Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - D) Egyházak

/tu. Rom, kath. egyház. 205 Szerzetes rendek. 12. Budapest-Rókus. (VIII, Gyöngytyuk-u. 2.) Plébánoshelyettes: Veszely Alajos. Segédlelkészek: Brestyenszky János, helyi segéd­lelkész az üllői-úti kórházban, Meinzel Wolfgang, Ja­nuska Vazul, szt.-ferenczrendiek. Karnagy: Erney József. 13. Budapest-Terézváros. (VI, Érsek-u. 2.) Plébános: Stieber Vincze, apátplébános. Segédlelkészek: Papánek Ferencz, Zelliger Vilmos, dr., Angyal Kálmán, Kovács Kálmán dr. Karnagy: Kossovits József. 14. Budapest-Erzsébetváros. (VII, Szegényház-tér 8.) Plébános: Tóthfalussy Béla. Segédlelkészek: Nóvák István, Schmiedt Ferencz, Cenner Lajos. Karnagy: Göndöcs István. 15. Ó-Buda. (III, Lajos-u. 188.) Plébános: Kirschhofer Károly. Segédlelkészek: Radics Gyula, Szentgyörgyi Imre, Sagmüller József. Karnagy: Laub János. 16. Budapest X. ker. Plébánia. Plébános: Benedikovics Károly. Segédlelkészek: dr. Horváth Zigm., Jaeger Géza. b) Papnövelde. (IV, Papnövelde-u. 5—7.) Igazgató: Városy Gyula, dr. Aligazgató: Krizsán Mihály. Lelkiigazgató: Bundala Mihály. Tanfelügyelő: Purt Iván, dr. c) Szerzetes rendek. 1. Kegyes tanítórend. (IV, városház-tér 4.) Tartományi főnök: Magyar Gábor. Tiszteletbeli tartományi főnök: Kalmár Endre. Eendi kormánysegédek: Horváth Pius, Pap János, Fekete Endre, Müllner Pál, Farkas József, dr. Vámos Károly, rendfőnöki titkár. Házfőnök: Szölgyémy János. Áldozárok és gymn. tanárok: Janky Károly, főgyinn. igazgató, Csaplár Benedek, Schmidt Ágoston, dr., Pfeifer Antal, Maywald József, dr., Bartos József, Pintér Kálmán, Drajkó Béla, Takács Sándor, Firtinger Jakab,Hajnal Imre, Körössi Albin, Suták József, dr., Acsay Antal, dr.,Tomozy Endre, Titz Antal, dr., Palasti Gyula, Prónai Antal, dr., Szabó Ignácz, dr., Brach József, Miklós János. 2. A kegyes tanitórend budapesti Kalazntinuma (IV, városház-tér 4.) Igazgató: Szölgyémy János. Praefectus: Acsay Ántal, theol. tanár. Theologiai tanár: Titz Antal. Egyetemi és theologiai tanfolyamra járó: IH. éves tanárjelöltek: Pózna József, Bartha György Friedrich Endre, Keller Lajos, Mathiasz Arthur, Molnár Kálmán. H. éves tanárjelöltek: Kummergruber Emil, Kövesi Lajos, Majthényi Géza, Kontraszti Dezső, Groszman Ant., Surányi János, Freész Endre, Polló István, Lakatos Józs., Kiss Béla, Kucsera Eezső, Somogyi Jezsef, Preseller Fer., Magassy Antal, Szabó István, Kósa István. I. éves tanárjelöltek : Andor Károly, Fehér Flórián, Magony József. Egyetemi hittanhallgatók. IH. éves: Margorin István. H. évesek: Komáromi Dezső, Csernyi József. I. évesek: Lukács József, Zimányi Gyula. 3. Szervita-rend. (IV, Szervita-tér 7.) Prior ^Hoffmann M. Benedek. Subprior: Pauer M. Rudolf. Secr. prov.: Brichta M. Ferencz. Áldozárok: Csucsay M. Péter, Bauer M. Venozel, Bodvárv M. Peregrin, Guta M. István. Theologus: Szlavik M. Ubald. 4. Szent Ferencz-rend. (IV, Ferencziek-tere 8.) Zárdafőnök: Bán Sándor. Másodfőnök és hitszónok: MészárosKálmán. Hitszónokok és hitoktatók: Barcza Bernárd, Saláth Vitális, Keizler István. Segédlelkészek: Januska Vazul, a szt László kórház­ban, Meinzl Farkas, a szt Rókusz kórházban. A IX. ker. plébánián működnek: Kurz Vilmos, hely. plébános, Fertői Richard, Börzsey Tivadar, Sipos Ágost, segéd-lelkészek. 5. Kapisztrán rend. (II, Margit-körút 23.) Rendtartományi főnök: Amberger Gyula. Zárdafőnök, plébános: Hamhaber Gentilis. Az Erzsébetiapáczáklelki igazgatója: Kaizer NántL Rendtartományi titkár: Terzic Lukács. Másod zárdafőnök: Schmidt Fulgens. Lelkiatya: Meilinger Emil. Az ó-budai Jó pásztorról cz. apáczák lelki igazga­tója : Bozóky Szende. Káplánok: Kaizer Nándor, Meidinger Márk, Bugram Engelbert. 6. Jézus Társasága. (VIII, Mária-u. 25.) Aldozópapok: Hennig Alajos, Tomcsányi Lajos, Ester­házy Jenő, Weiser Frigyes, Pécsi Arnold, Drebitka Fer., Gulyás Ferencz, Spreitzer Péter, Flódung József. 7. Kapuczinus-rend. (II, fő-u. 30, 32.) Házfőnök: Wollin Alajos. Házfőnökhelyettes: Bruha Sebestyén. Segédlelkész: Pillmann Alfonz. Hitoktatók: Babies Gergely, Peska Ignácz. Padalik Illés. HittanhaUgató: Benes Domonkos II. éves. Testvérek: Heger Gebhardt, Bohóczky Joakim. Thier Urbán, Vincze Odorik. 8. Irgalmas-rend. (II, Zsigmond-u. 19.)J Házfőnök: Thuróczy Kornél, oki. gyógyszerész. Alperjel és irodavezető: König Dániel. Tébolydai felügyelők: Tyhanvi Lukács, Máté. dr. Módos Hindelang Modestus. Gyógyszertan-hallgatók: Hiebsch Dezső, Zöldesi Balázs. malomberendezési czikkek, hevederek, serlegek és malomkövek raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom