Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - I) Közlekedés

Közlekedés : 239 Vasutak. Ellenőr: Bayer Lajos. Mérnökök : Polgár Jenő, Hoffmann Oszkár, Benedicty István, Windisch Imre. Hivatalnokok : Specht Ede, Stigler Lajos. B. H. b) ügyosztály. Fogalmi és vontatási kiadások ellenőrzése. Ügyosztályvezető: Harmos Béla, felügyelő. Felügyelő : Fuchs Guidó. Főmérnök: Bursik János. Főellenőr: Kankovszky Adolf. Ellenőrök: Pernáth Alajos, Chlumszky Manó, Schmidt János, Givisser Nándor, Kirchlechner Imre. Hivatalnokok: Pollatsek Károly, Kádár Salamon, Nyáry Mihály, Pászthory Dénes, Lányi Gusztáv, Laber Béla. Wirth Antal. Irodatiszt: Magyar József. B. H. c) ügyosztály. Mühelyi kiadások ellenőrzése. Ügyosztályvezető : Hegrád László, főfelügyelő. Főmérnökök : Müller Károly, Hauner Ferencz, Nagel Bezső. Némethy Antal. Főellenőrök: Kálmán Lipót, Dukesz Zsigmond, Kósa Sándor. Mérnökök: Nitsch Bezső, Székely Gyula. Ellenőrök: Osanic Márk, Vogl Henrik, Garay Lajos. Hivatalnokok : Mandelló Ágost, Chirke Aladár, Bajza József, Thull Bicháid, Pátz Károly, Wamiuth Emil, Dobos János, Ehmann Istv., Uray Endre, Beliczay Gyula, Gábel Yilmos. Számtisztek: Szabó István, Waigand Károly. B. H. d) ügyosztály. Anyag- és leltárkezelés ellenőrzése. Ügyosztályvezető: Korény Ágoston, főfelügyelő, a H. o. kat. vit. é. tul. Főellenőrök: Giesztl Venczel, Sándor Simon. Ellenőr : dapsai Dapsy Lajos. Hivatalnokok: Nehéz Lajos, Korponay Ödön, Weisz Ödön, Weszely Gyula, Fazekas Ferencz, Pavlicsek J. Béla. Vörös Lajos, Zólyomi Jenő, Tóth Félix, G. Balog Gyula. Irodatiszt: Vaskó József. B. III. Bevétel ellenőrzési szakosztály. (VI, Teréz-körút 60.) Szakosztályvezető: Zucker János, főfelügyelő. Főfelügyelő: Berkovics Gábor, szak. oszt. vez. hely. Főellenőr: Posch Gyula. Hivatalnok: Hegedűs József. B. IH. a) ügyosztály. (Helyi áruforgalom.) Ügyosztályvezető : Mayer Antal, felügyelő. Főellenőrök: Klinkárt Bódog, Szilágyi Vincze, Koblitz Antal, Keller Gyula, Nóvák Mór. Ellenőrök: Thold József, Sátori Jakab, Bózsahegyi István, Kribl Sándor, Bernardi István, Stark Antal, Greth Géza, Littke Jenő. Hivatalnokok: Wallenfels Károly, Ludányi Gyula, Medgyesi Bertalan, Fernkorn Gusztáv, Badimeczky Ján., Pauer Bonaventura, Bánffy István, Hegedűs Lajos, Schertzinger Alajos, Höffler Miksa, Strasser Ferencz, Veress Lajos. Számtiszt: Prokesch Antal. B. IH. b) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) (Szomszédos áruforgalom.) Ügyosztályvezető : Szontágh Titusz, felügyelő. Főellenőrök: Beisz Nándor, Zaphiry György, Hra­bovszky Lajos. Ellenőrök: Killius Gyula, Szemere János, Ploskál János, Erhardt Fülöp, Schneider Antal, Annau Károly, Strommer Lajos, Szedoglavits Adolf, Babits János, Sámy Endre. Hivatalnokok: Axaméthy Ignácz, Badula Milán, Zeller Győző, Schuster Zsigmond, Kardhordó Aladár' Jilli Béla, Soós Miklós, Ellinger Antal, Grawatsch Bezső, Molnár Vilmos, Béla Péter, Gebauer Vilmos, Geber Antal, Zeller Albert, Elsner Bóbert, Adamy Bezső, Turtsányi Béla, Czóbel Béla. Segédfogalmazó: Artner Károly. B. IH. c) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) (A helyi érdekű vasutak áruforgalma, továbbá a belföldi, osztrák és boszniai vasutakkal való köteléki áruforgalom.) Ügyosztályvezető: Teichmann Mátyás, felügyelő. Főellenőrök: Doppler József, Bretschneider Othmár, Koch Henrik. Ellenőrök: Kocsy Ignácz, Villax Béla, Leitner Vilmos, Sporschil Armin lov., Urbányi Gusztáv. Poppel Gusztáv. Hivatalnokok: Galateo Antal, Fábry Ede, Incze Jó­zsef, Both Béla, Tolnai Lázár, Perrei Peron János, Kele­men Antal, Kruttschnitt Pál, Berkovits Vilmos, Münich József, Fischer Sándor, Silbermann Adolf, Szirmai Manó István, Werner Károly, Finda József, Fedortsik Sándor, Krieger Lipót, Singer Antal, Aszódi Salamon, Hitzing János, Lingsch János, Hollósy Jenő, Herberth Tivadar, Kajári Sámuel, László János, Eckstein Gyula, Egyed Sándor, Hlavács Samu. Számtiszt: Zombath Pál. B. IH. d) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) (Külföldi árúforgalom és az összes bevételek egybe­foglalása.) Ügyosztályvezető: Pesky János, felügyelő. Főellenőrök: Danielló János, Endrédy Árpád, Holle­rung Oszkár, Svidersky József. Ellenőrök: Fellner Károly, Pinkus Zsigmond, Piliczár Lajos, Lipp Mátyás, Márkó Adolf, Weissmann Mór, Lesska Károly, Swaton Ágoston, Weiglein Vilmos, Kar­chesy József, Hassak Henrik. Hann Adolf, Dobai József, Holzschuster Antal, Solarcz József, Várnai Jakab, Bozóky Bonaventura, Saly Ágoston, Lilleklstv., Schneider Arthur, Dőry Ernő, Gervay Kár., Babik József, Besenbeck Gyula. Hivatalnokok: Bossányi Lajos, Szerényi István, Si­monits Béla, Mendl Márk, Bauscher Józs., Czóbel Sánd., Pachler Ferencz. Ország Mór, Immerblum Gyula, Lantos Vilmos, Schiebinger Károly, Schöpflin Hugó, Erős Lajos, Nagy Zsigmond. Kónya Mihály, Tatárka Antal. Számtisztek: Ángyán Kálmán, Bobleter Károly. Segédfogalmazó: Czobor Károly. B. HL e) ügyosztály. (VI. Teréz-körút 60,) Személy- és podgyászforgalom. Ügyosztályvezető : Benke Elemér főellenőr. Főellenőrök: Scharrer János, Biszner Antal, Stein­hübl Antal, Nagy Antal. Ellenőrök : Zbittek Ferencz, Pfeiffer Manó, Petz Antal, Neubauer Bóbert, Plucznár János, Travnicsek Ede. Hivatalnokok: Brunner István, Zettel János, Engl Ottó, Pribis Ferencz. Némethy Ernő, Majer Lajos, Pálmay Károly, Wahl Ign., Ehrenreich Heniik, Weiner Jeremiás, Schmádár József, Waczowsky Ferencz, Bussay Kálmán, Lieszkovszky Antal, Nagy Gábor. Bakovszky Bezső, Franki Miklós. Irodatiszt: Polgár István. B. IH. f) ügyosztály. (VI, Teréz-körút 60.) Állomáspénztári szolgálat és az utánvételek ós dijmente­sitési letétek ellenőrzése. Ügyosztályvezető: Tolnay Gedeon, felügyelő. Főellenőrök: Kassovitz Henrik, Freytag Buppert. Ellenőrök: Liedemann Lipót, Kuncze Lajos, Fischer József, Czapf Lajos, Bezucha Gyula, Kohárits Ödön, Eckbauer Andor. Hivatalnokok : Jakabházy László. Pausenberg Frigyes, Bergh Albert, Molnár Ferencz, Haág Bezső, Wiskenbauer Ferencz. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom