Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

4. rész - Lak-jegyzék - B

Botka— Böhm 250 Böhm — Brand Botka Alajos, bir. hiv., I, Mikó-u. 1. — Gyula, inin. hiv., I, Verbőczy-u. 7. Botos Endre, törvsz. hiv., IX, Bakács-tér 4. Botova Ján., könyvvezető, VIH, köztemető-u. 79. Bottenstein József, kocsmáros és szatócs, V, külső­váczi-vit 60. — Kár., lisztkeresk., VIII, üllői út 54. Bothfy Vilm., mérnök, I, úri-u. 12. Bottlik Laj., orsz. képv. ; IV, vámház-körút 10. Bottlik Vilm., biztosít, hivat., IX, soroksári-u. 33. Botzenhardt Magdolna, özv., háztul., IH, Lajos-u. 52. Bouton Salamon, vállaik., VI, váczi-körút \. Bouvard Luiza, tanítónő, IV, magyar-u. 11. Bourgoing Ottó, báró, franczia főconzul, VIH, mu­zeum-körút 10. Bovankovics József, kir. curiai biró, IV, szerb-u. 2. Boxberg Géza, br., hivatalnok, IX, Bákos-u. 6. — Győző, br., vasúti liiv., X, bánya-tér 7398. Boxman Hermin, özv., ruliakeresk., VI, Bévay-u. 6. Boxrucker Ján., szabó, I, Attila-u. 141. Boytha József, dr., orvos, III, gyöngytyúk-u. 2. Boythor Fer., vas. hiv., VHI, íhg Sándor-u. 32. Bozano Kár., államhiv., VH, kerepesi-út 30. Boz Menyhért, postatiszt, VI, hajós-u. 30. Bozóky Andr., metereologiai hiv., I, Jovas-út 66. — Béla, vasúti hív., VII, lövölde-tér 1. — Bonaventura, vasúti hiv., n, kacsa-u. 23. — Istv., min. hivatalnok, II, kacsa-u. 23. — Kár., min. hivatalnok, I, Attila-u. 2. — Mária, özv., magánzó, n, csapláros-u. 12. — Mária, özv., magánzó, II, csalogány-u. 17. Bozor Mátyás, fuvaros, n, szegényház-u. 15. Bozseszky Milán, jogtudor, V, nádor-u. 10. Bozsik Mária, faárus, IV, zöldfa-u. 41. Böck Alaj., vasúti hivat., VI, rózsa-u. 52. — Gyula, vállaik., VI, ó-u. 21. — Ign., törvsz. levéltárnok, III, Zsigmond-u. 69. — Vilma, zárdafőnöknő, VHI, nagytemplom-u. 3. Böckh Ján., kir. főgeolog, VIH, üllői út 22. — Mór, háztulajd., V, Arpád-u. 10. Bödő Istv., fuvaros, X, Apaffy-u. 7985. — Mihályné, özv., baromfi-árus IX, Lónyay-u. 3. Bődy Andr., háztulajdonos, VIH, szigony-u. 25. BögenholcI Laj., bizt. felügyelő, VH, rózsa-u. 30. Bőheim Ant., kocsmáros, X, nő-u. 1744/d. — Józs., majoros, VIH, Prater-u. 82. — Jozefa, özv., magánzó, IV, Deák-Ferencz-u. 3. — Tódor, bizt. hiv., IV, muzeum-körút 35. Böhler Vilmosné, özv., paszomány-gyáros, VH, do­hány-u. 52. — Adolf, vasúti hiv., VI, Andrássy-ut 79. — Ágost, mérn., H, fo-u. 44. — Albert, magánzó, VI, mozsár-u. 2. — Albert, pálinkamérő, V, Zápolya-u. 18. — Albina, özv., H, fazekas-u. 26. — Alaj., szatócs, VIH, Szerdahelyi u. 5. — Anna, özv., bérkocsitulajdonos, VI, hajós-u. 15. — Armin, államhivat., IV, molnár-u. 13. — Armin, szatócs, IX, üllői út 97. — Béla, hivatalnok, IV, ferencziek tere 4. — Dávid, könyvkeresk., VI, szerecsen-u. 5. — Eleonora, özv., földbirt., V, József-tér 5. — Gottfried, főv. hivataln., Hl, Flórián-u. lo. Böhm Gyula, hivatalnok, VHI, futó-u. 27. — Ign., biztosít, vezér-ügynök, V, akadémia-u. 14. — Ign., lisztkeresk., VIH, kőbányai út 11. — Ján., bőrkereskedő, IV, gránátos-u. 4. — Ján., dgőzhaj. hiv., H, ponty-u. 10. — Ján., vendéglős, VH, Damjanich-u. 35. — Ján., kovács, VI, lovag-u. 20. — Ján., magánzó, VI, hajós-u. 51. — Jónás, lisztkereskedő, IH, Lajos-u. 121. — József, kávés, V, bálvány-u. 28. — József, bérkocsism., IX, dandár-u. 26. — József, ügynök, V, mérleg-u. 9. — József, szabó, VH, hársfa-u. 6. — József, bádogos, VI, király-u. 86. Böhm József, kovács, VI, Dessewffy-u. 37. — József, ügynök, VI, váczi-körút 17. — Kár., gymn. igazjí., VIH, bodzafa-u. 32. — Kár., dgh. hiv., Hl, Lajos-u. 172. — Kár., hentes, VI, délibáb-u. 21. — Kár., magánhiv., VHI, aggteleki-u. 10. — Kat., özv., szülésznő, VI, Lázár-u. 11. — Kelemen, vas. hiv. H, n. Rókus-u. 26. — Laj., bizt. főhiv., V, mérleg-u. 2. — Liborius, háztulajdonos, II, kapás-u. 15. — Lipót, pálinkamérő, VH, Csengery-u. 7. — Lujza, magánzó, H, fazekas-u. 26. — Mátyás, építőmester, IX, üllői út 1. — Mih., kereskedő, IV, magyar-u. 38. — Mór, vattakereskedő, VI, Andrássy-út 32.. — Mór, mészáros, V, sétatér-u. 3. — Nánd., államhivat., H, fazekas-tér 6. — Salamon, ezüstműves, VH, Csányi-u. 8. — Sám., bizt. hivatalnok, VII, István-tér 7. — Sam., gombkötő, VIH, vas-u. 5. — Sebestyén, szatócs, H, török-u. 18. — Vilm., magánzó, VI, Andrássy-út 79. — Zsuzsanna, özv., magánzó, I, Lógody-u. 35. Böhme Miksa, vas. hiv., VI, lovag-u. 20. Böhmer Erich Hugó, mérnök, V, nádor-u. 84. Böhn Kár., mészáros, VIH, vas-u. 16. Bök Ján., kir. alügyész, VIH, vas-u. 6. Böke Gyula, dr., egyet, tanár,V, bécsi-u. 6. — Kár., könywez., VH, Damjanich-u. 56. Bölcs Gyula, min. fogalmazó, I, úri-u. 40. — Kár., czipész, H, fő-u. 94. Bölcsey Kár., bankhiv., YH, király-u. 15. — Róza, özv., magánzó. VI., Andrássy-út 81. Bölcskey Adolf, magánzó, VI, váczi körút 37. — Kár., füszerkeresk., H, fő-u. 143. Bölöni Hermina, háztul., VI, Bajza-u. 16. Böltskövy Dániel, nyug. cs. k. kapitány, VIH, vas-u.1 — Tiv., lakatosm., VIH, szűz-u. 3. Börner K. Gusztáv, gépész, IV, k. korona-u. 39. Börzsöny László, mészáros, VI, hajós-u. 33. Böschátt Ant., hentes, VI, szív-u. 36. Böszörményi Kálm., postatiszt, X, tisztv. t., csa­lád-u. 12. Bötskey Laj., min. hiv., II, fő-u. 22. Bözel Fer., szobafestő, VIH, bodzafa-u. 13. Brabetz Andr., bérkocsism., VIH, koszoru-u, 9. — Sánd., államhiv.. VIH, külső stáczió-u. 23. Brachfeld Adolf, háztulajdonos, V, n.-korona-ti. 17. — Arnold, háztulajdonos, V, nádor-u. 11. — Fer., bankhh.. V, bálvány-u. 17. — Laj., dr., ügyvéd, V, sas-u. 27. — Laj., kávémérő, VIH, stáczió-u. 4. — Laj., biztosit, hivat., V, Széchenyi-u. 12. — Manó, dr., ügyvéd, V, n.-korona-u. 17. Brachmann Raymond, vasúti mérn, V, bálvány-u. 26. Brack Ant., kávémérő, VHI, őr-u. 9. Bradách Ant., dr., ker. orvos, IV, váczi-u. 18. Bradács Ign., vendéglős, I/kült., Kelenföld. Bradel Klára, özv., háztulajd., H, Horvát-u. 11. — Teréz, özv., háztulajdonos, H, fő-u. 33. Brader Ján., czipész, VHI, Prater-u. 37. — József, czipész, VHI, Práter-u. 27. Bradl Katalin, özv., háztul., VIH, német-u. 10. Brády Béla, postatiszt, VH, Kazinczy-u. 2. Brafmann József, zsibárús, VH, újvásár-tér 3. Brahatsek József, czipész, VI, n. mező-u. 14. Braida Anna, özv., háztul., VH, akáczfa-u. 17. Braidsver József, kir. táblai biró, I, Attila-u. 64. Braiter Bódog, postaig. titk., VIH, újvásár-tér 19. Braitner László, szatócs, VH, dohány-u. 20. Brák Ign., üzletvezető, V, mérleg-u. 9. Brám Miksa, bárdányi lovag, a cs. kir. déli vasút­társaság igazgatója, V, tükör-u. 2. Branauer Sebestyén, szőlőműves, Hl, ürömi-u. 49«. Brand Ign., szatócs, VIH, futó-u. 2. — Istv., vasúti hivataln., VI, Andrássy-út 88—90. — Ján., kocsmáros, VIH. futó-u. 37.

Next

/
Oldalképek
Tartalom