Új Dunántúli Napló, 2004. május (15. évfolyam, 119-147. szám)

2004-05-02 / 119. szám

XV. évfolyam 119. szám 2004. május 2. Leszakadt a tető Mohácson Kolbászból van a plafon Jegyugyá- éknál, de nem örül­nek neki. Csak a sze­rencsének köszön­hetik, hogy a héttagú család épp bőrrel megúszta házuk te­tőzetének leszakadá­sát 4, oldal Gyilkosság vádjával szabadlábon 4. oldal Onyuthát isose csúfolta^ Onyutha Judit, a leg­szebb magyar időjós szerelmes lett, s ezért nem ment haza a szü- r # __ fo cistáknak is aruk van miatt, s ma már saját Nem sokat adnak a magyar fiúkért, bár Torghellének a családja van^ braziloknak lőtt gólja után felment az ázsiója és sokat 17* Oldal ér, ha valakit Matthaus kapitány megdicséri#* oldal Üákoztuiiilc Mr óp áh o Magyarország szombaton nulla órakor, kilenc más országgal együtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Tegnap Baranya-szerte színes kul­turális programokkal ünnepelték meg ezt a jeles pillanatot, egybe­kötve a hagyományos május elsejei majálisokkal. Pécsett délelőtt indult a hagyo­mányos felvonulás a Széchenyi térről a Balokány-ligetbe, ahol rengeteg ember élvezte a kulturá­lis fesztivált. Délben felavatták az Európa teret, este a Pannon Fil­harmonikusok Beethoven IX. szimfóniájának negyedik tételé­vel köszöntötte a csatlakozást a Szent István téren, majd a Szé­chenyi téren megkezdődött a Vi­lágzenei fesztivál Vujicsics, Szél­kiáltó és After Crying koncertek­kel. Háromszázan vettek részt a Pécsi Tudományegyetem Egyete­mi Hallgatói Önkormányzatának 24 órás vetélkedőjén, amelynek keretében a karok egymás ellen küzdöttek reggel 9-től reggel 9-ig a fődíjért, egy kétszemélyes berli­ni útért. (Folytatás a 3. oldalon) ff.W.kH.liM 28 33, 65 86 88 JOKER: 720862 A Dunántúli Napló - Vasárnap Reggel bármely részének másolásával, terjesztésével, az ada­tok elektronikus tárolásával és feldolgozásá­val kapcsolatos minden jog fenntartva. Érte­süléseket átvenni csak a Dunántúli Napló - Vasárnap Reggelre hivatkozva lehet. Az ünneplés szombaton nulla órakor látványos tűzijátékkal kezdődött Pécsett, a Széchenyi téren Egekbe szökött a benzin ára 770865 913074 0 4 119 Nagyon meg kellene erőltetnie a memó­riáját annak, aki azt kívánná felidézni, hogy mikor volt ilyen drága utoljára a nyersolaj és a benzin a világpiacon. Né­metországban például csak az elmúlt néhány napban 4 eurócentet emelke­dett a 98-as oktánszámú üzemanyag ára, amelynek literjéért most 1,16 eurót kémek. Nálunk is erőteljesen kúszik fel az üzemanyag ára: a Mól utoljára 3 fo­rinttal emelte a motorbenzin, illetve 4 forinttal a dízelolaj árát. A 95-ös oktán­számú ólmozatlan benzin ára jelenleg 242,50 forint. Gazdasági elemzők sze­rint a magas olajár komoly akadálya le­het az európai gazdasági növekedésnek, s már most hallani olyan hangokat, hogy az olajtermelő országoknak növel­niük kellene a kitermelésüket. Az oroszok mellett az OPEC is elége­dett a tizenhárom éves csúcson szárnya­ló olajárral, sőt, még a jelenlegi 22-28 dolláros hordónkénti árnál is magasab­bat, 33-34 dollárt tartanának kívánatos­nak. Az OPEC ezt az igényét a gyengébb dollár miatti árveszteség kompenzálásá­val magyarázta, s ez a hír gyorsan önbe­teljesítő jóslattá is vált: a 30 százalékos BENZINÁRAK 2002.11. 220,5 2003. 01. 240,5 2003. 05. 222,5 2003.10. 228,5 2004. 04. 242,5 Bemutatjuk a hatalmas kamatot U3% Lekötött forintbetét 5 millió forinttól, 3 hónapos futamidőre, magánszemélyeknek. Az EBKM megegyezik az éves kamatlábbal. Érvényes vissza­vonásig, az újonnan adott betétlekötési megbízásokra. (D 06-40-48-48-48 www.raiffeisen.hu velünk könnyebb «y* Raiffeisen ^ BANK Grafológia analfabétáknak emelési igény hallatán ugyanis rögtön emelkedni kez­dett a fekete arany ára. Ugyanakkor az amerikai és az európai gazda­ságnak nagyon rosszkor jön az olaj csúcs, hiszen gátol­hatja a fellendülést. Sokan egyébként a kínaiak energiaéhségével magyarázzák a nagy olaj keresletet. Két, x-ekkel teleírt A4-es lap alapján elemezné az analfabéták írásképét a nem mindennapi ötleteiről elhíresült mohácsi reneszánsz ember. Mayer Antal munkába fojtotta kiváló macskája, Sipirczky elvesztése felett érzett bánatát. Az idő- járás-csináló, aki korábban a cicáknak kifejlesz­tett szexuális segédeszköz megalkotásával írta be magát a tudományok örök könyvébe, a társa­dalom betegségeinek orvoslására pedig a pa­naszirodát alkotta meg, ezúttal a pszichológia cammogó kerekét iparkodik előrelendíteni. Leg­újabb kutatási körét x-grafológiaként határozta meg, amelynek egzakt tudományként kevés kö­ze van az azonos nevű aktákhoz. Az örök felta­láló, aki soha nem állt be a sorba, ezúttal is új te­rület feltörésével hívja fel magára a figyelmet, ugyanis terve szerint analfabéták írásképét vizs­gálná. Mayer Antal kifejtette: két, x-ekkel teleírt A4-es lap alapján a gyökerekig képes feltárni az írástudatlanok elméjét. Követőket tervei szerint egy iskola indításával toboroz, ahol - mivel ők képesek leginkább sorstársaik megértésére - szintén analfabéták tanulnának. Az oktatás ter­mészetesen szóban folyna. B. B. www.szalon.com COZiLÜJillq ÜlJfMiíilil feli) cceQ MAJÁLIS INFO VONAL: 06-80/203-717 (Részletek a 16. oldalon) Most 200 Biztató kilátások MKB Svájci Frank Lakáshitel kamattal MKB Hite Ivónál: 06-40-333-666 www.nikb.hu J > 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom