Tolnai Népújság, 2011. december (22. évfolyam, 281-306. szám)

2011-12-01 / 281. szám

2011. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK XXII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ÁRA; 140 FT, ELŐFIZETVE: 97 FT WWW.TEOL.HU KERESSE A TEOLhu OLDALON: ELSZAKADT A CÉRNA: AZ RTL-T TÁMADTA RÁKAY PHIUP ► WWW.TEOL.HU NEM MATOLCSY VEZETI AZ IMF-FEL TÁRGYALÓ MAGYAR DELEGÁCIÓT ► 7. OLDAL ÖT TIPP: ÓVJA GYEREKKORTÓL A FOGZOMÁNCOT HIRDETÉS Részletek a belső oldalon! EGY PERCBEN Ha hallgató, szerződjön! A beiratkozás előtt a kormány által kidolgozott feltételekkel hall­gatói szerződést kell kötni - közöl­te Réthelyi Mik­lós. ► 8. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma eső nem esik, kodszrtalas előfor­dul. A hőmérsék­let -1 és 3 fok közt alakul. ► 13. OLDAL GAZDASÁG 7 KÖZÉLET ______8 ÉL ETMÓD 9-10 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13-14 SMS 14 HOROSZKÓP 16 OLVASTAM 16 Biztonságban otthonunkban Nem is sejtjük, milyen gyakoriak a háztartási bal­esetek. A sérülé­sek jó részének zuhanás, esés az oka. ► 10. OLDAL ATEOLhu olvasóitól Ön mit tenne, ha például Lenin utcában lakna? Engem nem zavarna Mindenképpen támogatnám a névváltoztatást 40% Támogatnám a változtatást, ha nem járna költséggel 12% PILLANATFELVÉTEL Szót sem szólt az ellenzék közgyűlés Terítékre került a megye intézményeinek átadása A közgyűlés a megyei önkormányzat hivatalában ülésezett. Képünkön Kapi­tány Zsolt alelnök (balról), dr. Bartos Georgina főjegyző, dr. Puskás Imre ek nők és dr. Pálos Miklós alelnök. A kép­galériát keresse a OLhll hírportálon szekszárd- A döntéshozó számára a legideálisabb ellen­zék az, amelyik nem szólal meg, mert akkor nem kell vi­tatkozni vele - mondta tegnap dr. Puskás Imre, a megyei köz­gyűlés elnöke. Humornak szánta, valóság lett belőle. Frankné dr. Kovács Szilvia, az MSZP-frakció vezetője a köz­gyűlés kezdetekor nehezmé­nyezte, hogy a képviselők az ülés előtt kapták kézhez az in­tézményátadásokkal kapcso­latos határozati javaslatok új változatát. Úgy vélte, ez ügy­ben a megyei közgyűlésnek nincs érdemi jogköre, ezért az átadásra vonatkozó napirendi pontót ne tárgyalja a testület. Ha mégis ez történne - közöl­te -, abban az esetben az MSZP-frakció nem szól hozzá és nem szavaz egyetlen eset­ben sem. A többség elvetette az indítványt, az MSZP-frak­ció pedig mindvégig néma maradt. ► 3. oldal A fiatalokat bevonnák a közéletiségbe keresztény értelmiség Tisztújítás volt, Tolnából ismét van elnökségi tag Budapest A kilenc elnökségi tag közé újra beválasztották dr. Saramó Mártát a Keresz­tény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) tisztújító gyűlésén. A szervezetnek 75 helyi csoportja van, köztük 6 Tolna megyében. A vezetőség öt évre szóló megbí­zatása most járt le. Újraválasztot­ták az eddigi elnököt, dr. Osztie Zoltán budapesti lelkipásztort, s az elnökségi tagok többsége is a régi maradt Megyénkből csak dr. Saramó Márta került be. A KÉSZ a legnagyobb hazai keresztény civil szervezet, mint­egy hatezer taggal. Szeretnék a fiatalokat is bevonni a keresz­tény közéletiségbe. Ez is szere­pel az 5 évre meghatározott cé­lok között, és az is, hogy erősít­sék a kapcsolatot a határainkon túli magyar, keresztény szerve­zetekkel. A helyi összefogást is fontosnak tartják. A jövőben kö­zös programokat is szerveznek a Baranya, Somogy és Tolna me­gyei KÉSZ-csoportok. ■ W. G. SZÓVÁ TESSZÜK Nem készült felmérés arról, hogy ki, milyen ok miatt szaladgál át az úttes­ten a zebra helyett sokszor kockáztat­va a testi épségét is. Talán a fegyelme­zetlen gyalogosok életéből hiányzik egy kis izgalom, és ezzel próbálják azt pótolni. Az egyikük épp az orrom előtt próbált két autó között átfutni Szek- szárdon, a városközpontban, amikor meglátta a közeledő járőrkocsit, így gyorsan visszaszaladt a járdám. - Most megúsztam, a múltkor nem voltam ilyen szerencsés, húszezerre megbün­tettek - lihegte. - És megérte? - kér­deztem vissza. - Olyan nehéz leszokni róla - mondta nevetve, és már rohant is a túloldalra, mert éppen se közelgő rendőrt, se autót nem látott, (mi) 9 770865 603043 11281 A város ragaszkodik fél évszázados gimijéhez tolna Átveszi a megyei önkor­mányzat fenntartásában mű­ködő tolnai Sztárai Mihály Gimnáziumot a tolnai önkor­mányzat, ez év december 31-éveL Erről is döntött a helyi képvise­lő-testület tegnapi ülésén. Mbit ismeretes, a város 1995 szep­temberétől - anyagi okok miatt - adta át a Sztárai fenntartását a megyei önkormányzatnak. A gimnázium épülete továbbra is tolnai tulajdonban maradt. A tegnapi határozat mondhatni előzetes biztonsági megfonto­lásokból született. 2012. janu­ár elsejétől ugyanis a megyei önkormányzatok fenntartásá­ban levő intézmények is átke­rülnek az államhoz. Nem zár­ható ki, hogy a feladatok raci­onalizálása során a kisebb vi­déki középiskolákat esetleg a megyeszékhelyek intézménye­ibe akarják majd integrálni, így akár Tolnán is megszűn­hetne a gimnázium, és a diá­koknak Szekszárdra kellene járniuk. A tolnai képviselő-tes­tület azonban - mint az a teg­napi ülésen is kiderült - egysé­gesen ragaszkodik az 1954 óta működő középiskolához, ezért hozta meg a fenti döntést. Dr. Sümegi Zoltán polgármes­ter azt mondta, hogy ha való­ban sort kell keríteni a gimná­zium átvételére, a város bizto­san fenn tudja majd tartani az intézményt. ■ S. K. Ma az első 50 Süteményes- könyv­megrendelő _______________________ ajándék áron, 535 Ft-ért rendelheti meg hozzá 2010-es szakácskönyvünket, az Olvasóink receptjei mesterfokont. Megrendelheti: a Tolnai Népújság szerkesztőségében, Szekszárdon | a Liszt Ferenc tér 3.-ban • telefonon: 06-74/511-538 • faxon: 06-74/511-501 • e-mailben: zita.szegedi@axelspringer.hu Mederkotrás helyett másra fordítanák az uniós forrást Ökológiai problémák miatt tö­rölhetik a Duna folyamszabá­lyozását, amely Szob és a déli országhatár között 31 helyen járna mederkorrekcióval. A végső jóváhagyásra váró terve­zet szerint a dunai projektre ka­pott 20,7 milliárd forintos uni­ós forrást kerékpárút-fejlesztés- re csoportosítanák át Szakmai vélemények szerint azonban ezen módosítás esetén az or­szág nem tud megfelelni annak az uniós követelménynek, hogy 2014-re a 2,5 méter merülésű hajók számára az év legalább 300 napján biztosított legyen a Duna magyarországi szakaszá­nak hajózhatósága. ► 7. oldal Pakson toborozta új pártja tagjait Gyurcsány PAKS - Nem gondoltam volna, hogy olyan választójogi törvényt nyújtanak be, ami erősen lejt a mostani kormánypárt felé, és az emberek arról beszélnek, hogy aggódni kell, ha valaki nem kor­mánypárti - mondta Gyurcsány Ferenc volt kormányfő. - A leg­szörnyűbbnek azt gondolom, hogy miközben ezernyi gazda­sági és egyéb gondunk van, aközben újra itt van egyfajta fé­lelem a hétköznapokban - tette hozzá a Demokratikus Koalíció elnöke pártja tagtoborzó kőrút­jának paksi állomásán, ahol ar­ról is beszélt, hogy az atomerő­mű bővítése mellett szerinte több érv szól, mint ellene, de a kérdésről társadalmi párbeszé­det kell kezdeni. ► 3. oldal Még divatban van a klasszikus kézimunka Bár manapság némileg háttérbe szorult a klasszikus kézimun­ka, nem kell attól félni, hogy ez az olykor hivatásszámba menő hobbi kimernie a divatból. A több évszázados, hagyományos népi hímzést és a még mindig újdonságnak számító foltvar­rást tekintve biztosított az után­pótlás. Az otthoni ruhakészítés azonban már ritkaságszámba megy. Míg alig néhány évtizede szinte minden háztartásban kattogott a varrógép, ma már nagyon kevesen varrnak otthon ruhát, ágyneműt vagy függönyt A hobbivarrás hanyatlásának fő oka az olcsó, import ruhanemű és a szintén olcsó bálás butikok elterjedése. ► 4. oldal I t * k k

Next

/
Oldalképek
Tartalom