Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Orvosok. Czím-jegyzék. 465 Czím-jegyzék. Orvosok. Bernáth József, VIH, Pál-u. 6. Bettelheim Józs., VIII, József-körút 30—32. Biró Géza, iker. tiszti orvos), VH, Szig­ligeti-u. 2135. Blaskovich Fridolin, VUI, Rökk Szil.­Blau Sándor, Mű, Baross-u. 99. BleierMiksa, orv., seb., szülész,VII.kis­diófa-u. 10. Blum Ödön, VI, Andrássy-út 33. — Eóbert, V, bálvány-u. 2. Bokor Géza, IV, magyar-u. 28. — Gyula, VII, Erzsébet-körút 54. Bolemann Gyula (ker. orvos), VI, Te­réz-körút 87. -— István, VI, rózsa-u. 35. Bolyó Kár.,I/kült., Lipótm., o. tébolyda, hidegkúti út 72. Borbély Józs., VI, Eötvös-u. 41/«. Boros Ernő, (sebész), IV, molnár-u. 33. Boross Lajos, IV, molnár-u. 33. Bosányi Béla, II, török-u. 24. BoskoVits Alajos, Újpest, váczi-út 3. Boytha Józs., VH, Kazinczy-u. 21. Bozóky Jenő, II, kacsa-u. 23. Böhm Jakab, V, n.-korona-u. 4. Bradách Ant., (ker. orv.), seb., szem., szül., műtő, V, Lipót-körút 32. Brauer Fülöp, IX, Ferencz-körút 16. Braun Géza, VHI, munkás-u. 11. — Ignátz, IX, soroksári-u. 11. — Sánd., VU, kerepesi-út 78. — La;os, VI, Andrássy-út 31. — Nándor, VII, Wesselényi-u. 27. Bräuner Fülöp, IX, Ferencz-körút 16. Breitenfeld Fer., VHI, k.-kerepesi-út 9. Brém Ján., VH, Erzsébet-körút 15. Bruck Jak., V, n.-korona-u. 23. -— Lip., VH, akáczfa-u. 5. Brück Miksa, V, Lipót-körút 28. — Simon, IV, zöldfa-u. 9. Brünauer Ferencz, VUI, vas-u. 3. Buchler Antal, VIH, kerepesi-út 75. Budai Kálm., VIH, üllői-út 28. — (Budaspitz) Simon, orv. tud., szülész, VI, király-u. 12. Bugsch Gusztáv, IX, soroksári-út 18. Burger Manó, VI, váczi-körút 1. Bnrián Aladár, I, disz-tér 16. Büchler Lip., IX, Ferencz-körút 2. sz. Chyzer Béla, (ker. orvos), VH, Botten­biller-u. 5/a. Chudovszky Mór, VHI, Bókns kórház. •Csajágby Béla, VIH, vas-u. 10. "Csákberki Dezső, (ker. orvos), szülész, I, Paulai-u. 3. -•Csányi Aladár, VH, cs möri út 22. •Cseh-Szombathy László, VIH, kere­pesi-út 73. •-Cseley Józs., IX,üllői út 79. Cséri János, seb., szülész, VI, váczi­körút 45. •Csillag Zsigm., VI, Barcsay-u. 3. Czakó Zsigm., VIH, József-u. 35. Czentner József, VI, Vörösmarty-u. 51. Czoniczer Márt., IX, Ferencz-u. 16. • Czyzevvsky Gyula, V, Markó-u. 24. Dach Sándor, V, váczi-körút 16. Darvas Sándor, VIH, práter-u. 45. Davida Miki., seb., szül., műtő, VIH, Baross-u. 8. Davidovits Mór, V, Árpád-u. 8. Deák (Deutsch) Jakab, VII, kerepesi­bazár. DécsiLip.,V, váczi-út 1726. légen ÁjP'd, VIH, Sándor-u. 4. Dembitz Mátyás, VHI, kerepesi-út 12. IDemjánovics Em., VIH, József-körút 24. Dénes Mihály, VH, Károly-körút 9. Demkó Béla, (ker. orvos), Svábhegy, Diana-út 23. DerekassyLászló, VII, Damjanich-u. 2. Déry (Deutsch) Zsigmond, VI, király­utcza 105. Deutsch Arthur, VI, gyár-u. 3. — Ign., VH, nefelejts-u. 8. — Mátyás, VT, szerecsen-u. 56. — W. Adolf, VI, Andrássy-út 86. Dévai Mór (ker. orvos), V, Széchenyi­utcza 14. Diescher Ferencz, H, fő-u. 15. Dil nberger Emil, VHI, Mária-u. 9. Dimer Laj., VHI. zerge-u. 26. Dobrzynieczky Árpád, lovag,IX,sorok­sári-u. 63. Doktor Frigyes, sebész, H, török-u. 30. — Henr., H, fő-u. 11. —• Sándor, VIH. Mária-u. 31. Dombory Károly, V, tükör-u. 5. Donogány Zakariás, VIH, üllői-út 26. Dózsa Pál, VHI, muzeum-körút és Baross-u. sarok. Dömötör M. Miksa, IV, koronahg-u. 3. Drechsler Dezső Dávid, IV, vámház­körút 16. Drucker Viktor, VI, Teréz-körút 5. Dubay Miklós, (v. kórh. főorvos), V, váczi-körút 17. Dukesz Márton, VI, gyár-u. 13. Dukesz Zsigmond, V, Arany-J.-u. 7. Dulácska Géza, (kórh. főorvos) IV, granátos-u. lU. Dumitreanu Ág,, rendőrorvos, VH, Vö­rösmarty-u. 13. Ebner Ján., VHI, Már'a-Terézia-tér 11. Edvi Illés Zsigmond. VI, gyár-u. 5. Egere]', V, Erzsébet-tér 1. Ehrenhaft Rezső, V, váczi körút 26. Ebrenthall Vilmos, VI, Csengery-u. 59. Ehrlich Dávid, IH, Lajos-u. 142. Eisler Hugó, VIH, Rókus-kórház. — Miksa, VHI, kerepesi-út 10. Elek (Blumtneld) Sala non (Sándor), VI, lovag-u. 12. Engel Gusztáv, (gyermekorvos) V, váczi-körút 26. — Gyula, VH, nefelejts-u. 42. Epstein László, VI, angyalföldi tébolyda. — Manó, IX, k.-soroksári-u. 17. Erdélyi Jakab, VH, király-u. 7. Erdey Gyula, IV, szerb-u. 10, közp. egyetem, IH. em. Ernyey Lipót, VI, Eötvös-u. 46. — Miksa, (ker. orvos), VH, kerepesi­út 64. Ertl Géza, VHI, József-körút 87. Fábry Ágoston, VIH, Baross-u. í)6. Fajtli Péter, VI Andrássy-út 49. Faltay László, II, k. rendőrorvos, nagy Bókus-u. 16. FanzlerLaj., H, Batthyány-u. 31. Faragó Gyula, gyermekorvos)IV, váczi­utcza 4—3. Farkas Geyza, VIH, üllői út 24. — Jenő, VI, Andrássy-út 94. — László, IV, városház-tér 3. (műtő). — S., VI, király-u. 34. Fáry Béla, IX, Ferencz-körút 31. Fauszer Árpád, VH, király-u. 49. Fazekas Dániel, VH, Rottenbiller­utcza 37/6. Fein Hermann, IV, sütő-u. 6. Fekete Móricz, IH, Zsigmond-u. 69 Feldbaum Henrik, VI, Andrássy-út 88. l' el ky Hugó, VI, Andrássy-út 48. — Sándor, (ker. orvos), VI, Szabolcs­utcza 16. Fekete Mór, IH, Lajos-u. 2. Feri Géza, VI, Andrássy-út 72 Fetter József, VH, Miksa-u. 17. Feuer Dáv., VI, váczi körút 19. Fialka Gusztáv, IX, sorokssri-u. 25. Fischer Adolf, V, nagy-korona-u. 8. — Ignácz, I, kékgolyó-u. 5. Fischhof Jak. Károly, VH, kerepesi­út 22. — Rezső, Újpest. Fleischl Lajos, V, nádor-u. 21. Fleischer Elemér, IV, kigyó-u. 5. — Jenő Samu,, VI, kis János-u. 2/6. Fleischmann Ármin, VI. Révay-u. 10, •— Hugó, VI, nagy-mező-u. 4-5. Flesch Nándor, VI, Erzsébet-körút 15. 1 Fodor Ármin, V, váczi körút 54. — Géza. tanái segéd, I. klinika. Frank Sámuel, (gyermekgyógyász). VH, király-u. 27. Frankel Lipót, VIH, kún-u. 4, (dolog­ház.) Frenkel Sándor, V, Dorottya-u. 5. Freund Arth., VI, nagymező-u. 25. Fried Lipót, I, Krisztina-korút 35. — Sám., VIH, fhg. Sándor-tér 4-. Friedlander Pál, VH, dohány-u. 40. Friedlieber Manó, VI, Andrássy-út 2. Friedmann Sánd., VI, próféta-u. 3. Friedrich Vilm., VIH, kerepesi-út 9/6. Frischmann Gvula, (műtő) V, Lipót­tér 10. Frommer Zsigm., H, fő-u. 44. | Fuchs Dávid, ATI, Erzsébet-körút 42. ' — Ignácz, Újpest, Károlyi-u. 26. I — József, Újpest, kórház. — Sándor, VH, kerepesi-út 16. I Fux J., VI, király-u. 84. Fürst Károly, VI, váczi-körút 15. í — Salamon, VH, Erzsébet-körut 35. Gábori Ignácz, X, Kőbánya, jászberényi­j út 11. Gadányi Lipót, VI, nagy-mező-u. 41. Gara Géza, IV, Károly-körút 22. Garay Antal, IV, kigyó-u. 2. Gáspár Ferencz, IV, Deák-u. 14. Gedeon János, Szt-István kórház. Geiger József, V, mentők épülete, i Gerber Béla, V, nagy-korona-u. 19. Gerlóczy Zsigm., VIH, Bökk-Szil.-u. 28. t Geyer József, IH, Bécsi-út 36. j Glass .T. Izidor, IV, Káról -körút 8. — Izidor, ifj., VIH, kerepesi-út 9/6. Glaser Marczell Henr., VI, Andrássy­út 32. — Bezső, VH, sip-u. 19. Glück Ign., V, városligeti fasor 11. — József, VH, akáczfa-u. 56. — Sándor, VI, István-tér 14. — Soma, VI, Ándrássy-út 21. Gmellin Ottó, VIH, József-körút 50. Goldberger Hugó, VI, Teréz-körút 44. Goldbammer Emil, mentő-palota. Goldstein Adolf, VI, váczi-körút 5. Goldstücker Béla, VIH, vas-u. 17. Gonda (Goldstein) Ignácz, VIH, József­korút 11. Göllner Aladár, VIH, J/zsef-u. 16. Gönczy Béla, VHI, József-körút 72. Grósz Dezső, I, Lipótmezei tébolyda. — Gyula, V, bálvány-u. 19. — Lipót, IT, kapuczinus-u. 14. — Sándor, VH, Károly-körút 7. Groszmann Lipót, (szem-orvos) IV, váczi-u. 15. Gruber Sándor, VH, kerepesi-út 8. Gruby Bezső, VH, hársfa-u. 13. Grünblatt Sámuel, (szemorvos), VH, Erzsébet-körút 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom