Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

3. rész - Hatóságok, intézetek, egyletek, stb.

Ban Ár v Hatóságok, intézetek, egyletek stb. 161 Behörden, Institn te, Vereine &c. Ba u 1. üg-yosztály. ®eparteinent. Közigazgatási ügyek. Administrative Angelegenheiten. Főnök, Qfvif : (Betöltetlen, vacat). Titkárok, Sacwtäw : Neumann Sam., Sebes Pál, Paul. Fogalmazók, QondpisUn •. Garay Ján., Joh. Szabó Béla, Adalb. Beosztva, ZuqetfmU Mokry Fer., Franz, távirdai fő­tiszt, Telegraphen- Oberofficial. 2. üg-yosztály. ®epartement. Műszaki ügyek. Technische Angelegenheiten. Főnök, Slhf: Pfannschmidt Kálm., Kolom., cz. osztály­tanácsos, Tit.-Sectionsrath. Fogalmazók, Qondpidm Szalay Ign. Dorogsághy Dé­nes, Dionys. Beosztva, Zuadlidlt: Csimponeriu Dénes, Dionys, táv­irda-igazg. titkár', Telegr.-Dir.-Secretär. — -Beiff Illés, Elias. Horny Gyula, Julius, távirdatisztek, Telegr.-Officiale. B) Műszaki szolgálat. Technischer Dienst. Műszaki tanács, (ücfmixlkz Smat.- Nagy Ján., Joh., min. tanácsos, Min.-Rath. Bodoky Laj., Ludiv. Ludvigh Gyula, Julius, osztálytanácsosok, Sectionsräthe. Középítészeti felügyelők, é&au-cfmpiidown: Kiszely Kár., Carl, cz. osztálytanácsos, Tit-Sectionsrath. Landau Gusztáv. Szumrák Pál, Paul. Lejtényi Fer., Franz. Fésűs Mih., Mich. Barvits Albin. Haynald Istv., Stef., kir. taná­csos, kön. Rath. — Mokry Endre, Andr. Szombathy Kár., Carl. Péch Jos. Hajdú Gyula, Julius. Meczner Vend. Mi­hálovits Ant. Főmérnökök, Gßaz-dn^mimze,: Lers Pál, Paul. Kléh Kálm., Kolom. Andrássy'Gyula, Julius. Fábián Ján., Joh. Ney Béla, Adalb. Lóskay Miki., Nik. Beosztva, Ssugdthill: Czekelius Aurél, m. állam vasúti főmérnök, Ober-Ingen. bei den ungar. Staatsbalinen. — Hartig Sánd., Alexand. Mentsik Fer., dr., Franz, kir. mér­nökök, kön. Ingenieure. i C) Egyéb szolgálati ágak. Sonstige Dienst zweige. a) MINISTEM SZÁMVEVŐSÉG. Rechnu ngs- Abtheilung. Főnök, Shcf: Szmekál Jos., ldr. tanácsos, kön. Rath. I. Műszaki gazdászati osztály. Sedjmfdje Defonomie=2lí>tfyeiíung. Számtanácsos, Sücfmunjszatíi: Garlatliy Szilárd, Const. Számtisztek, Slecfmungscfßiiala.- Szilberleitner Béla, Adalb. Béla Dániel. Goldinger Ferencz, Franz. Balthazár Győző, Victor. Gluzéky Imre, Emer. Kraudy Arnold. Drasclie Gusztáv. Parzizek Laj., Ludw. Brestyenszky Ján., Joh. Lázár Imre Ernő, Emer. Ernst. Udvardy Laj., Ludw. Mahler Emil. II. Közigazgatási osztály. 2lbminiftratioe 2(í)tfyeÜung. Számtanácsos, Skclmun^zaltl : Vetter Sánd., Alexand. Számtisztek, Slcdmun^'ofßdak: Benkhard Ján., Joh. BózsahegyiBéla, Adalbert.. Paldt Fer., Franz. Gallina Kár., Carl. Piuczel Lőrincz, Lorenz. Braunecker Edgar br. Aranyossy Kár., Carl. Mezey Béla, Aclalb. Bónay László, Ladisl. Gold Istv., Stef. Körtvélyessy Aladár. Pray Valér. Bodnár Dezső, Desid. III. Könyvelési osztály. a3ud)íjaítung3=2l6tf)eiluttg. Számtanácsos, SlccfmunynattiFurmann Bezső, Rud. Számtisztek, Siccfman^cfßdak: Gerber Venczel. Feny­vessy Kár., Carl. Spitzár' Frigyes, Friedr. Herczegfy Dé­nes, Dionys. Bertrám Géza. Farkas Endre, Andr. Lustig Fer., Franz. Böhm Mór, Moritz. Tutzinger Vilm., Wilh. Czím- és lak-jegyzék. Kiadó, Sxpibitoi : Frank Endre, Andr., számtiszt, Rech­nungsoffic. b) POSTA-SZAKSZÁMVEVŐSÉG. Fost-Fachrechnungs-Abtheilung Igazgató, Diwdci : Lassnig Kár., Carl. Számtanácsosok, Sl&cfmimpzättk .• Lukács Sándor, Alexand. Hug Gyula, Julius. Simon Pál, Paul. Handmann Adolf. Posta • számvizsgáló , Slot- Slccfmunp- fc« .. Frank Ede, Ed., czimz. számtanácsos, Tit.-Rechnungsrath. Posta-számtisztek, Scd-Siufmmup fßdak . Bauer Ernő, Ernst. Geiszberg Bobért. Kandó Géza. Sántha Ede, Ed. Tamás Fer., Franz. Fischer Jos. Jánossy Alaj., Aloys. Hendel Gusztáv. Kolárszky Lőrincz, Lorenz. Benyács Karát. Sullay Ede, Ed. Németh Ant. Krövik Kár., Carl. Németh Jos. Stoll Laj., Ludw. Jablonkay Géza. Burscliitz Fer., Franz. Holzmann Ant. Szabó Kálm., Kolom. Szigeti Etele. Basits Mih., Mich. Borbély György, Georg. Farkas Sánd., Alexand. Mondola Jos. Kratzer Nánd., Ferd. Ki­liáni Ádám. Kákonyi Dezső, Desid. Csernák Sándor, Alexand. ,Győrfy Alaj., Aloys. Meszlényi Sánd., Alexand. Szilágyi Ágost, Aug. Törő Fer. ; Franz. Zborek Iván. Da­rabant Ján., Joh. Strasser Sánd., Alexand. Széli Lajos, Ludw. Udvary Imre, Emer. Schlafszki Bezső, Rud. Kocsis Laj., Ludw. Mück Béla, Adalb. Czázy Istv., Stef. Deutseh Zsigm., Sigm. Kmetykó Laj., Ludw. Flanek Bezső, Rnd. Ideiglenesen, provisorisch: Davidovits Lip., Leop. Heniscli Bezső, Rud. Appel László, Ladisl. Eördögh Dezső, Desid. Stolcz Kálm., Kolom. Kempsky Kár., Carl. e) FOSTA-GAZDÁSZATI HIVATAL. Post-Wirthsch afts- Amt. Főnök, Qíkf: Búsfy Korlát, posta-főtiszt, Post- Überoffic. Postatisztek, ScstofßdahBösler Jos. Jókay Sándor, Alexand. Thomay Gusztáv. d) TÁVIRDA-SZAKSZÁMVEVOSÉG. Télegraphen-Faclire.chnungs-Abtheilung. Igazgató, 2>iwctoi: Schmidt Kár., Carl. Főtisztek, Qßcusfßdak: Kupferschmidt Ján., Joh. Benza Gyiila, Julius. Tisztek, @ fßdak : Jónás Ferencz, Franz. Szentiványi György, Georg. Tábory Ján., Joh. Vanicsek Kamill. Gar­lathy Pál, Paul. Sóder Ant. Kulisseky Ernő, Ernst. Beosztott tisztek, Stiydfmlfc O fßdak: Berg Ant. Csor­nay Pál, Paul. Sztrakay'Norbert. Fogd Ferencz, Franz. Koncz Laj., Ludw. e) KÖZPONTI TÁVIRDA-RAKTÁR. Central-Telegraphen-Magazin. Főnök, Qfnf : Sztankovits Kár., Carl, távirdai főtiszt, Telegr.­Ober offic. EÍlenőr, Qcntzoicz.- Augusztovicli Istv., Stef, távirdai főtiszt, Tele gr.-Ober offic. Beosztva, %ugdtiíiltKrusóczky Kár., Carl, távirdai tiszt, Telegr.-Offic. f) KÖNYV- ÉS TÉRKÉPTÁR. JBibliothek und Mappothek. Igazgató, tDhcdcx : Leutner Kár., Carl. Igazgató-segéd, 2>h<ídcz>6t6jwid .• Héráit Adolf, D) Segédhivatalok. Hilfsämter. Igazgató, U)iz&dozStöckl Alaj., Aloys. Aligazgatók, tyicz-tyizcdcz&n Bozóky Istv., Stef. Med­véd Sánd., Alexand. Mambriny Ján., Joh. Irodatisztek, Síanzld-G fßdak : Wiedermann Laj., Ludw. Persa Szilárd, Const. Schölsz Ant. Szőllősi Benő, Benj. Weisz Jos. Nagy Laj., Ludw. Pollák György, Georg. Da­vitko Jenő, Eugen. Kovács Fer., Franz. Mayerffy István, Stef. Nyilvay György, Georg. Tóth Mih., Mich. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom