml LESZ MA? - RENDEZVÉNYEK - PROGRAMOK BARANYA Komló, Közösségek Háza: Para- digmaklub (17.00), Kung-fu - ve­zeti: Szabó Ferenc (15.00), Callanetics torna - vezeti: Sebők Judit (17.30), Életerőklub - veze­ti: Csonka Miklósné (16.15), Kispöndöly Néptánccsoport - ve­zeti: Németh Csilla (15.00). PÉCS Áfium étterem: Esterházy Péter felolvasóestje - részletek a szerző új művéből. Utána az íróval Ágos­ton Zoltán a Jelenkor főszerkesz­tője beszélget. (20.00). __ Misina Természet- és Állatvédő Egyesület: Szünidei program gyerekeknek. A pécsbányai botanikuskert megtekintése, ha­zafelé kirándulás, szalonnasü­tés. Találkozó: a somogyi gyer­mekekkel 9 órakor a telepen, a többiekkel Pécsett, a Búza téri autóbuszmegállóban. Az érdek­lődő gyerekeket kísérők várják. A program ingyenes. Bérlovaglás előzetes bejelentkezés alapján egyénileg és csoportosan 10.00-15.00 óráig. Szivárvány Gyermekház: Szün­idei meseház (10.00-12.00-ig). Petőfi Sándor Művelődési Ház: Kreatív Mozgásstúdió (16-21), Díszítőművészeti szakkör - ve­zeti Mezeiné Tóth Piroska (15.00-18.00), Tündér Ujjak Foltvarrókör, vezeti: Horváth An­namária (17.00-19.00). Líceum templom: D. Buxtehude: Membra Jesu Nostri - kantáta. Előadja: Schola Cantorum Sopianensis Vonós Kamaraegyüt­tes (20.00). Művészetek Háza, Breuer Mar­cell Terem: Házimozi, Krzysztof Kieslowsky: Három szín - kék (18.00) Lenau-ház: Továbbképzés német nyelvű iskolai színjátszó csopor­tok vezetői számára. Vezeti: Fehér Kata színházpedagógus (15.00). Apáczai Nevelési Központ: an­gol szakkör 4. osztályos tanulók részére (14.00). II. Országos Egyetemi és Főis­kolai Színjátszó Fesztivál: Dan­te Cafe: Az előző napi előadások szakmai értékelése. Dante Cafe: A fesztivál zárása, díjkiosztás (13.30-14.30). IH-Billentyű Kultúrkocsma: Calliope koncert. (21.00). Cafe Dante: Pannonica Jazz­klub: Stormy Monday (Sting) (20.00) Rák: Auróra. SOUL6 Söröző Klub: Finnlandia est Resident: DJ Mad. HOLNAPI ELŐZETES Színház tér: Kézműves kirako­dóvásár, tojásírók bemutatói. Ta­vaszi népszokások, gyermektán­cosok bemutatói (14.00-tól és 15.3 0-tól). Ifjúsági Ház, nagyterem: Udva­ros Dorottya „Színház, karrier, magánélet”. Beszélgetőpartner: Szegvári Katalin (20.00). SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Osztrigás Mici (19.00) - Szendrő-bérlet Bóbita Bábszínház, kamarate­rem: Rabló-pandúr. Betyár- thriller (14 éven felülieknek! ­19.00) Pécsi Harmadik Szín­ház: A gyáva kistigris (15.00) ________FILM________ Uránia: A napfény íze (13.00, 16.00) , Szemben (19.00), A sza­bad gondolkodó (20.45). Cinema City, Pécs Plaza: Asterix és Obelix (szinkr. 12.00, 14.00) , Amerikai pite (szinkr. 16.00, 18.00, 20.00), Velem vagy nélküled (felír. 11.45, 13.45, 15.45.17.45, 20.00), Toy Story 2. (szinkr. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 20.00), Hurrikán (felír. (14.00, 17.15, 20.30), A part (felír. 12.15, 14.45, 17.15, 19.45), Az Álmosvölgy legendája (felír. 11.00,13.15, 15.30,17.45, 20.00), Észvesztő (felír. 12.00, 14.45, 17.15, 19.45), Stuart Little, kis­egér (szinkr. 14.00, 16.00, 18.00) Csontember (20.00), Amerikai szépség (felír. 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), A John Malkovich menet (felír. 13.30, 15.45, 18.00, 20.15). ANK mozi: Asterix és Obelix (19.00) . MOHÁCS Kossuth: A kétszáz éves ember (18.00) , Anna és a király (20.00) . PÉCSI RÁDIÓ 5.55- 22.30 az FM 101,7 MHz és a 873 kHz középhullámon, 5.55- től 9.00-ig és 18.30-tól 21.00-ig a 71,81 MHz URH sávon 5.55- 9.00-ig „HAJNALTÓL REG­GELIG” - zenés hírmagazin. Benne: 6.00, 7.00 Kossuth króni­ka, 6.15, 7.15 Dél-dunántúli kró­nika, 6.23, 7.23 Regionális lap­szemle, 6.30, 7.30 A nagyvilág hírei, országos lapszemle. 6.38, 7.38 Közlekedési információk, sport, reklám. 6.45, 7.45 A régió hírei. 6.52, 7.52 A nap témája. 8.00 BBC Világhíradó. 8.10 Ri­portok, interjúk Dél-Dunántúlról és Észak-Bácskából. Benne: Zöldövezet - háttérműsor a kör­nyezetünkről. 9.00-22.30-ig csak a 873 kHz-es középhullámú adón. 9.00-10.30 Horvát nyelvű, 10.30- 12.00 német nyelvű nem­zetiségi műsor. 12.00-13.00 Kos­suth déli krónika és regionális esemény-összefoglaló. 13.05-14.00 Szerb nyelvű zene délután. 14.05-18.00 Magyaror­szágról jövök - másként, és Kira­kat: zenés életmódműsor. 18.00-18.30 Kossuth krónika. 18.30- 22.30-ig magyar nyelven: Estidőben - a 101,7 MHz-en, nemzetiségi műsorok több nyel­ven - középhullámon. m1 RTL KLUB TV2 m2 DUNA TV j 5.42 Hajnali gondola­tok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész (infor­mációs műsor), 8.30 A bestia (brazil sorozat), 9.00 Csak ma! (szóra­koztató délelőtti maga­j zin), 9.20 Menekülés az arany földjéről (cseh- I szlovák sorozat), 10.30 Mindent a szerelemért I (brazil sorozat), 12,00 Híradó délben, 13.00 Hrvatska krónika (horvát | nyelvű magazin), 13.25 Ecranul nostru (román j nyelvű magazin), 13.58 Hírek. Időjárás, 14.00 i Szerelmi álmok (magyar film), 15.35 A magyar film múltja és jövője, 16.00 Einblicke (közép- : fokú német nyelvtanfo- j lyam), 16.30 „Mily ked­ves a Te hajlékod...”, j 17.00 Az én olimpiáim... (Vitray Tamás műsora), 18.00 Híradó hatkor 6.00 Top Shop, 6.30 Reggeli (telefon: 382- 8394), 9.00 Recept Klub, 9.10 Barátok közt (magyar sorozat, ismét­lés), 9.40 A farm, ahol élünk (ismétlés), 10.35 TopShop, 11.30 Delelő (vidám show - ebédidő­ben. Benne: Mire gon­dolok?), 13.00 Hírek, 13.30 Kavalkád, 13.40 Celeste (argentin soro­zat), 14.30 Helene és a fiúk (francia sorozat 25. Fsz.: Helene Rolles), 15.00 A farm, ahol élünk (amerikai sorozat 161.), 15.55 Esmeralda (mexi­kói sorozat), 16.35 Mire gondolok? (telefonos vil­lámjáték), 16.45 Tiltott szerelem (venezuelai so­rozat. Fsz.: Carolina Te- jera, Juan Carlos Vivas), 17.30 Mire gondolok? 17.40 Senora (mexikói sorozat 3.) 5.45 Faluvilág, 6.00 Reggeli kiadás, 6.30 Jó reggelt, Magyarország! (színes hírmagazin), 8.30 Ürmei, 8.55 Igazi szellemirtók, 9.20 Par­ker Lewis sohasem ve­szít (sorozat), 9.45 Hé, barátom, itt van Sabata! (olasz western), 11.15 Dívatshow, 11.45 Köz­vetlen ajánlat, 12.10 Se­gíts magadon, 12.35 Ri­viéra (európai koproduk- ciós sorozat), 13.00 Gaz­dagok és szépek (ameri­kai sorozat 660.), 13.25 Nyolc emelet mélység (amerikai katasztrófa­film), 15.10 MacGyver (amerikai krimisorozat), 16.00 Sunset Beach (amerikai sorozat 407), 16.45 Vad angyal (ar­gentin sorozat 27), 1740 Camila (mexikói sorozat), 18.30 Tények, 19.00 Szerencsekerék 18.55 AlaDhanaok 19.00 Koffer 19.30 Híradó 18.30 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Üzenet 19.30 ViDera (sorozat) 19.55 Tégla 20.55 Száguldó bűnözők 20.00 Nem jogerős (szórakoztató ioai show-műsor) 19.25 Barátok közt 19.55 Harmadik műszak (amerikai sorozat) 21.30 Forró nyomon (megoldások maaazínia) 20.30 TS 20.45 Legyen ön is milliomos! 