Tolnai Népújság, 2009. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-01 / 77. szám

pújság 2009. ÁPRILIS 1., SZERDA XX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 79 FT www.teol.hu / r # ■■ # r r Évtizedes csúcson a munkanelkuuek támogató programnak ARANYA, SOKAN NYUGDÍJBA MENEKÜLNEK humorral ► 3. OLDAL ► 6. OLDAL Kik lesznek a miniszterek? Eddig egyedül Molnár Csaba közleke­dési miniszter ismerte el, hogy nem kapott felkérést Bajnai Gordon kor­mányfő]'elöl ttől tárcavezetésre. Bajnai csak április 14-e után foglalkozik sze­mélyi kérdésekkel. Sajtóértesülések szerint öt kulcstárca élére szeretne külsőst ültetni. 8. oldal Szigetköz: felfedezésre vár Jó minőségű ke­rékpárutak, ter­málfürdők, han­gulatos városok és nyugalmat árasztó falvak - mindezt megtalál­juk a Szigetköz­ben. ► 9. OLDAL TARTALOM al GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 11 TV-MŰSOR 11 REJTVÉNY 13 SMS 13 HIRDETÉSEK 14 HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS Ma megyénkben eleinte még felhős lesz az ég, csapa­dék nem várható. Enyhe lesz a szél­mozgás. A hőmér­séklet 17 fokig emelkedik. > 13. OLDAL Nincs válasz A készülő kor­mányváltás nem a válságból való kilábalást szolgál­ja, hanem a poli­tikai túlélést, mondta tegnap Varga Mihály a Fidesz MPSZ alel- nöke. ► 3. OLDAL Hatvan évre épülnek a blokkok Az erőmű jelenleg a magyar energia- termelés 37,2 százalékát adja, a két új blokk megépítésével ez megköze­lítheti a 60 százalékot. ► 7. oldal TIR /SULU Bt. Számítógépes vizsgafelkészítés Személygépkocsi­vezetői tanfolyam indul: április 20-án Szekszárd, Mátyás király u. 46. Tel./fax: 74/410-608, 20/9357-388 OKÉV: 17-0144-05 Akkreditáció: 0267 j FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TEOL.hu! SZÓVÁ TESSZÜK Betegnek lenni önmagában is csapás, ezt tetézi, ha az ember olyan orvossal találko­zik, akiből az együttérzésnek még a szik­rája is hiányzik. Egy ismerősöm 83 éves édesanyját szívpanaszok miatt beutalta a háziorvosa a megyei kórház sürgősségi osztályára. A fiatal doktornő a kísérőt nem engedte be a vizsgálatra. A néni pró­bálta elmondani a panaszát, de az orvos ezt hosszadalmasnak ítélte meg rákia­bált: arra válaszoljon, amit kérdezek. Ez ki is hallatszott a rendelőből Majd kivi- harzott a váróba és azt firtatta, a néni be számíthatóe. Az idős hölgy természetesen mindezt hallotta. A kiszolgáltatottságtól sírva fakadt Az orvos diagnózisa: majd helyreáll a néni szívverése, ha megnyug szik. Gyógyszerre semmi szükség, (mi) 09077 9 '770865 603036 Elzárhatják a csapokat kötelesség Az önkormányzat azt ígéri, nem maradnak víz nélkül Fodor Piusz szerint az ürgevárpusztaiak nem szívesen mondanának le arról a „luxusról”, hogy továbbra is legyen ivóvizük Nem maradnak ivóvíz nélkül a Szakályhoz tartozó Ürgevár- puszta lakosai - jelentette ki Ba­logh Árpádné. polgármester. A területen élők számára eddig a sertéstelep biztosította a szol­gáltatást, azt azonban hamaro­san bezárják. A helyiek attól rettegnek, nem lesz, aki átvál­lalja a feladatot, ráadásul egy­előre hivatalos tájékoztatást sem kaptak arról, mire számít­hatnak. A polgármester el­mondta, az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni arról, hogy hetven ember ne marad­jon ivóvíz nélkül, ennek érdeké­ben már fel is vette a kapcsola­tot Szabó Antallal, a gyönki víz­mű igazgatójával. A szakember már kutatja a megoldást. Ba­logh Árpádné elmondta, legvég­ső esetben a település vezetése keres orvosságot. ► 4. oldal Szinte száguldunk lefelé a lejtőn piackutatás A gazdasági szféra és a lakosság egyaránt nagyon borúlátó Az üzleti szféra, és a lakosság sem volt még soha olyan pesz- szimista, mint most a GKI Gaz­daságkutató Zrt. felmérése szerint. Tolna megyében a gaz­dasági visszaesés miatt a gon­dok legfőképpen az autóipart, az építőipart, illetve a kereske­delmet érintik. Nehéz helyzet­be került a turizmus, a vendég­látás, az egészségügy is. Várha­tó, hogy nőni fog a munkanél­küliség, a hitelek befagyasztá­sával pedig tovább csökken a fogyasztás. - Olyan korszak következik, amikor csak saját megtakarításaikból lesznek képesek vásárolni az emberek. Mindenki becsülje meg a mun­kahelyét. A vállalkozók pedig védjék egymást, mert ezzel magukat is védik - tanácsolja dr. Fischer Sándor, az iparka­mara megyei elnöke. ■ V. M. HIRDETÉS 56 (TV) csatorna akár H§)§)( Ft-érti akár Hozzá H Ft-os havi díjért! TARR Kft. Tel.: 1223 www.tarr.hu info@tarr.hu A““6 Helyi járatú busz gázolta le a gyalogost a a Béla téren szekszárd Súlyos lábsérüléssel szállították kórházba azt az 55 éves szekszárdi férfit, akit ked­den a Béla téren gázolt el eg)' helyi járatú autóbusz. Bolvári János, a szekszárdi rendőrkapi­tányság közlekedési osztályve­zetője elmondta, a férfi a zebra és a fogalomtól elzárt terület közt állt, s feltehetően a Beze- rédj utcából érkező autóra fi­gyelt. Ezért csak későn észlelt^, hogy balra nagy ívben kanyaro­dik be a megállóba a busz. Azt még nem tudni, hogy a férfi ijedtében a jármű elé lépett-e, vagy a buszvezető is hibás. Ép­nek kiderítésére műszaki szak­értőt rendelnek ki. ■ I. Á. Kaposváron helyettesít a parancsnok KAPOSVÁR - SZEKSZÁRD A kato­nai ügyészség vizsgálatának lezárásáig Balázs Péter bv. ez­redest, a szekszárdi börtön pa­rancsnokát vezényelte Kapos­várra az országos parancsnok. A kaposvári vezetőt ugyanis rendelkezési állományba he­lyezte azt követően, hogy nap­világra került egy hangfelvé­tel, amely alapján feltételezhe­tő, hogy a börtönőröknek kö­zük lehet egy fogvatartott halá­lához. Mint ismeretes, az 56 éves férfi néhány napja volt csak a somogyi megyeszékhe­lyen lévő börtönben, mikor On­nan súlyos állapotban, a hélyi kórházba szállították, ahol kó­mába esett, majd néhány Ka­pón belül meghalt. ■ 1.1. Drogot talált a rendőrség egy férfi kocsijában dombóvár Tizenkét gramm is­meretien eredetű fehér port fog­lalt le a rendőrség Kaposszek- csőn a hétvégén. Gábor Zoltán főhadnagy, a Dombóvári Rend­őrkapitányság nyomozó alosztá­lyának vezetője elmondta, hogy a dombóvári származású fiatal férfit egy akció keretében fog­ták el. Az elkövető Pécs irányá­ból tartott a városba, amikor a rendőrök megállították és autó­jában rátaláltak az anyagra, amely feltehetőleg amfetamin- származék. A port lefoglalták, összetételét jelenleg szakértők vizsgálják. A rendőri akció foly­tatásaként összesen három dombóvári fiatal lakásában vé-. geztek házkutatást. ■ K. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom