Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 (3. évfolyam)

2. rész. Ház-jegyzék - A) Belterület - I. Kerület

II I. Kerület. Házjegyzék. 28 Häuser-Schema. I II . Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számol :i jobb oldalon. Gieíje bte §au§itummer cut ber Ittifert, bte íparjellertnummer art ber regten Seite. 79 Budapest főváros 1581 81 Budapest főváros 1580 83 Budapest főváros 1579 85 Budapest főváros 1578 Attila - nt cza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 1 Osztoics Mihály 1501 2 Birly Ferencz 1458 3 Fischer Máiia, Karo­lin, Sándor, József 1500 4 Mézfalvy Alojzia 1459 5 LangNánd. és Litschel Mária, hitest. 1499 6 Boskovitz Ignácz és Schosberger Franczis­ka hitestársak 1460 7 Stojanovits Jenő, Józs. 1498 8 Des sauer Ignácz 1461 9 Beinheimer György 1497 10 Dillmann Jakab és An­dricsek Bóza hitest. 1462 11 Kadelburg Mór és Jo­zefa 1496 lá Schuller Adolf és özv. Sohuller Borbála 1463 13 Wagner András,Mária, Anna, Ágost, Teréz, férj, Blaha 1495 14 Zábráczky Julia 1464 15 Haszmann Ján. és Al­ii anser Magd. hitest, 1494 16 Back Márk 1465 17 Krstits Katalin 1493Va 18 Nagy Jenő 1466, 1467 19 Hora Anna 1493 20 Schahinger János és Schahinger Róza hitv 1468 21 Omaszta Józ-ef és Ha­vassy Irma 1492 22 Mikula Ignácz és Bie­dermann Erzsébet 1469 23 Cliasan János 1491 24 Happanovits Erzsébet, Baumler Anna, 1470 25 Warásdy Katalin 1490 27 Iberer Márton, János és Antal 1488 28 Talap Ludmilla és Be­nes Anna 1473 29 Dőrflinger Anna, Istv. és Teréz 1487 30 Velczl Stipán Anna 1474 31 Wächter Lőrincz I486 32 Kabon József és Men­ner Teréz hitestársak 1475 33 Böhm József 1485 34 Posztulka Ferencz 1476 35 Peringer Fer. és Fürst Ludmilla hitestársak 1484 36 Hillebrand Fer., Aloj­zia, Mártba, Erzsébet 1477 37 Krandl Irma 1483 38 Riedl Károly 1478 ; 9 Elszászer Ján. és Klei­ner Johanna hitest. 1482 41 Jzv. Büchner Anna 1481 43 Müsch Erzsébet, Etel, Jozefa 1480 Bagoly-utcza. 1 3 Walíga Katalin, Er­zsébet, György, Fer., Mária, Lettner Juha 1711 5 Paulina Borbála és Mária 1710 dapest főváros 1709 Barsi-utcza. 1 Zier Antal 1207 2 Bosnyákovits Mátyás és Cseperkalovits Ka­talin hitestársak 1385 3 Halász Teréz 1206 4 Franz Mária és Lipót 1199 6 Paroubek Mária, Ott Fánni és Juhász Mária 1201 7 Lettner Katalin 1205 Bércz-utcza. 5 Siegel Ferencz és Kap­pel Mária hitest., Le­nosovszky Janka 1712,1714 7 Szabó Katalin 1713 Berek-ntcza. 3 Budapest főváros 2024 Boeskay-köz. (Új. Sfteu.) Bocskay-tér. 1 Kapper József 1452 4 Szelestey Tamás 1374 4/2 Lindner Károly és Havats Anna hitest. 1376 6 Schopper Fer. és Tima Amália, hitest. 1426 7 Malmarits Ignácz 1421 8 Zogler Katalin, Zerrer János és Francziska 1420 Bognár-utcza. 1 Szbüzsyl Leopoldina és Rozália 2026 2 Scliwolauer Teréz 1715 3 Mattmann Ferencz és Boskovits Anna, bitest.2025 4 Bpest főv. közönsége 1716 6 Vertics Magd., Schnei­der Erzs., KupeczkyTe­réz, KellnerAnna,Sche­cliinger Mária, Full­mann Katalin, Pál, Li­dia, Mátyás, Maturovits Józs. és Nekpicz Agnes, hitestársak 1721 8 Özv. Porges Manóné, szül. Deuchner Anna 1722 10 Rotter Antal 1723 12 Bpest főv. közönsége 1724 16 Bpest főv. közönsége 1726 18 Bpest főv. közönsége 1727 20 LiborZsigmond ésChri­stel Mária, hitestársak 1728 Budaörsi út. 2 Adamaschky József, Lung Magd., kisk. Ada­maschky Irma, Etelka és Gizella 1848 Czakó-köz. 3 Bikits István és Devits Erzsébet, hitestársak 1251 4 Badovitsky Mária, Pál és Anna 1254 5 Bozoky Miklós 1253 Czakó-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 2 Strohal Mária 1256 4 Tittoly Miklós 1257 6 Osztoics Mihály 1247 8 Kresztics Ján., Sánd., Wukasinovics János és Leontina 1255 10 Id. Spacsek Fer., kisk., Ágost., Mária,Fer.,Jos.1252 11 Horváth József 2525 16 Krisztics Sándor és Bi­kits Mária 1174 18 Sclinallner Bosnyáko­vits Katalin 1172 20 Kriz«anovits József és Jesch Katalin, hitest. 1176 22 Rosenik János és Pet­ráscli Mária hitestárs. 1177& 26 Krizsánovits István 1179 28 TomaskóFrigyes ésMit­termayerAlojzia hitest. 1171 Czipő-utcz a 1 BrxaJán. 1398 2 Ábel János,Józs., Emi­lia és Gyula 1401 3 Kölner János ós Schla­ger Jozéfa, hitestársak 1399 4 L. aranykakas-u. 37. 5 Schweller Mária és Fer. 1400 6 L. aranykakas-u. 39. 7 Bogisits János és Men­delhammer Márta 1585 8 L. aranykakas-u. 41. 9 Perlaky Kálmáu 1522 Domb-utcza. 1 Zimmermann Sebes, tyén és Holweg, Kata­lin, hitestársak 1841, 1841./* 3 Kirchner Antal és Sclimiedt Zsusanna, hi­testársak 1839 4 Reiterer János és Czei­szel Anna hitestársak 1818 5 Ellmann Károly |838 6 Schwegerle Lipót 1819 7 Lobgesang Fei encz 1837 8 Schachinger Mátyás és Gregorides Antonia lii­testársak 1820 9 Bpest főv. közönsége 1836 10 Gattérer Erzs., Birn­bauer Erzs., Schinagl Anna és Magdolna 1821 11 Krizsánovits István és Cseperkalovits Róza, hitestársak 1834, 1835 12 Tutz Mill., Hauk Mag­dolna, hitestársak 1822 13 Stankovich Imre 1833 14 Schachinger István és Bürger Francz., hitest.1823 15 Szulczberger Alajos és Szulczberger Izabella, hitestársak 1832 16 Schäller Józs. és Nagy Mária, hit., Nagv Julial824 17 Bikits Antal és Róza 1831 18 Budapest főváros 1825 19 Budapest főváros 1830 20 Neubauer Lajos és Jo­zéfa, hitestársak 1826 I>öl>reixtey-téx*. 4 Maultó János 2145 5 Mamik Vilmos 1641 6 Fajtha Teréz 2179 Döbrentey-u. 1 Özv. Bandin Viltnosné 2186 4 Lyka Döme, Katalin, Miklós, Emil, Sándor, István és Julia 2180 6 Faitha Mátyás 2179 8 Wimmer Elek, Jenő és Ilona 2177 10 Faix Michel Teréz 2176 11 Kaán Ágoston 2182 12 Jámbor Endre 2175 14 Cseheő Matild,özv. Ha­zucha Paulin, Maczhe Hermin 2174 15 Petz Józ3.,Teréz,Irma, István, Auna és Vilma 1562 16 Muksó Mihálv 2173 17 Petz József " 1563 18 Schwipper Kelemen 2172 19 Petz József 1564 20 Kasnitz Czakó, Janka 2171 21 Varáödy Lipót 1565 22 Gyomlay Gellért 2170 23 Özv. Kajdacsy Szabó Katalin ' 1566 24 Ráth Péter, Lajos és Gyula 2169 25InratskaMalmaritsJulial567 26 Ozv. Dávidovits Pálné2168 ' 27 Eppinger Lajos és Ka­rolina 1568 28 Miskirits József 2167 29 Betz József 1569 30 Görög nem egyesült püspökség Budán 2166 31 Paulovits Zsófia 2164 32 Matulay Miksa 2165 33 Spitz Zsigmond ésKatz Anna 1570a 34 Özv. Bernáth Mária 1570 35 IványiHasselbachRózal571 36 Gulyás Béla és Goigner Ludmilla, hitestársak 2163 37 Nagy Márton, Margit, László,Erzsébet,Láner Irén, férj. Szlankovits Károlvné.Léner Gyula,2143 38 Osztoics Mihály 2162 39 Egger Gyula és Julia 2142 b 40 Cserny Holly Katalin 2161 42 Nikolits István és Bo­zitovácz Zsótia 2160 43 Paraubek Mária, Ott Fánni és Juhász Mária2141 45 László Sziits Jozéfa 2140 46 Bátyay Pajor Irma 2152 48 Gróf Ándrássy Gyula 2151 50 Szelestey Géza ' 2150 51 Turnusz Mitterwalner Jozéfa 2135 52 Maláts Péter és Amália 2149 53 Budapest főváros 2045 55 Budapest főváros 2046 56 Budapest főváros 2133 57 Budapest főváros 2047 59 Budapest főváros 2048­61 Budapest főváros 2049<? 62 Major József és Volen­tovits Katalin, hitest. 2130 63 Budapest főváros 2049£> 64 Felderer Kár. és Gorth Mária 2129 65 Budapest főváros 2050 66 Bauer Henrik József 2128 67 Budapest főváros 2051 Egyház-tér. 3 Eicliberger Józs.és Fej­sz-is Mária 1548

Next

/
Oldalképek
Tartalom