Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 (3. évfolyam)

3. rész. Hatóságok, intézetek, egyletek stb.

Mi ll Hatóságok, intézetek, egyletek stb. 166 Behörden, Institute, Vereine &e. Min távirda-igazg. titkár, Telegr.-Dir.-SecYetär. — Reift' Illés, Elias. Horny Gyula, Julius,tétviriatisztek,Telegr.-Officiate. B) ^lüs/alii szolgálat. Technischer Dienst. Műszaki tanács, tü/Anácliei SenatNagy Ján., Joli., min. tanácsos, Min.-Rath. Bodoky Laj., Ludw. Ludvigh Gyula, Julius, Kiszely Kár., Carl, osztálytanácsosok, Sectimisrathe. Középítészeti felügyelök, tBau-clnypitctcie.it : Landau Gusztáv. Szumrák Pál, Paul. Lejtényi Fer., Franz. Fésűs Mih., Mich. Barvits Albin. Haynald Istv., Stef., kir. taná­csos, kön. Rath. — Mokry Endre, Andr. Péch Jos. Meczner Vend. Miliálovits Ant. Hajnal Ant. Horváth Sam., Él­tető Elek, Alexius. Főmérnökök, QCez-dnyenieme: Lers Pál, Paul. Kléh Kálm.. Koloiu. Andrássy'Gyula, Julius. Fábián Ján., Joh. Ney Béla, Adalb. Lóskay Miki., Nik. Wallandt Ernő, Er­nest. Gonda Béla, Adalbert. Beosztva, Síigctlieilt: Czekelius Aurél, m. államvasuti főmérnök , Ober-Ingen, bei den ungar. Staatsbahnen. — Hartig Sánd.. Alexand. Mentsik Fer., dr., Franz, kir. mér­nökök. kön. Ingenieure. Scholz Gyula, Julius, kir. segéd­mérnök, kön. Ing.-Assistent. Cj Egyéb szolgálati ágak. Sonstige Dienstzweige. a, MINISTER! SZÁMVEVŐSÉG. Rech nte ngs-Abtheitung. Főnök, i£tUf: Szmekál Jos., kir. tanácsos, kön. Rath. I. Műszaki gazdászati osztály. Xecfjntfcfie Deíom>mie=3l&tfjeüung. Számtanácsos, iilecfmunjy.atli : Garlathy Szilárd, Const. Számtisztek, iliecíutunyxfficiale . BélaDániel. Goldinger Ferencz, Franz. Gluzéky Imre, Emer. Dräsche Gusztáv. Parzizek Laj., Ludw. Brestyenszky Ján., Joh. Lázár Imre Ernő, Emer. Ernst. Udvardy Laj., Ludw. Mahler Emil. II. Közigazgatási osztály. 3lbminiftrath>e 3l6t{jeiíung. Számtanácsos, SUcKmingnatlí: Vetter Sánd., Alexand. Számtisztek, ähcfinun^tcfficiaU: Szilberleitner Béla, Adalb. Benkhard Ján., Juh. líózsahegyi Béla, Adalbert. Paldt Fer., Franz. Gallina Kár., Carl. Pinczel Lőrincz, Lorenz. Aranyossy Kár., Carl. Mezey Béla, Adalb. Bertrám Géza, (leysa. Róray László, Ladisl. Ballay Istv., Stef. Gold Istv., Stef. Körtvélyessy Aladár. Pray Valér. Bodnár Dezső, Desid. ül. Könyvelési osztály. S3udjE)alíung3;3lbtf)eihmg. Számtanácsos, SiecRmm^natü: Furmaim Bezső, Rud. Számtisztek, SieJmun^cfficiaU: Gerber Yenczel. Feny­vessy K r., Carl. Spitzár Frigyes, Friedr. Herczegfy Dé­nes, Dionys. Lustig Fer., Franz. Farkas Endre, Andr. Tichtl Vilm., Willi. Böhm Mór, Moritz. Kiadó, SxveöitctFrank Endre. Andr., számtiszt, Rech­nungsoffic. b) POSTA-SZAKSZÁMVEVŐSÉG. Vont-Fach rechnu ngs- Abtheil n ntj Igazgató, á'ítcc/oi .• Lassnig Kár.. Carl. Számtanácsosok, cRecfmmnjnätlie : Lukács Sándor, Ale.iand. Hug Gyula, Julius. Simon Pál, Paul. Handmann Adolf. Posta-számvizsgálók, tfcyt-éRufimmgs-cilcvnoien : Frank Ede, Ed., czimz. számtanácsos, Tit.-Rechnungsrath. Bauer Ernő, Ernest. Posta-számtisztek, éTcd-Skcfmnn^ fficialeGeiszberg Robert. Kandó Géza. Sántha Ede , Ed. Tamás Fer., Franz. Fischer Jos. Jánossy Alaj., Aloxis. Kiss László, Ladisl. Hendel Gusztáv. Benyáo Karat. Németh Ant. Benyó Vilmos. Wilh. Krövik Kár., Carl. Németh .Tos. Stoll Laj., Ludw. Sullay Ede, Ed. Kolárszky Lőrincz, Lo­renz. Kukuljevics Gyula .Julius. Jablonkay Géza. Burschitz Fer., Franz. Holzmann Ant. Pijacsek Mih., Mich. Szabó Kálm., Kolnm. Szigeti Etele. Basits Mill., Mich. Borbély. György, Georg. Farkas Sánd,. Alexand. Mandola Jos. Krat­zer Nánd., Ferd. Kaliáni Ádám. Csernák Sándor, Ale­xand. S'.ilágvi Ágost, Aug. Győrfv Alaj., Aloys. Törő Fer. Franz. Petróty Albin. Zborek Iván. Darabant Ján., Joh. Széli Lajos, Ludw. Udvarv Imre, Emer. Schlafszki Rezső, Rud. Kocsis Laj., Ludw. Miiek Béla, Adalb. Dévai Zsigm., Sigm. Kmetykó Laj., J.udw. Tá uok Márt. Henisch Re­zső, Rud. Ideiglenesen, provisorisch: Davidovits Lip., Leop. Appel László, Ladisl. Stolcz Kálm., Kolrnn. Huber János, Joh. Kempsky Kár., Carl. Török Jos. c) POSTA-GAZDÁSZATI HIVATAL. l'ost-M' irthsehafts- Amt. Főnök, etief: Búsfy Korlát, posta-főtiszt, Post-Oberoffic. Postatisztek, ífcdcfficiak .• Jókav Sándor, Alexand. Thomay Gusztáv. Posta-altisztek, cVl-sf-9/íifcic//icrá/c. Czupa Alaj., Alois. Nagy Sánd., Alexand. d) TÁVtBDA-SZAKSZÁMVEVŐSÉG. Telegraphen-Fachrechnungn-Abtheilung. Igazgató, ÍUzechz : Schmidt Kár., Carl. ío tisztek, ßfiiafficiciU: Kupferschmidt Ján., Joh. Benza Gyula, Julius. Tisztek, Officiate : Jónás Ferencz, Franz. Szentiványi György. Georg. Tábory Ján., Joh. Vanicsek Kamill. Gar­lathy Pál, Paul. Sóder Ant. Kulisseky Ernő, Ernst. Beosztott tisztek, %wjetíieilU Officiate .- Berg Ant. Sztra­kay Norbert. Fogd Fereiicz, Franz. e) KÖZPONTI TÁVIRDA-RAKTÁR. Cent ral-Teleff raphe'*-Magazin. Főnök, QfUf: Sztankovits Kár., Carl, távirdai főtiszt, Telegr. - Oberoffic. Eílenőr, ßcntzolezAugusztovich Istv., Stef., távirdai főtiszt, Telegr.-Oberoffic. Beosztva, Zuaetfüilt: Krusóczky Kár., Carl, távirdai tiszt, Telegr.-Offic. Demes Jos. f) KÖNYV- ÉS TÉRKÉPTÁR. Bibliothek and Mappolhek. Igazgató, tizeden : Leutner Kár., Carl. Igazgató-segéd, ü)izectczi-£lb/unct. Héráit Adolf. D) Segé<lliivatalolí. Hilfsämter. Igazgató, Ü)izectoz.• Stöckl Alaj., Aloys. Aligazgatók, ^ce-ídizectczen : Bozóky Istv., Stef. Med­vés Sand., Ale rand. Mambriny Ján., Joli. Irodatisztek, cKamUi-ßfficiale : Wiedermann Laj., Ludw. Persa Szilárd, Const. Schölsz Ant. Wei.sz Jos. Nagy Laj., Ludw. Pollák György, Georg. Davitko Jenő, Eugen. Ko­vács Fer., Franz. Mayerfly István, Stef. Nyilvay György, Georg. Tóth Mih., Mich. Gaál Géza, Geysa. E) Külön hivatalok. Sonderämter. Vasnti magyar királyi főfelügyelőség. •Sön. ung. ©eneral=3nfpection für ©ifenbafjnen. Főnök, Gfmhleitet: Nagy László, Ladisl, min. tanácsos, Min.-Rath. Osztálytanácsos, Secticmxalli. AmbrozovicsBéla,^<i«M. Főfelügyelő, &£ei-chiyccL-z , Vaisz Vilm., Wilh. Beosztva a m. kir. államvasutaktól, SSucfetfeHt ven Sen lien. ung. StaahtSaliiMn : Banovits Kajetán. Perczel Mór, Moritz. Vasúti felügyelők, SixnÉaltn-Suipectezen : Storch Gyula, Julius. Balogh Gyula, Julius. Rátli Péter. Marzsó Laj., Ludw. Kőri Ant. Erdey Bened. Fischer Márt. Pliózer Lip., Leop. Kovách Laj., Ludw. Robitsek Sánd., Alexand. Men­czer Lajos, Ludw.

Next

/
Oldalképek
Tartalom