Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Szatócsok. Czím-jegyzék. 498 Czím-jegyzék. Szerkovácsok. Popper Ármin, VII, rózsa-u. 11. Purjesz Dávid, VI, Dávid-u. 10. Eacskó Károly, VII, dob-u. 11. Banschburg Márk, VI. Deák-tér 6. — Salam., ATI kerepesi-út 26. Reichsmann Ármin, VII, dob-u. 19. Reitmann Emanuel, VI, szerecsen-u. 1. Robitsek József, VI, gyár-u. 10. Robitser Zsigmondné,özv.,VII, Barcsay­u. 8. Roché Károly, VII, Almássy-tér 11. Rokenthal Ignácz, VI, király-u. 18. Rosenfeld József, VIT, király-u. 13. Rosenzweig Bernát, VH. dohány-u. 4. Schedianszky János,VB. kerepesi-ut 40. Schlesinger "Henrik, VI, szerecsen-u. 22 24. Schlinger Ferencz. VH, Károly-körút 5. Schmelcz Kár., IV, bástya-u. 5. Schönfeld Mór, VII. Rombach-u. 6. Schwarba János, IV, szerb-u. 15. Schwarcz Mór, VH, Rombach-u. 5. Simatsek Károly. VIH, futó-u. 14. Simony János, ATI, szövetség-u. 11. Somogyi István, VI. király-u. 16. Stark József, VIH, Magdolna-u. 15. Steiger János, IX, Tompa-u. 11. Steiner Herman, V, váczi-körút 24. — József, VI, váczi-körút 5. — József, Vn, király-u. 21. Steinig Ignácz. VH, Kazinczy-u. 35. Strausz Mór. VH, dob-u. 46. Svarba Pál, VH, István-út 27. Szabó Lajos, IV. Sebestyén-tér 8. — Mátyás, IX, Rákos-u. 4. Szeitli Ferencz, VHI, Mária Terézia­tér 1. Szokol Mih., VH, Csányi-u. 6. Ticliy János, VH, Wesselényi-u. 8. Tiller Henrik, IV. Károly-körút 22. — Mór és testvére, IV, Károly-körút 28—30. Tragholz Antal, VH. Kazinczy-u. 31. Toch József. IV, granátos-u. 14. Ujvárv Pál, V, váczi-körút 22. Unterberger Jakab, VII, dob-u. 7. Vágliy József, IV, szerb-u. 11. Vajda Lajos, VI, király-u. 8. Vánk Erzsébet, özv., VI. szerecsen-u. 1. A ig István, VH, szövetség-u. 11. Weiner és Grünbaum, IV, Gizella-tér 2. Weinstein Sámuel, VH, n.-diófa-u. 12. Weisz Mór, VH, b. dob-u. 18. — Mór, VH, Izabella-u. 5. — Márkus VH, király-u. 11. Weiszenstein Bernát,ATI, király-u. 6. AVeitzenhol'fer Kálmán, VHI, kerepesi­út 8. Wellisch Rudolf, VII, király-u. 25. Werner Mihály, VH, István-tér 10. AVolf Jakab, VH, kerepesi-út 4. AVurm Vilmos, IV, Károly-körút 10 Zányi Antal, IX, soroksári-u. 15. Zelenka János, AH, hársfa-u. 45. Zilczer Salamon, V, Miatvánk-u. 1. n. Bátory József, Újpest, fő-u. 3. Bélik György, AT. váczi-körút 19. Deutsch Ferencz,AT, Vörösmaity-u. 55. — J.. VH, Károly-körút 9. Engel David, ID, vörösvári-út 6. Franek Ferencz, III, Lajos-u. 173. Frankfurter József, ATI, diófa-u. 34. Illy János, I, Attila-u. 29. Kirschtier József, III, körte-u. 21. Kohn Samu, VH, dob-u. 10. Kotrás János, ATI, hársfa-u. 18. Krecsmár József, VI, hajós-u. 26. Lerner N., TV, hajó-u. 6. Lohonyay István, ifj., I, promontori ut 10. Meixner János, I, egyház-tér 5. Bollinger P., II, fő-u. 18. Rosenthal Mór, V, Erzsébet-tér 17. Rudolf Manó, III, k.-czelli-u. 35. Sárvay János,, IA T, szerb-u. 15. Staub Ferencz, II, fő-u. 12. Steiner M., A 7, váczi-körút 24. Vuszeth Hugó, II, iskola-u. 40. Weisz Lipót, ATI, Károly-körút 13. — Miksa és üa, A 7, marokkói-u. 1. Woczelka Engelbert, AH, dohány-u. 4. Szülés/nők. Aigner Francziska, szül. A'erba, III, vö­rösvári út 17. Alst Julianna, Hl, Zichy-u 11. Ambroschitz Erzsébet (Sándorné), I, Attila-u. 7. Antinus Julia, IX, Szvetenay-u. 10. Aranyosi Mária, VHI, üllői-út 20. Augusztámé Zs., szül. Therman, Hl, bécsi-út 83. Auspitz Babetta, H, csalogány-u. 25. Babura. Teréz, ATH, Bökk Szü.-u. 41. Babóth Józsefné, szül. Pál Mária, ATH, futó-u. 20. Bakulár Julianna, I, nádor-u. 20. Báling Erzs., VH, Erzsébet-körút 7. Balla Mária, ATI, nefelejts-u. 21. Balogh Zsófia, Újpest, liliom-u. 12. Bányay Józsefné, Újpest, szép-u. 11. Barátli Krisztina, VHI, József-körút 13. — Judit, AT, Bulyovszky-u. 35. Baritscli Zsuzsanna, IV, reáltanodá­it. 19. Bartl Borbála, FV, molnár-u. 21. Bartsch Teréz, VH, hársfa-u. 15. Barsche Katalin, VH, csömöri-út 65. Batyka Pongráczné, özv., szül. Fascher Jozefin, VI, Teréz-körút 35. Bauer Ágnes, ATI, Izabella-u. 34. Behinza Berta, VIH, József-u. 68. Békehegyi Ida, V, váczi-körút 22, Bella Antalné, szül. Pusch Mária, VI, Podmaniczky-u. 79. Bende Jánosné, szül. Kiss Teréz, VIH, Mária Terézia-tér 18. Benedek Julia, AT, Révay-u. 10. Berta Sándorné, szül. A 7ályi Zsófia, Hí, raktár-u. 13. Békésy Ilona, ATI. Erzsébet-körút 22. Béres Julianna, VI, lovag-u. 3. Berger Sarolta, ATI, király-u. 31. Biber Vinczéné, ATH, k. ke:epesi-út 8. Bicskey Erzsébet, VHI, nagvtemplom­u. 23. Bettelheim Lina, V, váczi-út 17. Bienenfeld Rozália, H, mecset-u. 15. Bischitz Irén, FV, szerb-u. 19. Birits Antalné V, k. váczi-út 88. | Blau Mária. AT, akáczfa-u. 62. Blazevich Barror Katalin, VH, rózsa­u. 24. Blum Sarolta, VI, Teréz-körút 25 Bobojcsov Paulina, V, k.-váczi-út 82. Bock Mária, Hl, hajógyár-telep 1. Bocsányi Gyuláné.ATH, aggteleki-u. 11. Bodoky Lajosné, AH, hársfa-u. 33. Bogdándi Imréné, X, Héderváry-u. 1. Boldog Eszter, ATH. nap-u. 6. Boncz Ferenczné, VH, István-út 9lb. Borbélv Mari, A TIH, Kisfaludy-utcza 10—12. Boros Eszter, IX, angyal-u. 28. Bozóky Mária, IX, üllői-út 87. Böhm Mária, H, ország-út 7. Böhsl Ferenczné, ATH, Rökk Szilárd­u. 31. Brenner Johanna, EX, mester-u. 42. Brückner Pál Lajosné, VI, ó-u. 48. Breuer Emma, V, malommuukás-telep 9 ház. 5. Búkor Károlyné, IX, Szvetenav-u. 10. Burján Bozália, IH, Lajos-u. 193. Carius Tinhof Erzs., IH, szt-endrei út 11. Csányi Jánosné, IX, Márton-u. 1. Csefkó Bolváry Julianna, IV, Károlv­körút 22. Csengeri Jakabné, VH, dob-u. 30. Csik Erzsébet, ATII , zerge-u. 3. Czempeltz Johanna, I, Diana-út 7. Czermann Pauliu, ATH, gyöngytyúk­utcza 13. Czipper Jánosné, IV, Lehel-u. 7lb. Czupók Jánosné, ATH, kerepesi-út 55. Dedinszky Józsefné, VI, lovag-u. 3. Demarocsik Istvánná, ATH, német­u. 38. Demetrovics Pető Erzsébet, AT, Sza­bolcs-u. 22. Derka Jánosné,ATH, Bökk Szilárd-u. 19. Deutsch Ferenczné, sz. Herczog Berta, VII, hársfa-u. 57. — Fülöpné, ATI, Vörösmarty-u. 6. — Mária, A 7H, Eizsébet-körút 51. Dezső Zsnzsánna.ATH, népszinház-u. 33. Dióssy Lajosné, X, halom-u. 26. Diószegi Béláné, özv., I, ács-u. 3. Drobina Istvánné,VIH, kálvária-tér 5 !k Dienes Gyuláné, sz. Tar Sarolta, X, Kő­bánya, Finy-ház. Eder Jánosné, IX, gyep-u. 18. Ég Bóza, m, kerek-u. 38. Éliás Mária, AH, István-tér 14. Eisenkolb Antalné, I, Attila-u. 38. Ettenspergerné, szül. Turcsek Antónia. IV, kalap-u. 15. Fábry Sámuelué. ATH, örömvölgy-u. 22. Farkas Francziska, VH, Kazinczy-u. Fazekas Istvánné, X, liget-u. 29. Fehér Anna, AH, kerepesi út 2122. — Teréz, V, váczi út 98. Feichtmann Berfa, Vn, király-u. 15. Fejsze Illésué, özv. IX, külső soroksári­I út 26. I —• Károlyné,özv.,IX, k. soroksári-út 23_ Feuerstein Klára, AT, Révay-u. 18. Fischer Czeczilia, A 7H, István-tér 9. — Jakabné, ATH, üllői-út 4. -— Mária, VI, király-u. 14. Fleischer Mária, VI, új-u. 41. Fleischmann Berta, VH, Csengery-u. 6. Fliegl Anna, VIH, Conti-u. 18. ! Foglein Jozefin, Ujpest, Lőrincz-u. 110. Frank Bezsőné, VHI, Baross-u. 94. Fried Róza, AH, dohány-u. 17. Fries Rudolfné, özv., 1Ü, Zichy-u. 11. Friedmann Johanna, VH,Kazinczy-u.49„ — Teréz, ATI. szövetség-u. 9. Friedrich Anna. H, fő-u. 6. Förster Rozália, VI, Lázár-u. 20. Galbavy Józsefné, VHI, Baross-u. 11. Gansel Leonora, VHI, újvásártér 25. Garai Mária, A rm, futó-u. 25. Gasparovich Antalné, III, Lajos-u. 215_ Géczy Erzsébet, IX, Ranolder-u. 3. — Paula, ATH, József-körút 68. Gere Elekné, Szilassy Julia, IV, vámliáz­körút 16. Gernitz Józsefné, VI, n.-mező-u. 11. i Glück Károlyné, AH, Csányi-u. 9. i — Teréz, Hl, Lajos-u. 134. i Goldmann Betti, A T, Arany-János-u. 32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom