31 találat (0,195 másodperc)

Találatok

1. Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1874. • Hauserschema von Pest, Ofen und Altofen • Ofen (203. oldal)
[...] Trettina 3148 b 98 Ordódy István Gattin Stankovits Anna 3150 699 [...] 427 Franz Anna 2946 428 Bozóky Bonavent und Maria 2947 429 Bozóky Bonaven­tura und Maria 2949 430 [...]
2. Adressen-kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1871-1872. • Landesverwaltung des Königreiches Ungarn (57. oldal)
[...] und Schifffahrtskommis­säre Marzsó Ludwig Ságody István Muzsiko György Ministeriäl Ingenieure Szombathy [...] Medvés Sándor Ujlaky Sámuel Palkovics István Rothbauer Antal Schmaus Jacob Domby [...] Direktor Stöckel Alois Vice Direktor Bozóky Stefan Szilberleitner Al­bert Kékessy Michael [...]
3. III. Abtheilung • Erster Nachweis: Häuser-Sehema von Pest, Ofen und Alt-Ofen • B) Ofen • II. Wasserstadt (203. oldal)
[...] Josefa geb Trettina 698 Ordódy István u 2462 2463 2468 2466 [...] 427 Franz Anna 2946 428 Bozóky Bonavent und Maria 2947 429 Bozóky Bonaven tura nnd Maria 2949 [...]
4. Hauserschema von Budapest (136. oldal)
[...] Saphir Karl 3148 698 Ordódy István 3150 699 Palesko Alois u [...] 427 Franz Anna 2946 428 Bozóky Bonav u Maria 2947 429 Bozóky Bonav u Maria 2949 430 [...]
5. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (122. oldal)
[...] János Simon Péter dr Szemák István Szemethy Béla dr Szigetvári Iván [...] Béla dr Lukáts Lajos Samu Ist­ván Szitnyai Elek Helyettes tanárok Medveczky [...] 1 tagja Rendes tanárok Dr Bozoky Endre dr Jancsó Bene­dek dr [...] Császár Árpád Csopey László Dávid István dr Fialovszky Lajos Hornisehek Henrik [...]
6. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (140. oldal)
[...] tanácsos Káplánok dr Nemes Antal Bozóky Géza 2 Budavári kir palotai [...] Plébános Tóthfalussy Réla Káplánok Novák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos Stacke István Hitoktatok Juracsek Alajos Barcza Bernát [...] Márk Markos Gyula Sekrestyések Hacher István Földváry Endre 16 Ó budai [...]
7. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (141. oldal)
[...] Popini Albert Tomozy Endre Harkay István Titz Antal Czimmermann Janos Czeczkó [...] u 4 Rendtartományi főnök Sikircevic István Zárdafőnök plébános Tamás Alajos Az [...] pásztorról ez apáczák lelki igazgatója Bozóky Ödön Káplánok Ambró János Kaizer [...]
8. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VI. rész. Budapest székes főváros törvényhatósága (174. oldal)
[...] József dr Depóid Lajos Eberling István Frenreisz István Kiss Károly dr Mihálovscs Antal [...] Gallner József Weinek Jó­zsef dr Bozoky István Csorba Ferencz dr Moldoványi Sándor [...] János Spuller István Rosconi Li­pót Bozóky Ádám dr Fanzler Lajos dr [...] Kovács Károly Bakcsi Antal Dimsics István Lőrincz Ist­ván Abonyi József Leitersdorfer Henrik Guttmann [...]
9. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • X. rész. Közlekedési vállalatok (231. oldal)
[...] Sándor Silbermann Adolf Szirmai Manó István Werner Károly Finda József Fedortsik [...] József Wessely Antal Várnai Jakab Bozóky Bonaventura Saly Ágoston Lillek István Schneider Arthur Dőry Ernő Gervay [...] Weissmann Mór Bozsányi Lajos Szö­rényi István Simonits Béla Mendl Márk Rauscher [...] János F ngl Oltó Brunner István Pribis Ferencz Némethy Ernő Majer [...]
11. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (949. oldal)
[...] Irma Rauscher János és Ranócz István 2239­ Bochkor Károly 13722 10 [...] Aradatz Katalin 12035­ Özv Bosnyákovits Istvánná sz Aradacz Katalin 12279­ Özv [...] Alajos és neje 1944 14 Bozoky lstvánné sz Spurnyay Regina 3122 [...]
12. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • IV. szakasz. Budapest czim- és lakjegyzéke (1145. oldal)
[...] V váczi u 86 Borsodi István bérkocsis IX páva u 13 [...] V Nádor u 34 Borzó István magánzó IX Erkel u 18 [...] Roskó János festő m VII István tér 7 Boskovics Adolf szabó [...] hiv II Dohány u 7 Bozóky Ádám dr ügyvéd II Csalogány [...]
13. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke (1506. oldal)
[...] Izidor Rókuskórház Altver József Újpest István u 9 Andreánszky Jenő 1 [...] Vili József k 64 Balassa István IV Reáltanoda u 16 Balkányi [...] orv VI Te körút 37 István VIII József körut 26 Bolyó [...] József V Váczi körut 16 Bozoky Jenő II Kacsa u 23 [...]
14. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke (1558. oldal)
[...] dr Szehner Lajos dr Vétsey István dr Zsigmondy J Póttagok dr [...] IV Kossuth L u 42 Bozóky Ádám dr II Bomba tér [...] VII Kerepesi úl 55 Dimsits István dr IV Kossuth Lajos utcza [...] Szent­királyi u 1 a Draskovich István dr VII Károly kör út [...]
15. Budapest székesfőváros ház és telektulajdonosainak cimtára 1926. • II. kerület (69. oldal)
[...] 30 négyszögöl 4 Dr Dorogi István és tsa Damjanich u 9 [...] Margit rakpart 20 7 Dr Bozóky Ádámné és tsai Corvin tér [...]
16. Budapest székesfőváros ház és telektulajdonosainak cimtára 1926. • II. kerület (81. oldal)
[...] 181 négyszögöl 54 Ifj Fazekas István Iskola ut 54 13892 hrsz [...] 271 10 négyszögöl 23 Dr Bozóky Jenő Kacsa utca 23 13589 [...]
17. Helységnévmutató (288. oldal)
[...] Lelkész Vásár­helyi Pál Kántor Gál István ig tanitó A képzőt Kolozsváron [...] Ilona Reí iskola Igazgató Gál István Ta nitók D Szabó Dániel [...] ha­lált halt Magánorvosok dr Gratzer István dr Földes Gyula dr Frey [...] szöv biz elnöke Gyógyszertár Tulajdonos Bozóky Béla Ügyvédek dr Szabó László [...]
18. Váci járás (188. oldal)
Klemisch Gyula Piri nyer István Preisberger Ferenc Szántó György Cement [...] Kálmán Hangya Szö vetk Kovács Istvánná Pallóik Jánosné Steinberger Jánosné özv [...] Karsay Jóinos Kern Lajos Kövesdi István Krasz csencsics István Marinkás József Rátóczky Mihály Szalay [...] meg üzletét Id Kossiiis Károly Bozóky Gyula u 25 Négy gimnáziumi
19. Váci járás (189. oldal)
[...] András Varga József Kőművesek Bittmann István Dürr Ádám Hajdú Lajos Hrabál [...] költő leszármazottja Műszerész Kneisl Károly Bozoky Gyula u 10 a Szakmáját [...] i osztály alkalmával gróf Károlyi Istvánnak jutott Ő nagyobbíttatt a meg [...] megvásárolta Ezt özv gr Károlyi Istvánná 1885 ben építtette Jelenleg gróf [...]
20. Központi járás (349. oldal)
[...] ig teljesített harctéri szol­gálatot Kiss István Antal Fodrászok Férfi fodrászok Gyüry [...] szeméite lep 300 hold Szemere István 1300 Schcuring István 21 Budapest Szentlőrinci téglagyár Rt [...] özv Scheuring Antalné 28 özv Bozóky Árpádné 27 Ohrenstein és Koppel [...]
21. Központi járás (412. oldal)
[...] ig nő Mahl Hildegarde Tanárnők Bozóky M Auguszta Bartha M Mag­dolna [...] József Kirsch József né Szalay István Szalay Istvánná Ovóda Óvónők Békárdy Dezsőné Schmall [...]
22. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (64. oldal)
[...] 13 6 Dr Kendi Finály István és neje 11898 2 14 [...] 7 9 11656 26 20 Bozóky Emilné 11656 22 20 Szirmai [...] Kerbel János 12267 20 Adamitz Istvánná és b társai 12276 21 [...] 2 27 Dr Medvés Medico István 12243 4 28 30 Schák [...]
23. II. kerület (193. oldal)
[...] Áron u 1 3 Jansen István és neje tb 11449 hsz [...] akb 2580 P 13 Hegyi István Fő u 71 tb 6065 [...] akb 4352 P 14 Elmér Istvánná és tsai u o tb [...] 18830 P 23 ifj dr Bozóky Jenő és tsai u o [...]
24. Budapesti ingatlanok címtára 1934. • II. kerület (193. oldal)
[...] Áron u 1 3 Jansen István és neje tb 11449 hsz [...] akb 2580 P 13 Hegyi István Fő u 71 tb 6065 [...] akb 4352 P 14 Elmér Istvánná és tsai u o tb [...] 18830 P 23 ifj dr Bozóky Jenő és tsai u o [...]
25. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • II. kerület (53. oldal)
[...] 1961 kf m 13 Hegyi István Fő u 71 tb 6065 [...] 880 25 1946 14 Elmer Istvánná és tsai uo tb 1388 [...] f ak 6080 19 Scheicher István és tsa Hidegkúti út 43 [...] ak 18669 23 ifj dr Bozóky Jenő és tsa uo tb [...]
26. II. kerület (55. oldal)
[...] Szilfa u 7 özv Bonta Istvánná II Kayi u 46 Borbás [...] Lórántffy Zs u 4 dr Bozóky Jenő II Kacsa u 23 [...] Margit krt 99 özv Bucsek Istvánná II Keleti K u 16 [...]
27. III. kerület (87. oldal)
[...] VIII Futó u 45 Boschán István XIV Bácskai út 5 Bosznay [...] János III Lajos u 172 Bozóky Mátyás III Testvérhegyi út 17 [...] III Hévizi út 55 Bölcsföldi István III Filatori dűlő 18875 3 [...] dűlő 20076 1 hrsz Branauer István III Ferenchegyi út 20 Branauer [...]
28. XI. kerület (241. oldal)
[...] vezér u 3 dr Bogyó István XI Bérc u 23 Bohács [...] II Margit krt 24 Borsi István XI Tétényi út 71 Szentgróti [...] I Baranyai u 3 dr Bozóky Géza XI Bercsényi u 9 [...] XI Otthon u 18 Bráth István XI Boldizsár u 18 Brendka [...]
29. II. kerület (55. oldal)
[...] Szilfa u 7 özv Bonta Istvánná II Kayi u 46 Borbás [...] Lórántffy Zs u 4 dr Bozóky Jenő II Kacsa u 23 [...] Margit krt 99 özv Bucsek Istvánná II Keleti K u 16 [...]
30. III. kerület (87. oldal)
[...] VIII Futó u 45 Boschán István XIV Bácskai út 5 Bosznay [...] János III Lajos u 172 Bozóky Mátyás III Testvérhegyi út 17 [...] III Hévizi út 55 Bölcsföldi István III Filatori dűlő 18875 3 [...] dűlő 20076 1 hrsz Branauer István III Ferenchegyi út 20 Branauer [...]
31. XI. kerület (241. oldal)
[...] Bottyán u 3 özv Bittner Istvánná XI Törökbálinti út 2245 hrsz [...] vezér u 3 dr Bogyó István XI Bérc u 23 Bohács [...] II Margit krt 24 Borsi István XI Tétényi út 71 Szentgróti [...] I Baranyai u 3 dr Bozóky Géza XI Bercsényi u 9 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind