1080 találat (0,231 másodperc)

Találatok

1. 1948-08-26 / 194. szám
[...] brii hadbíróság ked­den felmentette Valentin Feuer s cin tábornokot a Rommel [...] illetően áTgyaláso teat folytatnak Dóra Istvánnal de egyidejűleg az Edzők Tesiüle [...]
2. 1949-03-12 / 60. szám
[...] mint felbújtót halálra ítélte Barát Istvánt gyil­kosság büntette miatt életfogy­tiglani fogy [...] forintos nagydljában részesül Rtisz nyák István egyetemi tanár bel­gyógyász a vese [...] kapnak Kmetty János és Szönyi István tanárok A SZOBRÁSZÁT 10 000 [...] Heckenast Gusz­táv Karácsonyi Béla és Feuer Klá­ra két darab 10 000 [...]
3. 1949-08-07 / 182. szám
[...] szállító Színház melle 10 151 FEUER cipiszaizletét Irgahnasoh n I sz [...] DUNÁNTÚLI NAPLÓ Felelős swirtresitö RADó ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal Perczel utca [...]
4. 1951-09-12 / 212. szám
[...] elmaradt ezen a téren KAMJÉN ISTVÁN Kamj én István éj regénye Szabó Mihály és [...] mint Ahog azt megnyitójában Kertész István W Ol b labdajáték osztályának [...] T szám nlatt n kiadóban FEUER sportkocsi eladó Zsinkó István u 3 fi á n [...]
5. 1955-07-21 / 170. szám
[...] városi pártbizottság h másod titkára FEUER JANOS a poszt sasaikszervezett bizottságának [...] hiába TőiÍLÍq Tavaly is kevés István aknai bányász kapott annyi hűség­jutalmat [...]
6. 1957-09-15 / 217. szám
[...] festőüzem Kifizeti a tizennégyezer fo­rintot Feuer Dánielnek aki Történnek még csodák [...] kell adni Mohácson tárgyal Kresz Istvánnal a B M Népbőlt Vállalat [...]
7. 1967-01-13 / 11. szám
[...] Találkozás az ősemberrel dr Benedek István előadása 19 05 A Tv [...] Láttuk hallottuk 19 00 Emanuel Feuer mann lemezeiből 9 45 Fúvószene [...] 05 vadászlakoma Irta Hegyi Füstös István 6 35 Fiatalokról fiataloknak 43 [...]
8. 1969-10-11 / 236. szám
[...] Béla Kovács Ferenc Hav rán István ürögi művelődési otthon Bágyi Ferenc [...] Les nik Gizella Takács János Feuer stahler József Vasas I Puskin [...] órakor Budai Lajosné dr Molnár Ist­ván dr Szakály Sándor Szé­chenyi Gimnázium [...]
9. 1971-05-22 / 119. szám
[...] verseskötet A Magvető Könyvkiadó Pákolitz István Jó­zsef Attila díjas költőnek a [...] a Petőfi adó műsorában Pákolitz István Gyíkocska című mesejá­téka hangzik el [...] személygépkocsi jobb oldalának esett Virovecz Istvánná súlyos de nem életveszélyes sérüléseket [...] szöveg állt Hergestellt in der Feuer Werkanstalt Berlin Spandau A lelet [...]
10. 1972-05-23 / 119. szám
[...] betegek nevében teje fonált Zámbó István Polláck Mihály u 15 sz [...] fő­iskolai tanár és dr Tóth István főiskolai docens vett részt az [...] műboltban június 2 án délután Feuer Mária a 88 muzsikus mű­helyében [...] gyalogolt a szökédi vasútállomáson Heil István nyugdíjas Az arra haladó vonat [...]
11. 1972-05-25 / 121. szám
[...] során kiderült az áldozat Szinjókovics István 38 éves potonyi lakos öngyilkossá­gi [...] folyamatosan megjelenő interjúk melyek ke­retében Feuer Mária a Muzsi­ka című folyóirat [...] lebilincselően iz­galmas itt tárja fel Feuer Má­ria az interjú irás e [...] gyorsabb megtalálá­sát A könyv szerzője Feuer Má­ria június 2 án Pécsre [...]
12. 1972-06-02 / 128. szám
[...] lehetőséget Rónaszéki Ferencné VENDÉGÜNK Beszélgetés Feuer Máriával 1958 tehát a Muzsika [...] József és Nagy Mária Báqyi István és Eunder lich Emma Kisvárdai [...] Józsefné sz Katona Mária Hauser Istvánná sz Balvin Mária Horváth Vendelné [...] Simonies Má­ria Hock József Kozma István Szili István Fábián Erzsébet Wick Julian­na Merényi [...]
13. 1973-04-16 / 95. szám
[...] új tanács­ban Pavlicsek Géza és Feuer stahler József közül az utóbbi [...] két legidősebb komlóihoz Kiss Zak Istvánhoz és feleségé­hez együtt 19 ó [...] iskola szavazó helyiségébeb szavazott Lovai István Állami díjas vájár és itt [...] hárman A kvartett ne­gyedik tagja István Galya­tetőn éppen nászúton van s [...]
14. 1973-12-07 / 326. szám
[...] részt vett Palkó Sándor Németh István Szabó Mátyás Cserna Sándor Jazbinsek [...] a Megyei Pártbizottság első tit­kárával Feuer Máriával a Mu­zsika című lap [...] Katalin Rücker János Nyira ti Istvánná Bernáth Katalin Huoer Kálmán Udvardy [...] Kuba Antal Szabó József Koncsck István Hogy István Vemkaviás Jö­MEGHALTAJC Egyed Katalin Mckos [...]
15. 1974-01-04 / 3. szám
[...] Csaba és Dékóny Ibolya Sonkoly István és Magyar Ibo­lya Kovács Jenő [...] Cha lupa Mária Járai Antalné Feuer stahler Terézia Kis Szabó István 1 Dénes István Lichtner Dezsöné Cson­ka Erzsébet László [...] Rozália Bo dis Imre Hosszú Istvánná Ferkov Franciska Bradics István TasnádI Ferenc Mészáros István März 1 st vánné Bayerle [...]
16. 1974-06-03 / 150. szám
[...] Cipőgyár Szom­bathely együttesével szemben Tihanyi István Kaposvár Az időjárás szombaton dél­után [...] a ví­i lágcsúcsot ostromolta A Feuer j bach az Egyesült Államok [...]
17. 1974-11-13 / 311. szám
[...] utazik a lengyel fővá­rosba Barth István klarinétmű­vész Bánkv József zongorán ű vész Gyei mán István hegedű művész és Kircsi László [...] Szövet­sége megbízásából A delegáció tagjai Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
18. 1975-03-04 / 62. szám
[...] órákban a sombereki úton Farkas István 20 éves szekszárdi lakos és [...] sombereki lakos személygépkocsijá­nak ütközött Farkas Ist­ván súlyos Boros Gyula könnyebb sérüléseket [...] az 5 sz választóke­rület tanácstagja Feuer stahler József a Vasas I [...] titkárává pedig Bogó Lászlót Honfi Ist­vánt és Tanai Imrét vá­lasztották meg [...]
19. 1980-04-03 / 93. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szak­munkásnak Szűcs István szakmunkás­nak Urbán István szakmunkásnak Az onkolóqiai ellátás és [...] két évtizedes kiemel­kedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Attila költő Erkel Ferenc díj Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
20. 1982-11-08 / 307. szám
[...] Jószerével magának mondja dr Matolcsy István na hol van hova is [...] ak­kori patikusok egyebek kö­zött Tóth István is aki az 1830 as [...] szegedi depor­tált orvos egyikük dr Feuer szegedi sebész másikuk dr Ká­dár [...]
21. 1986-02-08 / 38. szám
[...] perc kül­politika 22 30 Leporello Feuer András és Szénási Sándor sorozata [...] 45 Rádiós hangmérnökök portré­ja Zsuppán István 20 28 Farkas Ferenc A [...] nemzetiségi műsora 8 17 Baráti István hangversenye 9 35 Operaáriák 10 [...] 15 20 Nézzük együtt Pálfy Istvánnal 15 55 Családi vasárnap 17 [...]
22. 2000-04-15 / 104. szám
[...] Úszóklub versenyzőinek eredményei Első helyezett FeÚer Dé­nes 100 gyors és Makány [...] 20 30 RTL Klub Kovács István Israel López profi ökölvívó mér­kőzés [...] Bártfa utca 10 00 Káplán István emlékverseny Pécs Káplán teniszpark 8 [...] Bártfa u 10 00 Káp­lán István emlékverseny Pécs Káplán teniszpark 8 [...]
23. 2000-12-10 / 338. szám
[...] 6 Tuti balhé Nyertesek Strnad István Villány Horváth Teréz Budapest Hidasi [...] n ZZJ AKADÉMIAI KIADÓ RT Feuer Mária A gyermekrajzok fejlődéslélektana A [...]
24. 2002-07-14 / 190. szám
[...] picit szúrt a torka Nemere István regényíró kar­rierje kezdetén egy időben [...] pillanat­nyi lelkiállapotáról adnak fontos információkat Feuer Mária pszichopedagógus húsz évig gyűjtötte [...] sze­mélyiségtől független ténye­zők is mondta Feuer Mária Hiszen az hogy hol [...] is fellelhető kötetbe foglalt szakirodalma Feuer Mária ugyan régebben foglalkozott a [...]
25. 1962-10-28 / 253. szám
[...] Ignác dr Dombrádi Erzsébet Dobák Ist­ván arról beszéltek hogy e 1 [...] relmesen hallgatták a jelenlevők Gulyás István és Mészáros László általános isko­lai [...] L vIű s aki konvvnapok Feuer Ferenc GÉPKOCSIK KARBANTARTASA ÉS JAVlTASA [...]
26. 1962-11-11 / 264. szám
[...] a jegygvűrűhöz nyúlt Lehúzta Vékonyka feuér csík maradt utána amit egy [...] életen át fosja szeretni Bracsok István lelősségteljes beosz­tásba került önálló gyártmányszerkesz­tő [...]
27. 1963-08-27 / 199. szám
[...] Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó Mezei István Igazgató Szerkesztőség Kecskemét Széchenyi tér [...] Polgárháború Franciaország­ban című művét Marx Feuer bach téziseit és Engels Feuer­bach [...]
28. 1967-03-03 / 53. szám
[...] VM 2 gy 8 Nagy István BVSC 2 gy 9 Nyúl [...] rekamié és fotelok Kecskemét Kossá István sétány 10 5599 KÖZÉPKORÚ nőt [...] Kecskemét Csongrádi út 46 1502 FEUER hússertés kb ISO kg os [...]
29. 1970-02-08 / 33. szám
[...] WI Áz ismeretszerzés gyaiogútjain Antalfy István Nyitva az ablak Nyitva az [...] ben adta ki a félegyházi Feuer nyomda a jószívű embe­rek asztalára [...] be Kalocsára mégpedig az I István gimnáziumba melynek szín­vonaláról fölösleges beszélni [...]
30. 1972-01-12 / 9. szám
[...] a tudnivalókat Nagy sikert aratott Feuer Márta Ki­nek kell a modern [...] hogy az itteni óvónénr Csinos István névre hallgatott Nők is jelentkezhetnek [...] oz való ragaszkodását is Kiss István
31. 1973-03-30 / 75. szám
[...] Gedai Erika Földvári Judit Molnár István Gyöngyösi Pap Éva Halász János [...] Börönte Ildikó Borbély Margit Saiga István Pó­lyák Margit Saiga István Pólyák Miária Nagy Márta Pesti [...] Ja­kab és Petrovlcs Ilona Tavaszi Ist­ván és Sipos Erzsébet Benke József [...] mond Szalókl Judit é 9 Feuer András
32. 1973-07-28 / 175. szám
[...] nyár 73 Bayer Ilona és Feuer András riport montázsa Könnyű hangszerszólók [...] Mit mondjon a titkárnő Sütő István karcolata Tánczene a hallgatók szerkesztésé­ben [...]
33. 1973-08-04 / 181. szám
[...] kétrészes fürdőruhával TMI foto Bara István felv TESTÁPOLÁS NYÁRON Még manapság [...] nyakken­dő Műsorvezető Bayer Ilona és Feu­er András CSÜTÖRTÖK Alföldi krónika Virágénekek [...]
34. 1973-08-18 / 193. szám
[...] nyakkendő Zenés ifjúsági magazin Vezeti Feuer András CSÜTÖRTÖK Alföldi krónika Betyámóták [...] hasonló kecskemétire Érdeklődni Kecskemét Villám István u 5 3976 F ŐISKOLÁS [...] Alsószéktó 140 Pf 3708 Gubonyi István 3058 E JLADO 801 es [...] átszerel­hető gyermekkocsi eladó Kecskemét Kertváros Ist­ván király krt 16 Nagy Pál [...]
35. 1973-08-25 / 198. szám
[...] új benzinkútlal szem­ben Érdeklődni Dudás Istvánnál szombaton va­sárnap 4136 BEKÖLTÖZHETŐ ház [...] és ágyak el­adók özvegy Dancsa Ist­vánná Lajosmizse Felsőla­jos 40 1688 S [...] Akik szólnak és akik nem Feuer András riportja Ze­nés autóstop Vezeti [...] személyzeti vezetője részére Kecskemét Villám István u 12 sz alá 1278 [...]
36. 1973-09-08 / 210. szám
[...] jászalsószent györgyi népdalkor műsorából Szá­mítástechnika Feuer András riportja Polkák Zenés autóstop [...] Réggel nyolckor bent vagyok Sütő István Jegyzete Beatparádé Kulturális figyelő SZOMBAT [...] tégla léc vályog Kecskemét Simon István utca 4 1768 E LADÓ [...] írásban a kirendeltségvezetőnél Ka­locsa I István u 37 1390 KŐMŰVES és [...]
37. 1973-10-27 / 252. szám
[...] nyakkendő Vezeti Bayer Ilona és Feuer András CSÜTÖRTÖK Alföldi krónika Betyárnóták [...] Gátér Petőfi u 134 Benkó István 2513 Egyéb adás vétel BAJÁN [...] bevadá­szott szülőktől olcsón el­adók Nagy István Kecs­kemét Malom köz 6 5264 [...] Zs u 8 Ügyintéző Heller István 1668 BORASZ üzemmérnök egy­éves termelési [...]
38. 1974-02-09 / 33. szám
[...] és orvosok Bayer JLonia és Feuer András riport­ja BeruházAspolitika 1074 Sport [...] 16 Cseh Mária és Mester Ist­ván operettdalokat énekel 18 30 Déldunántúld [...] daliam 18 00 Dr Kiss István egyetemi tanár elő­adása 1005 Pécsi [...] az 5 ös km­niéfli Adiám István 4719 WARTBURG 353 CR ets [...]
39. 1974-02-23 / 45. szám
[...] kórusa énekel Inkább gyalog megyek Feuer And­rás riportja Gutenberg utódai Szerkesztik [...] sár Lósí csárda története Pávikovics István zene­kara játszik Ablak a világba [...]
40. 1974-07-06 / 156. szám
[...] előadóKkal 18 25 Község közös­ség Feuer András riportja 18 30 Betyárnóták [...] Törökfái 100 sz özv Dékány Istvánná 3097 ELADÓ Cserkeszőlőn üdü­lőtelepen 67 [...] szoba komfortos lakás garázzsal Érdeklődni István király krt 16 18 után [...] Jelentkezés Munka­ügyi Csoport Kecskemét Villám Ist­ván u 2 sz 3041 SZERSZÁMGÉPIPARI [...]
41. 1974-08-17 / 192. szám
[...] nap 32479 E LADÓ Kecskemét István király krt 16 szám alatt [...] Duna menti Hí­rek szerkesztőségébe Kalo­csa István út 46 kérek 181 CSALÁDI [...] eladó Kecskemét Törökfái 2 Dunai Istvánná Érdeklődni lehet egész nap 32532 [...] operettjeiből 18 25 Eladott vállalat Feuer András riportja 18 35 Építők [...]
42. 1974-08-24 / 197. szám
[...] lal beszélge­tés a stúdióban Műsorvezető Feuer András 18 40 Lemezál bum [...] beköltözhe­tően melléképületekkel pincevei eladó Győri Ist­ván Foktő Széchenyi utca 22 1 [...] okokból sürgő­sen eladó Érdeklődni Var­ga István Dunaföldvár Paksi u Jj 8 [...] Jelentkezés munkaügyi csoport Kecskemét Villám István u 2 sz 3796 A [...]
43. 1974-09-21 / 221. szám
[...] őszi tennivalóiról A szer­kesztő riporter Feuer András 18 40 s Lemezalbum [...] szőlő termő almafákkal Érdeklődni Kemer István­nál Csengőd Dózsa út 37 alatt [...] Vállalat Ba­jai Üzemegysége Baja Nagy István utca 39 Személyzeti csoportnál 708 [...]
44. 1974-10-05 / 233. szám
[...] Ágoston Lapszemle Hitvallás a hivatásról Feuer András riportja Zenekari muzsika Lakáskultúra [...] kertes ház Érdeklődni Kecskemét Kossá István sétány 67 sz alatt 33587 [...] összkomfortos lakás eladó Kecskemét Műkert István király kör­út 13 Vékáséknál Érdek­lődni [...] 353 as Wartburg eladp Vágó Ist­ván Lászlófalva Üj Tavasz Tsz magtár [...]
45. 1974-10-12 / 239. szám
[...] Népdalok Ismeri e a szomszéd­ját Feuer András riportja Gilbert O Sulivaa [...] a pécsi Szik­ra Nyomdát Pákolitz István költő hetének megnyitója 18 30 [...] 17 35 Hét közben pákolitz Ist­ván költő hete Zene mindenki ked­vére [...] Nyíri út­hoz közel Cím Szabó Ist­vánná Lajosmizse Kossuth Lajos u 11 [...]
46. 1976-06-03 / 130. szám
[...] szilárdítása Kecskeméten Vargyas Lajos és Feuer Mária dedikálja műveit valyinak Űj [...] tartották a megnyitót ahol Ka­tona István az állami gazdaság igazgatója köszöntötte [...]
47. 1976-08-03 / 182. szám
[...] valláskritika rendszere a az interjúkat Feuer Mária készí­tette A Szépirodalmi Könyvkiadó [...] is jelentős al­kotásai Kis 1 István Démétér templom maradványai Az ásatások [...]
48. 1978-06-02 / 128. szám
[...] húzódik meg Kecskeméten a Villám Ist­ván utca sarkán Aki az udvarán [...] műveiről Vargyas Lajos Breuer János Feuer Má­ria vendégként köszönthettek híres külföldieket [...]
49. 1980-06-01 / 127. szám
[...] Búzavi­rág utcától 100 méterre Csősz István 11475 K ECSKEMÉT Rendőrfalu Benke [...] Rába u 2 115 20 FEUER 3 főzőlapos gázilizr hely palackkáN [...] Vállalat Kecskemét Házgyári Kirendeltségén Heréd István részleg vezetőnél 742 ÁRUSZÁLLÍTÓ kocsikísérőket [...]
50. 1980-10-10 / 238. szám
[...] tig Gunbro mindhárom svéd Ausztria Feuer Dihannich Cbermajer Pezzey Mirnegg Hattenberger [...] olimpiai úszó bajnokot és Tóth István olimpiai ezüstérmes birkózóbajnokot A ver­senyzők [...] sportolóink Az előadás végén Miskó István a nagyközségi tanács elnöke mondott [...]