Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

2. rész - Házjegyzék - A) BELTERÜLET - I. Kerület

Belterület. Házjegyzék. 13 I. Kerület. Tabán. 4 Badovitsky Mária, Pál és kísk. Dittrich IloDa 1254 5 Bozoky Károlyné, szül. Bauseher Jozefa 1253 Czakó-utcza. (L. Krisztinaváros.) 2 Strohal Mária 1256 4 Tittoly Miklós 1257 6 Vargha János és Belyk Fanni 1247 8 Kresztics Ján. 1255 10 Ifj. Spacsek Ferencz és Mária 1252 11 Horváth József 2525 12 L. Kánya-u. 1. 1173 14 Budapest főváros 1173 16 Kisk. Krisztics Emilia, Anna, Olga és Elek 1174 18 Schnallner Bosnyáko­vits Katalin 1172 20 Krizsánovits József és Jesch Katalin, hitest. 1176 22 Bosinek Jánosné és kisk. Ágnes, József és Bosinek Mária, férj. Kluge Lajosné 1177/fc 24 Yojnovits Erzsébet 1178 26 Krizsánovits István 1179 28 Lnraszky Dávid 1171 Czipö-utcza 1 BrxaJán. 1398 2 Ábel János, Józset, Emilia 1401 3 Kölner János és Schla­ger Jozéfa, hitestársak 1399 4 L. aranykakas-u. 87. 1402 5 ScbwellerMária és Fer. 1400 6 L. aranykakas-u. 39. 1403 7 Bogisits János és Men­delhammer Márta 1585 8 L. aranykakas-u. 41. 1520 9 Radics Teréz 1522 Domb-utcza. 1 Zimmermann Sebes­tyén és Holweg, Kata­lin, hitestársak 1841, 1841i/ 2 2 L. Felső-hegy-u. 106 1814 3 Kirchner Armin és Kirchner, sz. Schmiedt Zsuzsanna l839 3la Andrekovits Pál 1840 4 Beiterer János és Czei­szel Anna hitestársak 1818 5 Ellmann Károly 1838 6 Polderer József és neje Mottl Anna 1819 7 Panián Yiktór, Szla­boda Mária 1837 8 Boczer József és neje Hermann Bosália 1820 9 Bpest főv. közönsége 1836 10 Stankovics Mihály és Bóza, hitest. 1821 11 Krizsánovits István és Cseperkalovits Bóza, hitestársak 1834, 1835 12 Tutz Mih., Hauk Mag­dolna, hitestársak 1822 13 Stankovich Imre 1833 14 Schachinger István és Bürger Francz., hitest.1823 15 Szulczberger Izabella, és kisk. Szulczberger Alajos 1832 16 Budapest főváros 1824 17 Bikits Antal és Róza 1831 18 Budapest főváros 1825 19 Budapest főváros 1830 20 Witty Sándor 1826 Döbrentey-tér. 1 L.Dobrentei-u.44. 2159/a/6 2 L. Döbrentey-u.44.2159/a/fc 4 Mauks János 2145 5 Mauritz Vilmos 1641 6 D:. Heinrich Kálmán és neje Tömöry Pau­lina 2179 Döbrcnlcy-»­1 Bergmann Kat., Lang Jozéfa, Moravetz Er­zsébet, Gottl Bezső 2186 2 Lyka Döme és kiskorú Lyka Katalin, Miklós Emilia, Sándor, István, Julia 2180 3 Petz József és Schwan Lipót és neje 2185, 2188 4 Lyka István 2180 5 Petz Jóssef és Schwan Lipót és neje 2185,2188 6 Dr. Heinrich Kálmán s neje Tömöry Paulina 2179 7 Petz József 2184, 2189 8 Fővárosi kozm. tanács 2177 10 Faix Michel Teréz 2176 11 Ollé György 2182 12 Jámbor Endre 2175 13 Büchner Anna 2181 14 Cseheő Matild,özv. Ha­zucha Paulin, Maczhe Hermin 2174 15 Petz Józs.,Teréz,Irma, István, Anna és Vilma 1562 16 Mutso Mihály 2173 17 Petz József 1563 18 Petz József 2172 19 Petz József 1564 20 Özv.Kémery Károlyné, Gyomlay Gellértné és Babó Miklósné 2171 21 Varásdy Lipót és neje Fischer Katalin 1565 22 Gyomlay Gellért 2170 23 Mayer Márton, Alajos és János 1566 24 Deutsch Károly^ 2169 25 Juratska István és kisk. Károly, Aranka 1567 26 Bauer Miksa és Mária hitest. 2168 27 Eppinger Lajos és Ka­rolina 1568 28 Miskirits József 2167 29 Betz József 1569 30 Görög nem egyesült püspökség Budán 2166 31 Paulovits Zsófia 2164 32 Dr. Visontay Soma 2165 33 Rauch Márk 1570/a 34 Özv. Bernátli Mária 1570 35 Keller Ignácz és neje Winkler Paulina és Winkler, szül. Löven­stein Eleonora 1571 36 Gulyás Béla és Goigner Ludmilla, hitestársak 2163 37 Nagy Márton, Margit, László,Erzsébet,Láner Irén, férj. Szlankovits Károlyné,Léner Gyula,2143 38 Schinkas Juda 2162 39 Holicsevics Albert és Anna hitest. 2142Ib 40 Risz Emil 2161 41 Dölflinger István és Teréz 2142/a 42 Birkl Jakab 2160 43 Paraubek Mária 2141 44 Dr. Heinrich nep. Já­nos, Heinrich Evelina, dr. Heinrich Lajos, dr. Heinrich Kálm., Hein­rich Etelka, István, Ilka, Izabella, Flóra és kisk. Heinrich Fride­rika és Nep. János 2159la,b 44la Hrasdil Péter 2519/a 45 László Szüts Jozéfa 2140 46 Bátyay Pajor Irma 2152 47 Budapest főváros 2136 48 Holitscher Ede 2151 50 Szelestey Géza 2150 51 Budapest főváros 2135 52 Özv. Maláts Amália 2149 53 Budapest főváros 2045 54 L. Rudasfürdő-tér 1. 2148 55 Budapest főváros 2046 56 Budapest főváros (Ru­das fürdő) 2132, 2133 57 Budapest főváros 2047 59 Budapest főváros 2048 61 Budapest főváros 2049a 62 Budapest főváros 2130 63 Budapest főváros 2049/fc 64 Felderer Kár. és Gorth Mária 2129 65 Budapest főváros 2050 66 Özv. Gyulai Gáál Je­nőné 2128 67 Budapest főváros 2051 Egyház-tér. 3 Budapest főváros 1548 4 Bakoszyné, Bempski Mihályné, sz. Beiszig Irén 1575 5 Szuknovits Stojanovits Anna 1574 6 A budapesti (budai) g. k. egyházközség tulaj­donát képező, Nikolics Anna alapítvány 1573 7 Mauks János 2146, 2147 9 G. k. egyházközség 1573 Görög nem egyes, tem­lom 1547 Budapest főváros (tüz­őrségi szerraktár) 1577 Eper-utcza. 1 Müller Lipót 1592 2 Kosztics, sz. Martino­vics Emilia 1590 Fáczán-utcza. 2 Kozdarovits József és Aradatz Mária, hitest. 1945 4 Budapest főváros 1946 6 Budapest főváros 1947 8 Budapest főváros 1948 9 L. alsó-hegy-u. 74. 2004 10 Budapest főváros 1949 12 Budapest főváros 1950 14 L. Középhegy-u. 17. 1951 16 Budapest főváros 1952 18 Bpest főv. közönsége 1953 20 Budapest főváros 1954 22 Özv. Bauer Erzsébet 1955 Farkas-utcza. I 3. Özv. Pafkovics sz. Pa­taky Mária 1192. 2 Schiwampl István és neje 1196. 4 Bpest főv. közönsége 1195 5 Bobovszky György és neje Vrbiczky Zsuzs. 1193 6 WeinlichJózs. ésWein­lich Mária, hitestársak 1194­Fátyol-utcza. (Űj. Fehérsas-tér. 1 Budapest főváros 1524, 1528 2 Bóth Anna és János, Ernst Komolyi Lajos, Anna és Mária 1525 4 Grösztenberger Ede és Weinhold Katalin 1515 5 Krauze Nándor 1516' 6 Kisk. Kauritsch Sánd. 1517 7 Hollausz Jozéfa 1516V2 8 L. Aranykakas-u. 34. és 36 1517 x/2/a 10 Babos János 1584 II Kaiser Antal 1611 12 Budar. főv. közönsége 1612 13 Főv. közm. tanácsa 1613 Fehérsas-utcza. 1 Budapest főváros 1556 2 Budapest főváros 1^54 3 Budapest főváros (Is­kola) 1557 4 Puchinger Antal 1540' 6 Preiszer Mária 1527 8 Grösztenberger Ede 1526 Fehéryári út. 1 Szinel Zsófia, János, György, kisk. Zsófia és Jozefa 2098 3 Gruner József és neje <4eday Amália 2099 5 Schmidt Pál és Rozina hitest. 10607­7 Mudry Antal és Janer­nik Nátidorné szülét. Mudry Paula 2100 8 Kremsier szül. Frank Mária 10566a 9 Bogisits Mih. 2101 10 Braun Lipót és neje 10566& 11 Bogisits Mihály 2101 12 L. Promontori u. 11. 2124,10567 13 Eiser Ede és Weiss Ka­rolin, hitestársak 2102& 14 Szabó Imre 10568 15 Weisz sz. BlauBozália, Stanits Mátyás és nej a Zsamboky Ántónia 2102/a 16 Pálházy Ándrás és neje Kluzacsek Mária 2116,:" 17 Dr. Vida Lajos 18 Petz József 10570­20 Kerntler Fer., Brunner Imre, Antonia, Mária, István 10571 10572 Felsőhegy-u. 1 L. Bércz-u. 8. 1714 2 Bérezi Magdolna 1732* 3 Budapest főváros 1718 4 Bpest főv. közönsége 173$

Next

/
Oldalképek
Tartalom