Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

2. rész - Házjegyzék - A) BELTERÜLET - I. Kerület

Belterület. Házjegyzék. 16 I. Kerület. Krisztinaváros. 22 Loewe Kár. és Emilia 1686 23 Bpest főv. közönsége 1614 24 Dames György s Isch­gun Anna, hitest. 1685 26 Holmayer József és Er­zsébet 1684 28 Scholcz Mihály és Ka­rolina hitest. 1683 34 Forisch János, s Geb­ler Teréz, hitest. 1672 36 Kisk. Fitzthum Irma, Katalin, Kár., Gizella, Ilka 1671 38 Bpest főv. közönsége 1670 40 Budapest főváros 1666 41 L. hadnagy-u. 26. 1605 42 Budapest főváros 1665 44 Özv. Neuzil Alajosné sz. Stumár Karolin 1664 45 Kisk. Begovits Teréz, Erzsébet és Klára 1648 46 Errovits Otto 1663 48 Bpest főv. közönsége 1662 50 Károlyi Ferencz és Ju­lianna hitestársak 1659 52 Özv. Kmeti Nándorné 1658 54 Leitner Hierwarther Teréz 1657 56 Lendtner Alajos 1656 58 Kk. Schwalner Mária és Teréz 1655 Hullám-utcza. 1, 3 Nekpisz Anna, Te­réz, Ján. s Hill Julia 1228 2 L. Gellérthegy-u. 84 1226 6 Bosnyákovits Márk 1313 7 Budapest főváros 1229 9 Pafkovits Ferenczné, Pafkovits Mária férj. Nepkisz, Pafkovits Ka­talin férj. Nieszlein, PafkovitsErzsébet férj, Némethy 1230 13 Budapest főváros 1231 14 Papp Teréz 1218 15 Eberhardt Pál és Kaul Tévéz, hitestáisak 1233 16 Mészáros Róza 1217 17 Budapest főváros 1234 18 Kk. Tegyei József és Anna 1216 19 Budapest fóváros 1235 20 Hang Teréz, Jozefa, Putz Antal, Mihály, kisk. Putz Mária, Cze­czilia és kisk. Hang János 1215 21 L. Naphegy-u. 96. 1236,1238 23 Budapest főváros 1237 Iv-utcza. (L. Krisztinaváros.) 6 Budapest főváros 1294 8 Lőwy Frigyes és Lőwy Hermina, hitest. 1292 10 Hauer Anna, ifj. Fe­rencz, Flórián, Lud­milla, Antonia, Fe­rencz, kk. Liebenber­ger Károly, Rudolf, Fe­rencz, Mária, Ágoston, Willibald, Hermina 1290, 1291,1273/ö 12 Szluka Ignáczné, sz. Setét Hermina 1288, 1289 13, 15 L. árok-u. 23, 25 1299 22 Noszter Anna 1282 24 Frits Antal és Erzs. 27 Noszek Antal 1281 1301 Jalíat>-lépcsö. 2 L. hadnagy-u. 14. 1616 4 Bpest főv. közönsége 1615 Judit-utcza. 1 Bittermann István és Mária 1357 2 Görög nem - egyesült hitfelekezet 1360 3 Röpe Pál és neje, Hor­váth Etelka 1359 Kánya-utcza. 1 Bpest főv. közönsége 1173 3 L. Czakó-u. 16. 1174 5 Vranits Róza 1175 6 Schlosser Mária, Julia férj. Bosnyákovits, Anna férj. Csuvik 1250 9 Reiszler Anna 1177la Kemenes-utcza 1 L. Gellértrakpart 43 2095 2 Simel György, Zsófia, Jozefa ' 2098 3, 5 Koisclior Konstantin és Zsófia 10667 4 Sinnel Zsófia, sz. But­son,kisk. Sinnel János, György, Zsófia és Jó­zsefa * , 10609 6 Kluzatsek Ágoston 2097 Kereszt-utcza. 1, 3 Mudry, sz. Tinkovits Erzsébet, Koperly, sz. Tinkovits Helén" 1456 2 L. szarvas-tér 6. 1503 4 Kopper Károly 1415 8 L. árok-u. 65. 1411 8 Budapest főváros 1411 la 9, 9la Schachinger Ven­czel s Schachinger Te­réz, hitestársak 1419 10 Groszberger Ede és neje, Weinhold Kata­lin 1410 12 Irgang Julia 1407 13 L. kereszt-tér 13. 1423 14 Weytracher István és ne j e, Schilberszky Júliai 330 15 L. aranykakas-u. 28. 1424 16 L. czipő-u. 2. 1401 17 L. aranykakas-u. 33. 1378 20 Badowitzky Lázárné 1397 Kereszt-tér. 1 Matulay Ferencz, Má­ria, Klajs Mátyás, Vu­kovits Mária 1380, 1381/6 2 Spieszlechner testv. 1355 3 Gärtner Antal 1356 4 Bittermann István és neje 1357 5 Görög nem egyesült templom 1360 6 Wirker Károly és neje, sz. Krank Karolin 1340 7 L. harkály-u. 8. 1352 8 L. harkály-u. 9. 1353 9 Andrekovics Jakab és Alojzia 1211 10 Budapest főváros 1210 11, 12 Zsiska May er Fran­cziska 1382 13 Kovács Fer., Krempf Katalin 1423 15 L. hadnagy-u. 41. 1594 18 L. eper-u.2. 1590 19 Blédy Mór és neje Abe­les Johanna 1394 20 Ifj. Bogisich Antal és Mária 1395 21 Rehm Zsigmond 1396 Komló-utcza. 4 Budapest főváros 1983 6 Petrasch Anna 1885 Kökéuy-utcza. 1 Mauks János 2144 2, 4 Mauritz Vilmos 1640 6 Dr. Heinrich Nep. Já­nos, Heinrich Evelina, dr. Heinrich Lajos, dr. Heinrich Kálmán, Etelka, István, Ilka, Izabella, Flóra, kisk. Heinrich Friderika és nep. János 1639 10 Dr. Heinrich Nep.Ján. 1638 12 Budapest főváros 1637 14 Budapest főváros 1636 16 Kovács István és neje Sas Eszter 1635 Kömíves-utcza. 5 L. aranykakas-utcza 5.1308 7 Schönwald Bernát 1309 8 L. aranykakas-utcza 9.1333 9 Schreiber Emilia 1310 11 Zorn Ádám s Strebech Teréz, hitestársak 1311 13 Rettip: Gyula és Emilia férj. WinsterVilmosné 1312 14 L. Kereszt-u. 14. 1330 15 L. Hullám-u. 6. 1313 18, 16 Schudy Josefa 1329 20 Ujváry SchweitzerMag­1328 1327 dolna 22 L. holdvilág-u. 2. Kör-utcza. 1. L. Hadnagy-u. 63. 1182 2 L. Czakó-u. 28. 1171 3 Özv. Jesch Anna 1183 4 Krizsánovits István 1179 5 Jesch Mátyás és Jesch Teréz, hitestársak 1184 6 Vojnovits Erzsébet 1178 7 Szegedinácz István és Stankovits Mária, hi­testársak 1185 8. L. Kánya-u. 6. 1250 9 Krizsánovits József és neje 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján. és Kesz­ler Teréz, hitest. 1187 12 Geiger Márton és neje Zellinger Bertha, Ma­lek Laj os és neje László Anna 1248 13 Bpest főv. közönsége 1188 14 L. árok-u. 51. 1427 15 Budapest főváros 1189 16 Cseperkalovits Magd. 1246 17 Rutner József és neje Szedinatz Anna 1204 18 Zách Mátyás és Hibits Katalin, hitestársak 1245 20 Weiszkopf Antal és Schmidt Mária 1244 22 L. Naphegy-u. 96.1236,1338 28 Dr. Gi über Armin 1209" 29 L. abroncs-u. 11, 13. 1882 30 Mayer testvérek 1208 32 Fehér Mihály és neje^^, Rosina 1383 33 L. gyökér-u. 11. 1872 36 L. abroncs-u. 12. 1875 K«zéphegy-u. 17 Budapest főváros 1951 19 Say Józsefné, sz. Mar­tina Terézia 1937 20 Ritsler Mátyás 1935 21 L. fáczán-u. 18. 19D3 22 Stróbl János és neje 1934 23 Budapest főváros 1954 24 Csajovátz István és Krizsánovits Erzsébet 1933 25 Özv. Bauer Erzsébet 1955' 26 Budapest főv. közöns. 1932 27 L. alsóhegy-u. 80. 2001 28 Dick sz. Móhr Róza 1927 Krisztina-tér. (L. Krisztinaváros.) 2 Özv. Spieszlehner Fe­renczné, Spieszlehner Imre, Róza, Ferencz, Gabriela 1355­3 Gärtner Antal 1356­Kürt-utcza. 1 L. Attila-u. 28. 1473 Lelencz-utcza. 1 Özv. Koch szül. Zim­mermann Anna 1899, 1900 2 Bikics Antal és neje Viszkovics Bosalia 1903 4,Budapest főváros 1869 5 Leitner Nándor és neje Szászer Teréz 1863 8 Budapest főváros 1868 9 Gyorgyevits Mária 1864 10 Budapest főváros 1867 12 L. szikla-u. 23. 1907 14 Budapest főváros 1866 Lepke-utcza. 1 Budapest főváros 1898 2 Almássy Mihály, kisk. Almássy József 1893 3 Roch József s Zimmer­mann Anna, hitest. 1900* 4 Zorn Anna 1901 5 Bikics Antal és neje 1903 6 Seyfert Vilmos és Le­ber Magdolna, hitest. 1902 7 Kurczweil Samu 1905 8 Kiss János 1904 9 Széth Jakab, Anna 1906 10 Witzelsberger József 1975 12 HaseJberger Magd. 1974 13 Woska Antal és Mag­dolna 1976/6. Lógody-utcza. (L. Krisztinaváros.) 28 Attila-u. 27. 1488. Naphegy-uteza. (L. Krisztinaváros.) 53 Schlosartsek József és Anna hitest. 1258 55 Özv. Bognár Jánosné, szül. Porkoláb Mária 1259»

Next

/
Oldalképek
Tartalom