Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

2. rész - Ház-jegyzék - A) BELTERÜLET - II. Kerület

II I. Kerület. Házjegyzék, 20 Hänser-Schema. III. Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számot a jobb oldalon. Siefje bie öauSitummer an ber linfeit, bie ^arjettennummer an ber redjten Seite. 51 Lindmayer Ferencz és Kiss Teréz, hitest. 2966 53 Prohaszka Mária, Wei­nek Janka, Bosconi Károly, Lipót, Viktor 2967 Csapláros-u. 3 Vorzeller Alajos és Bóza, hitest. 2936 4 Basching Stummer Anna,Bascliing Simon, Antal 2952 5 Till Péter id., Till Pé­ter ifj. 2937 6 Koczányi Sánd. és Toj­ber Mária, hitest. 2951 7 Ott Andr. és Schwendt­ner Jozefa, hitest, 2938 10 Stojkovits István és Teréz, hitest. 2947 11 b! ammer Magdolna 2940 12 Bozoky Mária, Jozefin, Irma, Károly, István, László 2946 13 Sauer Jozefa 2941 15 Harting Vilma és Weh­ner Jusztin, hitest. 2942 17, 19 Öeffner Ferencz 2943 21 SpielmannMária,Szabó István, Johanna 2944 Csónak-iitcza. 1 Lónyay Kappel Emilia 2466 9 Breuer József 2473 11, 13 Mayer György és BuffyNatália, hitest. 2472 Donáti-köz. 3 Schwarzenbranner Erzsébet 2539 I)oii;i ti-lcjx'sö. 1 Babrián' Krandl Anna, Sinkas Juda 2525 53 Péter József és Wein­hengszt Mária, hitest. 3006, 3007 55 Gallasz Bezső, Ödön 2616, 3004 63 Pctz József 3002 65 Zichler Katalfo 3001 67 Petray Anna ^ 3000 69 Schneider Jos. és Ben­ner Magdolna, hitest. 2999 71 Eisel József 2998 73 Szuttrel Bóza 2995 Fazeltas-tér. 2 Henszler János és Erzsébet, hitest. 2384 3 Hunfalvy Géza, Bajkó Paula, Petz Irén, Já­szay Hermin, Jolán 2385 4 Schuhmayer Mátyás 2386 5 Lencz István, Appels­hoffer Borhála, hitv. 2387 7 Cs. k. katonai kincstár 2389 Fazekas-utcza. 6 Pacovszky Vitenczia 2819, Donáti-utcza. 3 Kruckenberg János és Minchorn Auna, hitv. 2491 4 MünzbergerDomanicz­ky Teréz 3138 5 Cavaliero Hegye sy Paulina 2541 6 Horkai András 3139, 3140 9 Csepeli Sándor és Fe­renczy Lenke, hitest. 2540 10 Miinzberger Máté, Leo­poldina, Ferencz 3143, 3144 14, 16 Mervitz va, Kat. 2544 17, 19 HollKornélia, Jenő, Heloise, Gyula, Kamill 2537 18 BambachPéter 2545, 2546//6, 2547/b 20 Wenczel Ferencz és Francziska, hitv. 2546, 2547 22 Wurcz Krisztina 2548 35 Goller János és Feind Borbála, hitest. 2536 39 Kietreiber Ferencz 2534 40,42 Hegedűs Gyula, Kálmán 3019, 3020 4i Manó Viktoria,Amália3021, 3022 45 Frenreisz Istv., Géza 2531 46 Foltz Lajos, Csepregh.y Mária, Szigethy Emi­lia, Schwartz Anna 3023 47 Ludwig Venczel és Bummer Anna, hitest. 2557 Geschrei Anna 2750 Egerváry Karolina 2818 Artuzi Maurer Anna 2747 Kari Ferenczné, özv. 2819 Ehrhard János, Mária 2751 Fets Alajos 2816 Frifchgesell Fi igy.2742,2752 Gaál Francziska,Samu, Ágost, Lajos 2815, 2834 Szlavik Ferencz, Anna 2753 Vanicsek Hermina 2814 Glasz Samu 2754 Dr. Bónai Károly és Stipán Izabella 2413 Mayer József és Ugró Bóza, hitest., 2755 Danczinger Ágnes 2812 Ther Erzs., Teréz 2756 Krille Károly Gottlieb és Jozefa 2811/6, 2839/6 Levessy Ferencz és Magdoina, hitest. 2757 Hoff Pál és Knoll Anna, hitest. 2810 Seb reff Antal _2758 Budapest főváros 2759la Bogmár Antal 2759/6 Petz inger János 2760 Fix. All>reclit-ut. 1 Budapest főváros kö­zönsége 2414/a<5 2 Andorffy Kár. és Hercz­berg Zsófia, hitestársak 111511151, 11152/752, 11153 H 53—163 4, 6, 8, Lónyai Menyhért gróf 2462, 2455/b 12 Fischer Scosa Borbála 2460, 2461 14 Teller Jozefa, Kurchsik József, András, Popo­vits György és Last­sehok Kat.,'hit. 2470, 2408 16 Womaczka Francziska, Storbeck Vilm. 2471 18 Barber Emma, Ilona, 2482 20 Indrikovits Ignácz, 2483 21, 23 Schulte Emma,Bar­ber Ilona, Tutzentaller Aurél 2488 22 Tafler Izsák 2484 25 Etlényi Mária 2490 27, 29 Nagy Steden Mária 3136, 3137 35 Coba Trettina Jozefa 3146, 3147 37 Molnár János, Strázsay Emilia 3148, 3149 39 Paleskó Amália, Emi­lia , Ottmár, Anna, Mária 3150, 3151 41 Dolanszky Antal 3152, 3153 Fö-xxtcza. 2 Egyesült budapesti főv. takarékpénztár, rész­vénytársaság 2414/rt3 4 Budai keresk. bank 2414lai 6 Polg. házkezelési egy­let 2414 «2 8 Budapesti népbank 2412 10 Stürböth Jos., Mayer Károly, Lassmann Má­ria, Vörös József és Alojzia, hitest. 2411 11 Gr. Andrássy Gyula 2266 12 Borsody András 2409 15 Főv. közműnk, tanács 2269 16 Steril Mór, Fischbach Ludovica 2407 17 Gr. Andrássy Etelka 2272 18 SternMór és Fischbach Ludovika, hit. 2482, 2406 20 Egerer József és Ju­lia, hitest. 2404 22 Strauer Ferencz ifj. 2403 24 Légmann Vagács Emilia 2402 26 Gretsclil József, Per­gauer Alojzia, hitest. 2401 27 Luczenbacher Pál 2278 28 Oetl Fülöp és Johanna, hitestársak 2400 30, 32 Budai kapuezinus­szerzet 2397, 2398 34, 36 M. kir. kincstár 2381 37 Magy. ált. hitelbank 2302 38 Pesti vakok intézete, pesti főárvaház, váczi siketnémák intézete 2379 39 Budapest főváros 2304 40 Fischer Mária 2378 42 Hangi Erzsébet, Nán­dor, Ferencz, Menyh., Ignácz, Erzs., Margit, Schmidt Ilona, Lang Mária 2377 44 SrliwartzAntal és Foltz Anna, hitest. 2376 46 z v.Fischer Mária 2375,2366 47 Böhm Jakab 2414 45 Graefl Ignácz 2374 50 Sollich Fer. és Moró Eleon., hitest. 2373 52 Ott Lajos 2372 54 Preszlinger Márton, Krenn Anna 2366 56 Fischer Mária, Karo­lin, Sándor, József 2365 58 Balásy Árpád, Antal 2364 60 Kraft Julia,Irma,Badó, Fronek Amália, Hirsch Anna 2363 62 Keller Kálm., Szelke Ludovica 2361 64 Frum István 2360 66 Frum Istv. 2359 68 Öffner Ferencz, Antal 2358 70 BalázsyAntal ésÁrpád 2357 72 Özv. Laboratz Krisz­tina 2355 74 Karl Ferenczné, özv. 2354 76 Bún József 2353, 2577 78 Budapest főváros 2352 79 Franco-magyar bank 2330 80 Badványi Győry László gr. 2350 82 Eberling Magdolna 2349 83 Barneth Kár., Magd. 2332 84 Bruckner Antal 2347, 2348 86 Wagner József, Klee Mária 2346 88 Wagner József és Klee Mária, hitest. 2345 89 Millaclier Lajos és Wagner Alajos, Huber Mária, hitest. 2336 90 Kern Ferencz 2343 92, 94, 96 Menkes Manó és Gans Johanna, hitest. 2342 98 Özv. Bauschenecker Paula, Erzsébet 2340 100, 102, 104 Cs. k. kat. kincstár 2337, 2338,2339 Fx*aiiklin-xxtoza. 1 Dr. Gáliász Ignácz 2616 3, 5 Bartsch Bóbert és BosznagelKarolina,hit.3014 4 Péter József , Wein­hengst Mária, hitest. 3008 Ganz-utcza. 5 Z einer Károly, Anna 2692 6 Greguss Jenő 2690 7 Mader Ferencz és Boh­rer Ludmüla, hitest. 2693 8 Bummel György és Katalin, hitest. 2689 10 Zellner Simon 2688 12 Kopp József ésBozina, hitestársak 2687 11, 13, Ganz és társa vas­öntöde és gépgyárrész­vénytársaság 2694,95,96,97, 98, 99, 700, 701, 2,3,4,5,6,7, 783 14 Mannert István ésLang Anna, hitest. 2686 16 Bátzky Kunst Erzséb. 2684. 2685 18 Trübsvetter Fei-encz, Jozefa 2683 19 Gerhardt Jozefa 2709 20 Eicliberger István és Vandl Teréz, hitest. 2682 23 Jakab József és Tan­sen Erzsébet, hit. 2771 24 Morláth Osztián Julia 2680 27 Villányi Alajos 2773 29 Andorffy Károly 2774, 2777 30 Gránát Ján. és Nieder­mererBozália, hitest. 2710/a 32 Deutsch Károly 2770 Gryixxxxáziixxxx-a. (Új. 9íeu.) Gyorskocsi-u. 1 Dobronyi Mária és Ján. 2571 2, 4 Tanészi János és Lö­vészy Ludmilla, hitest, és Lövészi György 26l4 3 Fischer Károly, Mária, Paulina, Aranka 2368

Next

/
Oldalképek
Tartalom