Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 (4. évfolyam)

2. rész - Ház-jegyzék - A) BELTERÜLET - I. Kerület

I II. Kerület. Házjegyzék. 15 Hänser-Schema. III . Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számot a jobb oldalon. ©ieíje bie £au§nummer an ber linlen, bie Sparjelíennutmner an ber rechten Seite. Horgony-utcza. 3 Beder György és Kopf­haut Teréz, hitest. 1642 4 Erzly József 1698 5 Peitl István és Paula 1643 6 Nóvák Ign.s Tirwecker Mária, hitestársak 1691 7 Dr. Heinrich Nep. Ján.1644 8 Budapest fővár, gyámi tartalékalap 1696 9 Özv. SturmFrancziska 1645 10 Millner Andr. és Kug­ler Teréz, hitest. 1695 11 Fürst Gerson 1632 12 Watzke Ede s Watzke Bóza, hitestársak 1694 13 Dr. Heinrich Nep. Já­nos és Stangl Fride­rika, hitestársak 1628 14 Zsoldos Boldizsár 1693 16 Yogl Fer., József, Kár., Anna, Bóza, Mária 1692 18 Engl Ferencz és Gru­ber Erzsébet, hitest. 1688 19 Bpest főv. közönsége 1622 20 Stefanetz Gregor és Mária 1687 21 Főv. közm. tanácsa 1647 22 Bücker János 1686 23 Bpest főv. közönsége 1614 24 Dames György s Isch­gun Anna, hitest. 1685 26 Lux János s Traunin­ger Mária, hitest. 1684 28 Scholcz Mihály és Ka­rolina hitest. " 1683 34 Forisch János, s Geb­ler Teréz, hitest. 1672 36 Kisk. Fitzthum Irma, Katalin, Kár., Gizella, Ilka 1671 38 Bpest főv. közönsége 1670 40 Budapest főváros 1666 41 L. hadnagy-u. 26. 42 Budapest főváros 1665 44 Neuzil Alajos s Stumár Sarolta hitest. 1664 45 Kisk. Begovits Teréz, Antal,Erzsébet ésKlára 1648 46 Errovits Otto 1663 48 Bpest főv. közönsége 1662 50 Károlyi Ferencz és Ju­liánná hitestársak 1659 52 Ozv. Kmeti Nándorné 1658 54 Leitner Hierwarther Teréz 1657 56 Lendtner Alajos 1656 58 Schwallner Ant.,Kram­mer Teréz 1655 Hullám-utcza. 1, 3 Nekpisz Anna, Te­réz, Ján. s Hill Julia 1228 2 L. Gellérthegy-u. 84 1226 6 Müller István s Müller Borbála, hitest. 1313 7 Meiszburg Erzs. 1229 9 Pafkovits Fer. s Gako­vits Katalin, hitest. 1230 13 Stankovits Mihály ss Stankovits Bóza, hi­testársak 1231 14 Papp Fer. és Ilona 1218 15 Eberhardt Pál és Kaul Teréz, hitestársak 1233 16 Mészáros Bóza 1217 17 KrecsányiKovácsAnna 1234 18 Kovács Fer. és Kat. 1216 19 Botter Károly 1235 20 Hang Teréz, Jozefa, Putz Antal, Mihály, kisk. Putz Mária, Cze­czilia és kisk. Hang János 1215 21 Mingovits István 1236 23 Budapest főváros 1237 Iv-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 6 Lőwy Frigyes 1294 8 Lőwy Frigyes és Lőwy Hermina, hitest. 1292 12 Spatz Manó 1288, 1289 13, 15 L. árok-u. 23, 25 22 Noszter Anna 1282 24 Frits Antal és Erzs. 1281 Jakab-lépcsö. 2 L. hadnagy-u. 14. 1616 4 Bpest főv. közönsége 1615 Judil-utcza. 1 Bittermann István és Mária 1357 2 Görög nem - egyesült hitfelekezet 1360 3 Melcher Stingeder Jo­zefina 1359 Kánya-utcza. 1 Bpest főv. közönsége 1173 3 L. Czakó-u. 16. 5 Yranits Bóza 1175 9 Beiszler Anna 1177/a Kemenes-utcza. 2 Simel János, György, Zsófia, Jozefa * 2098 3 5 Koischor Konstantin és Zsófia 10667 4 Sinnel Zsófia, sz. But­son, kisk. Sinnel János, György, Zsófia és Jó­zsef a , 10609 6 Kluzats Ágoston 2097 Kereszt-utcza. 1, 3 Mudry, sz. Tinkovits Erzsébet, Koperly, sz. Tinkovits Helén és Mó­ricz szül. Davidovics Mária 1456 2 Zaitz József és Putz Boibála, hitestársak 1503 4 Kopper Károly 1415 8 L. árok-u. 65. 9, 9la Schachinger Yen­czel s Schachinger Te­réz, hitestársak 1419 10 Proksch Ant. és Lind­ner Teréz, hitest. 1410 12 Irgang Julia 1407 13 Pandarits Pál és Ivá­nits Mária, hitest. 1423 14 SzelényiGusztávésHu­ber Zsófia hitest. 1330 20 Mach János és Anna 1397 Kereszt-téi-. 1 Matulay Ferencz, Má­ria, Klajs Mátyás, Yu­kovits Mária 1380, 1381 7 L. harkálv-u. 8. 1352 8 L. harkály-u. 9. 9 Andrekovics Jakab és Alojzia 1211 10 Csernák, szül. Pleskó Anna 1210 11, 12 Zsiska Maver Fran­czii-ka 1382 13 Kovács Fer., Krempf Katalin 1423 15 L. hadnagv-u. 41. 18 L. eper-u. 2. 1590 19 Fritz Julia 1394 20 Bogisits Teréz 1395 21 Behm Zsigmond 1396 Komló-utcza. 4 Stadler János 1983 6 Petrasch Anna 1885 Kükény-atcza. 1 Mauks János 2144 2, 4 Mauritz Yilmos 1640 6 Dr. Heinrich Nep. Já­nos és Stang Fridrika, hitestársak 1639 10 Dr. Heimich Nep.Ján. 1638 12 Matiszko Károly 1637 14 Doge Fábián és Behm Anna, hitestáisak 1636 16 Deutsch Károly 1635 Iíömíves-utcza. 5 L. aranykakas-utcza 5. 7 Schőnwald Bernát 1309 8 L. aranykakas-utcza 9. 9 Schreiber Emilia 1310 11 Zorn Ádám s Strebech Teréz, hitestársak 1311 13 Bettig Borbála 1312 14 Platzer Francziska 1330 18, 16 Csimcsa Sándor és István 1329 20 UjvárvSchweitzerMag­dolna" 1328 22 L. holdvilág-u. 2. Kör-utcza. 2 L. Czakó-u. 28. 1171 3 Özv. Jesch Anna 1183 5 Jesch Mátyás és Jesch Teréz, hitestársak 1184 6 Kojnovits Erzsébet 1178 7 Szegedinácz István és Stankovits Mária, hi­testársak 1185 9 Preiszler Ján. és Bauer Anna, hitestársak 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján. és Kesz­ler Teréz, hitest. 1187 12 Geiger Sebestyén, Pau­lovits Rozina 1248 13 Bpest főv. közönsége 1188 15 Tröszt István és Ösz­watsek Kat., hitest. 1189 16 Cseperkalovits Magd. 1246 17 Szegedinácz Ferencz 1204 18 Zách Mátyás és Hibits Katalin, hitestársak 1245 20 Weiszkopf Antal és Schmidt Mária 1244 22 Fehér Mih. és Bozina 1383 28 Krötzl Jos. s Kronbeck Zsuzsánna, hitest. 1209 29 abroncs-u. 11, 13. 1882 30 Maier Jos. és Schmal ­ner Katalin, hitest. 1208 36 L. abroncs-u. 56. Középhegy-u. 19 Kiswetter Miksa s Vor­läufer Jozefa, hitest. 1937 21 L. fáczán-u. 18. 1953 24 Csajovátz István 1933 26 Zimmermann Jos. és Klein Katalin, hitest. 1932 28 Ohczoly Veronika 1927 Krisztina-tér. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 2 Spieszlehner Ferencz 1355 3 Gärtner Antal 1356 Iv in't-utczM. (Új. 9íeu.) Lelencz-utcza. 2 Kruspér József 1903 4, 6 Grosz Kár. s Grosz Veronika, hitest. 1869 5 Leitner István 1863 8 Budapest főváros 1868 9 Gyorgyevits Mária 1864 10 Budapest főváros 1867 12 Füll József 1907 14 Stutzenstein Teréz 1866 Lepke-utcza. 1 Budapest főváros 1898 3 Boch József s Zimmer­mann Anna, hitest. 1900 4 Zorn Anna 1901 6 Seyfert Vilmos és Le­ber Magdolna, hitest. 1902 7 Kurczweil Samu 1905 8 Kiss János 1904 9 Széth Jakab, Anna 1906 10 Matits Apollónia 1975 12 Haselberger Magd. 1974 Lógody-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 28 Attila-u. 27. 1488 Naphegy-iitcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 53 Schlosartsek József és Anna hitest. 1258 55 Karner Tamás és Aloi­zia, hitest. 1259 57 Bandi Jos. és Ernhe­ber Teiéz, hitest. 1241 59 Kobor János és Német Viktória 1242 61 Meiszburger Erzsébet 1243 82 Tittoly Miki. és Bohus Zsuzsanna, hitest. 1263 84 Pafkovits Fer. és Paf­kovits Kat., hitest. 1262 86 Petz József 1261 96 Mingovits István 1238 Orbán-utcza. 3 Özv. Mandovits, szül. Jambovácz Mária 1190a 31a Hantsche Károly 1190/b 4 Langwetter Ferencz 1203 5 Özv. Gross Mária 1191

Next

/
Oldalképek
Tartalom