1173 találat

Találatok

1. 1910-07-28 / 57. szám
[...] tárgyában a belügyminiszterhez 2 Szabó István nagyatádi Az elemi iskolai tanitók [...] újonc­javaslat tárgyalása Az ujoncjavaslat Haller István néppárti pártja nevében el­fogadja a [...] és francia pél­dák mutatják Másik kérése a fegyvergyakor­latokra behívott tartalékosok és [...]
2. 1910-08-10 / 68. szám
[...] ifjú művésznője arra kérte Szomaházy Istvánt a kitűnő irót hogy irjon [...] be Az élet szenvedés Szomaházy István A művésznő tulboldog volt Mikor [...] szó nélkül meg­hajoltak az asszonyok kérése előtt és Ígérték hogy minden [...]
3. 1910-10-09 / 117. szám
[...] esküt meghiteltetése fölöslegessé vált Belly István hódmezővásárhelyi pénstáros Vojtha sógora a [...] bíró Nem volt e Jánossy kérése egy szegény megszorult ember könyörgése [...] erről hallani sem akart Major István hűvösvölgyi erdőőr a lövöldözés történetét [...]
4. 1910-11-13 / 146. szám
[...] többször föl­nevetett Feltűnt hogy Tisza István gróffal igen hosszasan beszélgetett A [...] igy eredménytelen maradt a szülők kérése a tanfelügyelőségnél is Most a [...]
5. 1910-11-18 / 150. szám
[...] Az indokolás szerint az indem­nitás kérése azért szükséges mert az októ­ber [...] Rudnyánszky György Mihályi Pé­ter Zlinszky István A tegnapi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése [...]
6. 1910-12-15 / 172. szám
[...] A 13 ik szakaszt Lázár István gróf módosításával fogadták el Á [...] gróf az elöregedett zág­rábi érsek kérése folytán szükségessé vált koadjutori segédpüspöki [...]
7. 1911-05-13 / 109. szám
[...] a fogoly szaporítása Ugi Nemez István ós Rákosi Viktor szavaira ref [...] gróf Csak az a szerény kérése HNIVN s gv y minél [...] horvátországi W nó 1 Ssabó Istvan az állatorvosok­lZabálv István és Mártonffy Márton a viz­N [...] kertészeti tanintézet áthe­lyezését kérte Szabó István a munkásházak dol­gában szólalt föl [...]
8. 1911-06-17 / 137. szám
[...] elnöklésével ülést tartott amelyen Szukováthy István miniszteri tanácsos Villax Béla a [...] Klobusicky Karolin leá­nyát Margitot Sándorialva kérése Sándorfalva község arra kérte a [...]
9. 1911-07-24 / 167. szám
[...] jegyzőkönyv csak határo­zatokat tartalmazhat Beck kérése a naplóbiráló bizottsághoz tar­tozik Elnök [...] határozott Ezután névszerint szavaznak Csuha István és Mondorff Géza báró szabadságkérései [...] szavazás van hátra azután Tisza István gróf fog be­szélni A király [...]
10. 1911-09-29 / 223. szám
[...] a rendőr kar­jai közé Szécsi István rendőr ha már egyszer a [...] föld né­pének együttes és jogos kérése Az a nagy akció amelynek [...] állapította meg a következőkben Hullmann István 150 Kovács Pál 100 Kiss [...]
11. 1911-10-12 / 234. szám
[...] gondoskodni azt igazolja a második kérése amelynek alapfeltétele az hogy öt [...] lenni az ipar fejlődésének Koszó István dr volt mindenké­pen a kérés [...] váddal illetni mint azt Koszó István dr tette hogy gseftelni akar [...] János Tanácsos Koós Ele­mér Koszó István dr Landesberg Mór Ob
12. 1911-11-11 / 259. szám
[...] igazolja meg­választott törvényhatósági bizottsági tagnak Kérése indokolásául előadta hogy a válasz­tási [...] zálogos gyilkosa Saját tudósítónktól Balázs István Lö­winger Ferenc temesvári zálogháztulajdonos gyilkosa [...] dr törvényszéki elnök aki Balázs István ügyében elnökölni fog a büntető [...] ma maga elé kisértette Balázs Istvánt akit két fegyveres börtönőr vitt [...]
13. 1911-12-01 / 276. szám
[...] a legnagyobb energiával nyomoznak Kószó István dr és a főkapitányi állás [...] arra a beszédre amelyet Kószó István dr mondott el a szerdai [...] alatt Nagy ellentmondásokkal találkozott Kószó István beszéde már akkor is A [...] mél­tányos a város alkalmazottainak a kérése Beszéde közben részletesen foglalkozott Kószó [...]
14. 1911-12-30 / 299. szám
[...] lett Kovács György második Balassa István a juniorok kardversenyében első lett [...] a következő levelet intézték Tiszteletteljes kérése egy sereg asszony­nak aszonyi ügvben [...] és az állatkínzó családfa Jakabffy István csanádi főispánról szól ez a [...] kelt az utcán sétáló Jakabffy István csanádi főispán akit a kocsis [...]
15. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] gondoskodik hogy a berlini társaság kérése teljesüljön A lelkes hölgy­bizottság most [...]
16. 1912-02-10 / 33. szám
[...] Newyork kávékázban szerdán éjjel Tom­bácz István a kávéház tulajdonosa két notórius [...] Zombori Sándor a pénzt Meszes István korcsmárosnak adta át megőrzés végett [...] A korcsmárosból kávéssá avanzsált Tom­bácz Istvánnak nem először gyűlik meg a [...] ügy el­intézésében Ha a gazdák kérése nem lett volna jogos akkor [...]
17. 1912-02-21 / 42. szám
[...] Barlanglakók Tiíelben Saját tudósítónktól Tömörkény István irt egy egyfelvonásos színmüvet melyet [...] igyekeznek megakadályozni hogy a munkások kérése teljesüljön A szegény titeli barlanglakók [...] c moll Zongorán előadja Thomán István 3 Fichtner Fuvóötös Andante és [...]
18. 1912-03-27 / 72. szám
[...] kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése Az egyesület székháza részére terü­letet [...] fogja a kérésüket kezelni Kószó István dr kéri hogy a gazdasági [...] a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel arai ál [...]
19. 1912-07-20 / 166. szám
[...] Súlyos szerencsét­lenség történt Tnrkevében Tóth István ko­vácsmester magán járóvá átalakított régi [...] 28 án 2 fényes buosuelőadás Kérése is van az igazgatóságnak a [...]
20. 1912-10-30 / 67. szám
[...] négy pályá zó van Kószó István két indítvánnyal szerepel Az egyik [...] előzetes bemutatás nélkül történik Kószó István másik indítványa a niu­zeumi tisztviselők [...] szellemek fáradtságot nem ismerve utasitás kérése nélkül Olyan gyönyörű volt mint [...]
21. 1913-01-01 / 1. szám
[...] hogy álljon dl le­imondó szándékától kérése azonban hiába­való volt Székely Ferenc [...] teljes egy óra hosszat Tisza Istvánnal folytattak megbe­iszélést ülés után aztán [...] Pál is a kilépését Vojnits István pártelnökhöz intézett levelében Várnay Lipótné [...]
22. 1913-02-14 / 37. szám
[...] hogy a saját pénzén táplálkozhassék Kérése teljesült Fehér kávét s zsemlyét [...] tartalmas beköszöntő beszédet mon­dott Kray István kitüntetése A hivatalos lap csütörtöki [...] meghízott miniszterel­nököm előterjesztése alapján Kray István szegedi Ítélőtáblai elnöknek nyugdíjaztatása alkalmából [...] lemondását visszavonta Erről ma Tisza István grófot mint a Ház elnökét [...]
23. 1913-05-01 / 101. szám
[...] vá­lasztójogot A szinészek ilyen irányú kérése a képviselők előtt is méltánylásra [...] ajánlva maradtam Illő tisztelettel Zsolnay István É ijcttdrijgtt börblitorplcnlcgg ggcligi Kulinyinál [...]
24. 1913-06-07 / 131. szám
[...] 3 DÉLMAGYARORSZÁG 3 Előtérben Tisza István miniszterelnöksége A politikai helyzet Saját [...] hangoztatta hogy lemondásával kapcsolatban Tisza István grófnak a kabinet élére leendő [...] kor­mányt alakitana Budapestről jelentik Tisza István gróf ma délután hosszabb ideig [...] kihirdették a legénységnek A kinek kérése vagy panasza van áll­jon elő [...]
25. 1913-06-21 / 143. szám
[...] volna mérleget ké­szíteni A végrehajtás kérése után pedig azért nem kért [...] támadtak attól tartanak hogy Tisza István gróf be­avatkozása a külpolitikába bizonyára [...]
26. 1913-10-16 / 241. szám
[...] éves cserapessegédet aki Buda­pesten Bakó István fénykópnagyitó név alatt Grassalkovics utea [...] a válogatott csapatnak o Újlaki kérése A magyar atlétika egyik legkiválóbb [...]
27. 1913-11-14 / 265. szám
[...] a folyosó Itt van Tisza István Lukács László aki f eltünően [...] képviselőház mai ülé sén Lázár István gróíf elnökölt Az elnök mindjárt [...] a jobboldalon Általános fizetésemelést Szabó István kisgazdapárti nem éppen a jegyzők [...] előtt tolmácsolja A jegyzők egyik kérése az hogy a fizetésren­dezésnek visszamenő [...]
28. 1913-11-25 / 274. szám
[...] Ausztriával és Magyarországgal Halálozás Sávay István magánzó a szegedi Kezimüvesbank választmányi [...] kiterjedt rokonság gyászol ja Sávay István maid élntán 3 érakor temették [...] befolyásolják ellene s ezért alkalmat kéré­sé ct hogy személyesen találkozzék felesé­gével [...]
29. 1914-01-16 / 13. szám
[...] Tisza majd Balogh Jenő Tisza István gróf állott szólásra amiken Eszterházy [...] egyáltalán ülésbe került az SzTK kérése Vagy miért mem üzentek az [...]
30. 1914-01-20 / 16. szám
[...] ez a kérdés és Frycsaj kérése teljesedésbe megy s a buda­pesti [...] parancsnok­hoz Fogadja köszönetemet a Szent István csatahajó vízrebocsátásáról szóló jelenté­séért Haus [...]
31. 1914-02-27 / 48. szám
[...] napirendjén a hitelintézet­nek az a kérése szerepelt bogy az ötszázmil­lió korona [...] o hónap 19 én Oláh István nevű cselédjét a kit inem [...] egy trágyadomb ala megtalálta Oláh István holttestét Nyaka volt vágva és [...] legények és egy alkalommal G István észrevette hogy a legények egy [...]
32. 1914-04-02 / 77. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tlia László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán és a [...]
33. 1914-04-05 / 80. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tha László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán ós a [...] SzAK részéről mint határbiró Puskás Ist­ván BAK segédkezik Nagy az érdeklődés [...]
34. 1914-05-15 / 113. szám
[...] fortén t a női választójog kérése miatt A z ülésen ugyanis [...] el sek és tisztelgett Tisza István gróf mim 8 tereLnöknél majd [...]
35. 1914-05-19 / 116. szám
[...] akció a tüdővész ellen üirczy István dr Budapest polgármestere­ik eltökélt szándéka [...] a nagyközönsé­get A munkanélküli kőmüvessegédek kérése a tanácshoz Kedden délelőtt nagyobb [...]
36. 1914-07-11 / 163. szám
[...] a jelöltség elvállalására való lei kérése más körülmények között törté­tek minden [...] hivatalos ér­fetése arról hogy Tisza István gróf siir­teteyrleg fordult Rónay Jenőhöz [...] hivata­los értesítés amely szerint Tisza István gróf miniszterelnök Rónay Jenőhöz inté­zett [...] Tekintettel továbbá ar­ra hogy Tisza István gróf sürgönye min­den bizonnyal kiábrándítja [...]
37. 1915-05-15 / 114. szám
[...] talált meghallgattatásra Ausztria Magyaror­szág azon kérése hogy a nagyhatlalmák ne avatkozzanak [...] be a kiviteli tilalmat Somlyódi István azt hangoztatja hogy a kiviteli [...]
38. 1915-06-01 / 129. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf lAndrássy Gyulát gróf [...] intéztek e tárgyban Gróf Tisza Ist­ván kijelentette hogy a legutóbbi parlamenti [...]
39. 1915-11-16 / 274. (276.) szám
[...] ipartestület által kezelt özv Kalmár Ist­ván né féle alapítvány évi kamatai [...] egy határozatában már megbélyegezte Debrecen kérése tárgytalanná vált Kolozsvár tör­vényhatósága azt [...] gyászbázból Az elhunytat gyermekei Juliász István nyomdaiul aj dános Juhász Károly [...] öregek korosztályának sorozása irta Fodor István E változatos gazdag tartalmait kiegé­szíti [...]
40. 1916-03-18 / 66. szám
[...] Koczor János tanácsos­nál és miután kérése törvényes volt a Szél­űétől elvont [...] életkép 3 felvonásban Irta Tömörkény István U vlgjátéksláger Vígjáték 3 felvonásban [...]
41. 1916-04-15 / 89. szám
[...] és indokolt e a mészárosok kérése ias 8 aiibaaanaaabaagbbcabbebsbabsabsisbabzsavceabb i 3 [...] szegedi ok közül pe­dig Tömörkény István a két Taschler Koós Elemér [...]
42. 1916-05-03 / 103. szám
[...] arra hogy ezen derék harcosom kérése teljesültön ezért kérem a közbeeső [...] október 12 én elhunyt Kray István után Vén András lett a [...] a tábla elnöke azután Lobmaycr István királyi főügyész majd a két [...] Buday János Hodossy Lajosa Joanovits István és Grecsák Károly végül dr [...]
43. 1916-09-05 / 207. szám
[...] van és van akinek sem kérése sem panasza nincs A főispán [...] helyet Az előzetes értekezleten Bárczy István indítványozta hogy Budapesten egy szervezeti [...]
44. 1917-09-04 / 205. szám
[...] és Társai 2 725 Tambrik István 2 706 Kátay István 2 577 dr Rés a [...] talán még soha Az egyet­len kérése a két egyesületnek az a [...] kabátok stb 1 isztelettel Zsoinay István divatterem tulajdonos Szeged Széchenyl tér [...]
45. 1917-12-06 / 284. szám
[...] lesz Hódmezővásárhelyen Nyitrá­ról jelentik Frank István volt szegedi ke­gyesrendi áldozópap városi [...] lesz mely alkalommal P Zadravecz István ferencrendi kormánytanácsos és zárdafőnök fog [...] özvegyasszony A szegény szegedi özvegyasszony kérése azon­ban aligha teljesülhet A kultuszminiszter [...]
46. 1918-06-09 / 133. szám
[...] a kun puszták kezelé­sét Orczy Istvánra bízta ki Szeged főbirájához intézett [...] képviseletében 1724 de­cember havában Skerleez István ügyvéd beadta kereset levelét a [...] valamint a jászkun kapitány Orczy István kir táblai ülnök mint a [...] végre teljesítve lett a város kérese amikor is a taola Kiküldte [...]
47. 1918-06-20 / 142. szám
[...] Szeged 1918 junius 20 Tisza István és Fényes László TÍSza Harminc [...] az izgatásokra melyek kel Tisza István részletesen foglalkozott és melyek talán [...] derültség a munkapárton Gróf Tisza István is nevet Én csak annyit [...] a katonaság a tör­vényhatóságok vezetőinek kérése folytán vett részt A jövőben [...]
48. 1918-11-16 / 276. szám
[...] dr Becsey Károly Pongrácz igazgató kérése folytán hamarosan tudott is nekik [...] Nevelőmunkások Szegedi Kamarájának elnöke Nemecskay István alelnök­höz intézett levelében lemondott erről [...]
49. 1919-07-24 / 152. szám
[...] és mindenkorra szóió drágasági segély kérése ügyében hivták össze A tanács­kozást [...] A beszerzési előleg felemelését Kőrössy István postafőnök ugy gondolja hogy a [...]
50. 1920-02-04 / 27. szám
[...] e a következőkhöz 1 Szent István koro­nája a megcsonkított magyar címerre [...] a haza ügyét szolgálják Utolsó kérése hogy köröskényi birtokán temessék el [...]