22.40 Híradó este 22.00 Jó estét, Maavarorszáa! 22.50 Aktuális 21.30 Válsághelyzet (német thriller) 23.10 AlaDhanaok 22.45 Alviláai iátszma 23.15 Magyar Szalon 23.10 Este 23.40 Esküdt ellen­(magazin) 23.30 Pont hu séaek (sorozat) 23.45 TS 24.00 Antenna 0.40 Háló@világ EUROSPORT 5.42 Hajnali gondolatok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész (reggeli infor­mációs műsor), 8.30 Pa­noráma Szaniszló Fe­renccel, 9.00 Kobajasi és a fiatalok, 10.40 Hívo­gató, 11.05 Mosoly a ja­vából, 12.00 Paradi­csom Szálló (sorozat), 14.00 Aranyfüst (avagy: Mit üzen a múlt? Hagyo­mány- és értékőrző, ta­nulságot kereső maga­zin), 15.40 Popzenei vá­logatás, 16.00 Iskola ut­ca: Szó-köz, 17.30 Sors­társak (rehabilitációs magazin), 18.00 TS, 19.40 Mese 20.00 Híradó 5.30 Virradóra, 9.10 Ta­vaszi matiné, 10.10 A ná­záreti Jézus (olasz film 4/4.), 12.00 Lapozó, 12.20 Pop-sa-rock, I 12.50 Heuréka! Megta- láltam! 13.20 Minoritates I Mundi, 13.50Amormo- ták birodalmában, 14.35 : Expedíció hét kontinen­sen át, 15.10 Rupert maci kalandjai, 15.30 Hippo, a viziló, 15.45 Rigócsőr ki­rály (mesefilm), 1720 Gyerekek a nagyvilágból, 17.35 Mese, 18,00 Nap­óra, 18.55 Hej, hej, he­lyes beszéd! 19.00 Régi­ók, 19.30 Európai kalei­doszkóp 8.30 GT FIA-bajnokság, 9.30 Maratonfutás (ism.), 11.00 Snooker-vb (élő közve­títés), 14.00 Díjugratás, Monaco (felvételről), 15.00 Gyeplabda, Nágy-Britannia, 16.30 Szumó, Oszaka (ismétlés), 17.30 Erős emberek versenye, 18.30 Indítsá­tok a motort! 19.30 Kart-sorozat, Long Beach, 20.30 Snooker-vb, Sheffield, 22.00 Darts-nagydíj, döntő, 23.00 Lövészet, Dortmund 20.30 Unokáink sem foaiák látni 20.35 Orosz István: A kert 21.25 Vízi zsaruk 22.10 A serfőző (dán filmsorozat) 20.45 Fórum 22.00 A világkultúrák színterei 23.10 Záróra 22.55 A Föld világa HBO PÉCS TV 6.30 A végzet hollywoo­di asszonyai, 700 Mozi! Mozi! Mozi!, 7.30 A fel­hők színe (spanyol film), 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 23.30 Híróra, 8.00, 15.00, 17,10 Pódk 9.30 Csupasz pisztoly 33 1/3 (amerikai vígjá­ték), 10.55 Angyali világ (amerikai thriller), 12.35 Mennyei szerelem (ame­rikai film), 14.20 Északi fények (kanadai-angol film), 15.50 Sabrina (víg­játék), 18.00 A felhők színe (spanyol film), 20.00 Savanyú a szülő (vígjáték), 21.35 Arma­geddon (amerikai film), 0.05 A Vénusz sötét ol­dala (vígjáték), 1,40 Tu­dom, mit tettél tavaly nyáron (amerikai horror), 3.20 Gyilkos android (sci-fi), 4.50 A fogtündér A műsor és a kezdési időpont vál­toztatásának jogát minden tévé­adó fenntartja, s ezért lapunk fele­um,8.05Rumliabajkeve-; ró, 8.20 Képújság, 8.30 Thalassa, 11.00 Csatame- j zők, 13.00 Képviselői fo­gadóóra, 15.05 Thalassa, 15.25 Rejtjelek, 17.00 10 éves a Trans-lmpex, 17.15 Rumli a bajkeverő, 17.30 CV - Vajdicsné ; Gubritzky Magdolna, j 1740 Ökumené, 19.00 Cégrabló - telefonos já­ték, 19.15 Monitor, 19.35 Csapó, 19.55 Paragrafusok(k), 20.00 j Vitorlással a Föld körül, 20.30 Olimpikonok, 20.55 Sziréna, 21,10 Benkó Dixiland Band, 21.35 Universitas TV, 22.00 MATÁV - Kapos­vár férfi kosárlabda mér­kőzés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom