888 találat (0,214 másodperc)

Találatok

1. 1897-04-18 / 16. szám
[...] kisbiró és hivatalos komolysággal kéz­besíti Kerese pécsi sajtóügyi vizsgálóbírónak 149 vb [...] mé­száros indítottá ellenünk képviselve Kremmer István ismert dunaföldvári ügyvéd által a [...] a sok selymet hanem Klupp István nevű segédje prezentelgeti a nővérét [...] közlemények miatt Ezen följelentés foly­tán Kerese vizsgálóbíró folyó hó 20 ára [...]
2. 1990-04-13 / 10. szám
[...] a sokat segítő dr Bátorfi Istvánnak aki júliustól az NSZK ban [...] útját a fák között Bokros István szövetségi kapi­tány ekkor jelentette ki [...] Kulcsár Bognár Tóth Röszler Jordanics Kerese Szabó II Dobos Edző Román [...] zalai győze­lem G Jordanics 3 Kerese illetve Stölkler Somogy Baranya 1 [...]
3. 2017-12-06 / 284. szám
[...] véradóként Mol­nár Imre nyolcvanszorosként Török István vehetett át elisme­rést Hetvenötszörös véradó [...] Lampek János hetvenszeres Horváth Kolos István Kondoros János és Sza­bó György [...] Sándor János Béla Kajtár Jó­zsef Kerese Edit Mária és Szá­lai Csaba [...] Ba­kóné Dr Deák Zsuzsanna Ba­­lipap István Bodor István dr Bujtás István Hubert József Ja­elegáns éttermében területi [...]
4. 1902-04-20 / 16. szám
[...] homályosság B D Adakozások Bezerédj István szobrára Bezerédj István szobrára az el­múlt héten Simontsits [...] Nagy György 30 f Szűcs István 20 f Bodai István 10 f Mester József 10 [...] Eibach Kornél beteg ideiglene­sen Sass Istvánt választotta meg Ellenőr László Lajos [...]
5. 1913-06-22 / 25. szám
[...] ügyvédet iparhátósági biz tost André István ipartestületi elnököt Szűcs Ferenc ipartestületi [...] Magyar Mihály Puskás János Simon István Tóth Sándor Tosicki Mihály Udvardi [...] tanácsos Részt vettek még Horváth István mérnök az engedményes és az [...] beszéddel ostorozta a munkapártot dr Kerese György vo t képviselő mungóbeszámolót [...]
6. 1985-10-29 / 254. szám
[...] épületét Az eseményen meg­jelent Horváth István a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi [...] vezetője fogadta Je­len volt Roska István ha­zánk berlini valamint Karl Heinz [...] fo­gyasztói árszintnövekedést követve a nominál kerese tek is csak az ideinél [...] küldötteket a vendé­geket köztük Mátyás Ist­vánt a megyei tanács elnök helyettesét [...]
7. 1897-04-25 / 17. szám
[...] Antalné dr Leopold Kornél Nits István Bodnár István dr Piringer Jó­zsef Tamási 2 [...] Erzsébet Tóth Ká rolyné Szondy István 1 frt 50 1 frt [...] tudatja saját úgy öcscse Rudnyánszky István báró ennek gyermekei Dezső és [...] a gazdájukat czimen megjelent közleményért Kerese Miklós sajtóügyi vizs­gálóbíró felhivta Boda [...]
8. 1906-05-27 / 22. szám
[...] megnyitó ülésén úgyszintén a Szent István szobor leleplezési ünnepélyén és jelen [...] itátkay Lászlót a földművelésügyibe Szhiha Istvánt az Erzsébet királyné szobor­bizottságba Rátkay [...] vissza Szekszárdra Az ügyvédi kamarából Kerese Kálmán sásdi ügyvéd elhalálozván irodája [...] pénz­táros Jasek Sándor jegyző Ágoston Istvánná Ács Lipótné Alacs Zoltánná Bodnár Istvánná Borzsák Endréné Döry Laszlóné Forster [...]
9. 2010-08-04 / 180. szám
[...] si munkára A munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] és családja MEGEMLEKEZES MEGEMLÉKEZÉS GYÖRGY ISTVÁN halálának 9 évfordulójára Jucijuk Ő [...]
10. 1907-05-26 / 21. szám
[...] herczeg rendes tagul Bogyay Ferenc Kerese György dr Kovács János Márfíy Béla Nagy István Rudnyánszky Dezső báró és Vasdinnyey [...] t Távolugrás földről Első Járó István VII o t 530 centiméter [...] május 19 én Özv Cservény Ist­vánná szül Huross Rozália mint bánatos [...]
11. 1907-08-31 / 35. szám
[...] volt ame­lyen az első felköszöntőt Kerese György dr mondotta a királyra [...] Kucsó János és Szálai Galambos István paksi legények össze­verekedtek mely alkalommal [...] úgy ütötte fejbe Szabii Galambos Istvánt hogy az orvosi látlelet szerint [...] Ítélte Szép családi elet Tiborcz István pinczehelyi lakos már régebb idő [...]
12. 1907-04-21 / 16. szám
[...] Jeszenszky Ferenc Sommsich Tihamér gróf Kerese György és Tolnay Lajos országgyűlési [...] Wosinsky szoborra újabban befolyt Bereczk István simontornyai jegyző gyűjtő ivén 20 [...] tagok Föglein Ferenc 267 Dorogi István 259 Mészáros Károly 217 Orbán [...] belügy­miniszter Az egylet elnöke Kardos István A gemenci Dunaszakasz rendezésével kap­csolatos [...]
13. 1968-03-05 / 54. szám
[...] Tóth László Takács Kóma Verhás István Beer Márta Magdolna Halálesetek MettereczM [...] Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető Széli István Széchenyi utca 46 Telefon 1 [...] 29 nyugszik KEDD órakor Egyhavi kerese lükct kapják nyere­ségrészesedésként a Dalmandi [...] 300 fiatal vett részt Angyal István szekszárdi lakos az MHSZ személykocsi­ján [...]
14. 1907-09-05 / 36. szám
[...] mind elsajátította A kiállítást Szent István napján igen sokan látogatták és [...] amelyen az első fel köszöntőt Kerese György dr mondotta a ki [...] I dij kiállítási ezüstérem Korsós István Díszoklevél Tolnavármegye lótenyésztési bizott­ságának csoportos [...]
15. 1998-12-21 / 298. szám
[...] történetét feldolgozó könyv Szerzője Csöglei Ist­ván a Tolna Megyei Tűzoltószövetség el­nöke [...] nyugdíjasai neve is szerepel Csöglei István írja A tűz elleni védelem [...] képviselők meg­állapították hogy a testnevelők kerese jogos es megtiltották hogy a [...]
16. 1922-12-31 / 58. szám
[...] és Sótonyi Sándor körgazda Kompa István könyvtáros Eperi Károly vigalmi elnök Eigner György vá­lasztmányi tagok Molnár István Schretner Károly Török István Nagy István Varga József II Bérdi József [...] Lenti József Szabiás János Farkas István Só­tonyi József Ambrusits István Bognár Gás­pár Németh Antal Korpádi [...]
17. 1999-09-25 / 224. szám
[...] kórházi személyzet Kelly szá­zados határozott kérése ellené­re sem adott záró jelentést [...] fontosnak jellemzőnek tartja Verssel Jánossy István Kántor János Kurszán Kőszegi Csaba [...] Leitner Sándor Oláh Zoltán Pákolitz István Rozsos Gábor Sepsy Judit Szakács [...] József jelentkezik Szépprózai írást Benedeczky Istvántól Gutái Istvántól László Lajostól és Lázár Ervintől [...]
18. 1998-07-30 / 177. szám
[...] Tolna Hélix Kft Mözs Szent István u 2 sz alatti telephelyén [...] kérdéseivel javaslataival bejelentéseivel Igali Üzemvezetőségünket kerese fel Levelezési címünk 7275 Igái Szent István u 47 Telefon fax 82 [...] család 36627 MEGEMLÉKEZÉS IFJ REIZER ISTVÁN halálának egy éves évfordulójára 1972 [...]
19. 1986-04-18 / 91. szám
[...] a különböző iter mêlési rendszereken kerese tül Hz állategészségügyi helyzet megnyugtató [...] Volt szerencsénk találkozni dr Fisi István sióagárdi ál­latorvossal Mintha haza menne [...] Fotó Bakó Jenő Dr Fisi István a sióagá rdi szövetkezetben egy [...]
20. 2010-09-03 / 205. szám
[...] és gyermeklakossága GYERMEKORVOSI ÜGYELET Szent István tér 18 Telefon 74 318 [...] si munkára Ä munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] 632 6379 Hő gyész Csögksi István Hőgyász Rózsavölgyi u 21 74 [...] mert hiányzol Nagyon MEGEMLÉKEZÉS KINCZLI ISTVÁN halálának 4 évfordulóján Szerettei MEGEMLEKEZES [...]
21. 1911-11-16 / 92. szám
[...] László Választás Pápay Károly Pápay István mözsi jegyző fia végzett kereskedelmi [...] lendületű beszédben búcsúzott a távozótól Kerese György dr a kartársak nevében [...] a kir ügyészségnél Bálesetek Nagy István decsi lakosra boreresztes közben az [...]
22. 1895-10-27 / 43. szám
[...] Hupka Lajos dr bécsi ügyvéd Kerese Miklós pécsi kir törvényszéki vizsgálóbíró [...] méltó elégtételben részesittessék Csalás Bárdos István és Bárdos János decsi lakosok [...] i z t a i István és S z i t [...] Dunaföldvárott G a á 1 István ottani lakos ki minden pénzét [...]
23. 2009-04-05 / 13. szám
[...] hu Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése szemé­lyesen Városháza Béla király tér [...] földszint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szekszárd Szent István tér 11 13 74 505600 [...]
24. 2010-12-13 / 289. szám
[...] az uni­ós joggal a bizottság kerese tének elutasítását javasolja az Európai [...] készül az OECD hez MIKOLA ISTVÁNT jelölik Pá­rizsba OECD nagykövetnek a [...]
25. 1978-09-09 / 213. szám
[...] Megtekinhető szom­bat vasárnap Mözs Szent István u 82 242 1981 ig [...] tapétázást rövid határidőre vál­lalok Farkas István kisiparos Gróf Pál u 18 [...] és re­gi művészei Szerkesztő Simon István Rendező Szegvary Menyhért Műsorvezető riporter [...] Aktuális összeállítás Hí­rek Zene hallgatóink kerese re 19 15 Német nyelvű [...]
26. 1906-05-24 / 21. szám
[...] László a földmivelésügyi bizottságba Szluha István a naplóbiráló bizottságba ifj Wéber [...] ügyvédi kamara közhirré teszi hogy Kerese Kálmán sásdi ügyvédet elhalálo­zása folytán [...]
27. 1989-12-04 / 287. szám
[...] 4 Balogh Ta­kács D 7 Kerese Mendel 2 Szek­szárd Szabó 8 [...] PVSK 83 59 Fotó Bencze István Mészáros a labdával lepattanót szerez [...] előteremtésében Sőt a díj­kiosztón Réti István az NSZK beli cég magyarországi [...] a legjobb játékos különdíját Porga István ASE a rendező egyesület legjobbjának [...]
28. 2015-04-18 / 91. szám
[...] irodaszekszard gmail com címre 261747 Kerese k AWI kombinált hegesztőt laka­tost [...] erejéig 20 436 6040 ROGACS ISTVÁN 1941 2012 Hallom a hangod [...] PATRIK TEMETKEZÉSI IRODA Paks Szent István tér 7 Plébániával szemben Tel [...]
29. 1943-08-14 / 57. szám
[...] Stieber Lotti hőlgycsoportvezető Fehér J István vid biz elnök és sok [...] 10 drb széket Werthei pénztárszekiényt kerese 244 l P Mornai tele [...]
30. 1971-01-16 / 13. szám
[...] JT elnökségének tagja is Csorba István az NB III as bizottság [...] legjobb osztályzatot a szekszárdi Dravecz István kapta A további sorrend Vecsera [...] vita alakult ki különösen Dravecz István személye körül Csorba István ameliet kardoskodott hogy a legjobb [...] MÜSZFFGYÁR 1 HLLV TET pf KERES­e s 71 o r g [...]
31. 1991-09-11 / 15. szám
[...] ismét augusztus 20 a Szent István király ünnepe Ki volt Szent Ist­ván Honnan jött Mit akart Milyen [...] tartalma Mit tud adni Szent István a mai magyar­ságnak Ilyen és [...] ünnepe itthon is újra Szent István napja lett A honfoglaló magyar [...] az azonnali német bajor tá­mogatás kérése és a kereszténység felvételének szándéka [...]
32. 2010-02-14 / 6. szám
[...] óráig Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Telefon 74 [...] bejelentése páitok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
33. 1917-01-25 / 4. szám
[...] Polgár Margit Schmideg Juliska Bodnár István Padángi Andor és Kenézy Endre [...] 200 korona pénzbünte­tésre Ítéltetett Márkus István si montornyai lakos búza rozs [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese ükét hat hónap alatt vagyis [...]
34. 2010-02-07 / 5. szám
[...] óráig Külképviseleti néviegvzékhe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...] bejelentése pártok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
35. 1925-10-03 / 39. szám
[...] lünk ott künn nagyon szép kerese tűk van például Bátaszékre ezideig [...] község határában a Sióból Csapó István janyai lakos egy férfibullát emelt [...]
36. 2017-02-18 / 42. szám
[...] is ők jegyzik Kis Pál István és Mikó István Háry vagyok az angyalát Kis Pál István és Miké István önfeledt szórakozást ígér február 24 [...] angyalát önfeledt szórakozást ígér Mikó István kérése volt hogy először színpadon játsszák [...] ismerős helyze­tekkel dalokkal Kis Pál Ist­ván kifejezetten Mikó István­ra írta a darabot aki a [...]
37. 2006-08-13 / 25. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 95 69 618 Elnökhelyettesek Kimmel Istvánná Szekszárd Frey István Szekszárd I Az önkormányzati választással [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2006 [...] én 16 00 lg Igazolás kérése ajánlott levélben úgy hogy az [...]
38. 1990-04-11 / 08. szám
[...] László Oláh László és Görcs István Rácz György irányí­tásával Úgy látszik [...] Zsolt Paksi SE 3 Görcs István Paksi SE 75 kg Szakrai [...] Röszler Szabó Bognár Jor dánovics Kerese Boros Szabó II Edző Román [...] munkatársat pénzügyi osztályára Jelentkezni Réder István főkönyvelőnél Bonyhád Rákóczi u 6 [...]
39. 1992-03-22 / 12. szám
[...] előtt AII Világháborús Emlékmű Bizottság kérése a lakossághoz Ahogy közeledik pünkösd [...] Hervai János Plank Ferenc Bodahelyi István Hollendus Ferenc Potyondi György Bogáncs [...] Stúder Ferenc Éppel Jánosné Kósa István Susák Ferenc Farkas István Laufer János Szántó Róbert Dr [...] Gabriella Kiss Károly Nógrádi Tóth Ist­ván Ihos József Oláh Kálmán és [...]
40. 2002-09-01 / 30. szám
[...] Pesthy Endre Kimmel Istvánné Frey István Kovács Zoltán Választási Iroda vezetője [...] óráig 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen Igazolás kérése írásban A választási bizottságok helyi [...] óráig Mezőgazdasági Rt Borkombinát HORVÁTH ISTVÁN képviselő II sz választókerület Szeptember [...] S Számú Általános Iskola PECZE ISTVÁN képviselő XIV sz választókerület Szeptember [...]
41. 2010-08-29 / 29. szám
[...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2 [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben Jelöltet ajánlani Kompenzációs [...] 8 tól 14 óráig Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...]
42. 1920-02-07 / 6. szám
[...] Forster Kottán Gödé Lajos Hock István Jakab László Kovács Károly dr [...] Fischer Miklós kisgazdapárti Sásé dr Kerese György kisgazdapárti Szalánta Nyuszti János [...]
43. 2006-02-12 / 5. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] Babits Müv Ház színházterme Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] du 16 00 óra Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] Szekszárd Mikes u 24 HORVÁTH ISTVÁN II sz választókerület és ÁCS [...]
44. 1904-07-17 / 29. szám
[...] állomá ba kössék bele Hymen Kerese Miklós pécsi törvényszéki biró házasságot [...] bátai I jegyző és Kreskai István bátai vizmester urak a bátai [...]
45. 1999-05-14 / 111. szám
[...] is töb­bek között Hujber Péter Kerese Gábor Tóth Adám és a [...] 2000 június 30 ig Szemes István András László Szőke Gábor és [...]
46. 1958-12-30 / 306. szám
[...] tudomá­nyos világot erősen foglalkoztatják Az István és a János napot so­kan [...] község Hazafias Népfront­bizottságának titkára Kurucz Ist­ván Illés István dolgozó paraszt Görbe Istvánná parasztasszony Györősi Kovács Gábor pedagógus a község megyei tanácstagja Mónus István vezetésével kéréssel fordul­tak Antos István pénzügyminiszter­hez A bogyiszlóiak kérése röviden azt tartalmazta hogy a [...]
47. 2004-04-04 / 11. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]
48. 1992-04-22 / 9. szám
[...] a közeli távoli vendégek Vida István főtisztelendő plébános úr nyolcvanadik születésnapja [...] mindenkire kiterje­dő szerető gondoskodásáért Vida Ist­ván plébános lesz Az ünnepelt szentbeszédében [...] legyen többé káromkodás Másik nagy kérése a vasárnap megszentelése mely­től a [...]
49. 1970-10-31 / 256. szám
[...] hevert a még gyereknyi Party Ist­ván lesállása előtt a három vaddisznó Party István ki­húzta mellét s a büszkeség­től [...] legalább telefonon ne keresné Party Istvánt Ha árad a Duna azért [...] és a nagykónyi tsz ek kérése Továbbmenően a megyei állatforgalmi és [...]
50. 1954-02-17 / 40. szám
[...] közül kj volt jobbik Szarvasai István Vak Bottyánt markánsan alakító játéka vagy Kiss István Csínom Palkója amely be annyi [...] sárszentlőrinci dolgozó gora szí oh kérése 1 hőgyészi kultúrotthon életéből A [...] illetve a lakosságnak ez a kérése is LEVELKZŐNK HÍJA I Ässu [...]
51. 1997-10-27 / 250. szám
[...] és Koké aranyérmes Kovács Koko István atlantai aranyérmesünk Budapes­ten világbajnoki címmel [...] vb aranyérmét 1991 ben Kovács István az 51 kg osok között [...] felétől aztán a valódi Kovács Istvánt láthatták a BS be kilá­togatok [...] feladatul s úgy tűnt pont­beli kérése már az első félidő elején [...]
52. 2009-04-01 / 77. szám
[...] lerombolták E megdöb­bentő tényt Gutái István közölte Tolnán A paksi könyvtárigazga­tó [...] öt­százezer ember volt lágerekben Gutái István a Gulagot az embe­ri történelem [...] ébren tartsa az emlékezetet Gutái Ist­ván szerint most húsz évvel a [...] intézke­dő rendőr a másik rendőr kéré­se ellenére vonakodott eleget ten­ni végül [...]
53. 2005 / 3. szám • Kenyeres Zoltán: Párhuzamos történetek (32. oldal)
[...] György elemezte de a feloldozás kérése és keresése nél­kül 129 Az [...] formálásába 130 Jegyzetek 71 VAS István Nehéz szerelem Bp 1972 Második kiad 841 72 VAS István i m 837 73 KOSZTOLÁNYI [...]
54. 1922-02-18 / 8. szám
1922 február 18 Egy hadirokkant kérésé Zómann József szekszárd újvárosi János [...] Tenk Mik lós 60 Borsányi István Schlesinger Jenő Borsányi János Fusz [...] koronával Felül fizettek I Schmidek István ifj Kapitány Fe j rend [...] Horváth József Ferencz József Kőfáber Ist­ván Csere 8 nye Pál Sohmideg Ist­ván Stokker Gyula Varga József Sapszky [...]
55. 2004-04-11 / 12. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]
56. 1961-02-26 / 49. szám
[...] a Kajdácsi Sportkör mun­káját Egyedüli kérése volt hogy legyen három sportember [...] előtte kislánya Kovács Andor Gál István Déman Lajos Takács Kaszler Ferenc [...] Varga János Kersák György Kőmíves István Nagymányoki Bányász Bencze István Teleki István Bareith István Simontor nyai BTC Szabó János [...]
57. Vasárnapi Tolnai Népújság, 2011-12-18 / 49. szám
[...] Csurka kinevezésére új színház Tarlós István főpol­gármester felkérte Dörner Györ­gyöt az [...] Színház kijelölt igaz­gatóját hogy Csurka Istvánt ne alkalmazza színházában Mint Tarlós István közleményében fo­galmazott sajnálat­tal vette tudomásul hogy többszöri kéré­se és ezt követő nyil­vános felhívása elle­nére is Csurka István újólag az európai politikai kultúrával
58. 1893-06-18 / 25. szám
[...] telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy Kerese Miklós pécsi dr Gaál Béla [...] hatóság közhírré teszi hogy Pintér István hagyatéki ügyében a végrehajtási joghatályu [...]
59. 1969-01-31 / 25. szám
[...] hely­A korán kein szövetkezeti gazdák kérése löape István eivtársiioz A Tolna megyei Népújság [...] kelő szövetkezeti gazdák kérését Töm­pe István elvtárshoz a Magyar Rádió és [...] tagok ilyen természetű gondjait Tömpe István elvtárssal a Magyar Rádió és [...] TOT székház tü­körtermében dr Simka István titkár az újságíróknak elmond­ta a [...]
60. 1965-10-09 / 238. szám
[...] is kell létesíteniük Nem­csak dolgozóik kérésé javíthat jdk hanem életkörülményeiket is [...] érdek­lődéssel fogadták Pozsgai József Győri István különös lakásügye Az esetet amiről [...] vizsgálat során megállapítottuk hogy Győri Ist­ván a szerződésben kikötött an­nak a [...] kiköltözésre jogkövetkezmé­nyek terhe mellett Győri Ist­vánt a Tolna megyei fiókunk hívja [...]
61. 2010-01-31 / 4. szám
[...] nép mint az ő összeültetős kéré­se után a szekszárdi publikum két [...] látja s bátran átmegy Szent István szobrot koszorúzni a Du­na túlpartjára [...] A Csillag Születik győztese Tabáni István képünkön is szerepel a prog­ramban István teremőrként dolgo­zott nagy álma volt [...]
62. 1957-07-24 / 172. szám
[...] Megvalósult a bukovinai szé­kelyek jogos kérése 5 o Szaporodik az állatállomány [...] hogy Thököly parancsa ellenére Straub István vádlott valóban mondta a többieknek [...] ártott az nekik sem­mit Sándor István tanú nemcsak arról beszél hogy [...] a hajdani katona cimborát Szarka István azt bizonyította hogy Thököly hívására [...]
63. 1968-11-16 / 269. szám
[...] Bakó Jenő II helytörténeti bizottság kérése Előreláthatólag 300 holdat hasznosítanak A [...] parcellát ki kap­ja Amint Kaposi István osztály vezetőtől megtudtuk jelenleg haszonbérleti [...] 17 F Felelős vetető Széli István index szám 25 068 j [...] mIVmP Tamási T Wsa alói kérésé ma estig borult hi tSdíSTuA [...]
64. 1966-02-25 / 47. szám
[...] Márton SBTC férfi B Csősz István és Weisz Gyula A csapatverseny [...] többi társával együtt megjelent Szabó István hogy labdarúgó­játékvezetői tudományából vizs­gát tegyen [...] a közelmúlt­ban tiszteletdíjjal jutalmazta Szabó Istvánt A kedves ünnep­ség után megkérdeztük [...] vetődött fel a Szek­szárdi Dózsa kérése Tartalék csa­patukat a megyebajnokság B [...]
65. 1968-09-06 / 209. szám
[...] a csa­tangoló lovakat A panasztevők kérése nem tar­talmaz túlzott kívánságot Viszont [...] Eklics László Papp Andrea Szabó István Vörös Pál Sá­gi Ildikó Mózes [...] Buda Sándor Beles Éva Hegyháti István Kertész Erzsébet Babodi Lajos Pleizer Ve ronka Gaál István Ervin Kelemen Margit Tilinger Sándor [...]
66. 1974-02-10 / 34. szám
[...] Nagy Andrea Kovács Ro­land Simon István Loboda Attila Szűcs Henriett Tusnovits [...] Dé kány Eszter Házasságkötések Lakatos Ist­ván Bakos Irén Vass János Vass [...] Erzsébet Topa József Ferenc Proics István Horváth István Loboda Attila Kalauz Györgyné Miszlai Erzsébet Ilia Istvánná Gadányi Julianna Bo ruzs Gábor Galambos Istvánná Réti Mária TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG [...]
67. 1943-01-06 / 1. szám
[...] Tolna megye nagy szülöttéről Oál István Babltt és oz angol Irodolom [...] Babay Sándor Uj dombóvár Fejes István és Dányi Frigyes Bátaszék Vasadi Lajos Pincehely Fehérvári István Kesző hidegkut Győnk Bánlaki István Terestényi József Simon Károly La­jos [...] József Máza Szászvár Tóth Sándor Ist­ván Fehér István Pincehely és Csapó János Simontornya [...]
68. 1941-07-09 / 50. szám
[...] gyönki Rehák Já­nos szekszárdi Horváth István ta­mási Boros Emil szekszárdi Orbán [...] szekszárdi Takács János bonyhádi Holéczi István paksi p ü szemlészeket a [...] fizetési osz­tályba pénzügyőri biztosokká Hári István szekszárdi p ü irodatisztet a [...] saját kérésére is Az a kérése hogy amennyiben a hadsereg részére [...]
69. 1978-09-21 / 223. szám
[...] a négy fal közé Csere István hegesztő az egyik csarnok mögött [...] má­sodosztályú vizsgálatnak ve­tik alá Csere István első osztályú hegesztő kicsit pi­rulva [...] egy hétig fuccs a Csere István esetében 800 forintnak Ennyit kapnak [...] végle­ges helyükön látni őket Csere István hegesztő kérése azt hiszem teljesíthető H J [...]
70. 1941-05-10 / 35. szám
[...] vezérigazgatója és neje dr Remenyik István ny főis­pán Purgly János földbirtokos [...] Zoltán közigazgatási biró dr Weiser István egyetemi tanár és neje drOravetz [...] 9 5 mm Az újságíró kérése az Ol­vasóhoz Az újságíró lelkének [...] ta­nítói állásra Néhai id Buzási Ist­ván igazgató ezen sorszámon volt tanító [...]
71. 1975-06-05 / 130. szám
[...] Bizottságának lapja Főszerkesztő ff FEJES ISTVÁN w Szerkesztőség Szekszárd Beloiannisz u [...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] Gyula Magya­rosi Erzsébet Gyarmati lános István Pogány Mária Nóra Szemes István Budai Mária Erzsébet Hegedűs Artur [...] édes­apja ünneplőjét kérte köl­csön de kérése nem tel­jesült Az ebből eredő [...]
72. 2016-05-18 / 115. szám
[...] Péter evangélikus lelkész pün­kösdi áldás kérése kalácsszen­telés majd a múzeum megte­kintése [...] a stáb tagjai Lent Gyulai István es Gergely Zsolt Paks varos [...] élő magyarok segítő­készsége szegélyezett Gyulai István arról beszélt hogy fel­emelő érzés [...] elindítója Vida Tünde és Gyu­lai István dalszerző átadták a márciusi forduló [...]
73. 2010-08-13 / 15. szám
[...] programja emellett megújul a Szent István téri nyilvános illemhely az ürge­­mezei [...] a költségvetés tervezésekor az intézményve­zetők kérése alapján összeáll egy sorrend amely [...] Pakson két helyszínen A Szent István téri nyolcvanas években épült leromlott [...] kiszámolja a támogatás összegét Badics Istvánná a szociális osztály vezetője úgy [...]
74. 1895-07-14 / 28. szám
[...] Igaz könnyek czim alatt Balog István aláírással meg jelent Dr Wo­dianer [...] megbélyegzi a közvélemény előtt Balog Istvánnak az országszerte ismert poétá­nak lapunk [...] után pedig komolyan felhivom Balog Istvánt hogy váltsa be ígéretét s [...] Gebühren Yorsriftból A kinek valami kérése van lépjen előre Cugsfürer Lólál [...]
75. 2018-04-18 / 89. szám
[...] tudnak a vízbe tenni Németh István a horgász egyesület elnöke arról [...] egyesüle­ti elnök közölte sok horgász kérése volt hogy fogható mé­retű halak [...] kilogramm S K Sok horgász kérése volt hogy fogható méretű halak [...]
76. 1957-01-01 / 1. szám
[...] csalát számára a pénzhiány a kerese csökkenése Mi tudjuk legjobban mit [...] műveltté tehessük i rlut Györy István a Megyei Tanács kereskedelmi osz­tályának [...]
77. 1998-09-09 / 211. szám
[...] kéri hogy ha bármilyen észrevétele kérése bejelenteni valója van és sze­retné [...] Neiner Ágnes Friedmann Tamás Takács István dr Mi tyók Ferenc Mauthner Vince dr Balogh Ádám Pálinkás István Karácsonyi József dr Hadházy Árpád [...] Lőrincz Gyula Györke Dániel Pálinkás István Pámer Zoltán Kiss István Szigethy István Tölgyesy Lajos dr Freppán Miklós [...]
78. 1996-03-01 / 8. szám
[...] igazgatósági ülése tájékoz­tatta lapunkat Andics István az igazgatóság titkára A megbeszélé­sen [...] is ame­lyet az egyik tulajdonos kérése alapján tartanak majd meg BABI [...]
79. 1904-06-02 / 22. szám
[...] mondható Műkedvelő szinielőadásra került Géczy István A gyimesi vadvirág czimű népszínműve [...] Viktóriát a nők közül Fel­ber István Horváth Ferencz Felber Ödön Balázs [...] Zsigmond Dom­bóvár 6 K Nagy István Dr Rolf Aladár Dr Kertész [...] beadott kérvénye alapján értesíteni hogy kérése mely szerint fegyelmi el­járás tétessék [...]
80. 2019-03-09 / 58. szám
[...] Szőcs Géza versei 8 Erdős István ifjúsági regényének részlete Én ott [...] Berecken a helység főjegyzője Gábor István és Hosszú Judit legidősebb gyer­mekeként [...] gyű­lésen már ágyúk öntését indítvá­nyozta Kérése végül a sepsiszent­györgyi Honvédelmi Bizottmány [...]
81. 1978-08-20 / 196. szám
[...] nyolc éve kezdődött Mözsi Szabó István festőművész akko­riban a fóti gyermekváros [...] szőnyegszövés­nél állapodott meg Mözsi Szabó István A dolog még ekkor sem [...] Len­gyelben is aztán Mözsi Sza­bó Istvánt a Népművelési In­tézet megkérte hogy [...] A bútoripari vállalatnak mindössze annyi kérése volt hogy a megrendelést még [...]
82. 1979-02-04 / 29. szám
[...] sikerült tömegsportnapon vetélkedtek A rendezők kérése megértésre talált anyukákat és apu­kákat [...] Kutasi Béla Szabó Elemér Borsodi István körültekin­tően szervez tárgyal a siker [...] Ferenc Steib Ferenc Lo sonczi István Szabó Elemér Németh Lajos Rottár [...] szenburger János Paplauer Ferenc Völgyi István Bor­sodi István Szabó János Fláding János Krsutz [...]
83. 1974-10-24 / 249. szám
[...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN Szerkesztőség Szekszárd Beloiannisz u 2 [...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] tanfolyamnak A KÖZÖS programok alkalmával István József az MSZMP MB osztály [...] ifjúsági klub A fiatalok régi kéré­se teljesült szinte heten­te tartanak táncos [...]
84. 1993-06-04 / 128. szám
[...] i testületi ülés jegy­zőkönyvéből Amrein István polgármester aláírásával mi­szerint A képviselő [...] rejtélyes megfogalma­zásnak legelébb is Amrein István polgármestert kérdez­tük Beszélgetés a polgármesterrel [...] teljesítettük ám ezután a Amrein István visszavonta nyilatkozatát Mindenesetre ez nem [...] nem válaszolt de a szülők kérése ére május 27 én közmeghall­gatást [...]
85. 2001-08-21 / 194. szám
[...] ráti társaságok 200 ember pince István napján a főzőversenyt a pörkölt [...] vette át Délután a Szent István téri szabadtéri színpadon báb show [...] bállal zárult FKÉ Szűcs Farkas István pónifogata FOTÓI BAKÓ JENŐ A [...] nézők Mayer Mihály megyés püspök kérése ellenére végignézték az előadást amelyen [...]
86. 1975-03-12 / 60. szám
[...] SE rt osztályú sportoló Vanitsek István Sallai Antal Schneider Konrád Szekszárdi [...] Varga Zoltán Göttinger Antal Illés István Gaj­dos Jenő Kirchner István Hol­lander Pál Kovács Pál Kövecses [...] Valkai Lajos Harangozó János Ferenczi István Szili István Takaró Ist­ván Szabó Ferenc Szekszárdi MHSZ Rádió [...]
87. 1961-05-19 / 116. szám
[...] Vadász Szövetség elő­adója valamint Tarlós István megyei vadászati felügyelő Szalai István a legeredménye­sebb versenyző aki a [...] 0 5 M B Tarlós István a lövés pillanatában Az egyéni [...] is a csapatbajnok­ság megnyerése Tarlós István nemcsak jó lövő hanem kitűnő [...] A rövid ülés tárgysorozatán KMTE kérése volt amely arra csak néhány [...]
88. 1926-12-18 / 52. szám
[...] órai teára honnan ő Szemző Istvánnal Knef ly Ödönnel és Gaál [...] zaj iecsiilapult val felkérte Vend Ist­ván po gármestert Szeghy Sándor gyógyszerészt [...] 04 szekszárdi birtokost és André István kormánytanácsos ipartestületi elnököt bogy az [...] neki hogy kerületé­nek oly sok kérése megvaiósu hasson Büszkévé teszi a [...]
89. 1980-03-23 / 70. szám
[...] küldték tanulni annak idején Lázár Istvánt erőltették hogy tanuljon to­vább Nyilván [...] kollek­tív bölcsesség így határozott Lázár István 20 évvel a tanulmányai befejezése [...] min­denki elmondhatta ha volt panasza kérése Ugyanezt megtesszük a nagyobb mun­kák [...] talajt Vásároltak 110 üszőt Lázár István mondotta Lázár István Egy régi szarvasmarha istállóból malacnevelőt [...]
90. 1967-03-10 / 59. szám
[...] Hazafias Népfront megyei titkára Benedek István a fürgedi Dózsa Termelőszövet­kezet tagja [...] az előkészítő bizottság titkára Tóth István a medinai Rákóczi Tsz el­nöke [...] miszlai Búza­kalász Tsz tagja Lehőcz Istvánná a fácánkerti Uj Barázda Tsz [...] Ezek egyesítése a termelőszövet­kezeti tagság kérése alapján fo­lyamatosan megy végbe Megyénkben [...]
91. 1997-05-20 / 115. szám
[...] fős élbolyt az újszászi Barta István vezeti amikor a Szabadság tér [...] bi­ciklis fordítónál továbbra is Barta István vezet A Szabad­ság téren közben [...] becenévre hallgató 34 éves Barta István áll az élre és az [...] modia II osztály 1 ifj Ké­résé Gábor Sopron 2 Szinger Full
92. 1975-06-06 / 131. szám
f A rendőrség kérése Kinek kínáltak gázpalackot A rendőrség [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN Szerkesztőség Szekszárd Beloiannisz u 2 [...] 21 Fjí iős vezeti Széli István Trieszti a Magyar Po ta [...] a zongorából reme­kül alkalmazkodva Ba­lázs Istvánhoz Az apró technikai zavarokat is [...]
93. 2019-03-08 / 57. szám
[...] Heat Jelenleg a szekszárdi Be­­zerédj István Szakközépis­kolában tanulok közgazda­ság ágazaton Szabadidő­met [...] gazda­fórumon is A polgármesteri hivatal ké­rése hogy a befizetéseket mi­nél hamarabb [...] tulajdonosokkal együtt építették meg Nagy István illetve Fülöp Károly is nagy [...] Természettudo­mányos Napot csütörtökön a Baka István Általános Iskolá­ban A biológia kémia [...]
94. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
95. 1964-01-16 / 12. szám
[...] Balaskó János Döbrököz 3 Péter István Dom­bóvár 4 ifj Békefi György [...] 2 id Békefi György Péter István 3 Barsai Gyula ifj Békefi [...] a sportkör tagságának ez a kérése A keleti csoportba ja­vasolt tíz [...] élére A szakosztály elnökének Gergely Istvánt a gépállomás vezetőjét a szakosztály [...]
96. 2008-02-03 / 4. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] Babits műv ház színházterme Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján Igazolást kérése ajánlott levélben Igazolást faxon vagy [...]
97. 1973-09-20 / 220. szám
[...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] hiány­zott A tanári kart Sanyi Ist­ván nyugalmazott aranydiplo­más gimnáziumi igazgató képi [...] múlva visszatért a munkahelyre Lá­zár István és Gál János meg­próbálta őt [...] kísémi a munkaterületről A palánkiak kérése jogos eddig nem tudtunk pénzt [...]
98. 1975-10-01 / 230. szám
[...] bi­zottsága elé kerül Budapest törvényhatóságának kérése amelyben a megyéket csatla­kozásra szólítja [...] József pártolja a javaslatot Bencze István du naföldvári apátplébános egy­órás beszédében [...] sikerült pécsi mogyorószénhez jutnia Korsós István a megyei tanács kereskedelmi osztá­lyának [...] 8 ával megszűnt Szerkesztőség ünk kérése Kiss Pál Tolna Mözs néven [...]
99. 2002-02-10 / 5. szám
[...] tavalyi év végén fel­A Szent István szobor elhelyezé­sével kapcsolatos régóta húzódó [...] a szobor helyének a Szent Ist­ván teret jelölte ki A szobor [...] Zsoltnak és Si­mon Péternek a kérése is akik a programsorozatuk megrendezésé­hez [...] óvodáknak rendelő pótlására a Szent István tér 18 szám alatt alakít [...]
100. 1965-02-17 / 40. szám
[...] a Hazafias Népfront főtitkára Kovács István í a MEDOSZ főtitkára Losonczi [...] el a szekszárdi járásbíróság Kis István Szekszárd Prant ner János utca [...] forint pénz büntetéssel sújtotta Kis Istvánt Hatbónapi felfüggesztett sza­badságvesztésre 500 forint [...] házat építenek a lakha­tási engedély kérése előtt értesít­sék a területileg illetékes [...]