Új Dunántúli Napló, 1997. január (8. évfolyam, 1-30. szám)

1997-01-02 / 1. szám

Göncz Árpád újévi köszöntője: előre tekintsünk, a jobb jövő felé! Göncz Árpád, a Magyar Köz­társaság elnöke az új esztendő első perceiben köszöntőt mon­dott a televízióban és a rádió­ban. Mintegy históriai áttekintést nyújtva szólt a nézőkhöz és a hallgatókhoz. Beszélt a múltról: az előző rendszerek történelmi érdemeiről és történelmi bűnei­ről. Ezek emléke még ma is be­folyásolja gondolkodásunkat: a múlthoz való viszonya minden embernek más. Ma azonban már inkább előre kell tekinte­nünk, hangsúlyozta az elnök. 1997 határvonal: lezárult fejlő­désünknek egy szakasza. Túl jutottunk az 1995 tavaszi vál­ságon, s most, hogy az adósság, a költségvetési hiány csökkent, várhatóan egyre több jut majd legégetőbb tennivalóink: a közoktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a bűnüldö­zés korszerűsítésére. (Folytatás a 3. oldalon) A Himnusz alatt született a megye ejső új lakosa Nem baranyai az AB-bébi A vidékiek versenyében szegedi baba nyerte az ÁB- Aegon Bizto­sító Rt. száz­ezer forintos biztosítási kötvényét. A jutalmat azok között az újszülöttek között sorsol­ják ki immár tizenkilence­dik éve, akik az újév első napján éjfél és reggel nyolc óra kö­zött látják meg a napvi­lágot. Ha a sorrendiség lenne a szempont, akkor min­den bizonnyal Popé Henrietta Mónikáé lenne a dicsőség, aki éppen a Himnusz hangjai alatt, nulla óra egy perckor született meg a Mohácsi Kórházban. - Nagyon pontos volt, éppen ja­nuár elsejére jelezték az érke­zését - mondta a lánycsóki bol­dog anyuka, Popé Gábomé, aki Szilveszter napját már hajnali négy órától babavárással töl­tötte. Heni, akiről bár nem tud­ták, de sejtették, hogy lány lesz, második gyermek a családban. Egyelőre a születés fáradalmait piheni ki, egész nap alszik. Az év első pécsi újszülöttje, Magyar Olivia két óra után pár perccel jött a világra, fotó: lalífer A lányoké volt a főszerep újév napján a megye többi kór­házában is. Pécsett, a Dischka Győző utcai szülészeten két óra után pár perccel jött a világra az év első, dél körül az év második kislánya. A szülészeti klinikán fél hatkor császármetszéssel kisfiúnak adott életet egy anyuka, kora délután pedig még egy kislány született. Szigetváron és Komlón nyu­galom volt a szülőszobákban. Egy kicsi lánnyal viszont több polgára van Siklósnak tegnap hajnal óta. Velősy G. Pauska Zsolt lapunk új főszerkesztője Január elsejétől - miután Lombosi Jenő nyugdíjba vonul - Pauska Zsoltot ne­vezték ki az Új Dunántúli Napló főszerkesztőjévé. Lombosi Jenő a jövőben az Axel Springer Magyaror­szág Kft. képviselőjeként segíti a lap és a baranyai ki­adóiroda munkáját. A főszerkesztő írása az 5. oldalon olvasható. i • IMI/ / Az időjárás áldozatai Európában eddig legalább 120 ember vesztette életét az elmúlt napok szokatlanul hideg időjárása következe­iében - írta a német dpa hír- ügynökség szerdai össze­foglalójában. Csak Német­országban 18 ember esett áldozatul a nagy hidegnek. Franciaországban a hideg áldozatainak száma elérte a 15-öt, s csak kedden öten fagytak meg. Ausztriában nagy havazás volt, s hideg van. Eddig hét ember esett a hideg áldozatául. Lengyel- országban a mínusz 30 fok körüli hőmérsékletekben mintegy 30 ember fagyott meg. Vidám hangulatban, 1997 első perceiben a pécsi Széchenyi téren. fotó: laufer László Búcsú az óévtől A pécsi szilveszteréjszakán mindig csúcspontnak számított a Széchenyi tér mindenki kará­csonyfája körül találkozni. Most kevesebben jöttek össze, és kevesek vonultak fel a Ki­rály utcán nagyokat kiáltva, trombitát harsogtatva. Az üzle­tek riasztói így is megszólaltak. Hangjuk bántóbb volt, mint a petárdáké, melyekből idén ke­vesebbet robbantottak: durra­nás utáni sérülés pedig szeren­csére nem történt. A harmadik éve, hogy kevesek zarándokol­nak a karácsonyfához, és idén nem találkoztak a fiatalok a jégpálya bezárása után a Szi­várvány Gyermekház melletti szabad részen sem, ahol évek óta hajnalig tartó alkalmi mu­latság szokott lenni. Valószínű­leg a 10-14 fokos hideg tartotta vissza az utcai ünneplőket. A szállodák dugig teltek, például a Palatínus Szállóban négyszá­zan - főként osztrák és német vendég - mulattak. A Pátria Szállóban zömében fővárosi­akból verbuválódott a társaság. A szerény köztéri ünneplés ellenére akadt dolga az utcasep­rőknek, akik összeszedtek haj­nali háromtól négy autóra való szemetet. (Folytatás a 9. oldalon) Több mint százan a jeges talajon A csontig hatoló hideg és a nyaktörő talaj ellenére is, több mint százan indultak a tavalyi szilveszteri futóversenyen. A Pécs város önkormányzata és polgármesteri hivatalának sportirodája, valamint a Me­litta SE szabadidős sportegye­sület 3,5 kilométeres háztömb körüli versenye ugyan pálya­csúcsokat nem hozott, azonban hála a rendezőknek és a fősz­ponzorként jelentkezett TOTI nagykereskedés bőkezűségé­nek, értékes tárgyjutalmakat, sportfelszereléseket és szabad­időruhákat sorsoltak ki. A győztesekről lapunk 14. olda­lán olvasható ismertető. Képünkön a mezőny egy csoportja látható. Fotó: Laufer László A kilencedik romániai magyar államtitkár Az új román kormány már az első körben - még az új év beköszönte előtt - kinevezett államtitkárai között ott van a nagyváradi illetőségű, magyar nemzetiségű, de nem az RMDSZ „színeiben”, hanem a (Petre Román-féle) Demok­rata Párt tagjaként ismert Je­néi Imre. Kinevezése az ifjúság- és sportügyi tárcához, annak el­lenére, hogy ezzel súlyos veszteség éri a craiovai labda­rúgó csapatot, amelynek mos- tanig mindenese volt, sport­berkekben nagy megelégedést váltott ki. Még saját csapata is lelke­sen köszöntötte, mert meg­győződésük: az életét a sport ügyének áldozó szakember, aki mind a román, mind a ma­gyar labdarúgó válogatottnak is becsült vezető edzője volt, sokat tehet a romániai sport fellendítéséért, megoldatlan ügyeiért. Jenei Imre, sajátos munka­közege és szakmai megbíza­tásai mellett sose tagadta meg magyarságát, a román-ma­gyar együttműködés egyik állhatatos híve. Felesége, a négyszeres olimpiai bajnok tőrvívónő, Gyulai Ilona és gyermekei a bizonyság arra, hogy a romániai magyarság Jenei kinevezésével az RMDSZ-nek ítélt nyolc ál­lamtitkári beosztás mellett egy kilencediket is a magáé­nak tudhat - mégpedig a sportminisztériumban. * t 4 I 1 Bank lesz a „takarékéból (7 nlrl.nl.) Őstermelők - csak igazolvánnyal (5. oldal) Új törvény a tanárok jogairól (3. nld.nl)

Next

/
Oldalképek
Tartalom