Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 (3. évfolyam)

2. rész. Ház-jegyzék - A) Belterület - I. Kerület

VIII. Kerület. Házjegyzék. 66 Häuser-Schema. VIII. Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számot a jobb oldalon. Sie&e bie £>au§mtmmer art ber Itrtfert, bie íparjetlenuummer an ber redeten ©ette. 56 Lendtner Alajos 1656 58 Schwallner Ant. ^ram­mer Teréz 1655 Hullära-utcza. 1, 3 Nekpisz Anna, Te­réz, Ján. s Hill Julia 1228 6 Müller István s Müller Borbála, hitest. 1313 7 Meiszburg Erzs. 1229 9 Pafkovits Fer. s Gako­vits Katalin, hitest. 1230 13 Stankovits Mih.s Stan­kovits Róza, hitest. 1231 14 Papp Fer. és Ilona 1218 15 Eberhardt Pál és Kaul Te' éz, hitestársak 1233 16 Mészáros Eóza 1217 17 KrecsányiKovácsAnna 1234 18 Kovács Fer. és Kat. 1216 19 Hotter Károly 1235 20 Hang Teréz, Jozefa, Pätz Antal, Mihály, kisk. Putz Mária, Cze­ezilia és kisk. Hang János 1215 21 Mingovits István 1236 23 Budapest főváros 1237 I V-ut('/il. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) ' 6 Lőwy Frigyes 1294 8 Lő-wv Frigyes és Lőwy Hermina, hitest. 1292 12 Spatz Manó 1288, 1289 13, 15 L. árok-u. 23, 25 22 Pöschl Nándor 1282 24 Frits Antal és E . zs. 1281 JTaltalb-léposö. 4 Ozv. Patakv Andrásné, szül. Letovics Anna 1615 Judit-utcza. 1 Bittermann István és Mária 1357 2 Görög nem - egyesült hitfelekezet " 1360 3 Mdcher Stingeder Jo­zefina 1359 Kánya-utcza. 1 Trost Péter, kisk. Trost Bóza, Péter, Mária és János 5 Yranits Bóza 1175 9 Reiszler Anna 1177/« Kemenes-utoza. 2 Simel János, György, Zsófia, Jozefa ' 2098 6 Kluzats Ágoston 2097 Kereszt-utcza. 1, 3 Joannovits Péter és Davidovits Juli, hitest.1456 2 Zaitz József és Putz Borbála, hitestársak 1503 4 Kopper Károly 1415 9. 9la Schachinger Ven­czel s Schachinger Te­réz, hitestársak 1419 10 Proksch Ant. és Lind­ner Teréz, hitest. 1410 12 Irgang Julia 1407 13 Pandarits Pál és Ivá­nits Mária, hitest. 1423 20 Mach János és Anna 1397 Ke veszt-téi*. 1 Matulay Ferencz, Má­ria, Klajs Mátyás, Vu­kovits Mária 1380, 1381 9 Lubik Miki. s Stanko­vits Janka, hitest. 1211 10 Csernák, szül. Pleskó Anna 1210 11, 12 Zsiska Mayer Fran­czi.-ka 1382 13 Kovács Fer., Krempf Katalin 1423 19 Fritz Julia i394 20 Bogisits Teréz 1395 21 Belim Mária, István, Erzsébet, Zsigmond 1396 Komló-vitcza. 4 Stad'er János 1983 6 Petiasch Anna 1885 Iíökény-utcza. 1 Mauks János 2144 2, 4 Mauritz Vilmos 1640 6 Dr. Heinrich Nep. Já­nos és Stang Fridrika, hitestársak 1639 10 Dr. Heinrich Nep.Ján. 1638 12 Matiszko Károly 1637 14 Doge Fábián és Behm Anna, hit ^stá' sak 1636 16 Deutsch Károly 1635 Kömires-utcza. 5 L. aranykakas-utcza 5. 7 Schőnwald Bernát 1309 8 L. arauykakas-utcza 9. 9 Schreiber Emilia 1310 11 Zorn Ádám s Strebech Teréz, hitestársak 1311 13 Bettig Borbála 1312 14 Platzer Francziska 1330 18, 16 Csimcsa Sándor és István 1329 20 UjvárySchweitzerMag­dolna 1328 Ivöi'-utc/.a. 3 Jesch András 1183 5 Jesch Mátyás és Jesch Tei éz, hitestársak 1 6 Kojnovits Erzsébet 1 7 Szegedinácz István és Stankovits Mária, hi­testársak 1 9 Preiszler Ján. és Bauer Anna, hitestársak 1 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján. és Kesz­ler Teréz, hitest. 1 12 Geiger Sebestyén, Pau lovits Bozina 1248 13 Bpest főv. közönsége 1 15 Tröszt István és Osz­watsek Kat., hitest. 1 16 Cseperkalovits Magd. 1246 17 Szegedinácz Feiencz 1204 18 Zách Mátyás és Hibits Katalin, hitestársak 1245 20 Weiszkopf Antal és Schmidt Mária 1244 22 Fehér Mih. és Bozina 1383 28 Krötzl Jos. s Kronbeck Zsuzsánna, hitest. 1209 30 Maier Jos. és Schmal ­ner Katalin, hitest. 1208 Középhegy-u. 19 Kiswetter Miksa s Vor­läufer Jozefa, hitest. 1937 24 Csajovátz István 1933 26 Zimmeimann Jos. és Klein Katalin, hitest. 1932 28 Ohczoly Veronika 1927 Krisztiua-tér. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 2 Spieszlehner Fereucz 1355 3 Gartner Antal 1356 Kiirt-utcza. (Új. 92eu.) Lelencz-utcza. 2 Kiuspér József 1903 4, 6 Grosz Kár. s Grosz Veronika, hitest. 1869 5 MaradaGyörgys Strass­gürtl Anna, hitest. 1863 8 Budapest főváros 1868 9 Gyor^yevits Mária 1864 10 Budapest főváros 1867 12 Füll József 1907 14 Stutzenstein Mihály és Stutzenstein Teréz, hi­testársak 1866 Lepke-utcza. 1 Budapest főváros 1898 3 Boch József s Zimmer­mann Anna, hitest. 1900 4 Zorn Anna 1901 6 Seyfert Vlmos és Le­ber Magdolna, hitest. 1902 7 Kurczweil Samu 1905 8 Kiss János 1904 9 Széth Jakab, Anna 1906 10 Matits Apollónia 1975 12 Haselberger Magd. 1974 Lógody-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) Naphegy-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 53 Pöschl Nándor 1258 55 Özv. Grosz Lipótné, szül.Hibits Mária, Zach Katalin és kisk. Hibits József 1259 57 Bandi Jos. és Ernhe­ber Teréz, hitest. 1241 59 Kobor János és Német Viktória 1242 61 Meiszburger Erzsébet 1243 82 Tittoly Miki. és Bohus Zsuzsánna, hitest. 1263 84 Pafkovits Fer. és Paf­kovits Kat., hitest. 1262 86 Petz József 1261 96 Mingovits István 1238 Orbán-utcza. 3 Mandovits Miklós és Jambovácz Mária hites­társak 1190/a 3la Hantsebe Károly és Anna hitestársak 1190/b 4 Langwetter Ferencz 1203 5 Naster József és Anna hitestársak 1191 6 Budapest főváros 1202 10, 12 Szegenvein Jos. és Wagner Magd. hitest. 1200> 11 Pafkovits Julianna,Ist­ván, Jakab, Vitzkovitz Magd. és Bosnyakovits Julianna 1197 Orom-utcza. 3/a LettnerMária, István, Julia . 1794 7 Quasi Anna 1827 8 Beisz György és Ober­leitner Magd. 1793^ 13 Mayer Fer. és Tuffek Erzsébet hitestársak 1829' 15 Filó Keresztély 1828­Palota-utcza. 1 Budapest főváros 4558­2 Prix Erzsébet 2191 3 Budapest főváros 1556' 4 Milhoffer Nándor és Welzl Mária 1560> Promoutori tit. 2 Hatsik Mór és Zsófia hitest \r sale 2123' 4 Koischor Szilárd és Sa­gitz Zsófia hitestársak 2122' 6 Haus Simon 2120­7 Kremvier Mihály 10566/« 9 Hofhauser Lajos és Heichele Hermina 10566//' 10 Haas Simon 2119' 11 Babocsay Ján.és Anna 2124»­14, 16 Biunnerlmre, An­tónia férj .Kerntler, Má­ria, István és Olay Szi­lárd 2111, 2112' 17 Petz József 2115' Rudasfürdő - ter. 1 Paulovits Nándor és Szilágyi Teréz 2148­Sáncz-utcza. 10 Kelluer György ésWai ­gits Erzsébet hitestárs Kronawetter Ferencz 1844 12 AlmásyAndiás 1845­14 Sztano Milroy 1846 Sarkantyús - köz^ 3 Budapest főváros 1618 4 Baumgärtner József 1621 Szarvas-tér. 3 Kerntler Teréz, Fe­rencz, Károly, Anna, Teréz és Ágost 1454 4 Gamauf Károly 1455» 7 Stefanovits Katalin 1504 Szarvas-utcza. 3 Budai göi .-kel. egyház­község 1450­5 Benedek Bóbert 1449 1 7 Budai izraelita község 1448' Szem -utcza. I Dr. Heinrich Nep. Já­nos és Stang Fridrika hitestársak 1630, 16311 4 Scheibner Anna 1634. Szikla-utczíi. 5, 7 Kroneraff István 1601 10 Lettner Lehi Anna,An­tal, József, Ján.,Péter 1985

Next

/
Oldalképek
Tartalom