Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

III. Szakasz. 186 Közokt. minist er ium. 3. Vízivárosi plébánia a szent Annához. (II, bomba-tér 6.) Plébános: Würtl Ant. Káplánok : König Gusztáv, Kántor Laj., Tálos Gyula. 4. Vízivárosi plébánia a szent Erzsébethez. (Kapuczinusok.) (H, fő-u. 30., 32.) Plébános : Steiner Bichárd. Plébános helyettes : Berger Márk. Káplánok : Bruha Sebestyén. Ihwala Eleázar, Joachim Móricz, Altenthaler Libor, Piska Ignácz. 5. Krisztinavárosi plébánia. (I, mészáros-u. 1.) Plébános: Bostaházy Kálm. Káplánok: Böschatt Ján., Spertl György. 6. Újlaki plébánia. (HE, bécsi út 32.) Plébános : Kirschhoffer Kár. Káplán: Sagmüller József. 7. Ország-úti plébánia. (Kapisztránusok.) (H, fő-u. 62.) Főnök: Sikircevic István. Zárda-főnök és plébános helynök : Yijle Sámuel. Káplánok: Schmidt Fulgens, Bozóky Ödön, Kaizer Nándor. 8. Tabáni plébánia. (I. palota-u. 6.) Plébános: Zierer Kár. Káplánok : Yarga Józs., Leimeter Ján., Plachota Yidor. 9. Belvárosi plébánia. (IV, eskú-tér 2.) Plébános : Bomeiser József prépost, pápai kamarás. Káplánok : Krammer Ferencz, Lollok Lénárd, Kirner Károly. 10. Ferenczvárosi plébánia. (Ferenczrendiek.) (IX, Bakács-tér 13.) Plébános helyettes : Kurtz Vilm. Káplánok: Horváth Béla, Fertői Bikhárd, Horváth Ágoston, Börzsey Tivadar. 11. Józsefvárosi plébánia. (VHI, Mária-Terézia-tér 9.) Esperes-plébános : Kanovits M. Béla ;. Káplánok: Krizsán Mih., dr. Ott Ádám, dr. Klind Teofil, Bundala János, Drexler Antal. 12. Lipótvárosi plébánia. (V, Lipót-tér 9.) Plébános: Simon Fer., czímz. kanonok, érseki biztos. Káplánok : Kanter Kár. ker. jegyző, Agárdy Ján. 13. Bókusi plébánia. (Vin, gyöngytyuk-u. 2.) Plébános : Déry Mihály. Káplánok: Veszely AÍaj., Mészáros Kálm., Klimcsik Henrik (ferenczrendiek). 14. Terézvárosi VI. kerületi plébánia. (VI, érsek-u. 2.) Plébános: Stieber Vincze. Káplánok: dr. Wayand Géza, Bleszkány Fer., Papa­nek Fer., Zelliger Vilmos. 15. Erzsébetvárosi VTI. kerületi plébánia (VH, szegényház-tér 8.) Plébános: Degen Titusz. Káplánok : Drestyenszky János, Tóthfalussy Béla, Nó­vák Istv. 16. Ó-budai plébánia. (Hl, Lajos-u. 188.) Plébános: Cselka Nánd., esp., prépost, pápai kamarás, érseki biztos. Káplánok : Szokol Ján., Dedek Laj., Csáky György. 17. Kőbányai plébánia. Plébános: Benedikovics Kár. Káplánok : Turinits Sebestyén, Márton István. })) Hitoktatók. Római katholikusok. A budai oldalon.- 1. Az össze* budai oldalon alkalmazott r. k. segédlelkészek. 2. A kö­vetkező kinevezett hitoktatók: Ziegler Lajos, Kovács Kál­mán, Bajthay Péter, Stacke István. — A vesti oldalon : 1. Az összes pesti oldalon alkalmazott segedlelkészek. 2. A következő kinevezett hitoktók: Bozókv Géza, Bres­tyánszky Géza, Czenner Lajos, Fischer Ágoston, Glatz. József, Horváth József, Hunkár Géza, Juracsek Alajos, Kaposy József, Kazacsay Árpád, Kurbel János, Márton István, Purt János, Tihanyi Károly. C) Szerzetek. Kegyes tanítórend. (IV, városház-tér 4.) Tartományi főnök: Kalmár Andr. Házfőnök: Panek Ödön. Áldozárok: Polák Ede, Trautwein Nep. János, Horváth Pius, Lévay Imre, főg. igazgató, Fekete Endre, Müllner Pál, Bappe'nsberger Kajetán, Csaplár Benedek, Beck Alaj., Schmidt Ágoston id., Füredi ev. János, Weigang kai. Jó­zsef, Maywald kai. József, Vámos Károly, Szölgyémy Já­nos, Vékony József, Bartos József, Pintér Kálm., Bauch­bauer József, Tóth György, Molnár Pál, Drajkó Béla. Sarang József, Karátsonyi Miklós, Papp ev. János, Béthy Ferencz, Prnzsinszky Pál. Egyetemi tanfolyamra járó rendi növendékek : Hám Antal, Titz Antal. Becker Nándor . Szerviták. (IV, szervita-tér 7.) Perjel: Hiesz Bonifácz M. Rend tanácsosa: Ackermann Ignácz. Áldozárok: Kovács Ján. M., Pauer Bud., Vrana Czyril, Ketzely István, Brichta Sal. Ferencz. Zaicz Béla. Sekrestyés fráter: Klösel Fülöp. Szabó fráter : Vyoázil Márton. Ferencziek. (IV, ferencziek-tere 8.) Boder Flór., Klimcsik Henr., Mészáros Kálm., Majzon Irenaeus, Bán Sánd., Januska Vazul, Szkoky Sixtus, Kne­zits Vincze, Plachota Lotus, Saláth Vitális, Hatoss Hu­bert, Mencsik Liberat, Németh Bálint. A IX. ker. plébánián működők: Kurz Vilm., Hor­váth Béla, Horváth Ágoston, Fertői Bikhárd, Börzsey Tivadar . Kapisztránnsok. (H, török-u. 4.) Sikircevic István, rendtartományi főnök ; Ville Sámuel, zárda főnök, plébános; Bozóky Ödön; Schmidt Fulgens; Kaiser Nándor. Kapuczinnsok. (H, fő-u. 30, 32.) Házfőnök : Steiner Bickárd, áldozár. Rendtanácsos: Berger Márk. Házfőnök helyettes : Bruha Sebestyén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom