Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - D) Egyházak

Róm. kath. egyház. 219 Szerzetes rendek. Rendtartományi titkár: Terzic Lukács. Másod zárdafőnök és káplán: Schmidt Fulgens. Lelkiatya: Dobay Sándor. Altitkár: Ambró János. Az ó-budai Jó pásztorról cz. apáczák lelki-igazga­tója: Kaizer Nándor. Káplánok: Bozóky Szende és Bozóky Ödön. Hitoktatók: Volk Flavián, Bobár Marczel,Bozmanith Kázmér. 6. Jézus rend. (VIII, Mária-u. 25.) Áldozárok: Hennig Alajos, Tomcsányi Lajos, Ester­házy Jenő, Weizer Frigyes, Schäfer Jakab. 7. Kapuczinus-rend. (II, fő-u. 30, 32.) Házfőnök: Wollin Alajos. Házfőnökhelyettes: Bruha Sebestyén. Segédlelkész: Pillmann Alfonz. Hitoktatók: Babics Gergely, Peska Ignácz, Padatik Blés. Hittanhallgatók: Kapsza Viktor IV. éves, Cserny Mihály II. éves. Benes Domonkos I. éves. Testvérek: Heger Gebhardt, Bohóczky Joakim, Schey Justin, Herzic Henrik. 8. Irgalmas-rend. (II, Zsigmond-u. 19.) Kórház nyitva látogatók számára d. e. 9—11, d. u. 2—4-ig. Házfőnök: Thuróczy Kornél, oki. gyógyszerész. Alperjel és irodavezető: König Dániel. Tébolydai felügyelők: Tyhanyi Lukács, Kéri Imre. Főgyógyszerész: Thuróczy Kornél, oki. gyógyszerész. Alorvosok : Dochnolek Gyula. Horváth Amát. Algyógyszerészek: Görey Gyárfás. Bóna Heliador. Gyógyszertan-hallgatók: Schilhányi János, Hiebsch Dezső. Gazda: Moscsovics Boldizsár. e) Női szerzetes rendek. 1. Angol kisasszonyok „Sancta Mária" intézete. (IV, Lipót-u. 9.) Főnöknő : Almássy Mária. Helyettes főnöknő : Karsány Erzsébet. Főruhatáros: Mussaid Francziska. Kisasszonyok: Unger Berta, Mussard Mária, Dam­bassy Anna, Krenedics Mária, Ellenbacber Adél, Träszter Mária, Pedrini Matild, Belloni Magdolna, Neugschwendt­ner Katalin. Mahacsek Sarolta, Bábli Borbála, Cornet Anna, Stelkovics Gizella, Vogel Jozefa, Zemplényi Irén, Populini Marianna, Osvald Karolin, Tavaszi Erzsébet, Hajek Irén, Dorner Anna, Olaszy Bóza, Tavaszy Petro­nella, Erdélyi Vilma, Kertész Veronika. 2. «Az isteni szeretet leányainak társulata». Mária intézet: IX, soroksári-u. 36. — Szent Margit nevelő intézete : IX, Knezits-u. 7. Főnöknő: Uri Borgia. Helyettesek: Morvay Mária Valéria, Buschbaczky Hieronyma. Tagok: Schweighoffer Ladiszla, Schweighoffer Irma, Sztancsek Vilma. Muck Theophista. Hentsch Hermana, Boóri Febronia, Schneider Amadea. Bottea Janka, Rübay Kapisztrana, Steier Edita. Pfiszter Valburga, Timmerer Dominika, Mayer Edelburga, Tanhauser Agapita, Pim­mingsdorfer Gabriela, Tomek Anna, Brusniann Armella, Kirr Eucheria, Bauer Kosztka, Bitteser Theofila, Ber­czelly Charitas, Waber Dolorosa, Schnurer Bóza. Inda Jolán, Bauer Servátia, Sréder Sarolta, Sréder Clarissa, Mayer Corona, Führer Ottilia, Jakab Hirlanda, Spaniol Bicharda. Kosiol Edeltrudis, Deng Kassiana, Naszek Flo­rentia, Zsédely Ida, Schürger Adalberta, Dorovitz Jolanta, Szelényi Lujza, Balázs Filippa, Zsebedits Immaculata, Mayer Frida. 3. Erzsébet-rendű apáczák. (II, fő-u. 43.) Főnöknő: Pachler M. Emerica. Alfőnöknő : Leopold M. Alfonzó. Főorvos: Pald Lajos, dr. Rend. orvos : Vladár Márton, dr. 4. Páli szt. Vinczéről nevezett irgalmas testvérek. 1. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (I, Gellérthegy-u. 5.) Főnöknő: Bózsa Szalézia. —(11 testvér.) 2. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (VI, próféta-u. 1.) Főnöknő : Hahn Mária. — (19 testvér.) 3. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (VIH, nap-u. 3.) Főnöknő: Böck Vilma. — (9 testvér.) 4. Elemi leányiskola, polg. iskola, kisdedóvó. (IH. Szentlélek-tér.) Főnöknő : Erbler Jozefa. — (13 testvér.) 5. Elemi-, polgári leányiskola, kisdedóvó, tanítónőképző. (Banohler-intézet. — IX, gyep-u. 23.) Főnöknő: Holzmann Auguszta. — (30 testvér.) 6. Budapesti első gyermek-menhely. (IX, Knézits-u. 11.) Főnöknő : Henkenrath Clementina. — (7 testvér.) 7. lielenczház. (Buda-Tabán, árok-u. 77.) Főnöknő: Czainko Amanda. — (5 testvér.) 8. Bölcsőde. (Créche.) (VIH. nagy-templom-u. 3.) Főnöknő : Böck Vilma. — (3 testvér.) 9. Egyetemi klinikák. (VIH. üllői-út 26.)j Főnöknő : Neubauer Vinczencia. — (38 testvér.) 10. Szent Rókus-kórház. (VIH, Stáhly-u. 6—8.) Főnöknő : Perignatz Innocentia. — (98 testvér.) 11. Szent István-kórház. (IX, üllői-út.) Főnöknő : Leber Perseveranda. — (95 testvér.) 12. Szent László-kórház. Főnöknő: Wolf Emanuela. — (20 testvér.) 13. «Erzsébet» hasonszenvi kórház. (IX. Knezits-u. 14.) Főnöknő : Mathaus Teréz. — (6 testvér.) 14. «Margit» kórház. Főnöknő : Soldan Bernardine. — (6 testvér.) 15. «Stefánia» szegénygyermek-kórház. (IX, üllői-út 72—74.) Főnöknő: Posch Teodora. — (26 testvér.) 16. «Ferencz József» kereskedelmi kórház. (VII, Bethlen-tér 1.) Főnöknő: Tink Leontin. — (15 testvér.) TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték iőelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom