Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - D) Egyházak

Róm. kath. egyház. 218 Szerzetes rendek. 5. Budapest-Ujlak. (III, Bécsi-ut 32.) Plébános : Ott Ádám, dr. Segédlelkész: Szép Lajos. 6. Budapest-Margit-körút. (II, Margit-körút 23.) Plébános: Hamhaber Gentil, szt.-ferenczrendi áldozár. Segédlelkészek: Schmidt Fulgentius, Bozóky Ödön, Bozóky Szende, szt.-ferenczrendi áldozárok. 7. Budapest Tabán. (I, Döbrentey-u. 50.) Plébános: Zierer Károly. Segédlelkészek: Hunkár Viktor, Leimeter János, Groszmann Antal. 8. Budapest-Belváros. Plébános: Kirner Károly. Segédlelkészek: Kanter Károly, Böschatt János, Horváth József. 9. Budapest-Ferenczváros. (IX, Bakáts-tér 13.) Plébánoshelyettes: Kurtz Vilmos. Segédlelkészek: Fertői Bichard, Hanniker Doruonk., Börzsey Theodor, Siposs Ágoston, szt.-ferenczrendiek. 10. Budapest-Józsefváros. (VIII, Mária Terézia-tér 9.) Plébános: Kanovics Béla Móricz, k. h. alesp., apát. 1 Segédlelkészek: Bundala J. dr., Szokol János, Blesz­kány F., Janda József, Metzger József dr. 11. Budapest-Lipótváros. (V, Lipót-tér 9.) Plébános: Lollok Lénárd, prépost. Segédlelkészek: Kurbel János dr., Vodicska Lajos. 12. Budapest-Bókus. (VIII. Gyöngvtyuk-u. 2.) Plébánoshelyettes: Veszely Alajos. Segédlelkészek: Brestyenszky János, helyi segéd­lelkész az üllői-úti kórházban. Meinzel Wolfgang, Ja­nuska Vazul, szt.-ferenczrendiek. 13. Budapest-Terézváros. (VI, Érsek-u. 2.) Plébános: Stieber Vincze. apátplébános. Segédlelkészek: Papánek Ferencz, Zelliger Vilmos, dr., Angyal Kálmán, Kovács Kálmán dr. 14. Budapest-Erzsébetváros. (VII. Szegényház-tér 8.) Plébános: Tóthfalussv Béla. Segédlelkészek: Nóvák István, Schmiedt Ferencz, Cenner Lajos. 15. Ó-Buda. (III. Lajos-u. 188.) Plébános: Kirschhofer Károly. Segédlelkészek: Eadics Gyula, Stacke István, Sag­müller József. 16. Budapest-Kőbánya. Plébános: Benedikovics Károly. Segédlelkész: Szentgyörgyi Imre. Hitoktatók: Jeszenszky Géza, Nádor Imre. c) Papnövelde. (IV, Papnövelde-u. 5—7.) Igazgató : Városy Gyula, clr. Aligazgató: Rrizsán Mihály, h. igazgató. Lelkiigazgató: Bundala Mihály. Tanfelügyelők: Való Simon, dr., Purz Iván, dr. d) Szerzetes rendek. 1. Kegyes tanítórend. (IV, városház-tér 4.) Tartományi főnök: Frank Ferencz. Tiszteletbeli tartományi főnök: Kalmár Endre. Rendi kormánysegédek: Horváth Pius. Fekete Endre. Müllner Pál, Farkas József, Vámos Károly, rendfőnökí titkár. Házfőnök: Szölgyémy János. Áldozárok és gymn. tanárok: Janky Károly, főgymn. igazgató, Csaplár Benedek, Schmidt Ágoston, Maywald kai. József, Bartos József, Pintér Kálmán. Drajkó Béla, Takács Sándor, Firtinger Jakab, Hajnal Imre, Körössi Albin, Suták József, dr., Acsay Antal, Popini Albert, -Tomozy Endre, Harkay István, Titz Antal, Czimmermann János, Czeczkó Antal. r i ** 2. A kegyes tanítórend budapesti Kalazantinuma. (IV, városház-tér 4.) Igazgató: Szölgyémy János. Praefectus: Acsay Antal, theol. tanár. Theologiai tanár: Titz Antal. Egyetemi és theologiai tanfolyamra járó: IH. éves tanárjelöltek : Suller János, Agárdy Lajos. Fruk János, Arendt Endre, Simon Gyula, Sima János, Ladika Miklós, Prelog József. II. éves tanárjelöltek : Pózna József, Bartha György, Friedrich Endre, Keller Lajos, Mathiasz Arthur, Molnár Kálmán. I. éves tanárjelöltek: Kummergruber Emil, Kövesi Lajos. Gíbicz Géza, Kontraszti Dezső. Groszman Antal, Stand János. Freész Endre, Holló István. Lakatos József. Kiss Béla, Kucsera Bezső, Somogyi Jezsef, Preszeller Ferencz, Magasi Antal, Szabó István, Kósa István. Egyetemi hittanhallgatók. II. éves: Margorin István. I. évesek: Komáromi Dezső, Csernyi József. 3. Szervita rend. (IV, Szervita-tér 7.) Prior: Hoffmann M. Benedek. Subprior: Pauer M. Rudolf. Áldozárok: Csucsay M. Péter. Bauer M. VenczeL Bodnáry M. Peregrin, Guta M. István. 4. Szení Ferencz-rend. (IV, Ferencziek-tere 8.) Zárdafőnök: Bán Sándor. Másodfőnök, hitszónok és hitoktató: Mészáros Kálmán. Hitszónokok és segédlelkészek: Klimcsik Henrik, Majzon Irenaeus. Januska Vazul, Keizler István, Saláth Vitális. Meinzl Farkas. Barcza Bernárd. A IX. ker. plébánián működik: Kurz Vilmos, hely. plébános, Hanniker Domonkos, Fertői Richard, Börzsey Tivadar. Sipos Ágost. 5. Kapisztrán rend. (II, Margit-körút 23.) Rendtartományi főnök: Amberger Gyula. Zárdafőnök, plébános: Hamhaber Gentilis. Az Erzsébetiapáczáklelki-igazgatója: Kaizer Nánd. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték iőelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom